ProjectsGravatarVietnamese Log in

Translation of Gravatar: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Profile saved. Hồ sơ đã lưu. Details

Profile saved.

Hồ sơ đã lưu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:15:03 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Password Mật khẩu Details

Password

Mật khẩu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:39 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. Thêm liên kết tới website và các trang blog của bạn, hoặc bất cứ trang nào có thể giúp người khác nhận biết bạn. Details

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

Warning: Original and translation should both end on newline.
Thêm liên kết tới website và các trang blog của bạn, hoặc bất cứ trang nào có thể giúp người khác nhận biết bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2013-12-13 01:14:11 GMT
Translated by:
crezcent
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add... Thêm... Details

Add...

Thêm...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-02-10 03:47:08 GMT
Translated by:
nhduy88
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Full name Tên đầy đủ Details

Full name

Tên đầy đủ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-04-01 10:33:15 GMT
Translated by:
Quyên Quyên (quyenquyen96tn)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
You can upload any size image file from your hard drive. Bạn có thể tải lên tập tin mọi kích thước từ ổ cứng của bạn. Details

You can upload any size image file from your hard drive.

Bạn có thể tải lên tập tin mọi kích thước từ ổ cứng của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-02-27 09:12:32 GMT
Translated by:
~ Yappa ~ (banhgao)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Setting up Gravatars on your site is easy; you don't even need an account! <a href="%s">Plugins are available</a> for leading blog software and content management systems, and <a href="%s">our tutorials</a> will have you running Gravatars in no&nbsp;time.<a class="more_link" href="%s">Example Plugins and Code &rarr;</a> Cài đặt Gravatar trên website của bạn thật dễ dàng; thậm chí bạn không cần tạo tài khoản! <a href="%s">Có sẵn Plugin Gravatar</a> dành cho những phần mềm tạo blog phổ biến và các phần mềm quản lý nội dung web, và <a href="%s">các hướng dẫn của chúng tôi</a> sẽ giúp bạn cài đặt Gravatar trong-chớp-mắt.<a class="more_link" href="%s">Các ví dụ về plugin và mã nguồn &rarr;</a> Details

Setting up Gravatars on your site is easy; you don't even need an account! <a href="%s">Plugins are available</a> for leading blog software and content management systems, and <a href="%s">our tutorials</a> will have you running Gravatars in no&nbsp;time.<a class="more_link" href="%s">Example Plugins and Code &rarr;</a>

Cài đặt Gravatar trên website của bạn thật dễ dàng; thậm chí bạn không cần tạo tài khoản! <a href="%s">Có sẵn Plugin Gravatar</a> dành cho những phần mềm tạo blog phổ biến và các phần mềm quản lý nội dung web, và <a href="%s">các hướng dẫn của chúng tôi</a> sẽ giúp bạn cài đặt Gravatar trong-chớp-mắt.<a class="more_link" href="%s">Các ví dụ về plugin và mã nguồn &rarr;</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2013-12-12 13:59:35 GMT
Translated by:
crezcent
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Use this image Sử dụng ảnh này Details

Use this image

Sử dụng ảnh này

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:50 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Tell people a little about yourself. Nói với mọi người một chút về bản thân bạn. Details

Tell people a little about yourself.

Nói với mọi người một chút về bản thân bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:58:09 GMT
Translated by:
nhantdn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Sign into Gravatar with your WordPress.com account. Đăng nhập Details

Sign into Gravatar with your WordPress.com account.

Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Đăng nhập

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
rejected
Date added:
2013-12-12 13:48:52 GMT
Translated by:
crezcent
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Identifier... Nhận dạng... Details

Identifier...

Nhận dạng...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:47:57 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Give us a link to a picture online to use Điền link hình online mà bạn muốn sử dụng Details

Give us a link to a picture online to use

Điền link hình online mà bạn muốn sử dụng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 17:44:18 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. Thêm liên kết đến trang web hoặc blog của bạn hoặc bất cứ website nào để giúp mô tả bạn là ai Details

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

Thêm liên kết đến trang web hoặc blog của bạn hoặc bất cứ website nào để giúp mô tả bạn là ai

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-02-10 03:46:58 GMT
Translated by:
nhduy88
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Available publicly, but not shown on your profile. Cho phép công khai, nhưng không hiện lên hồ sơ của bạn. Details

Available publicly, but not shown on your profile.

Cho phép công khai, nhưng không hiện lên hồ sơ của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:51:10 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. Details

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 09:17:14 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as