Submitted
Created on March 25, 2020

Translate 17 originals (311 words) to Swedish Glossary

Prio Original string Translation
Access extended color schemes, backgrounds, and CSS, giving you complete control over how your site looks. Få tillgång till ett brett utbud med färgscheman, bakgrunder och CSS så att du har fullständig kontroll över din webbplats utseende. Details

Access extended color schemes, backgrounds, and CSS, giving you complete control over how your site looks.

Access extended color schemes, backgrounds, and CSS, giving you complete control over how your site looks.

Få tillgång till ett brett utbud med färgscheman, bakgrunder och CSS så att du har fullständig kontroll över din webbplats utseende.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Unlimited access to all of our advanced premium themes, including designs specifically tailored for businesses. Obegränsad tillgång till alla våra avancerade premiumteman, inklusive designer som är specialanpassade för företag. Details

Unlimited access to all of our advanced premium themes, including designs specifically tailored for businesses.

Unlimited access to all of our advanced premium themes, including designs specifically tailored for businesses.

Obegränsad tillgång till alla våra avancerade premiumteman, inklusive designer som är specialanpassade för företag.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Access to a wide range of professional themes so you can find a design that's just right for your site. Få åtkomst till ett brett utbud med professionella teman så att du kan hitta den design som passar just din webbplats. Details

Access to a wide range of professional themes so you can find a design that's just right for your site.

Access to a wide range of professional themes so you can find a design that's just right for your site.

Få åtkomst till ett brett utbud med professionella teman så att du kan hitta den design som passar just din webbplats.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Boost traffic to your site with tools that make your content more findable on search engines and social media. Driv trafik till din webbplats med verktyg som gör det enklare att hitta ditt innehåll i sökmotorer och i sociala medier. Details

Boost traffic to your site with tools that make your content more findable on search engines and social media.

Boost traffic to your site with tools that make your content more findable on search engines and social media.

Driv trafik till din webbplats med verktyg som gör det enklare att hitta ditt innehåll i sökmotorer och i sociala medier.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Track your site's stats with Google Analytics for a deeper understanding of your visitors and customers. Spåra statistiken för din webbplats med Google Analytics för en djupare förståelse av dina besökare och kunder. Details

Track your site's stats with Google Analytics for a deeper understanding of your visitors and customers.

Track your site's stats with Google Analytics for a deeper understanding of your visitors and customers.

Spåra statistiken för din webbplats med Google Analytics för en djupare förståelse av dina besökare och kunder.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Upload more images, videos, audio, and documents to your website. Ladda upp mer bilder, videoklipp, ljud och dokument till din webbplats. Details

Upload more images, videos, audio, and documents to your website.

Upload more images, videos, audio, and documents to your website.

Ladda upp mer bilder, videoklipp, ljud och dokument till din webbplats.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Optimize your site for better SEO, faster-loading pages, and protection from spam. Optimera din webbplats för bättre SEO, sidor som laddar snabbare och skydd mot skräppost. Details

Optimize your site for better SEO, faster-loading pages, and protection from spam.

Optimize your site for better SEO, faster-loading pages, and protection from spam.

Optimera din webbplats för bättre SEO, sidor som laddar snabbare och skydd mot skräppost.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Plugins extend the functionality of your site and open up endless possibilities for presenting your content and interacting with visitors. Tillägg utökar funktionen på din webbplats och öppnar upp för ändlösa möjligheter att visa upp ditt innehåll och interagera med besökarna. Details

Plugins extend the functionality of your site and open up endless possibilities for presenting your content and interacting with visitors.

Plugins extend the functionality of your site and open up endless possibilities for presenting your content and interacting with visitors.

Tillägg utökar funktionen på din webbplats och öppnar upp för ändlösa möjligheter att visa upp ditt innehåll och interagera med besökarna.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
With the option to upload themes, you can give your site a professional polish that will help it stand out among the rest. Med möjligheten att ladda upp teman kan du ge din webbplats ett professionellt utseende som får den att stå ut från resten. Details

With the option to upload themes, you can give your site a professional polish that will help it stand out among the rest.

With the option to upload themes, you can give your site a professional polish that will help it stand out among the rest.

Med möjligheten att ladda upp teman kan du ge din webbplats ett professionellt utseende som får den att stå ut från resten.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Upload more images, audio, and documents to your website. Ladda upp mer bilder, ljud och dokument till din webbplats. Details

Upload more images, audio, and documents to your website.

Upload more images, audio, and documents to your website.

Ladda upp mer bilder, ljud och dokument till din webbplats.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Live chat is available 24 hours a day from Monday through Friday. You can also email us any day of the week for personalized support. Livechatt finns tillgänglig dygnet runt, måndag till fredag. Du kan även skicka oss ett e-post när som helst för personlig support. Details

Live chat is available 24 hours a day from Monday through Friday. You can also email us any day of the week for personalized support.

Live chat is available 24 hours a day from Monday through Friday. You can also email us any day of the week for personalized support.

Livechatt finns tillgänglig dygnet runt, måndag till fredag. Du kan även skicka oss ett e-post när som helst för personlig support.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Live chat is available 24/7. You can also email us any day of the week for personalized support. Livechatt finns tillgängligt dygnet runt. Du kan även skicka oss ett e-post när som helst för personlig support. Details

Live chat is available 24/7. You can also email us any day of the week for personalized support.

Live chat is available 24/7. You can also email us any day of the week for personalized support.

Livechatt finns tillgängligt dygnet runt. Du kan även skicka oss ett e-post när som helst för personlig support.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
{{strong}}Best for personal use:{{/strong}} Security essentials for your WordPress site, including automated backups and priority support. {{strong}}Bäst för personligt bruk:{{/strong}}Viktig säkerhet för din WordPress-webbplats, inklusive automatiserade säkerhetskopior och prioriterad support. Details

{{strong}}Best for personal use:{{/strong}} Security essentials for your WordPress site, including automated backups and priority support.

{{strong}}Best for personal use:{{/strong}} Security essentials for your WordPress site, including automated backups and priority support.

{{strong}}Bäst för personligt bruk:{{/strong}}Viktig säkerhet för din WordPress-webbplats, inklusive automatiserade säkerhetskopior och prioriterad support.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
{{strong}}Best for small businesses:{{/strong}} Comprehensive, automated scanning for security vulnerabilities, fast video hosting, and marketing automation. {{strong}}Det bästa för små företag:{{/strong}}Omfattande, automatisk skanning efter säkerhetsproblem, snabb videovisning och automatiserad marknadsföring. Details

{{strong}}Best for small businesses:{{/strong}} Comprehensive, automated scanning for security vulnerabilities, fast video hosting, and marketing automation.

{{strong}}Best for small businesses:{{/strong}} Comprehensive, automated scanning for security vulnerabilities, fast video hosting, and marketing automation.

{{strong}}Det bästa för små företag:{{/strong}}Omfattande, automatisk skanning efter säkerhetsproblem, snabb videovisning och automatiserad marknadsföring.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
{{strong}}Best for organizations:{{/strong}} The most powerful WordPress sites: real-time backups and premium themes. {{strong}}Bäst för organisationer:{{/strong}}De mest kraftfulla WordPress-webbplatserna: säkerhetskopiering i realtid och premiumteman. Details

{{strong}}Best for organizations:{{/strong}} The most powerful WordPress sites: real-time backups and premium themes.

{{strong}}Best for organizations:{{/strong}} The most powerful WordPress sites: real-time backups and premium themes.

{{strong}}Bäst för organisationer:{{/strong}}De mest kraftfulla WordPress-webbplatserna: säkerhetskopiering i realtid och premiumteman.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
{{strong}}Best for online stores:{{/strong}} Sell products or services with this powerful, all-in-one online store experience. This plan includes premium integrations and is extendable, so it’ll grow with you as your business grows. {{strong}}Bäst för onlinebutiker:{{/strong}} Sälj produkter eller tjänster med den här kraftfulla, allt-i-ett-onlinebutiksupplevelsen. Det här paketet inkluderar premium-integreringar och är utbyggbart, så att det kan växa i takt med ditt företag. Details

{{strong}}Best for online stores:{{/strong}} Sell products or services with this powerful, all-in-one online store experience. This plan includes premium integrations and is extendable, so it’ll grow with you as your business grows.

{{strong}}Best for online stores:{{/strong}} Sell products or services with this powerful, all-in-one online store experience. This plan includes premium integrations and is extendable, so it’ll grow with you as your business grows.

{{strong}}Bäst för onlinebutiker:{{/strong}} Sälj produkter eller tjänster med den här kraftfulla, allt-i-ett-onlinebutiksupplevelsen. Det här paketet inkluderar premium-integreringar och är utbyggbart, så att det kan växa i takt med ditt företag.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
{{strong}}Best for freelancers:{{/strong}} Build a unique website with advanced design tools, CSS editing, lots of space for audio and video, Google Analytics support, and the ability to monetize your site with ads. {{strong}}Bäst för frilansare:{{/strong}} Bygg en unik webbplats med avancerade designverktyg, CSS-redigering, massor av utrymme för ljud och video, stöd för Google Analytics och möjligheten att tjäna pengar på din webbplats med annonser. Details

{{strong}}Best for freelancers:{{/strong}} Build a unique website with advanced design tools, CSS editing, lots of space for audio and video, Google Analytics support, and the ability to monetize your site with ads.

{{strong}}Best for freelancers:{{/strong}} Build a unique website with advanced design tools, CSS editing, lots of space for audio and video, Google Analytics support, and the ability to monetize your site with ads.

{{strong}}Bäst för frilansare:{{/strong}} Bygg en unik webbplats med avancerade designverktyg, CSS-redigering, massor av utrymme för ljud och video, stöd för Google Analytics och möjligheten att tjäna pengar på din webbplats med annonser.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export strings as

Description

Unfortunately, no screenshots were provided by the developer.