ProjectsGravatarVietnamese Log in

Translation of Gravatar: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Tell people a little about yourself. Nói với mọi người một chút về bản thân bạn. Details

Tell people a little about yourself.

Nói với mọi người một chút về bản thân bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:28:30 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. Thêm liên kết tới website và blog hoặc bất kỳ website nào nói về bạn Details

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

Thêm liên kết tới website và blog hoặc bất kỳ website nào nói về bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-07-22 04:05:33 GMT
Translated by:
Lê Trung Sin (letrungsin)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
You can upload any size image file from your hard drive. Bạn có thể tải lên tập tin mọi kích thước từ ổ cứng của bạn. Details

You can upload any size image file from your hard drive.

Bạn có thể tải lên tập tin mọi kích thước từ ổ cứng của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-02-27 09:12:32 GMT
Translated by:
~ Yappa ~ (banhgao)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Bio: Lý lịch Details

Bio:

Lý lịch

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:14:40 GMT
Translated by:
nhantdn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Last name Họ Details

Last name

Họ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:24:59 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add New Image... Thêm ảnh mới... Details

Add New Image...

Thêm ảnh mới...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:56:07 GMT
Translated by:
nhantdn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Full Name Tên đầy đủ Details

Full Name

Tên đầy đủ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 09:18:08 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
A previously uploaded image Ảnh đã tải lên Details

A previously uploaded image

Ảnh đã tải lên

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:28 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Sign in Đăng nhập Details

Sign in

Đăng nhập

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2013-12-12 13:59:55 GMT
Translated by:
crezcent
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
View Profile Xem hồ sơ Details

View Profile

Xem hồ sơ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:51:21 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Display Name Nguyễn Quốc Hoàng Details

Display Name

Nguyễn Quốc Hoàng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-12-17 14:16:21 GMT
Translated by:
hoangbvnd
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
View complete profile Hiển thị toàn bộ tiểu sử Details

View complete profile

Hiển thị toàn bộ tiểu sử

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-02-10 03:42:57 GMT
Translated by:
nhduy88
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Your Gravatar is an image that follows you from site to site appearing beside your name when you do things like comment or post on a blog. Avatars help identify your posts on blogs and web forums, so why not on any site? Gravatar của bạn là một hình đại diện sẽ theo bạn từ trang web này đến trang web khác, nó xuất hiện bên cạnh tên của bạn khi bạn làm điều gì đó như là để lại bình luận hoặc đăng bài lên blog. Những hình đại diện giúp nhận diện những bài viết của bạn trên blog và các forum trên mạng, vậy thì tại sao không để những hình đại diện này xuất hiện trên mọi trang web? Details

Your Gravatar is an image that follows you from site to site appearing beside your name when you do things like comment or post on a blog. Avatars help identify your posts on blogs and web forums, so why not on any site?

Gravatar của bạn là một hình đại diện sẽ theo bạn từ trang web này đến trang web khác, nó xuất hiện bên cạnh tên của bạn khi bạn làm điều gì đó như là để lại bình luận hoặc đăng bài lên blog. Những hình đại diện giúp nhận diện những bài viết của bạn trên blog và các forum trên mạng, vậy thì tại sao không để những hình đại diện này xuất hiện trên mọi trang web?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2013-12-12 14:07:52 GMT
Translated by:
crezcent
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. Thêm liên kết đến trang web hoặc blog của bạn hoặc bất cứ website nào để giúp mô tả bạn là ai Details

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

Thêm liên kết đến trang web hoặc blog của bạn hoặc bất cứ website nào để giúp mô tả bạn là ai

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-02-10 03:46:58 GMT
Translated by:
nhduy88
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Create Your Own Gravatar Tạo một Gravatar riêng của bạn Details

Create Your Own Gravatar

Tạo một Gravatar riêng của bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2013-12-12 13:43:46 GMT
Translated by:
crezcent
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as