Submitted
Created on August 19, 2020

Translate 13 originals (171 words) to Swedish Glossary

Prio Original string Translation
Growth Tillväxt Details

Growth

Growth

Tillväxt

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Real-time backups of your entire site and database with unlimited secure storage. {{link}}Learn more{{/link}}. Säkerhetskopiering i realtid av hela din webbplats och databas med obegräsad säker lagring. {{link}}Läs mer{{/link}}. Details

Real-time backups of your entire site and database with unlimited secure storage. {{link}}Learn more{{/link}}.

Real-time backups of your entire site and database with unlimited secure storage. {{link}}Learn more{{/link}}.

Säkerhetskopiering i realtid av hela din webbplats och databas med obegräsad säker lagring. {{link}}Läs mer{{/link}}.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Automated real-time scanning for security vulnerabilities or threats on your site. Includes instant notifications and automatic security fixes. {{link}}Learn more{{/link}}. Automatisk genomsökning i realtid efter sårbarheter eller hot mot din webbplats. Inkluderar direktaviseringar och automatiska säkerhetskorrigeringar. {{link}}Läs mer{{/link}}. Details

Automated real-time scanning for security vulnerabilities or threats on your site. Includes instant notifications and automatic security fixes. {{link}}Learn more{{/link}}.

Automated real-time scanning for security vulnerabilities or threats on your site. Includes instant notifications and automatic security fixes. {{link}}Learn more{{/link}}.

Automatisk genomsökning i realtid efter sårbarheter eller hot mot din webbplats. Inkluderar direktaviseringar och automatiska säkerhetskorrigeringar. {{link}}Läs mer{{/link}}.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Activity log: 1-year archive Aktivitetslogg: 1 års arkiv Details

Activity log: 1-year archive

Activity log: 1-year archive

Aktivitetslogg: 1 års arkiv

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
View every change to your site in the last year. Pairs with VaultPress Backup to restore your site to any earlier version. {{link}}Learn more.{{/link}} Visa varje ändring av din webbplats under det senaste året. Paras ihop med VaultPress Backup för att återställa din webbplats till en tidigare version. {{link}}Lär dig mer.{{/link}} Details

View every change to your site in the last year. Pairs with VaultPress Backup to restore your site to any earlier version. {{link}}Learn more.{{/link}}

View every change to your site in the last year. Pairs with VaultPress Backup to restore your site to any earlier version. {{link}}Learn more.{{/link}}

Visa varje ändring av din webbplats under det senaste året. Paras ihop med VaultPress Backup för att återställa din webbplats till en tidigare version. {{link}}Lär dig mer.{{/link}}

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Help your site visitors find answers instantly so they keep reading and buying. Powerful filtering and customization options. {{link}}Learn more.{{/link}} Hjälp dina webbplatsbesökare att hitta svar direkt så att de fortsätter att läsa och köpa. Kraftfulla alternativ för filtrering och anpassning. {{link}}Läs mer.{{/link}} Details

Help your site visitors find answers instantly so they keep reading and buying. Powerful filtering and customization options. {{link}}Learn more.{{/link}}

Help your site visitors find answers instantly so they keep reading and buying. Powerful filtering and customization options. {{link}}Learn more.{{/link}}

Hjälp dina webbplatsbesökare att hitta svar direkt så att de fortsätter att läsa och köpa. Kraftfulla alternativ för filtrering och anpassning. {{link}}Läs mer.{{/link}}

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Easy video uploads through an unbranded, customizable video player, enhanced with rich stats and unlimited storage space. {{link}}Learn more{{/link}}. Enkla uppladdningar av video via en varumärkesfri, anpassningsbar videospelare, förstärkt med mycket statistik och obegränsat lagringsutrymme. {{link}}Läs mer{{/link}}. Details

Easy video uploads through an unbranded, customizable video player, enhanced with rich stats and unlimited storage space. {{link}}Learn more{{/link}}.

Easy video uploads through an unbranded, customizable video player, enhanced with rich stats and unlimited storage space. {{link}}Learn more{{/link}}.

Enkla uppladdningar av video via en varumärkesfri, anpassningsbar videospelare, förstärkt med mycket statistik och obegränsat lagringsutrymme. {{link}}Läs mer{{/link}}.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
The most simple and powerful WordPress CRM. Improve customer relationships and increase profits. {{link}}Learn more{{/link}}. Det enklaste och kraftfullaste WordPress CRM. Förbättra kundrelationer och öka intäkterna. {{link}}Läs mer{{/link}}. Details

The most simple and powerful WordPress CRM. Improve customer relationships and increase profits. {{link}}Learn more{{/link}}.

The most simple and powerful WordPress CRM. Improve customer relationships and increase profits. {{link}}Learn more{{/link}}.

Det enklaste och kraftfullaste WordPress CRM. Förbättra kundrelationer och öka intäkterna. {{link}}Läs mer{{/link}}.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Accept payments from credit or debit cards via Stripe. Sell products, collect donations, and set up recurring payments for subscriptions or memberships. {{link}}Learn more{{/link}}. Ta emot betalningar från kredit- eller betalkort via Stripe. Sälj produkter, samla in donationer och konfigurera återkommande betalningar för prenumerationer eller medlemskap. {{link}}Läs mer{{/link}}. Details

Accept payments from credit or debit cards via Stripe. Sell products, collect donations, and set up recurring payments for subscriptions or memberships. {{link}}Learn more{{/link}}.

Accept payments from credit or debit cards via Stripe. Sell products, collect donations, and set up recurring payments for subscriptions or memberships. {{link}}Learn more{{/link}}.

Ta emot betalningar från kredit- eller betalkort via Stripe. Sälj produkter, samla in donationer och konfigurera återkommande betalningar för prenumerationer eller medlemskap. {{link}}Läs mer{{/link}}.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Security {{em}}Real-time{{/em}} Security {{em}}i realtid{{/em}} Details

Security {{em}}Real-time{{/em}}

Security {{em}}Real-time{{/em}}

Security {{em}}i realtid{{/em}}

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
For best-in-class WordPress sites För WordPress-webbplatser som är bäst i sin klass Details

For best-in-class WordPress sites

For best-in-class WordPress sites

För WordPress-webbplatser som är bäst i sin klass

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Scan {{em}}Real-time{{/em}} Scan {{em}}i realtid{{/em}} Details

Scan {{em}}Real-time{{/em}}

Scan {{em}}Real-time{{/em}}

Scan {{em}}i realtid{{/em}}

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Jetpack Complete includes the best of everything Jetpack has to offer: real-time security, enhanced search, CRM, and marketing, growth, and design tools. Jetpack Complete inkluderar det bästa av allt som Jetpack har att erbjuda: säkerhet i realtid, förbättrad sökning, CRM och marknadsföring, tillväxt och designverktyg. Details

Jetpack Complete includes the best of everything Jetpack has to offer: real-time security, enhanced search, CRM, and marketing, growth, and design tools.

Jetpack Complete includes the best of everything Jetpack has to offer: real-time security, enhanced search, CRM, and marketing, growth, and design tools.

Jetpack Complete inkluderar det bästa av allt som Jetpack har att erbjuda: säkerhet i realtid, förbättrad sökning, CRM och marknadsföring, tillväxt och designverktyg.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export strings as

Description

Unfortunately, no screenshots were provided by the developer.