Sent to vendor
Created on March 25, 2020 , translate by Sunday, March 29, 2020 (450 days ago)

Translate 21 originals (396 words) to Romanian Glossary

Prio Original string Translation
Access extended color schemes, backgrounds, and CSS, giving you complete control over how your site looks. Accesezi scheme de culori extinse, fundaluri și CSS, îți oferă un control complet asupra aspectului site-ului. Details

Access extended color schemes, backgrounds, and CSS, giving you complete control over how your site looks.

Access extended color schemes, backgrounds, and CSS, giving you complete control over how your site looks.

Accesezi scheme de culori extinse, fundaluri și CSS, îți oferă un control complet asupra aspectului site-ului.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Get a free domain for one year. Doesn’t apply to plan upgrades, renewals, or to premium domains. After one year, domain renews at its {{a}}regular price{{/a}}. Ai un domeniu gratuit timp de un an. Nu se aplică actualizărilor, reînnoirilor sau domeniilor premium. După un an, domeniul se reînnoiește la {{a}}prețul său obișnuit{{/a}}. Details

Get a free domain for one year. Doesn’t apply to plan upgrades, renewals, or to premium domains. After one year, domain renews at its {{a}}regular price{{/a}}.

Get a free domain for one year. Doesn’t apply to plan upgrades, renewals, or to premium domains. After one year, domain renews at its {{a}}regular price{{/a}}.

Ai un domeniu gratuit timp de un an. Nu se aplică actualizărilor, reînnoirilor sau domeniilor premium. După un an, domeniul se reînnoiește la {{a}}prețul său obișnuit{{/a}}.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Unlimited access to all of our advanced premium themes, including designs specifically tailored for businesses. Ai acces nelimitat la toate temele noastre premium avansate, inclusiv la designuri adaptate special pentru afaceri. Details

Unlimited access to all of our advanced premium themes, including designs specifically tailored for businesses.

Unlimited access to all of our advanced premium themes, including designs specifically tailored for businesses.

Ai acces nelimitat la toate temele noastre premium avansate, inclusiv la designuri adaptate special pentru afaceri.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Access to a wide range of professional themes so you can find a design that's just right for your site. Ai acces la o gamă largă de teme proiectate cu profesionalism, deci poți găsi un design care este potrivit pentru site-ul tău. Details

Access to a wide range of professional themes so you can find a design that's just right for your site.

Access to a wide range of professional themes so you can find a design that's just right for your site.

Ai acces la o gamă largă de teme proiectate cu profesionalism, deci poți găsi un design care este potrivit pentru site-ul tău.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Boost traffic to your site with tools that make your content more findable on search engines and social media. Îmbunătățești traficul pe site cu instrumente care facilitează găsirea conținutului pentru motoarele de căutare și pe rețelele sociale. Details

Boost traffic to your site with tools that make your content more findable on search engines and social media.

Boost traffic to your site with tools that make your content more findable on search engines and social media.

Îmbunătățești traficul pe site cu instrumente care facilitează găsirea conținutului pentru motoarele de căutare și pe rețelele sociale.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Track your site's stats with Google Analytics for a deeper understanding of your visitors and customers. Urmărești statisticile site-ului cu Google Analytics pentru o înțelegere mai profundă a vizitatorilor și clienților tăi. Details

Track your site's stats with Google Analytics for a deeper understanding of your visitors and customers.

Track your site's stats with Google Analytics for a deeper understanding of your visitors and customers.

Urmărești statisticile site-ului cu Google Analytics pentru o înțelegere mai profundă a vizitatorilor și clienților tăi.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Upload more images, videos, audio, and documents to your website. Încarci mai multe imagini, videouri, fișiere audio și documente pe site-ul tău. Details

Upload more images, videos, audio, and documents to your website.

Upload more images, videos, audio, and documents to your website.

Încarci mai multe imagini, videouri, fișiere audio și documente pe site-ul tău.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Optimize your site for better SEO, faster-loading pages, and protection from spam. Optimizează-ți site-ul pentru un SEO mai bun, pentru a încărca mai rapid paginile și pentru a-l proteja împotriva spamului. Details

Optimize your site for better SEO, faster-loading pages, and protection from spam.

Optimize your site for better SEO, faster-loading pages, and protection from spam.

Optimizează-ți site-ul pentru un SEO mai bun, pentru a încărca mai rapid paginile și pentru a-l proteja împotriva spamului.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Customize your selected theme with pre-set color schemes, background designs, and font styles. Îți personalizezi tema selectată cu scheme de culori presetate, designuri de fundal și stiluri de font. Details

Customize your selected theme with pre-set color schemes, background designs, and font styles.

Customize your selected theme with pre-set color schemes, background designs, and font styles.

Îți personalizezi tema selectată cu scheme de culori presetate, designuri de fundal și stiluri de font.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Meet one-on-one with a WordPress.com expert who'll help you set up your site exactly as you need it. Întâlnește-te față-în-față cu la un expert WordPress.com care te va ajuta să-ți inițializezi site-ul exact așa cum vrei sau ai nevoie. Details

Meet one-on-one with a WordPress.com expert who'll help you set up your site exactly as you need it.

Meet one-on-one with a WordPress.com expert who'll help you set up your site exactly as you need it.

Întâlnește-te față-în-față cu la un expert WordPress.com care te va ajuta să-ți inițializezi site-ul exact așa cum vrei sau ai nevoie.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Plugins extend the functionality of your site and open up endless possibilities for presenting your content and interacting with visitors. Modulele extind funcționalitatea site-ului și îți oferă posibilități nesfârșite pentru prezentarea conținutului și interacțiunea cu vizitatorii. Details

Plugins extend the functionality of your site and open up endless possibilities for presenting your content and interacting with visitors.

Plugins extend the functionality of your site and open up endless possibilities for presenting your content and interacting with visitors.

Modulele extind funcționalitatea site-ului și îți oferă posibilități nesfârșite pentru prezentarea conținutului și interacțiunea cu vizitatorii.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
With the option to upload themes, you can give your site a professional polish that will help it stand out among the rest. Cu opțiunea de a încărca teme, poți să-i oferi site-ului un aspect profesionist care îl va ajuta să iasă în evidență față de alte site-uri. Details

With the option to upload themes, you can give your site a professional polish that will help it stand out among the rest.

With the option to upload themes, you can give your site a professional polish that will help it stand out among the rest.

Cu opțiunea de a încărca teme, poți să-i oferi site-ului un aspect profesionist care îl va ajuta să iasă în evidență față de alte site-uri.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Upload more images, audio, and documents to your website. Încarci mai multe imagini, fișiere audio și documente pe site-ul tău. Details

Upload more images, audio, and documents to your website.

Upload more images, audio, and documents to your website.

Încarci mai multe imagini, fișiere audio și documente pe site-ul tău.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Live chat is available 24 hours a day from Monday through Friday. You can also email us any day of the week for personalized support. Discuțiile live sunt disponibile 24 de ore pe zi, de luni până vineri. De asemenea, ne poți trimite emailuri în orice zi a săptămânii pentru suport personalizat. Details

Live chat is available 24 hours a day from Monday through Friday. You can also email us any day of the week for personalized support.

Live chat is available 24 hours a day from Monday through Friday. You can also email us any day of the week for personalized support.

Discuțiile live sunt disponibile 24 de ore pe zi, de luni până vineri. De asemenea, ne poți trimite emailuri în orice zi a săptămânii pentru suport personalizat.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Live chat is available 24/7. You can also email us any day of the week for personalized support. Discuțiile live sunt disponibile non-stop (24/7). De asemenea, ne poți trimite emailuri în orice zi a săptămânii pentru suport personalizat. Details

Live chat is available 24/7. You can also email us any day of the week for personalized support.

Live chat is available 24/7. You can also email us any day of the week for personalized support.

Discuțiile live sunt disponibile non-stop (24/7). De asemenea, ne poți trimite emailuri în orice zi a săptămânii pentru suport personalizat.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
{{strong}}Best for online stores:{{/strong}} Sell products or services with this powerful, all-in-one online store experience. This plan includes premium integrations and is extendable, so it’ll grow with you as your business grows. {{strong}}Cel mai bun pentru magazine online:{{/strong}} vinzi produse sau servicii cu această experiență de magazin online puternică și complexă. Acest plan include integrări premium și poate fi extins, astfel el va crește odată cu creșterea afacerii tale. Details

{{strong}}Best for online stores:{{/strong}} Sell products or services with this powerful, all-in-one online store experience. This plan includes premium integrations and is extendable, so it’ll grow with you as your business grows.

{{strong}}Best for online stores:{{/strong}} Sell products or services with this powerful, all-in-one online store experience. This plan includes premium integrations and is extendable, so it’ll grow with you as your business grows.

{{strong}}Cel mai bun pentru magazine online:{{/strong}} vinzi produse sau servicii cu această experiență de magazin online puternică și complexă. Acest plan include integrări premium și poate fi extins, astfel el va crește odată cu creșterea afacerii tale.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
{{strong}}Best for freelancers:{{/strong}} Build a unique website with advanced design tools, CSS editing, lots of space for audio and video, Google Analytics support, and the ability to monetize your site with ads. {{strong}}Cel mai bun pentru liber-profesioniști:{{/strong}} construiești un site web unic cu instrumente avansate de proiectare, editare CSS, o mulțime de spațiu pentru fișiere audio și video și posibilitatea de a câștiga bani din site cu reclame. Details

{{strong}}Best for freelancers:{{/strong}} Build a unique website with advanced design tools, CSS editing, lots of space for audio and video, Google Analytics support, and the ability to monetize your site with ads.

{{strong}}Best for freelancers:{{/strong}} Build a unique website with advanced design tools, CSS editing, lots of space for audio and video, Google Analytics support, and the ability to monetize your site with ads.

{{strong}}Cel mai bun pentru liber-profesioniști:{{/strong}} construiești un site web unic cu instrumente avansate de proiectare, editare CSS, o mulțime de spațiu pentru fișiere audio și video și posibilitatea de a câștiga bani din site cu reclame.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
{{strong}}Best for personal use:{{/strong}} Security essentials for your WordPress site, including automated backups and priority support. {{strong}}Cel mai bun pentru uz personal:{{/strong}} elemente esențiale de securitate pentru site-ul tău WordPress, inclusiv copii de rezervă automatizate și suport prioritar. Details

{{strong}}Best for personal use:{{/strong}} Security essentials for your WordPress site, including automated backups and priority support.

{{strong}}Best for personal use:{{/strong}} Security essentials for your WordPress site, including automated backups and priority support.

{{strong}}Cel mai bun pentru uz personal:{{/strong}} elemente esențiale de securitate pentru site-ul tău WordPress, inclusiv copii de rezervă automatizate și suport prioritar.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
{{strong}}Best for small businesses:{{/strong}} Comprehensive, automated scanning for security vulnerabilities, fast video hosting, and marketing automation. {{strong}}Cel mai bun pentru afaceri și întreprinzători mici:{{/strong}} scanare comprehensivă și automată pentru vulnerabilități de securitate, găzduire rapidă de videouri și automatizare în marketing. Details

{{strong}}Best for small businesses:{{/strong}} Comprehensive, automated scanning for security vulnerabilities, fast video hosting, and marketing automation.

{{strong}}Best for small businesses:{{/strong}} Comprehensive, automated scanning for security vulnerabilities, fast video hosting, and marketing automation.

{{strong}}Cel mai bun pentru afaceri și întreprinzători mici:{{/strong}} scanare comprehensivă și automată pentru vulnerabilități de securitate, găzduire rapidă de videouri și automatizare în marketing.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
{{strong}}Best for organizations:{{/strong}} The most powerful WordPress sites: real-time backups and unlimited premium themes. {{strong}}Cel mai bun pentru organizații:{{/strong}} pentru cele mai puternice site-uri WordPress: copii de siguranță în timp real și teme premium la discreție. Details

{{strong}}Best for organizations:{{/strong}} The most powerful WordPress sites: real-time backups and unlimited premium themes.

{{strong}}Best for organizations:{{/strong}} The most powerful WordPress sites: real-time backups and unlimited premium themes.

{{strong}}Cel mai bun pentru organizații:{{/strong}} pentru cele mai puternice site-uri WordPress: copii de siguranță în timp real și teme premium la discreție.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
{{strong}}Best for bloggers:{{/strong}} Brand your blog with a custom .blog domain name, and remove all WordPress.com advertising. Receive additional storage space and email support. {{strong}}Cel mai bun pentru blogeri:{{/strong}} adaugi un nume de domeniu personalizat .blog blogului tău și înlături toată publicitatea WordPress.com. Primești spațiu suplimentar de stocare și suport prin email. Details

{{strong}}Best for bloggers:{{/strong}} Brand your blog with a custom .blog domain name, and remove all WordPress.com advertising. Receive additional storage space and email support.

{{strong}}Best for bloggers:{{/strong}} Brand your blog with a custom .blog domain name, and remove all WordPress.com advertising. Receive additional storage space and email support.

{{strong}}Cel mai bun pentru blogeri:{{/strong}} adaugi un nume de domeniu personalizat .blog blogului tău și înlături toată publicitatea WordPress.com. Primești spațiu suplimentar de stocare și suport prin email.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export strings as

Description

Unfortunately, no screenshots were provided by the developer.