ProjectsGravatarAlbanian Log in

Translation of Gravatar: Albanian

Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Ways people can get in touch with you. Mënyra se si të lidhen njerëzit me ju. Details

Ways people can get in touch with you.

Mënyra se si të lidhen njerëzit me ju.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:34 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Your username will be permanent, choose wisely. Emri juaj i përdoruesit do të jetë i përhershëm, zgjidheni me mend në kokë. Details

Your username will be permanent, choose wisely.

Emri juaj i përdoruesit do të jetë i përhershëm, zgjidheni me mend në kokë.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 22:57:51 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Full name Emër i plotë Details

Full name

Emër i plotë

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:27 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Sign into Gravatar with your WordPress.com account. Hyni te Gravatar-i me llogarinë tuaj WordPress.com. Details

Sign into Gravatar with your WordPress.com account.

Hyni te Gravatar-i me llogarinë tuaj WordPress.com.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-04-05 09:25:53 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
First name Emër Details

First name

Emër

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 22:59:39 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
For Site Owners Për Pronarë "Site"-esh Details

For Site Owners

Për Pronarë "Site"-esh

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
old
Date added:
2010-06-10 11:43:47 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Your Gravatar Gravatar-i juaj Details

Your Gravatar

Gravatar-i juaj

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 22:59:23 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Tell people a little bit about who you are. Tregojuni njerëzve diçka se kush jeni. Details

Tell people a little bit about who you are.

Tregojuni njerëzve diçka se kush jeni.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:36 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
URL: URL: Details

URL:

URL:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:26 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Contact Information Të dhëna Kontakti Details

Contact Information

Të dhëna Kontakti

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:35 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Create Your Own Gravatar Krijoni Gravatarin Tuaj Details

Create Your Own Gravatar

Krijoni Gravatarin Tuaj

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-04-05 09:25:51 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
My computer's hard drive Disku i kompjuterit tim Details

My computer's hard drive

Disku i kompjuterit tim

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 22:57:24 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Where in the world are you? Në ç’pjesë të botës gjendeni? Details

Where in the world are you?

Në ç’pjesë të botës gjendeni?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-08-10 11:48:27 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Manage Gravatars Administroni Gravataret Details

Manage Gravatars

Administroni Gravataret

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:38 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Verified External Services Shërbime të Jashtme të Verifikuara Details

Verified External Services

Shërbime të Jashtme të Verifikuara

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:27 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as