ProjectsGravatarVietnamese Log in

Translation of Gravatar: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Full name Tên đầy đủ Details

Full name

Tên đầy đủ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-04-01 10:33:15 GMT
Translated by:
Quyên Quyên (quyenquyen96tn)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. Details

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 09:17:36 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Delete this link from your profile Xóa liên kết này khỏi trang cá nhân của bạn Details

Delete this link from your profile

Xóa liên kết này khỏi trang cá nhân của bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:26:22 GMT
Translated by:
nhantdn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
First name Tên Details

First name

Tên

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:25:20 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
You can upload any size image file from your hard drive. Bạn có thể tải lên tập tin mọi kích thước từ máy của bạn; Details

You can upload any size image file from your hard drive.

Bạn có thể tải lên tập tin mọi kích thước từ máy của bạn;

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:50 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Where in the world are you? Bạn ở đâu trên thế giới này? Details

Where in the world are you?

Bạn ở đâu trên thế giới này?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 09:18:43 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. Thêm liên kết tới website và các trang blog của bạn, hoặc bất cứ trang nào có thể giúp người khác nhận biết bạn. Details

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

Thêm liên kết tới website và các trang blog của bạn, hoặc bất cứ trang nào có thể giúp người khác nhận biết bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2013-12-13 01:13:07 GMT
Translated by:
crezcent
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Make Primary Chọn làm địa chỉ chính Details

Make Primary

Chọn làm địa chỉ chính

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:41 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Update Profile Cập nhật Hồ sơ Details

Update Profile

Cập nhật Hồ sơ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:12:41 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Gravatar Profile Hồ sơ Gravatar Details

Gravatar Profile

Hồ sơ Gravatar

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-04-18 08:06:51 GMT
Translated by:
JOSEPH PHAN (josephanphi)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. Thêm liên kết đến trang web hoặc blog của bạn hoặc bất cứ website nào để giúp mô tả bạn là ai Details

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

Warning: Original and translation should both end on newline.
Thêm liên kết đến trang web hoặc blog của bạn hoặc bất cứ website nào để giúp mô tả bạn là ai

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-02-10 03:46:27 GMT
Translated by:
nhduy88
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Use for selected addresses Sử dụng địa chỉ đã chọn Details

Use for selected addresses

Sử dụng địa chỉ đã chọn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-12-17 14:27:17 GMT
Translated by:
hoangbvnd
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Sign into Gravatar with your WordPress.com account. Đăng nhập Gravatar bằng tài khoản WordPress.com của bạn. Details

Sign into Gravatar with your WordPress.com account.

Đăng nhập Gravatar bằng tài khoản WordPress.com của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2013-12-12 14:01:31 GMT
Translated by:
crezcent
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. http://wwwhoangbvnd.blogspot.com/ Details

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

Warning: Original and translation should both end on newline.
http://wwwhoangbvnd.blogspot.com/

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-12-17 14:12:41 GMT
Translated by:
hoangbvnd
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Basic Details hoangbvnd Details

Basic Details

hoangbvnd

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-12-17 14:09:03 GMT
Translated by:
hoangbvnd
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as