ProjectsWordPress.comSlovak Log in

Translation of WordPress.com: Slovak

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
See your newest likes, comments, and followers Pozri, čo sa ľuďom najnovšie páčilo, komentáre a nasledovateľov Details

See your newest likes, comments, and followers

Pozri, čo sa ľuďom najnovšie páčilo, komentáre a nasledovateľov

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-03-11 12:19:45 GMT
Translated by:
The Pink Cucumber (thepinkcucumber)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Create a new post on your blog Vytvor nový článok na tvojom blogu Details

Create a new post on your blog

Vytvor nový článok na tvojom blogu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-03-11 12:20:39 GMT
Translated by:
The Pink Cucumber (thepinkcucumber)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
See your newest likes, comments, and followers Pozri si čo sa ľuďom najnovšie páčilo, komentáre a nasledovateľov Details

See your newest likes, comments, and followers

Pozri si čo sa ľuďom najnovšie páčilo, komentáre a nasledovateľov

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-03-11 12:49:21 GMT
Translated by:
The Pink Cucumber (thepinkcucumber)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Stay signed in Zostaň prihlásený Details

Stay signed in

Zostaň prihlásený

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-03-11 12:20:10 GMT
Translated by:
The Pink Cucumber (thepinkcucumber)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Select this option to stay signed in on this device. Vyber túto možnosť ak chceš zostať prihlásený na tejto službe Details

Select this option to stay signed in on this device.

Vyber túto možnosť ak chceš zostať prihlásený na tejto službe

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-03-11 12:21:29 GMT
Translated by:
The Pink Cucumber (thepinkcucumber)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Select this option to stay signed in on this device. Vyber túto možnosť ak chceš zostať prihlásený na tomto zariadení Details

Select this option to stay signed in on this device.

Vyber túto možnosť ak chceš zostať prihlásený na tomto zariadení

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-03-11 12:52:20 GMT
Translated by:
The Pink Cucumber (thepinkcucumber)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Please save this email. If you get locked out of your account in the future, this email will help us restore access to your account. Ulož si tento email. Ak sa v budúcnosti tvoj účet zablokuje, tento email nám pomôže obnoviť prístup k tvojmu účtu Details

Please save this email. If you get locked out of your account in the future, this email will help us restore access to your account.

Ulož si tento email. Ak sa v budúcnosti tvoj účet zablokuje, tento email nám pomôže obnoviť prístup k tvojmu účtu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-03-11 12:22:59 GMT
Translated by:
The Pink Cucumber (thepinkcucumber)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
You can also confirm your email address by copying and pasting this address into your address bar: %1$s Potvrdiť svoju emalovú adresu môžeš takisto skopírovaním a vložením tejto adresy do kolonky tvojej adresy: %1$s Details

You can also confirm your email address by copying and pasting this address into your address bar: %1$s

Potvrdiť svoju emalovú adresu môžeš takisto skopírovaním a vložením tejto adresy do kolonky tvojej adresy: %1$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-03-11 12:25:38 GMT
Translated by:
The Pink Cucumber (thepinkcucumber)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Important: In the next day or two you may receive an email asking you to verify your email address. This is a new requirement by Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), the organization that oversees all domain name registrations. If you receive it <b>you should verify your email address.</b> Dôležité: Nasledujúci deň alebo dva môžeš dostať email, ktorý žiada o overenie tvojej emalovej adresy. Je to nová požiadavka organizácie, ktorá dohliada na všetky registrácie názvov domien (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ICANN). Ak tento email dostaneš, <b>mal by si svoju adresu overiť.</b> Details

Important: In the next day or two you may receive an email asking you to verify your email address. This is a new requirement by Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), the organization that oversees all domain name registrations. If you receive it <b>you should verify your email address.</b>

Dôležité: Nasledujúci deň alebo dva môžeš dostať email, ktorý žiada o overenie tvojej emalovej adresy. Je to nová požiadavka organizácie, ktorá dohliada na všetky registrácie názvov domien (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ICANN). Ak tento email dostaneš, <b>mal by si svoju adresu overiť.</b>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-03-11 12:28:54 GMT
Translated by:
The Pink Cucumber (thepinkcucumber)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
By creating an account you agree to the fascinating <a href="%s" target="_blank">Terms of Service</a>. Vytvorením účtu súhlasíš s úžasnými <a href="%s" target="_blank">zmluvnými podmienkami</a>. Details

By creating an account you agree to the fascinating <a href="%s" target="_blank">Terms of Service</a>.

Vytvorením účtu súhlasíš s úžasnými <a href="%s" target="_blank">zmluvnými podmienkami</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-03-11 12:30:17 GMT
Translated by:
The Pink Cucumber (thepinkcucumber)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Thank you for signing up with WordPress.com. Click the button below to confirm your email address and start publishing posts. Ďakuejem za prihlásenie sa na Wordpress.com. Na potvrdenie tvojej emailovej adresy a začatie zverejňovania článkov klikni na tlačidlo dole. Details

Thank you for signing up with WordPress.com. Click the button below to confirm your email address and start publishing posts.

Ďakuejem za prihlásenie sa na Wordpress.com. Na potvrdenie tvojej emailovej adresy a začatie zverejňovania článkov klikni na tlačidlo dole.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-03-11 12:32:10 GMT
Translated by:
The Pink Cucumber (thepinkcucumber)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Thank you for signing up with WordPress.com. Click the button below to confirm your email address and start publishing posts. Ďakujeme za prihlásenie sa na Wordpress.com. Na potvrdenie tvojej emailovej adresy a začatie zverejňovania článkov klikni na tlačidlo dole. Details

Thank you for signing up with WordPress.com. Click the button below to confirm your email address and start publishing posts.

Ďakujeme za prihlásenie sa na Wordpress.com. Na potvrdenie tvojej emailovej adresy a začatie zverejňovania článkov klikni na tlačidlo dole.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-03-11 12:32:25 GMT
Translated by:
The Pink Cucumber (thepinkcucumber)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Confirm Email Address Potvrď emailovú adresu Details

Confirm Email Address

Potvrď emailovú adresu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-03-11 12:32:39 GMT
Translated by:
The Pink Cucumber (thepinkcucumber)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Howdy %1$s, Thank you for signing up with WordPress.com. Use this URL to confirm your email address and start publishing posts: %2$s Čauko %1$s, Ďakujeme za prihlásenie sa na WordPress.com. Na potvrdenie tvojej emailovej adresy a začatie zverejňovania článkov použi túto URL: %2$s Details

Howdy %1$s, Thank you for signing up with WordPress.com. Use this URL to confirm your email address and start publishing posts: %2$s

Čauko %1$s, Ďakujeme za prihlásenie sa na WordPress.com. Na potvrdenie tvojej emailovej adresy a začatie zverejňovania článkov použi túto URL: %2$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-03-11 12:34:21 GMT
Translated by:
The Pink Cucumber (thepinkcucumber)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Thank you for signing up with WordPress.com. Click the button below to confirm your email address and start publishing posts. Ďakujeme za prihlásenie sa na WordPress.com. Na potvrdenie tvojej emailovej adresy a začatie zverejňovania článkov klikni na tlačidlo dole. Details

Thank you for signing up with WordPress.com. Click the button below to confirm your email address and start publishing posts.

Ďakujeme za prihlásenie sa na WordPress.com. Na potvrdenie tvojej emailovej adresy a začatie zverejňovania článkov klikni na tlačidlo dole.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-03-11 12:34:31 GMT
Translated by:
The Pink Cucumber (thepinkcucumber)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as