Submitted
Created on June 14, 2021

Translate 9 originals (127 words) to Swedish Glossary

Prio Original string Translation
This site Denna webbplats Details

This site

This site

Denna webbplats

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
%(siteName)s is linked to another WordPress.com account. If you're trying to access it, please follow our Account Recovery procedure. %(siteName)s är länkat till ett annat WordPress.com-konto. Om du försöker komma åt det, följ vår procedur för återställning av konto. Details

%(siteName)s is linked to another WordPress.com account. If you're trying to access it, please follow our Account Recovery procedure.

%(siteName)s is linked to another WordPress.com account. If you're trying to access it, please follow our Account Recovery procedure.

%(siteName)s är länkat till ett annat WordPress.com-konto. Om du försöker komma åt det, följ vår procedur för återställning av konto.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
%(siteName)s may be a copy of WordPress with a different hosting service. {{helpLink}}Here's the best way to find help with that{{/helpLink}}. If you're not sure though, please share your question with a link, and we'll point you in the right direction! %(siteName)s kan vara en kopia av WordPress med en annan värdtjänst. {{helpLink}}Här är det bästa sättet att få hjälp med det{{/helpLink}}. Om du inte är säker, dela din fråga med en länk så pekar vi dig i rätt riktning! Details

%(siteName)s may be a copy of WordPress with a different hosting service. {{helpLink}}Here's the best way to find help with that{{/helpLink}}. If you're not sure though, please share your question with a link, and we'll point you in the right direction!

%(siteName)s may be a copy of WordPress with a different hosting service. {{helpLink}}Here's the best way to find help with that{{/helpLink}}. If you're not sure though, please share your question with a link, and we'll point you in the right direction!

%(siteName)s kan vara en kopia av WordPress med en annan värdtjänst. {{helpLink}}Här är det bästa sättet att få hjälp med det{{/helpLink}}. Om du inte är säker, dela din fråga med en länk så pekar vi dig i rätt riktning!

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Is this the site which you need help with? Är det här webbplatsen som du behöver hjälp med? Details

Is this the site which you need help with?

Is this the site which you need help with?

Är det här webbplatsen som du behöver hjälp med?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
I need help with a different site Jag behöver hjälp med en annan webbplats Details

I need help with a different site

I need help with a different site

Jag behöver hjälp med en annan webbplats

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
I don't have a site with WordPress.com yet Jag har inte en webbplats med WordPress.com än Details

I don't have a site with WordPress.com yet

I don't have a site with WordPress.com yet

Jag har inte en webbplats med WordPress.com än

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
What is the URL of the site you need help with? Vad är URL:en till webbplatsen du behöver hjälp med? Details

What is the URL of the site you need help with?

What is the URL of the site you need help with?

Vad är URL:en till webbplatsen du behöver hjälp med?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Don't display my site's URL publicly Visa inte min webbplats URL offentligt Details

Don't display my site's URL publicly

Don't display my site's URL publicly

Visa inte min webbplats URL offentligt

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
This may result in a longer response time, but WordPress.com staff in the forums will still be able to view your site's URL. Detta kan resultera i en längre svarstid, men WordPress.com-personalen i forumen kommer fortfarande att kunna se din webbplats URL. Details

This may result in a longer response time, but WordPress.com staff in the forums will still be able to view your site's URL.

This may result in a longer response time, but WordPress.com staff in the forums will still be able to view your site's URL.

Detta kan resultera i en längre svarstid, men WordPress.com-personalen i forumen kommer fortfarande att kunna se din webbplats URL.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export strings as

Description

Unfortunately, no screenshots were provided by the developer.