ProjectsWordPress.comSwedish Log in

Translation of WordPress.com: Swedish glossary

1 2 3 22
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
There's now an easier way to create on WordPress.com! <a href="%s">Switch to the improved posting experience</a>. Det finns nu ett lättare sätt att publicera på WordPress.com! <a href="%s">Byt till den förbättrade inläggsredigeraren</a>. Details

There's now an easier way to create on WordPress.com! <a href="%s">Switch to the improved posting experience</a>.

Det finns nu ett lättare sätt att publicera på WordPress.com! <a href="%s">Byt till den förbättrade inläggsredigeraren</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-08-27 14:18:30 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your password is too weak: you can improve it by adding additional uppercase letters, lowercase letters, or numbers. Ditt lösenord är för svagt: du kan förbättra det genom att lägga till fler versaler, gemener, eller siffror. Details

Your password is too weak: you can improve it by adding additional uppercase letters, lowercase letters, or numbers.

Ditt lösenord är för svagt: du kan förbättra det genom att lägga till fler versaler, gemener, eller siffror.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-08-18 16:18:01 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A sophisticated, responsive portfolio theme designed by Justin Caroll, perfect for showcasing your work. With a convenient slide-out sidebar, bold featured images, and quick access to your favorite social networks, Espresso will make your portfolio stand out from the rest. Ett sofistikerat, responsivt portfoliotema designat av Justin Caroll, perfekt för att visa dina verk. Med en behändig sidopanel som kan döljas eller visas, djärva utvalda bilder, och snabb tillgång till dina sociala nätverk är Espresso temat som får din portfolio att stå ut från mängden. Details

A sophisticated, responsive portfolio theme designed by Justin Caroll, perfect for showcasing your work. With a convenient slide-out sidebar, bold featured images, and quick access to your favorite social networks, Espresso will make your portfolio stand out from the rest.

Ett sofistikerat, responsivt portfoliotema designat av Justin Caroll, perfekt för att visa dina verk. Med en behändig sidopanel som kan döljas eller visas, djärva utvalda bilder, och snabb tillgång till dina sociala nätverk är Espresso temat som får din portfolio att stå ut från mängden.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Description of the theme espresso
Date added:
2014-07-25 13:14:34 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Upgrade your self-hosted WordPress site and see it here by connecting Jetpack. Uppgradera dina WordPress-webbplatser på egna servrar och se dem här genom att aktivera Jetpack. Details

Upgrade your self-hosted WordPress site and see it here by connecting Jetpack.

Uppgradera dina WordPress-webbplatser på egna servrar och se dem här genom att aktivera Jetpack.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-08-18 16:12:10 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Widgets are independent sections of content that can be placed into widgetized areas provided by your theme (commonly called sidebars). Widgets är oberoende delar av innehållet som kan placeras i de paneler som ditt tema har angett (kallas vanligtvis sidopaneler). Details

Widgets are independent sections of content that can be placed into widgetized areas provided by your theme (commonly called sidebars).

Widgets är oberoende delar av innehållet som kan placeras i de paneler som ditt tema har angett (kallas vanligtvis sidopaneler).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-07-25 14:38:02 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You’re in good company if you use WordPress to publish on the web. Here’s a sampler of well-known sites that are powered by WordPress. Du är i bra sällskap om du använder WordPress som publiceringsverktyg på nätet. Här är ett urval av välkända webbplatser som är byggda med WordPress. Details

You’re in good company if you use WordPress to publish on the web. Here’s a sampler of well-known sites that are powered by WordPress.

Du är i bra sällskap om du använder WordPress som publiceringsverktyg på nätet. Här är ett urval av välkända webbplatser som är byggda med WordPress.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-07-14 15:09:33 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We think WordPress.com is awesome, but don’t take our word for it. With some of our favorite features you can learn how to build the site of your dreams. Vi tycker WordPress.com är fantastiskt, men ta inte bara vårt ord för det. Med några av våra bästa funktioner kan du lära dig bygga dina drömmars webbplats. Details

We think WordPress.com is awesome, but don’t take our word for it. With some of our favorite features you can learn how to build the site of your dreams.

Vi tycker WordPress.com är fantastiskt, men ta inte bara vårt ord för det. Med några av våra bästa funktioner kan du lära dig bygga dina drömmars webbplats.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-07-14 15:17:50 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Some comments have not yet been checked for spam by Akismet. They have been temporarily held for moderation and will automatically be rechecked later. En del kommentarer har ännu inte scannats för skräppost av Akismet. De har temporärt blivit flaggade att invänta granskning. Details

Some comments have not yet been checked for spam by Akismet. They have been temporarily held for moderation and will automatically be rechecked later.

En del kommentarer har ännu inte scannats för skräppost av Akismet. De har temporärt blivit flaggade att invänta granskning.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-07-14 15:22:26 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Use an existing domain you already own for your WordPress.com blog by "mapping" it. It will let your readers access your blog at that domain instead of its <abbr title="%s">default address</abbr>. Använd ett befintligt domännamn som du redan äger för din WordPress.com-blogg genom att "peka om" det. Detta gör att dina läsare kan nå din blogg genom det domännamnet istället för att gå via <abbr title="%s">standardadressen</abbr>. Details

Use an existing domain you already own for your WordPress.com blog by "mapping" it. It will let your readers access your blog at that domain instead of its <abbr title="%s">default address</abbr>.

Använd ett befintligt domännamn som du redan äger för din WordPress.com-blogg genom att "peka om" det. Detta gör att dina läsare kan nå din blogg genom det domännamnet istället för att gå via <abbr title="%s">standardadressen</abbr>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-07-02 04:00:04 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A theme that has a stellar mix of color, texture and typography. Designed by Kcmr. It features a custom header, custom background, and maximum three widget areas in the footer. It comes with supports for several post formats including aside, gallery, image, quote, link, chat, and audio. Ett tema som har en utomordentlig mix av färger, strukturer och typografi. Designat av Kcmr. Temats sidhuvud, bakgrund och maximalt tre widgets i sidfoten kan anpassas. Det följer med stöd för flera olika typer av inläggsformat som notering, galleri, bild, citat, länk, chatt, samt ljud. Details

A theme that has a stellar mix of color, texture and typography. Designed by Kcmr. It features a custom header, custom background, and maximum three widget areas in the footer. It comes with supports for several post formats including aside, gallery, image, quote, link, chat, and audio.

Ett tema som har en utomordentlig mix av färger, strukturer och typografi. Designat av Kcmr. Temats sidhuvud, bakgrund och maximalt tre widgets i sidfoten kan anpassas. Det följer med stöd för flera olika typer av inläggsformat som notering, galleri, bild, citat, länk, chatt, samt ljud.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Description of the theme pink-touch-2
Date added:
2014-07-02 04:08:37 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Cocoa is a fresh, easy-to-use, minimal blog theme focussing on high-quality typography and a beautiful responsive design. The theme features a unique header and footer widget area, custom About, Social Links (via a custom menu) and Recent Post by Category widgets and aesthetic, minimal post formats. Cocoas makes is easy to start a blog that will look beautiful from your first post. Cocoa är ett fräscht, minimalistiskt bloggtema med fokus på bra typografi och vacker, responsiv design som samtidigt är lätt att använda. Temat har ett unikt sidhuvud och utrymme för widgets i sidfoten, anpassningsbar Om-sida, sociala länkar (via en anpassad meny) och en Senaste inlägg efter kategori-widget, samt snygga och enkla inläggsformat. Cocoa gör det enkelt att starta en blogg som är vacker att titta på direkt från första inlägget. Details

Cocoa is a fresh, easy-to-use, minimal blog theme focussing on high-quality typography and a beautiful responsive design. The theme features a unique header and footer widget area, custom About, Social Links (via a custom menu) and Recent Post by Category widgets and aesthetic, minimal post formats. Cocoas makes is easy to start a blog that will look beautiful from your first post.

Cocoa är ett fräscht, minimalistiskt bloggtema med fokus på bra typografi och vacker, responsiv design som samtidigt är lätt att använda. Temat har ett unikt sidhuvud och utrymme för widgets i sidfoten, anpassningsbar Om-sida, sociala länkar (via en anpassad meny) och en Senaste inlägg efter kategori-widget, samt snygga och enkla inläggsformat. Cocoa gör det enkelt att starta en blogg som är vacker att titta på direkt från första inlägget.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Description of the theme cocoa
Date added:
2014-07-02 04:25:29 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
In order to publish posts, please verify your email address by clicking the link in the confirmation email that we sent to %s. För att göra inlägg, bekräfta din e-postadress genom att klicka på länken i bekräftelsemailet vi skickade till %s. Details

In order to publish posts, please verify your email address by clicking the link in the confirmation email that we sent to %s.

För att göra inlägg, bekräfta din e-postadress genom att klicka på länken i bekräftelsemailet vi skickade till %s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-07-02 04:32:02 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You didn&#39;t add any tags to your post. Tags can help you get more readers by making your post easier to find. Du lade inte till några etiketter i ditt inlägg. Etiketter kan hjälpa dig att nå fler läsare genom att göra ditt inlägg lättare att hitta. Details

You didn&#39;t add any tags to your post. Tags can help you get more readers by making your post easier to find.

Du lade inte till några etiketter i ditt inlägg. Etiketter kan hjälpa dig att nå fler läsare genom att göra ditt inlägg lättare att hitta.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-07-10 12:44:53 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your blog comes with 3 gigabytes of space. To get even more room to upload videos and other media, purchase the Space Upgrade. You don't need the VideoPress upgrade to embed videos from other services like Youtube and Vimeo. Check out our <a href="http://en.support.wordpress.com/videos/">Videos</a> doc for instruction on how to embed videos. Din blogg kommer med 3 gigabyte utrymme. För att skaffa ännu mer utrymme för att ladda upp videoklipp och annan tung media, köp en utrymmesuppgradering. Du behöver inte VideoPress-uppgraderingen för att kunna bädda in videoklipp från andra tjänster som YouTube och Video. Kolla in vårt support-dokument om <a href="http://en.support.wordpress.com/videos/">Videoklipp (engelska)</a> för instruktioner om hur man bäddar in videoklipp. Details

Your blog comes with 3 gigabytes of space. To get even more room to upload videos and other media, purchase the Space Upgrade. You don't need the VideoPress upgrade to embed videos from other services like Youtube and Vimeo. Check out our <a href="http://en.support.wordpress.com/videos/">Videos</a> doc for instruction on how to embed videos.

Din blogg kommer med 3 gigabyte utrymme. För att skaffa ännu mer utrymme för att ladda upp videoklipp och annan tung media, köp en utrymmesuppgradering. Du behöver inte VideoPress-uppgraderingen för att kunna bädda in videoklipp från andra tjänster som YouTube och Video. Kolla in vårt support-dokument om <a href="http://en.support.wordpress.com/videos/">Videoklipp (engelska)</a> för instruktioner om hur man bäddar in videoklipp.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-06-06 18:01:57 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Get the Unlimited Themes plan and change to any theme, any time. Skaffa Obegränsade Teman och byt till vilket tema som helst, när du vill. Details

Get the Unlimited Themes plan and change to any theme, any time.

Skaffa Obegränsade Teman och byt till vilket tema som helst, när du vill.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-06-06 18:11:46 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 22
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as