Submitted
Created on March 25, 2020

Translate 21 originals (396 words) to Dutch Glossary

Prio Original string Translation
Access extended color schemes, backgrounds, and CSS, giving you complete control over how your site looks. Krijg toegang tot uitgebreide kleurenschema's, achtergronden en CSS, waardoor je de volledige controle hebt over de weergave van je site. Details

Access extended color schemes, backgrounds, and CSS, giving you complete control over how your site looks.

Access extended color schemes, backgrounds, and CSS, giving you complete control over how your site looks.

Krijg toegang tot uitgebreide kleurenschema's, achtergronden en CSS, waardoor je de volledige controle hebt over de weergave van je site.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Get a free domain for one year. Doesn’t apply to plan upgrades, renewals, or to premium domains. After one year, domain renews at its {{a}}regular price{{/a}}. Ontvang een gratis domeinnaam voor een jaar. Is niet van toepassing op abonnementupgrades, verlengingen of premium domeinen. Na een jaar wordt het domein verlengd tegen de {{a}}reguliere prijs{{/a}}. Details

Get a free domain for one year. Doesn’t apply to plan upgrades, renewals, or to premium domains. After one year, domain renews at its {{a}}regular price{{/a}}.

Get a free domain for one year. Doesn’t apply to plan upgrades, renewals, or to premium domains. After one year, domain renews at its {{a}}regular price{{/a}}.

Ontvang een gratis domeinnaam voor een jaar. Is niet van toepassing op abonnementupgrades, verlengingen of premium domeinen. Na een jaar wordt het domein verlengd tegen de {{a}}reguliere prijs{{/a}}.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Unlimited access to all of our advanced premium themes, including designs specifically tailored for businesses. Onbeperkte toegang tot al onze geavanceerde premium thema's, inclusief ontwerpen die speciaal zijn gemaakt voor bedrijven. Details

Unlimited access to all of our advanced premium themes, including designs specifically tailored for businesses.

Unlimited access to all of our advanced premium themes, including designs specifically tailored for businesses.

Onbeperkte toegang tot al onze geavanceerde premium thema's, inclusief ontwerpen die speciaal zijn gemaakt voor bedrijven.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Access to a wide range of professional themes so you can find a design that's just right for your site. Toegang tot een breed aanbod aan professionele thema's, zodat je een design kunt vinden dat perfect bij je site past. Details

Access to a wide range of professional themes so you can find a design that's just right for your site.

Access to a wide range of professional themes so you can find a design that's just right for your site.

Toegang tot een breed aanbod aan professionele thema's, zodat je een design kunt vinden dat perfect bij je site past.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Boost traffic to your site with tools that make your content more findable on search engines and social media. Verhoog de bezoekersaantallen op je site met tools die je content beter vindbaar maken op zoekmachines en social media. Details

Boost traffic to your site with tools that make your content more findable on search engines and social media.

Boost traffic to your site with tools that make your content more findable on search engines and social media.

Verhoog de bezoekersaantallen op je site met tools die je content beter vindbaar maken op zoekmachines en social media.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Track your site's stats with Google Analytics for a deeper understanding of your visitors and customers. Volg je site-statistieken met Google Analytics om bezoekers en klanten beter te kunnen begrijpen. Details

Track your site's stats with Google Analytics for a deeper understanding of your visitors and customers.

Track your site's stats with Google Analytics for a deeper understanding of your visitors and customers.

Volg je site-statistieken met Google Analytics om bezoekers en klanten beter te kunnen begrijpen.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Upload more images, videos, audio, and documents to your website. Upload meer afbeeldingen, video's, audio en documenten naar je website. Details

Upload more images, videos, audio, and documents to your website.

Upload more images, videos, audio, and documents to your website.

Upload meer afbeeldingen, video's, audio en documenten naar je website.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Optimize your site for better SEO, faster-loading pages, and protection from spam. Optimaliseer je site voor verbeterde SEO, pagina's die sneller laden en bescherming tegen spam. Details

Optimize your site for better SEO, faster-loading pages, and protection from spam.

Optimize your site for better SEO, faster-loading pages, and protection from spam.

Optimaliseer je site voor verbeterde SEO, pagina's die sneller laden en bescherming tegen spam.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Customize your selected theme with pre-set color schemes, background designs, and font styles. Pas je geselecteerde thema aan met vooraf ingestelde kleurenschema's, achtergrondontwerpen en lettertypes. Details

Customize your selected theme with pre-set color schemes, background designs, and font styles.

Customize your selected theme with pre-set color schemes, background designs, and font styles.

Pas je geselecteerde thema aan met vooraf ingestelde kleurenschema's, achtergrondontwerpen en lettertypes.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Meet one-on-one with a WordPress.com expert who'll help you set up your site exactly as you need it. Leg contact met een WordPress.com-expert die je helpt je site naar jouw behoeften te configureren. Details

Meet one-on-one with a WordPress.com expert who'll help you set up your site exactly as you need it.

Meet one-on-one with a WordPress.com expert who'll help you set up your site exactly as you need it.

Leg contact met een WordPress.com-expert die je helpt je site naar jouw behoeften te configureren.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Plugins extend the functionality of your site and open up endless possibilities for presenting your content and interacting with visitors. Plugins breiden de functionaliteit van je site uit en bieden eindeloze mogelijkheden voor het presenteren van je content en communiceren met bezoekers. Details

Plugins extend the functionality of your site and open up endless possibilities for presenting your content and interacting with visitors.

Plugins extend the functionality of your site and open up endless possibilities for presenting your content and interacting with visitors.

Plugins breiden de functionaliteit van je site uit en bieden eindeloze mogelijkheden voor het presenteren van je content en communiceren met bezoekers.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
With the option to upload themes, you can give your site a professional polish that will help it stand out among the rest. Met de optie om thema's te uploaden, kun je je site een professionele uitstraling geven waardoor deze meer opvalt. Details

With the option to upload themes, you can give your site a professional polish that will help it stand out among the rest.

With the option to upload themes, you can give your site a professional polish that will help it stand out among the rest.

Met de optie om thema's te uploaden, kun je je site een professionele uitstraling geven waardoor deze meer opvalt.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Upload more images, audio, and documents to your website. Upload meer afbeeldingen, audio en documenten naar je website. Details

Upload more images, audio, and documents to your website.

Upload more images, audio, and documents to your website.

Upload meer afbeeldingen, audio en documenten naar je website.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Live chat is available 24 hours a day from Monday through Friday. You can also email us any day of the week for personalized support. Live chat is 24 uur per dag beschikbaar van maandag tot vrijdag. Je kan ons ook op elke dag van de week een e-mail sturen voor persoonlijke ondersteuning. Details

Live chat is available 24 hours a day from Monday through Friday. You can also email us any day of the week for personalized support.

Live chat is available 24 hours a day from Monday through Friday. You can also email us any day of the week for personalized support.

Live chat is 24 uur per dag beschikbaar van maandag tot vrijdag. Je kan ons ook op elke dag van de week een e-mail sturen voor persoonlijke ondersteuning.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Live chat is available 24/7. You can also email us any day of the week for personalized support. Live chat is 24/7 beschikbaar, je kan ook op elk tijdstip van de dag een e-mail sturen voor persoonlijke ondersteuning. Details

Live chat is available 24/7. You can also email us any day of the week for personalized support.

Live chat is available 24/7. You can also email us any day of the week for personalized support.

Live chat is 24/7 beschikbaar, je kan ook op elk tijdstip van de dag een e-mail sturen voor persoonlijke ondersteuning.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
{{strong}}Best for online stores:{{/strong}} Sell products or services with this powerful, all-in-one online store experience. This plan includes premium integrations and is extendable, so it’ll grow with you as your business grows. {{strong}}Beste keuze voor webwinkels:{{/strong}} Bied je producten of diensten aan met deze krachtige, alles-in-één webwinkelervaring. Dit abonnement omvat premiumintegraties en is uitbreidbaar, dus het zal met je meegroeien als je bedrijf groeit. Details

{{strong}}Best for online stores:{{/strong}} Sell products or services with this powerful, all-in-one online store experience. This plan includes premium integrations and is extendable, so it’ll grow with you as your business grows.

{{strong}}Best for online stores:{{/strong}} Sell products or services with this powerful, all-in-one online store experience. This plan includes premium integrations and is extendable, so it’ll grow with you as your business grows.

{{strong}}Beste keuze voor webwinkels:{{/strong}} Bied je producten of diensten aan met deze krachtige, alles-in-één webwinkelervaring. Dit abonnement omvat premiumintegraties en is uitbreidbaar, dus het zal met je meegroeien als je bedrijf groeit.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
{{strong}}Best for freelancers:{{/strong}} Build a unique website with advanced design tools, CSS editing, lots of space for audio and video, Google Analytics support, and the ability to monetize your site with ads. {{strong}}Het beste voor freelancers:{{/strong}} maak een unieke website met geavanceerde designtools, CSS-bewerking, veel opslagruimte voor mediabestanden, ondersteuning voor Google Analytics en de mogelijkheid om geld te verdienen aan je site met advertenties. Details

{{strong}}Best for freelancers:{{/strong}} Build a unique website with advanced design tools, CSS editing, lots of space for audio and video, Google Analytics support, and the ability to monetize your site with ads.

{{strong}}Best for freelancers:{{/strong}} Build a unique website with advanced design tools, CSS editing, lots of space for audio and video, Google Analytics support, and the ability to monetize your site with ads.

{{strong}}Het beste voor freelancers:{{/strong}} maak een unieke website met geavanceerde designtools, CSS-bewerking, veel opslagruimte voor mediabestanden, ondersteuning voor Google Analytics en de mogelijkheid om geld te verdienen aan je site met advertenties.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
{{strong}}Best for personal use:{{/strong}} Security essentials for your WordPress site, including automated backups and priority support. {{strong}}Beste keuze voor persoonlijk gebruik:{{/strong}}Essentiële beveiligingsfuncties voor je WordPress-site, waaronder automatische back-ups en ondersteuning met prioriteit. Details

{{strong}}Best for personal use:{{/strong}} Security essentials for your WordPress site, including automated backups and priority support.

{{strong}}Best for personal use:{{/strong}} Security essentials for your WordPress site, including automated backups and priority support.

{{strong}}Beste keuze voor persoonlijk gebruik:{{/strong}}Essentiële beveiligingsfuncties voor je WordPress-site, waaronder automatische back-ups en ondersteuning met prioriteit.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
{{strong}}Best for small businesses:{{/strong}} Comprehensive, automated scanning for security vulnerabilities, fast video hosting, and marketing automation. {{strong}}Beste keuze voor kleine bedrijven:{{/strong}}Uitgebreide, automatische scanfuncties voor beveiligingsbedreigingen, snelle videohosting en marketingautomatisering. Details

{{strong}}Best for small businesses:{{/strong}} Comprehensive, automated scanning for security vulnerabilities, fast video hosting, and marketing automation.

{{strong}}Best for small businesses:{{/strong}} Comprehensive, automated scanning for security vulnerabilities, fast video hosting, and marketing automation.

{{strong}}Beste keuze voor kleine bedrijven:{{/strong}}Uitgebreide, automatische scanfuncties voor beveiligingsbedreigingen, snelle videohosting en marketingautomatisering.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
{{strong}}Best for organizations:{{/strong}} The most powerful WordPress sites: real-time backups and unlimited premium themes. {{strong}}Beste keuze voor organisaties:{{/strong}} De krachtigste WordPress-sites: realtime back-ups, verbeterde zoekopdrachten en onbeperkte premium-thema's. Details

{{strong}}Best for organizations:{{/strong}} The most powerful WordPress sites: real-time backups and unlimited premium themes.

{{strong}}Best for organizations:{{/strong}} The most powerful WordPress sites: real-time backups and unlimited premium themes.

{{strong}}Beste keuze voor organisaties:{{/strong}} De krachtigste WordPress-sites: realtime back-ups, verbeterde zoekopdrachten en onbeperkte premium-thema's.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
{{strong}}Best for bloggers:{{/strong}} Brand your blog with a custom .blog domain name, and remove all WordPress.com advertising. Receive additional storage space and email support. {{strong}}Het beste voor bloggers:{{/strong}} maak van je blog een merk met een aangepaste .blog-domeinnaam en verwijder alle advertenties van WordPress.com. Ontvang meer opslagruimte en ondersteuning via e-mail. Details

{{strong}}Best for bloggers:{{/strong}} Brand your blog with a custom .blog domain name, and remove all WordPress.com advertising. Receive additional storage space and email support.

{{strong}}Best for bloggers:{{/strong}} Brand your blog with a custom .blog domain name, and remove all WordPress.com advertising. Receive additional storage space and email support.

{{strong}}Het beste voor bloggers:{{/strong}} maak van je blog een merk met een aangepaste .blog-domeinnaam en verwijder alle advertenties van WordPress.com. Ontvang meer opslagruimte en ondersteuning via e-mail.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export strings as

Description

Unfortunately, no screenshots were provided by the developer.