Submitted
Created on May 20, 2022

Translate 16 originals (252 words) to Swedish Glossary

Prio Original string Translation
Available with any paid plan — no plugin required. Tillgänglig med vilket betalt paket som helst – inget tillägg krävs. Details

Available with any paid plan — no plugin required.

Available with any paid plan — no plugin required.

Tillgänglig med vilket betalt paket som helst – inget tillägg krävs.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Let visitors pay for digital goods and services or make quick, pre-set donations by inserting the Payment Button block. Låt besökare betala för digitala varor och tjänster eller gör snabba, förinställda donationer genom att infoga blocket ”Betalningsknapp”. Details

Let visitors pay for digital goods and services or make quick, pre-set donations by inserting the Payment Button block.

Let visitors pay for digital goods and services or make quick, pre-set donations by inserting the Payment Button block.

Låt besökare betala för digitala varor och tjänster eller gör snabba, förinställda donationer genom att infoga blocket ”Betalningsknapp”.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Let visitors pay for digital goods and services or make quick, pre-set donations by enabling the Payment Button block. Låt besökare betala för digitala varor och tjänster eller gör snabba, förinställda donationer genom att aktivera blocket ”Betalningsknapp”. Details

Let visitors pay for digital goods and services or make quick, pre-set donations by enabling the Payment Button block.

Let visitors pay for digital goods and services or make quick, pre-set donations by enabling the Payment Button block.

Låt besökare betala för digitala varor och tjänster eller gör snabba, förinställda donationer genom att aktivera blocket ”Betalningsknapp”.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Accept one-time and recurring donations by inserting the Donations Form block. Ta emot engångsdonationer och återkommande donationer genom att infoga blocket för ”Donationsformulär”. Details

Accept one-time and recurring donations by inserting the Donations Form block.

Accept one-time and recurring donations by inserting the Donations Form block.

Ta emot engångsdonationer och återkommande donationer genom att infoga blocket för ”Donationsformulär”.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Accept one-time and recurring donations by enabling the Donations Form block. Ta emot engångsdonationer och återkommande donationer genom att aktivera blocket för ”Donationsformulär”. Details

Accept one-time and recurring donations by enabling the Donations Form block.

Accept one-time and recurring donations by enabling the Donations Form block.

Ta emot engångsdonationer och återkommande donationer genom att aktivera blocket för ”Donationsformulär”.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Profit from subscriber-only content Dra nytta av innehåll enbart för prenumeranter Details

Profit from subscriber-only content

Profit from subscriber-only content

Dra nytta av innehåll enbart för prenumeranter

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Create paid subscriptions so only subscribers can see selected content on your site — everyone else will see a paywall. Skapa betalda prenumerationer så att endast prenumeranter kan se valt innehåll på din webbplats – alla andra kommer att se en betalvägg. Details

Create paid subscriptions so only subscribers can see selected content on your site — everyone else will see a paywall.

Create paid subscriptions so only subscribers can see selected content on your site — everyone else will see a paywall.

Skapa betalda prenumerationer så att endast prenumeranter kan se valt innehåll på din webbplats – alla andra kommer att se en betalvägg.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Our payments blocks make it easy to add a buy button for digital goods or services, collect donations via a form, or limit access for specific content to subscribers-only. Våra block för betalningar gör det enkelt att lägga till en köpknapp för digitala varor eller tjänster, samla in donationer via ett formulär eller begränsa åtkomsten för specifikt innehåll till endast prenumeranter. Details

Our payments blocks make it easy to add a buy button for digital goods or services, collect donations via a form, or limit access for specific content to subscribers-only.

Our payments blocks make it easy to add a buy button for digital goods or services, collect donations via a form, or limit access for specific content to subscribers-only.

Våra block för betalningar gör det enkelt att lägga till en köpknapp för digitala varor eller tjänster, samla in donationer via ett formulär eller begränsa åtkomsten för specifikt innehåll till endast prenumeranter.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
The Payment Button, Donations Form, and Premium Content blocks all require you to first connect your bank account details with our secure payment processor, Stripe. Alla blocken för ”Betalningsknapp”, ”Donationsformulär” och ”Premiuminnehåll” kräver att du först ansluter dina bankkontouppgifter till vår säkra betalningsprocessor, Stripe. Details

The Payment Button, Donations Form, and Premium Content blocks all require you to first connect your bank account details with our secure payment processor, Stripe.

The Payment Button, Donations Form, and Premium Content blocks all require you to first connect your bank account details with our secure payment processor, Stripe.

Alla blocken för ”Betalningsknapp”, ”Donationsformulär” och ”Premiuminnehåll” kräver att du först ansluter dina bankkontouppgifter till vår säkra betalningsprocessor, Stripe.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
All credit and debit card payments made through these blocks are securely and seamlessly processed by Stripe. Alla kredit- och betalkortsbetalningar som görs genom dessa block behandlas säkert och sömlöst av Stripe. Details

All credit and debit card payments made through these blocks are securely and seamlessly processed by Stripe.

All credit and debit card payments made through these blocks are securely and seamlessly processed by Stripe.

Alla kredit- och betalkortsbetalningar som görs genom dessa block behandlas säkert och sömlöst av Stripe.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
No plugin required Inget tillägg krävs Details

No plugin required

No plugin required

Inget tillägg krävs

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
No additional installs or purchases. Simply connect your banking details with our payment processor, Stripe, and insert a block to get started. Inga ytterligare installationer eller köp. Anslut bara dina bankuppgifter till vår betalningsprocessor, Stripe, och infoga ett block för att komma igång. Details

No additional installs or purchases. Simply connect your banking details with our payment processor, Stripe, and insert a block to get started.

No additional installs or purchases. Simply connect your banking details with our payment processor, Stripe, and insert a block to get started.

Inga ytterligare installationer eller köp. Anslut bara dina bankuppgifter till vår betalningsprocessor, Stripe, och infoga ett block för att komma igång.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
One-time and recurring options Engångs- och återkommande alternativ Details

One-time and recurring options

One-time and recurring options

Engångs- och återkommande alternativ

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Accept one-time, monthly, and yearly payments from your visitors. This is perfect for a single purchase or tip — or a recurring donation, membership fee, or subscription. Ta emot engångs-, månads- och årliga betalningar från dina besökare. Detta är perfekt för ett enda köp eller dricks – eller en återkommande donation, medlemsavgift eller prenumeration. Details

Accept one-time, monthly, and yearly payments from your visitors. This is perfect for a single purchase or tip — or a recurring donation, membership fee, or subscription.

Accept one-time, monthly, and yearly payments from your visitors. This is perfect for a single purchase or tip — or a recurring donation, membership fee, or subscription.

Ta emot engångs-, månads- och årliga betalningar från dina besökare. Detta är perfekt för ett enda köp eller dricks – eller en återkommande donation, medlemsavgift eller prenumeration.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Join thousands of others Gå med tusentals andra Details

Join thousands of others

Join thousands of others

Gå med tusentals andra

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Accept payments or donations with our native payment blocks, limit content to paid subscribers only, opt into our ad network to earn revenue, and refer friends to WordPress.com for credits. Ta emot betalningar eller donationer med våra inbyggda block för betalningar, begränsa innehåll till endast betalda prenumeranter, gå med i vårt annonsnätverk för att få intäkter och hänvisa vänner till WordPress.com för krediter. Details

Accept payments or donations with our native payment blocks, limit content to paid subscribers only, opt into our ad network to earn revenue, and refer friends to WordPress.com for credits.

Accept payments or donations with our native payment blocks, limit content to paid subscribers only, opt into our ad network to earn revenue, and refer friends to WordPress.com for credits.

Ta emot betalningar eller donationer med våra inbyggda block för betalningar, begränsa innehåll till endast betalda prenumeranter, gå med i vårt annonsnätverk för att få intäkter och hänvisa vänner till WordPress.com för krediter.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export strings as

Description

Unfortunately, no screenshots were provided by the developer.