Submitted
Created on May 7, 2020

Translate 24 originals (219 words) to Swedish Glossary

Prio Original string Translation
Skip for now Hoppa över just nu Details

Skip for now

Skip for now

Hoppa över just nu

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
%d minute
  • %d minut
  • %d minuter
Details

Singular: %d minute

%d minut

You have to log in to edit this translation.

Plural: %d minutes

%d minuter

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Verify the email address for your domain before launching your site. Verifiera e-postadressen för din domän innan du lanserar din webbplats. Details

Verify the email address for your domain before launching your site.

Verify the email address for your domain before launching your site.

Verifiera e-postadressen för din domän innan du lanserar din webbplats.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Verify the email address for %(domainName)s Verifiera e-postadressen för %(domainName)s Details

Verify the email address for %(domainName)s

Verify the email address for %(domainName)s

Verifiera e-postadressen för %(domainName)s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Verify the email address for your domains Verifiera e-postadressen för dina domäner Details

Verify the email address for your domains

Verify the email address for your domains

Verifiera e-postadressen för dina domäner

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
We need to check your contact information to make sure you can be reached. Please verify your details using the email we sent you, or your domain will stop working. Vi måste kontrollera din kontaktinformation för att vara säkra på att det går att nå dig. Verifiera din information med hjälp av e-postmeddelandet som vi har skickat till dig, annars kommer din domän att sluta fungera. Details

We need to check your contact information to make sure you can be reached. Please verify your details using the email we sent you, or your domain will stop working.

We need to check your contact information to make sure you can be reached. Please verify your details using the email we sent you, or your domain will stop working.

Vi måste kontrollera din kontaktinformation för att vara säkra på att det går att nå dig. Verifiera din information med hjälp av e-postmeddelandet som vi har skickat till dig, annars kommer din domän att sluta fungera.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Verify Verifiera Details

Verify

Verify

Verifiera

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Confirm your email address Bekräfta din e-postadress Details

Confirm your email address

Confirm your email address

Bekräfta din e-postadress

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Please click the link in the email we sent to %(email)s. Typo in your email address? {{changeButton}}Change it here{{/changeButton}}. Klicka på länken i e-postmeddelandet vi skickade till %(email)s. Finns det ett stavfel i din e-postadress? {{changeButton}}Ändra den här{{/changeButton}}. Details

Please click the link in the email we sent to %(email)s. Typo in your email address? {{changeButton}}Change it here{{/changeButton}}.

Please click the link in the email we sent to %(email)s. Typo in your email address? {{changeButton}}Change it here{{/changeButton}}.

Klicka på länken i e-postmeddelandet vi skickade till %(email)s. Finns det ett stavfel i din e-postadress? {{changeButton}}Ändra den här{{/changeButton}}.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Resend email Skicka e-post igen Details

Resend email

Resend email

Skicka e-post igen

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Name your site Ge din webbplats ett namn Details

Name your site

Name your site

Ge din webbplats ett namn

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Give your new site a title to let people know what your site is about. A good title introduces your brand and the primary topics of your site. Ge din nya webbplats en rubrik för att låta folk veta vad din webbplats handlar om. En bra rubrik introducerar ditt varumärke och de viktigaste ämnena på din webbplats. Details

Give your new site a title to let people know what your site is about. A good title introduces your brand and the primary topics of your site.

Give your new site a title to let people know what your site is about. A good title introduces your brand and the primary topics of your site.

Ge din nya webbplats en rubrik för att låta folk veta vad din webbplats handlar om. En bra rubrik introducerar ditt varumärke och de viktigaste ämnena på din webbplats.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Get the WordPress app Skaffa WordPress-appen Details

Get the WordPress app

Get the WordPress app

Skaffa WordPress-appen

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Download the WordPress app to your mobile device to manage your site and follow your stats on the go. Ladda ner WordPress-appen till din mobilenhet för att hantera din webbplats och följ din statistik i farten. Details

Download the WordPress app to your mobile device to manage your site and follow your stats on the go.

Download the WordPress app to your mobile device to manage your site and follow your stats on the go.

Ladda ner WordPress-appen till din mobilenhet för att hantera din webbplats och följ din statistik i farten.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Download mobile app Ladda ner mobilapp Details

Download mobile app

Download mobile app

Ladda ner mobilapp

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Launch your site Lansera din webbplats. Details

Launch your site

Launch your site

Lansera din webbplats.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Your site is private and only visible to you. When you're ready, launch your site to make it public. Din webbplats är privat och kan endast ses av dig. När du är klar kan du starta din webbplats för att göra den offentlig. Details

Your site is private and only visible to you. When you're ready, launch your site to make it public.

Your site is private and only visible to you. When you're ready, launch your site to make it public.

Din webbplats är privat och kan endast ses av dig. När du är klar kan du starta din webbplats för att göra den offentlig.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Launch site Lansera webbplatsen Details

Launch site

Launch site

Lansera webbplatsen

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
We've created the basics, now it's time for you to update the images and text. Make a great first impression. Everything you do can be changed anytime. Vi har skapat grunderna, nu är det dags för dig att uppdatera bilder och text. Gör ett bra första intryck. Allt du gör kan ändras när som helst. Details

We've created the basics, now it's time for you to update the images and text. Make a great first impression. Everything you do can be changed anytime.

We've created the basics, now it's time for you to update the images and text. Make a great first impression. Everything you do can be changed anytime.

Vi har skapat grunderna, nu är det dags för dig att uppdatera bilder och text. Gör ett bra första intryck. Allt du gör kan ändras när som helst.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Edit homepage Redigera startsida Details

Edit homepage

Edit homepage

Redigera startsida

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Building an effective navigation menu makes it easier for someone to find what they're looking for and improve search engine rankings. Att bygga en effektiv navigeringsmeny gör det lättare för någon att hitta vad de letar efter och förbättra sökmotorrankingen. Details

Building an effective navigation menu makes it easier for someone to find what they're looking for and improve search engine rankings.

Building an effective navigation menu makes it easier for someone to find what they're looking for and improve search engine rankings.

Att bygga en effektiv navigeringsmeny gör det lättare för någon att hitta vad de letar efter och förbättra sökmotorrankingen.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Add a menu Lägg till en meny Details

Add a menu

Add a menu

Lägg till en meny

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Site setup Webbplatskonfigurering Details

Site setup

Site setup

Webbplatskonfigurering

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Complete Färdigbehandlad Details

Complete

Complete

Färdigbehandlad

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export strings as

Description

Unfortunately, no screenshots were provided by the developer.