Submitted
Created on October 4, 2022

Translate 3 originals (103 words) to Swedish Glossary

Prio Original string Translation
We couldn’t import your subscriber list as you’ve hit the 100 email limit for our free plan. The good news? You can upload a list of any size after upgrading to any paid plan. If you’d like to import a smaller list now, you can <uploadBtn>upload a different file</uploadBtn>. Vi kunde inte importera din prenumerantlista eftersom du har nått gränsen på 100 e-postmeddelanden för vårt gratispaket. De goda nyheterna? Du kan ladda upp en lista av valfri storlek efter att ha uppgraderat till valfritt betalt paket. Om du vill importera en mindre lista nu kan du <uploadBtn>ladda upp en annan fil</uploadBtn>. Details

We couldn’t import your subscriber list as you’ve hit the 100 email limit for our free plan. The good news? You can upload a list of any size after upgrading to any paid plan. If you’d like to import a smaller list now, you can <uploadBtn>upload a different file</uploadBtn>.

We couldn’t import your subscriber list as you’ve hit the 100 email limit for our free plan. The good news? You can upload a list of any size after upgrading to any paid plan. If you’d like to import a smaller list now, you can <uploadBtn>upload a different file</uploadBtn>.

Vi kunde inte importera din prenumerantlista eftersom du har nått gränsen på 100 e-postmeddelanden för vårt gratispaket. De goda nyheterna? Du kan ladda upp en lista av valfri storlek efter att ha uppgraderat till valfritt betalt paket. Om du vill importera en mindre lista nu kan du <uploadBtn>ladda upp en annan fil</uploadBtn>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
We ran into a security issue with your subscriber list. It’s nothing to worry about. If you reach out to our support team when you’ve finished setting things up, they’ll help resolve this for you. Vi stötte på ett säkerhetsproblem med din prenumerantlista. Det är inget att oroa sig för. Om du kontaktar vårt supportteam när du är klar med att ställa in saker och ting kommer de att hjälpa dig att lösa detta. Details

We ran into a security issue with your subscriber list. It’s nothing to worry about. If you reach out to our support team when you’ve finished setting things up, they’ll help resolve this for you.

We ran into a security issue with your subscriber list. It’s nothing to worry about. If you reach out to our support team when you’ve finished setting things up, they’ll help resolve this for you.

Vi stötte på ett säkerhetsproblem med din prenumerantlista. Det är inget att oroa sig för. Om du kontaktar vårt supportteam när du är klar med att ställa in saker och ting kommer de att hjälpa dig att lösa detta.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Or bring your mailing list from other newsletter services by uploading a CSV file. Eller ta med din e-postlista från andra tjänster för nyhetsbrev genom att ladda upp en CSV-fil. Details

Or bring your mailing list from other newsletter services by uploading a CSV file.

Or bring your mailing list from other newsletter services by uploading a CSV file.

Eller ta med din e-postlista från andra tjänster för nyhetsbrev genom att ladda upp en CSV-fil.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export strings as

Description

Unfortunately, no screenshots were provided by the developer.