Submitted
Created on September 24, 2021

Translate 13 originals (164 words) to Swedish Glossary

Prio Original string Translation
Initial setup Initial inställning Details

Initial setup

Initial setup

Initial inställning

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Authorize the transfer Auktorisera överföringen Details

Authorize the transfer

Authorize the transfer

Auktorisera överföringen

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
For this setup you will need to log in to your current domain provider and go through a few steps. För den här inställningen måste du logga in på din nuvarande domänleverantör och gå igenom några steg. Details

For this setup you will need to log in to your current domain provider and go through a few steps.

For this setup you will need to log in to your current domain provider and go through a few steps.

För den här inställningen måste du logga in på din nuvarande domänleverantör och gå igenom några steg.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
It takes 10-20 minutes to set up. Det tar 10-20 minuter att ställa in. Details

It takes 10-20 minutes to set up.

It takes 10-20 minutes to set up.

Det tar 10-20 minuter att ställa in.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
It can take up to 5 days for the domain to be transferred, depending on your provider. Det kan ta upp till fem dagar innan domänen överförs beroende på din leverantör. Details

It can take up to 5 days for the domain to be transferred, depending on your provider.

It can take up to 5 days for the domain to be transferred, depending on your provider.

Det kan ta upp till fem dagar innan domänen överförs beroende på din leverantör.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
If you would like to have your domain point to your WordPress.com site faster, consider <a>connecting your domain</a> first. Om du vill att din domän pekar till din WordPress.com-webbplats fortare, överväg att <a>ansluta din domän</a> först. Details

If you would like to have your domain point to your WordPress.com site faster, consider <a>connecting your domain</a> first.

If you would like to have your domain point to your WordPress.com site faster, consider <a>connecting your domain</a> first.

Om du vill att din domän pekar till din WordPress.com-webbplats fortare, överväg att <a>ansluta din domän</a> först.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Your domain is locked Din domän är låst Details

Your domain is locked

Your domain is locked

Din domän är låst

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Can't get the domain's lock status Kan inte få domänens låsningsstatus Details

Can't get the domain's lock status

Can't get the domain's lock status

Kan inte få domänens låsningsstatus

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Domain providers lock domains to prevent unauthorized transfers. You’ll need to unlock it on your domain provider’s settings page. Some domain providers require you to contact them via their customer support to unlock it. Domänleverantörer låser domäner för att förhindra obehöriga överföringar. Du måste låsa upp den på din domänleverantörs inställningssida. Vissa domänleverantörer kräver att du kontaktar dem via deras kundsupport för att låsa upp den. Details

Domain providers lock domains to prevent unauthorized transfers. You’ll need to unlock it on your domain provider’s settings page. Some domain providers require you to contact them via their customer support to unlock it.

Domain providers lock domains to prevent unauthorized transfers. You’ll need to unlock it on your domain provider’s settings page. Some domain providers require you to contact them via their customer support to unlock it.

Domänleverantörer låser domäner för att förhindra obehöriga överföringar. Du måste låsa upp den på din domänleverantörs inställningssida. Vissa domänleverantörer kräver att du kontaktar dem via deras kundsupport för att låsa upp den.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Please check that your domain is unlocked. Kontrollera att din domän är upplåst. Details

Please check that your domain is unlocked.

Please check that your domain is unlocked.

Kontrollera att din domän är upplåst.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Your domain is still locked. If you’ve already unlocked it, wait a few minutes and try again. Din domän är fortfarande låst. Om du redan har låst upp den, vänta några minuter och försök igen. Details

Your domain is still locked. If you’ve already unlocked it, wait a few minutes and try again.

Your domain is still locked. If you’ve already unlocked it, wait a few minutes and try again.

Din domän är fortfarande låst. Om du redan har låst upp den, vänta några minuter och försök igen.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
It might take a few minutes for any changes to take effect. Det kan ta några minuter innan ändringar träder i kraft. Details

It might take a few minutes for any changes to take effect.

It might take a few minutes for any changes to take effect.

Det kan ta några minuter innan ändringar träder i kraft.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Once you have unlocked your domain click on the button below to proceed. När du har låst upp din domän klickar du på knappen nedan för att fortsätta. Details

Once you have unlocked your domain click on the button below to proceed.

Once you have unlocked your domain click on the button below to proceed.

När du har låst upp din domän klickar du på knappen nedan för att fortsätta.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export strings as

Description

Unfortunately, no screenshots were provided by the developer.