Submitted
Created on February 6, 2023

Translate 24 originals (202 words) to Swedish Glossary

Prio Original string Translation
Need help? Reach out to us anytime, anywhere. Behöver du hjälp? Kontakta oss när som helst, var som helst. Details

Need help? Reach out to us anytime, anywhere.

Need help? Reach out to us anytime, anywhere.

Behöver du hjälp? Kontakta oss när som helst, var som helst.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Choose from a wide selection of beautifully designed themes. Välj från ett brett urval av vackert designade teman. Details

Choose from a wide selection of beautifully designed themes.

Choose from a wide selection of beautifully designed themes.

Välj från ett brett urval av vackert designade teman.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Simple customization Enkel anpassning Details

Simple customization

Simple customization

Enkel anpassning

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Change your store's look and feel, update your cart and checkout pages, and more. Ändra din butiks utseende och känsla, uppdatera din varukorg och kassasidor och mer. Details

Change your store's look and feel, update your cart and checkout pages, and more.

Change your store's look and feel, update your cart and checkout pages, and more.

Ändra din butiks utseende och känsla, uppdatera din varukorg och kassasidor och mer.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Design your store Designa din butik Details

Design your store

Design your store

Designa din butik

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Unlimited products Obegränsat antal produkter Details

Unlimited products

Unlimited products

Obegränsat antal produkter

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Create as many products or services as you'd like, including subscriptions. Skapa så många produkter eller tjänster du vill, inklusive prenumerationer. Details

Create as many products or services as you'd like, including subscriptions.

Create as many products or services as you'd like, including subscriptions.

Skapa så många produkter eller tjänster du vill, inklusive prenumerationer.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Get auto real-time backups, malware scans, and spam protection. Få automatiska säkerhetskopieringar i realtid, skanningar av skadlig programvara och skydd mot skräppost. Details

Get auto real-time backups, malware scans, and spam protection.

Get auto real-time backups, malware scans, and spam protection.

Få automatiska säkerhetskopieringar i realtid, skanningar av skadlig programvara och skydd mot skräppost.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Boost traffic with tools that make your content more findable on search engines. Öka trafiken med verktyg som gör ditt innehåll mer lätt att hitta på sökmotorer. Details

Boost traffic with tools that make your content more findable on search engines.

Boost traffic with tools that make your content more findable on search engines.

Öka trafiken med verktyg som gör ditt innehåll mer lätt att hitta på sökmotorer.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Increase visibility Öka synlighet Details

Increase visibility

Increase visibility

Öka synlighet

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
We take care of hosting your store so you can focus on selling. Vi tar hand om din butik så att du kan fokusera på att sälja. Details

We take care of hosting your store so you can focus on selling.

We take care of hosting your store so you can focus on selling.

Vi tar hand om din butik så att du kan fokusera på att sälja.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Launch your store to the world Lansera din butik till världen Details

Launch your store to the world

Launch your store to the world

Lansera din butik till världen

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Once you upgrade, you can publish your store and start taking orders. När du har uppgraderat kan du publicera din butik och börja ta emot beställningar. Details

Once you upgrade, you can publish your store and start taking orders.

Once you upgrade, you can publish your store and start taking orders.

När du har uppgraderat kan du publicera din butik och börja ta emot beställningar.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Promote your products Marknadsför dina produkter Details

Promote your products

Promote your products

Marknadsför dina produkter

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Advertise and sell on popular marketplaces and social media platforms using your product catalog. Annonsera och sälj på populära marknadsplatser och sociala medieplattformar med hjälp av din produktkatalog. Details

Advertise and sell on popular marketplaces and social media platforms using your product catalog.

Advertise and sell on popular marketplaces and social media platforms using your product catalog.

Annonsera och sälj på populära marknadsplatser och sociala medieplattformar med hjälp av din produktkatalog.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Connect with your customers Anslut med dina kunder Details

Connect with your customers

Connect with your customers

Anslut med dina kunder

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Integrate top shipping carriers Integreringar med de bästa fraktföretagen Details

Integrate top shipping carriers

Integrate top shipping carriers

Integreringar med de bästa fraktföretagen

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
What’s included in your free trial Vad som är inkluderat i din gratis provperiod Details

What’s included in your free trial

What’s included in your free trial

Vad som är inkluderat i din gratis provperiod

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Ready to start selling? Redo att börja sälja? Details

Ready to start selling?

Ready to start selling?

Redo att börja sälja?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Upgrade your free trial to launch your store and get the next-level features you need to grow. Uppgradera din gratis provperiod för att lansera din butik och få nästa nivån av funktioner du behöver för att växa. Details

Upgrade your free trial to launch your store and get the next-level features you need to grow.

Upgrade your free trial to launch your store and get the next-level features you need to grow.

Uppgradera din gratis provperiod för att lansera din butik och få nästa nivån av funktioner du behöver för att växa.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
You’re in a free trial Du är i en gratis provperiod Details

You’re in a free trial

You’re in a free trial

Du är i en gratis provperiod

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Your free trial has expired. Upgrade to a plan to unlock new features and start selling. Din gratis provperiod har löpt ut. Uppgradera till ett paket för att låsa upp nya funktioner och börja sälja. Details

Your free trial has expired. Upgrade to a plan to unlock new features and start selling.

Your free trial has expired. Upgrade to a plan to unlock new features and start selling.

Din gratis provperiod har löpt ut. Uppgradera till ett paket för att låsa upp nya funktioner och börja sälja.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Your free trial will end in %(daysLeft)d day. Upgrade to a plan by %(expirationdate)s to unlock new features and start selling.
  • Din gratis provperiod löper om %(daysLeft)d dag. Uppgradera till ett paket före %(expirationdate)s för att låsa upp nya funktioner och börja sälja.
  • Din gratis provperiod löper om %(daysLeft)d dagar. Uppgradera till ett paket före %(expirationdate)s för att låsa upp nya funktioner och börja sälja.
Details

Singular: Your free trial will end in %(daysLeft)d day. Upgrade to a plan by %(expirationdate)s to unlock new features and start selling.

Your free trial will end in %(daysLeft)d day. Upgrade to a plan by %(expirationdate)s to unlock new features and start selling.

Din gratis provperiod löper om %(daysLeft)d dag. Uppgradera till ett paket före %(expirationdate)s för att låsa upp nya funktioner och börja sälja.

You have to log in to edit this translation.

Plural: Your free trial will end in %(daysLeft)d days. Upgrade to a plan by %(expirationdate)s to unlock new features and start selling.

Your free trial will end in %(daysLeft)d days. Upgrade to a plan by %(expirationdate)s to unlock new features and start selling.

Din gratis provperiod löper om %(daysLeft)d dagar. Uppgradera till ett paket före %(expirationdate)s för att låsa upp nya funktioner och börja sälja.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
day left in trial
  • dag kvar av provperiod
  • dagar kvar av provperiod
Details

Singular: day left in trial

day left in trial

dag kvar av provperiod

You have to log in to edit this translation.

Plural: days left in trial

days left in trial

dagar kvar av provperiod

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Translation Memory

Loading…
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export strings as

Description

Unfortunately, no screenshots were provided by the developer.