Sent to vendor
Created on September 28, 2020 , translate by Sunday, October 4, 2020 (349 days ago)

Translate 22 originals (159 words) to Albanian Glossary

Prio Original string Translation
Free with your plan Falas me planin tuaj Details

Free with your plan

Free with your plan

Falas me planin tuaj

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Included in paid plans E përfshirë në plane me pagesë Details

Included in paid plans

Included in paid plans

E përfshirë në plane me pagesë

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Sale price is %(cost)s Çmimi me ulje është (%s) Details

Sale price is %(cost)s

Sale price is %(cost)s

Çmimi me ulje është (%s)

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Renews at %(cost)s Rinovohet për %(cost)s Details

Renews at %(cost)s

Renews at %(cost)s

Rinovohet për %(cost)s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
%(cost)s per year %(cost)s në vit Details

%(cost)s per year

%(cost)s per year

%(cost)s në vit

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
%(cost)s per year plus registration costs at your current provider %(cost)s në vit, plus kosto regjistrimi te furnizuesi juaj i tanishëm Details

%(cost)s per year plus registration costs at your current provider

%(cost)s per year plus registration costs at your current provider

%(cost)s në vit, plus kosto regjistrimi te furnizuesi juaj i tanishëm

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Free with your plan, but registration costs at your current provider still apply You have to log in to add a translation. Details

Free with your plan, but registration costs at your current provider still apply

Free with your plan, but registration costs at your current provider still apply

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Included in annual paid plans, but registration costs at your current provider still apply You have to log in to add a translation. Details

Included in annual paid plans, but registration costs at your current provider still apply

Included in annual paid plans, but registration costs at your current provider still apply

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Transfer your domain away from your current registrar. Shpërnguleni përkatësinë tuaj prej regjistrit të saj të tanishëm. Details

Transfer your domain away from your current registrar.

Transfer your domain away from your current registrar.

Shpërnguleni përkatësinë tuaj prej regjistrit të saj të tanishëm.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Domain registration and billing will be moved from your current provider to WordPress.com You have to log in to add a translation. Details

Domain registration and billing will be moved from your current provider to WordPress.com

Domain registration and billing will be moved from your current provider to WordPress.com

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Manage your domain and site from your WordPress.com dashboard Administroni përkatësinë dhe sajtin tuaj që prej pultit të WordPress.com-it Details

Manage your domain and site from your WordPress.com dashboard

Manage your domain and site from your WordPress.com dashboard

Administroni përkatësinë dhe sajtin tuaj që prej pultit të WordPress.com-it

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Extends registration by one year E zgjeron regjistrimin për një vit Details

Extends registration by one year

Extends registration by one year

E zgjeron regjistrimin për një vit

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Transfer to WordPress.com Shpërngule te WordPress.com-i Details

Transfer to WordPress.com

Transfer to WordPress.com

Shpërngule te WordPress.com-i

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
{{a}}Learn more about domain transfers{{/a}} {{a}}Mësoni më tepër mbi shpërngulje përkatësish{{/a}} Details

{{a}}Learn more about domain transfers{{/a}}

{{a}}Learn more about domain transfers{{/a}}

{{a}}Mësoni më tepër mbi shpërngulje përkatësish{{/a}}

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Map your domain without moving it from your current registrar. Përshoqërojeni përkatësinë tuaj pa e lëvizur nga regjistri juaj i tanishëm. Details

Map your domain without moving it from your current registrar.

Map your domain without moving it from your current registrar.

Përshoqërojeni përkatësinë tuaj pa e lëvizur nga regjistri juaj i tanishëm.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Domain registration and billing will remain at your current provider You have to log in to add a translation. Details

Domain registration and billing will remain at your current provider

Domain registration and billing will remain at your current provider

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Manage some domain settings at your current provider and some at WordPress.com Administroni disa rregullime përkatësie te shërbimi juaj i tanishëm dhe disa te WordPress.com Details

Manage some domain settings at your current provider and some at WordPress.com

Manage some domain settings at your current provider and some at WordPress.com

Administroni disa rregullime përkatësie te shërbimi juaj i tanishëm dhe disa te WordPress.com

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Requires changes to the domain's DNS Lyp ndryshime te DNS e përkatësisë Details

Requires changes to the domain's DNS

Requires changes to the domain's DNS

Lyp ndryshime te DNS e përkatësisë

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Map your domain Përshoqëroni Përkatësinë Tuaj Details

Map your domain

Map your domain

Përshoqëroni Përkatësinë Tuaj

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
{{a}}Learn more about domain mapping{{/a}} {{a}}Mësoni më tepër mbi përshoqërim përkatësish{{/a}} Details

{{a}}Learn more about domain mapping{{/a}}

{{a}}Learn more about domain mapping{{/a}}

{{a}}Mësoni më tepër mbi përshoqërim përkatësish{{/a}}

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Use My Own Domain Përdor Përkatësinë Time Details

Use My Own Domain

Use My Own Domain

Përdor Përkatësinë Time

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Not sure what works best for you? {{a}}We're happy to help!{{/a}} You have to log in to add a translation. Details

Not sure what works best for you? {{a}}We're happy to help!{{/a}}

Not sure what works best for you? {{a}}We're happy to help!{{/a}}

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export strings as

Description

Unfortunately, no screenshots were provided by the developer.