ProjectsGravatarVietnamese Log in

Translation of Gravatar: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. Thêm liên kết tới website và các trang blog của bạn, hoặc bất cứ trang nào có thể giúp người khác nhận biết bạn. Details

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

Warning: Original and translation should both end on newline.
Thêm liên kết tới website và các trang blog của bạn, hoặc bất cứ trang nào có thể giúp người khác nhận biết bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2013-12-13 01:14:04 GMT
Translated by:
crezcent
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Display Name Tên hiển thị Details

Display Name

Tên hiển thị

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:20 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
First name Tên Details

First name

Tên

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:27:08 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
A previously uploaded image Ảnh đã tải lên Details

A previously uploaded image

Ảnh đã tải lên

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:28 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Crop your photo using the dotted box below Cắt ảnh của bạn bằng cách dùng khung dấu chấm bên dưới Details

Crop your photo using the dotted box below

Cắt ảnh của bạn bằng cách dùng khung dấu chấm bên dưới

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 09:09:21 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Where in the world are you? Bạn ở đâu trên thế giới này? Details

Where in the world are you?

Bạn ở đâu trên thế giới này?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 09:18:43 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Verifying an external service helps people to confirm that you are in fact who you say you are. These will all be listed on your public profile. Hãy xác thực qua một dịch vụ khác để mọi người có thể chứng nhận bạn đúng là người được nói đến. Những điều này sẽ được liệt kê trong hồ sơ công khai của bạn. Details

Verifying an external service helps people to confirm that you are in fact who you say you are. These will all be listed on your public profile.

Hãy xác thực qua một dịch vụ khác để mọi người có thể chứng nhận bạn đúng là người được nói đến. Những điều này sẽ được liệt kê trong hồ sơ công khai của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 17:43:18 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Select a file from your computer Chọn tệp từ máy tính của bạn Details

Select a file from your computer

Chọn tệp từ máy tính của bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 09:06:29 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. Thêm liên kết tới website và blog hoặc bất kỳ website nào nói về bạn Details

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

Thêm liên kết tới website và blog hoặc bất kỳ website nào nói về bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-07-22 04:05:33 GMT
Translated by:
Lê Trung Sin (letrungsin)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Delete this email address Xóa địa chỉ này Details

Delete this email address

Xóa địa chỉ này

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:40 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
How to Use Gravatar Cách sử dụng Gravatar Details

How to Use Gravatar

Cách sử dụng Gravatar

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2013-12-12 14:00:31 GMT
Translated by:
crezcent
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Use this image Sử dụng ảnh này Details

Use this image

Sử dụng ảnh này

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:50 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Upload as many photos as you'd like to show on your profile, or <a href="%s">edit your Gravatars</a>. Sun.jpg Details

Upload as many photos as you'd like to show on your profile, or <a href="%s">edit your Gravatars</a>.

Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Sun.jpg

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-05-01 05:43:31 GMT
Translated by:
Đại Mi Vũ (daimivu)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Last name Hoàng Details

Last name

Hoàng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-12-17 14:04:14 GMT
Translated by:
hoangbvnd
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Bio: Lý lịch Details

Bio:

Lý lịch

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:14:40 GMT
Translated by:
nhantdn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as