ProjectsWordPress.comSwedish Log in

Translation of WordPress.com: Swedish glossary

1 2 3 32
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
<span class="posted-on"><strong>Published on<span class="semicolon">:</span></strong> %1$s</span><span class="byline"><strong>Author<span class="semicolon">:</span></strong> %2$s</span> <span class="posted-on"><strong>Publicerad på<span class="semicolon">:</span></strong> %1$s</span><span class="byline"><strong>Författare<span class="semicolon">:</span></strong> %2$s</span> Details

<span class="posted-on"><strong>Published on<span class="semicolon">:</span></strong> %1$s</span><span class="byline"><strong>Author<span class="semicolon">:</span></strong> %2$s</span>

<span class="posted-on"><strong>Publicerad på<span class="semicolon">:</span></strong> %1$s</span><span class="byline"><strong>Författare<span class="semicolon">:</span></strong> %2$s</span>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-03-29 15:09:17 GMT
Translated by:
Henrik Josefsson (varteta006680)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Toggle this menu on/off by clicking the menu icon above (3 horizontal lines). Slå på/av denna meny genom att klicka på menyikonen ovan (3 horisontella linjer). Details

Toggle this menu on/off by clicking the menu icon above (3 horizontal lines).

Slå på/av denna meny genom att klicka på menyikonen ovan (3 horisontella linjer).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-04-12 02:34:05 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can help us fight spam and upgrade your account by <a href="%s" target="_blank">contributing a token amount</a>. Du kan hjälpa oss bekämpa skräppost genom att uppgradera ditt konto och <a href="%s" target="_blank">bidra med en symbolisk summa</a>. Details

You can help us fight spam and upgrade your account by <a href="%s" target="_blank">contributing a token amount</a>.

Du kan hjälpa oss bekämpa skräppost genom att uppgradera ditt konto och <a href="%s" target="_blank">bidra med en symbolisk summa</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-04-16 04:29:30 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Changing Themes Byter teman Details

Changing Themes

Byter teman

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-03-11 15:52:03 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$s design by %2$s. %1$s designad av %2$s. Details

%1$s design by %2$s.

%1$s designad av %2$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-03-10 19:27:49 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Edit Photo Byt bild Details

Edit Photo

Byt bild

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-02-25 15:00:48 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Filter Posts by Tags (e.g. lifestyle): Filtrera inlägg efter etikett (t.ex. mode): Details

Filter Posts by Tags (e.g. lifestyle):

Filtrera inlägg efter etikett (t.ex. mode):

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-03-11 16:36:39 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Multiple Categories Filter by ID: Flera kategorifilter efter ID: Details

Multiple Categories Filter by ID:

Flera kategorifilter efter ID:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-03-11 16:41:23 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
More articles written by Fler artiklar av Details

More articles written by

Fler artiklar av

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-04-14 17:27:17 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<strong>Almost done</strong> - activate your account and say goodbye to comment spam <strong>Nästan klart</strong> - aktivera ditt konto och slipp skräpkommentarer Details

<strong>Almost done</strong> - activate your account and say goodbye to comment spam

<strong>Nästan klart</strong> - aktivera ditt konto och slipp skräpkommentarer

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-04-16 04:29:36 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Some comments have not yet been checked for spam by Akismet. They have been temporarily held for moderation. Please check your <a href="%s">Akismet configuration</a> and contact your web host if problems persist. Vissa kommentarer har inte kollats igenom efter skräppost av Akismet. Dessa hålls tillfälligt för moderering. Vänligen kontrollera din <a href="%s">konfiguration av Akismet</a> och kontakta ditt webbhotell om problemen kvarstår. Details

Some comments have not yet been checked for spam by Akismet. They have been temporarily held for moderation. Please check your <a href="%s">Akismet configuration</a> and contact your web host if problems persist.

Vissa kommentarer har inte kollats igenom efter skräppost av Akismet. Dessa hålls tillfälligt för moderering. Vänligen kontrollera din <a href="%s">konfiguration av Akismet</a> och kontakta ditt webbhotell om problemen kvarstår.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-04-16 04:29:28 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can now choose your header image and see the change immediately in a live preview by going to <a href="%s">Customize &#8594; Header</a>. This page will automatically redirect in the future. Du kan nu välja ditt sidhuvuds bild och se en förhandsgranskning av ändringen i realtid genom att gå till <a href="%s">Anpassa &#8594; Sidhuvud</a>. Denna sida kommer automatiskt att skicka dig dit i framtiden. Details

You can now choose your header image and see the change immediately in a live preview by going to <a href="%s">Customize &#8594; Header</a>. This page will automatically redirect in the future.

Du kan nu välja ditt sidhuvuds bild och se en förhandsgranskning av ändringen i realtid genom att gå till <a href="%s">Anpassa &#8594; Sidhuvud</a>. Denna sida kommer automatiskt att skicka dig dit i framtiden.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-03-11 14:57:22 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can also confirm your email address by copying and pasting this address into your address bar: %1$s Du kan också bekräfta din e-postadress genom att kopiera och klistra in denna adress i din webbläsares adressfält: %1$s Details

You can also confirm your email address by copying and pasting this address into your address bar: %1$s

Du kan också bekräfta din e-postadress genom att kopiera och klistra in denna adress i din webbläsares adressfält: %1$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-02-18 16:35:37 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Important: In the next day or two you may receive an email asking you to verify your email address. This is a new requirement by Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), the organization that oversees all domain name registrations. If you receive it <b>you should verify your email address.</b> Viktigt: Under nästa dag eller två kan du kanske få ett email som ber dig att bekräfta din e-postadress. Detta är ett nytt krav från Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), organisationen som hanterar alla registreringar av domännamn. Om du får emailet <b>måste du bekräfta din e-postadress</b>. Details

Important: In the next day or two you may receive an email asking you to verify your email address. This is a new requirement by Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), the organization that oversees all domain name registrations. If you receive it <b>you should verify your email address.</b>

Viktigt: Under nästa dag eller två kan du kanske få ett email som ber dig att bekräfta din e-postadress. Detta är ett nytt krav från Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), organisationen som hanterar alla registreringar av domännamn. Om du får emailet <b>måste du bekräfta din e-postadress</b>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-02-27 21:48:32 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
By creating an account you agree to the fascinating <a href="%s" target="_blank">Terms of Service</a>. Genom att skapa ett konto godkänner du de fascinerande <a href="%s" target="_blank">användarvillkoren</a>. Details

By creating an account you agree to the fascinating <a href="%s" target="_blank">Terms of Service</a>.

Genom att skapa ett konto godkänner du de fascinerande <a href="%s" target="_blank">användarvillkoren</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-02-27 21:50:02 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
1 2 3 32
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as