ProjectsWordPress.comSwedish Log in

Translation of WordPress.com: Swedish glossary

1 2 3 23
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Hello, my name is Eighties and I am a modern, progressively enhanced theme designed to keep your content front and center. My menu and sidebar are built to stay out of the way until a user wants to see them. When clicked, users get a nice, clean overlay. You can upload a custom header image or select to use the featured image of the post as the header image. Hejsan, mitt namn är Eighties och jag är ett modernt, progressivt förbättrat tema designat för att låta ditt innehåll stå i rampljuset. Min meny och sidopanel är byggda för att vara ur vägen tills en besökare vill se dem. När de aktiveras får besökaren se en snygg och stilren panel. Du kan också ladda upp en anpassad bild för sidhuvudet eller välja att använda en utvald bild från ett inlägg som sidhuvudets bild. Details

Hello, my name is Eighties and I am a modern, progressively enhanced theme designed to keep your content front and center. My menu and sidebar are built to stay out of the way until a user wants to see them. When clicked, users get a nice, clean overlay. You can upload a custom header image or select to use the featured image of the post as the header image.

Hejsan, mitt namn är Eighties och jag är ett modernt, progressivt förbättrat tema designat för att låta ditt innehåll stå i rampljuset. Min meny och sidopanel är byggda för att vara ur vägen tills en besökare vill se dem. När de aktiveras får besökaren se en snygg och stilren panel. Du kan också ladda upp en anpassad bild för sidhuvudet eller välja att använda en utvald bild från ett inlägg som sidhuvudets bild.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Description of the theme eighties
Date added:
2014-09-03 00:29:14 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Professional email, online storage, shared calendars, video meetings and more. Built for professionals, designed for teams. Professionella email, lagringsutrymme online, delade kalendrar, videomöten och mer. Byggt för jobb, designat för teams. Details

Professional email, online storage, shared calendars, video meetings and more. Built for professionals, designed for teams.

Professionella email, lagringsutrymme online, delade kalendrar, videomöten och mer. Byggt för jobb, designat för teams.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-08-31 22:32:43 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
There's now an easier way to create on WordPress.com! <a href="%s">Switch to the improved posting experience</a>. Det finns nu ett lättare sätt att publicera på WordPress.com! <a href="%s">Byt till den förbättrade inläggsredigeraren</a>. Details

There's now an easier way to create on WordPress.com! <a href="%s">Switch to the improved posting experience</a>.

Det finns nu ett lättare sätt att publicera på WordPress.com! <a href="%s">Byt till den förbättrade inläggsredigeraren</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-08-27 14:18:30 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Need to contact us? Start by telling us what you need help with. You might find the answer here on our website, or you can send us an email for further assistance. Behöver du kontakta oss? Börja med att berätta vad det är du behöver hjälp med. Du kan hitta ett svar här på vår webbplats, eller kan du emaila oss för mer hjälp. Details

Need to contact us? Start by telling us what you need help with. You might find the answer here on our website, or you can send us an email for further assistance.

Behöver du kontakta oss? Börja med att berätta vad det är du behöver hjälp med. Du kan hitta ett svar här på vår webbplats, eller kan du emaila oss för mer hjälp.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-08-31 22:51:48 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your password is too weak: you can improve it by adding additional uppercase letters, lowercase letters, or numbers. Ditt lösenord är för svagt: du kan förbättra det genom att lägga till fler versaler, gemener, eller siffror. Details

Your password is too weak: you can improve it by adding additional uppercase letters, lowercase letters, or numbers.

Ditt lösenord är för svagt: du kan förbättra det genom att lägga till fler versaler, gemener, eller siffror.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-08-18 16:18:01 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Start building your blog archives – write an intro post, share a video clip or a link. Börja bygga din webbplats arkiv – skriv ett introduktionsinlägg, dela ett videoklipp eller en länk. Details

Start building your blog archives – write an intro post, share a video clip or a link.

Börja bygga din webbplats arkiv – skriv ett introduktionsinlägg, dela ett videoklipp eller en länk.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-08-31 23:46:53 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Turn commenting off by default so visitors can’t comment on your company&rsquo;s pages. Stäng av kommentarer som standard så att besökare inte kan kommentera på dina företagssidor. Details

Turn commenting off by default so visitors can’t comment on your company&rsquo;s pages.

Stäng av kommentarer som standard så att besökare inte kan kommentera på dina företagssidor.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-09-01 16:02:08 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A sophisticated, responsive portfolio theme designed by Justin Caroll, perfect for showcasing your work. With a convenient slide-out sidebar, bold featured images, and quick access to your favorite social networks, Espresso will make your portfolio stand out from the rest. Ett sofistikerat, responsivt portfoliotema designat av Justin Caroll, perfekt för att visa dina verk. Med en behändig sidopanel som kan döljas eller visas, djärva utvalda bilder, och snabb tillgång till dina sociala nätverk är Espresso temat som får din portfolio att stå ut från mängden. Details

A sophisticated, responsive portfolio theme designed by Justin Caroll, perfect for showcasing your work. With a convenient slide-out sidebar, bold featured images, and quick access to your favorite social networks, Espresso will make your portfolio stand out from the rest.

Ett sofistikerat, responsivt portfoliotema designat av Justin Caroll, perfekt för att visa dina verk. Med en behändig sidopanel som kan döljas eller visas, djärva utvalda bilder, och snabb tillgång till dina sociala nätverk är Espresso temat som får din portfolio att stå ut från mängden.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Description of the theme espresso
Date added:
2014-07-25 13:14:34 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Upgrade your self-hosted WordPress site and see it here by connecting Jetpack. Uppgradera dina WordPress-webbplatser på egna servrar och se dem här genom att aktivera Jetpack. Details

Upgrade your self-hosted WordPress site and see it here by connecting Jetpack.

Uppgradera dina WordPress-webbplatser på egna servrar och se dem här genom att aktivera Jetpack.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-08-18 16:12:10 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Widgets are independent sections of content that can be placed into widgetized areas provided by your theme (commonly called sidebars). Widgets är oberoende delar av innehållet som kan placeras i de paneler som ditt tema har angett (kallas vanligtvis sidopaneler). Details

Widgets are independent sections of content that can be placed into widgetized areas provided by your theme (commonly called sidebars).

Widgets är oberoende delar av innehållet som kan placeras i de paneler som ditt tema har angett (kallas vanligtvis sidopaneler).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-07-25 14:38:02 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The grid view for the Media Library requires JavaScript. <a href="upload.php?mode=list">Switch to the list view</a>. Överblicksvyn för Mediebiblioteket kräver JavaScript. <a href="upload.php?mode=list">Byt till listvyn</a>. Details

The grid view for the Media Library requires JavaScript. <a href="upload.php?mode=list">Switch to the list view</a>.

Överblicksvyn för Mediebiblioteket kräver JavaScript. <a href="upload.php?mode=list">Byt till listvyn</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-09-01 17:29:34 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You’re in good company if you use WordPress to publish on the web. Here’s a sampler of well-known sites that are powered by WordPress. Du är i bra sällskap om du använder WordPress som publiceringsverktyg på nätet. Här är ett urval av välkända webbplatser som är byggda med WordPress. Details

You’re in good company if you use WordPress to publish on the web. Here’s a sampler of well-known sites that are powered by WordPress.

Du är i bra sällskap om du använder WordPress som publiceringsverktyg på nätet. Här är ett urval av välkända webbplatser som är byggda med WordPress.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-07-14 15:09:33 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
We think WordPress.com is awesome, but don’t take our word for it. With some of our favorite features you can learn how to build the site of your dreams. Vi tycker WordPress.com är fantastiskt, men ta inte bara vårt ord för det. Med några av våra bästa funktioner kan du lära dig bygga dina drömmars webbplats. Details

We think WordPress.com is awesome, but don’t take our word for it. With some of our favorite features you can learn how to build the site of your dreams.

Vi tycker WordPress.com är fantastiskt, men ta inte bara vårt ord för det. Med några av våra bästa funktioner kan du lära dig bygga dina drömmars webbplats.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-07-14 15:17:50 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Some comments have not yet been checked for spam by Akismet. They have been temporarily held for moderation and will automatically be rechecked later. En del kommentarer har ännu inte scannats för skräppost av Akismet. De har temporärt blivit flaggade att invänta granskning. Details

Some comments have not yet been checked for spam by Akismet. They have been temporarily held for moderation and will automatically be rechecked later.

En del kommentarer har ännu inte scannats för skräppost av Akismet. De har temporärt blivit flaggade att invänta granskning.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-07-14 15:22:26 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Use an existing domain you already own for your WordPress.com blog by "mapping" it. It will let your readers access your blog at that domain instead of its <abbr title="%s">default address</abbr>. Använd ett befintligt domännamn som du redan äger för din WordPress.com-blogg genom att "peka om" det. Detta gör att dina läsare kan nå din blogg genom det domännamnet istället för att gå via <abbr title="%s">standardadressen</abbr>. Details

Use an existing domain you already own for your WordPress.com blog by "mapping" it. It will let your readers access your blog at that domain instead of its <abbr title="%s">default address</abbr>.

Använd ett befintligt domännamn som du redan äger för din WordPress.com-blogg genom att "peka om" det. Detta gör att dina läsare kan nå din blogg genom det domännamnet istället för att gå via <abbr title="%s">standardadressen</abbr>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-07-02 04:00:04 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 23
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as