Sent to vendor
Created on June 9, 2020 , translate by Sunday, June 14, 2020 (1014 days ago)

Translate 7 originals (70 words) to Albanian Glossary

Prio Original string Translation
This plugin was installed by WordPress.com and provides features offered in your plan subscription. Kjo shtojcë qe instaluar nga WordPress.com dhe furnizon veçori të ofruara në planin tuaj të pajtimit. Details

This plugin was installed by WordPress.com and provides features offered in your plan subscription.

This plugin was installed by WordPress.com and provides features offered in your plan subscription.

Kjo shtojcë qe instaluar nga WordPress.com dhe furnizon veçori të ofruara në planin tuaj të pajtimit.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Coming Soon Së Shpejti Details

Coming Soon

Coming Soon

Së Shpejti

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Build a website. Sell your stuff. Write a blog. And so much more. Krijoni një sajt. Shitni gjërat tuaja. Shkruani një blog. Dhe plot gjëra të tjera. Details

Build a website. Sell your stuff. Write a blog. And so much more.

Build a website. Sell your stuff. Write a blog. And so much more.

Krijoni një sajt. Shitni gjërat tuaja. Shkruani një blog. Dhe plot gjëra të tjera.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Start your website Filloni sajtin tuaj Details

Start your website

Start your website

Filloni sajtin tuaj

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
This site is private. You need to log in as a user with permissions before previewing it. Ky sajt është privat. Përpara se të mund ta parashihni, duhet të bëni hyrjen si një përdorues me leje. Details

This site is private. You need to log in as a user with permissions before previewing it.

This site is private. You need to log in as a user with permissions before previewing it.

Ky sajt është privat. Përpara se të mund ta parashihni, duhet të bëni hyrjen si një përdorues me leje.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
This site is private. You need to log in to the preview to see it. Ky sajt është privat. Qa ta shihni, lypset të bëni hyrjen te paraparja. Details

This site is private. You need to log in to the preview to see it.

This site is private. You need to log in to the preview to see it.

Ky sajt është privat. Qa ta shihni, lypset të bëni hyrjen te paraparja.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
%s is automatically managed for you. %s administrohet automatikisht për ju. Details

%s is automatically managed for you.

%s is automatically managed for you.

%s administrohet automatikisht për ju.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export strings as

Description

Unfortunately, no screenshots were provided by the developer.