Nederlandse stijlgids WordPress.com

WordPress.com wordt vertaald naar meer dan 80 talen. Het merendeel van de vertalingen wordt door onze rocksterren, de vrijwilligers gedaan (dank je wel!).

Deze stijlgids is een hulpmiddel voor vertalers, zodat de lokale WordPress.com-ervaring net zo geweldig wordt als de Engelstalige. Zie Translation Resources (Hulpmiddelen voor vertaling) voor taalspecifieke stijlgidsen, verklarende woordenlijsten, en andere hulpmiddelen. Wij streven er ook naar om dezelfde stijl te gebruiken als WordPress.

De regels die in deze gids worden gebruikt zijn gebaseerd op de laatste herziening van het Groene boekje. Voor snelle naslag kun je ook de volgende sites gebruiken:

http://onzetaal.nl (Nederlands Taalgenootschap)
http://taaladvies.net (correcte stijl)
http://woordenlijst.org (correcte schrijfwijze)

Van zodra je twijfelt, raadpleeg deze bronnen.

WordPress.com schrijfstijl

We proberen de volgende schrijf- en vertalingsprincipes te volgen:

Kies eenvoudige taal. WordPress.com-vertalingen zouden gemakkelijk te lezen en te begrijpen moeten zijn, zelfs voor niet-technische gebruikers. Kies voor vriendelijkheid, duidelijke taal, beknoptheid en de actieve vorm.

Maak het taaleigen. Zorg dat de toon die van het originele Engels weerspiegelt. Focus daarbij op de betekenis en het gevoel van het Engels, en en niet op woordvoorwoordvertalingen. Sommige grappen en verwijzingen werken misschien niet voor de Nederlandstalige lezer. In dat geval kies je er best voor om die weg te laten of te vervangen voor een goed Nederlandstalig alternatief. Wij gebruiken bijvoorbeeld vaak informele taal zoals de Zuidelijke begroeting “Howdy”. Daarnaast gebruiken we op een aantal plaatsen ook “Thanks for Flying with Us”, een informele verwelkoming die door Engelstalige luchtvaartmaatschappijen gebruikt wordt. De standaard WordPress-installatie bevat tekst uit “Hello Dolly”, een klassieke Amerikaanse musical.

Hou het modern. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de meest recent online en taalkundige ontwikkelingen. Gebruik hedendaagse woorden en zinnen. Vermijd alles dat als ouderwets zou kunnen gezien worden.

Gebruik informele aanspreking. Kies in de aanspreking voor “je”, “jou”, en “jouw” in plaats van “u” en “uw”. Probeer het ook neutraal te houden en vermijd racisme en seksisme.

Wees consistent. Blijf consistent in de vertaling van begrippen en (interface-)onderdelen. Raadpleeg regelmatig de verklarende woordenlijst waarin je de standaardvertaling van veelvoorkomende termen kunt vinden.

Merk-, thema-, upgrade- en functienamen

WordPress. WordPress wordt altijd als “WordPress” geschreven en hoeft niet vertaald te worden. WordPress.com blijft ook “WordPress.com”. WordPress en WordPress.com hebben verschillende betekenissen.

Thema’s. Namen van thema’s op WordPress.com (zoals “Twenty Sixteen”) worden ook niet vertaald.

Upgrades en functies. Ook de namen van upgrades en functies worden niet vertaald: “Keer terug naar het Dashboard.” en “Wordpress 3.8 ‘Parker’ is zojuist uitgekomen.”

Jetpack. Jetpack is een WordPress-plugin die functies van WordPress.com naar zelfbeheerde WordPress-websites brengt. De taal van Jetpack is actief, eenvoudig en helder; zonder jargon. De toon is geïnformeerd, vriendelijk, informatief en probleemoplossend. De stem is die van een vriendelijk buurtontwikkelingsteam dat hard aan je website werkt.

Kanalen: Jetpack.me, @Jetpack op Twitter, Jetpack op Facebook.

Datum- en tijdformaat

Je zult af en toe afkortingen zoals dddd, D MMMM YYYY LT tegenkomen. Deze parameters worden gebruikt om aangepaste datum- en tijdformaten toe te passen. Vertaal ze niet letterlijk. Herschik ze, voeg tekst toe of vervang ze met andere parameters (zoals bijv. een 12-uurformaat vervangen door een 24-uursformaat) om een tijdstempel te hebben in het correcte Nederlandse formaat.

Hier zijn enkele datum- en tijdformaten die je zult zien:

Voor de datumnotatie kun je kiezen uit drie schrijfwijzen: een korte, een middellange en een lange. In de lange notatie worden de naam van de dag (eventueel) en de naam van de maand voluit geschreven, en bestaat het jaartal uit vier cijfers. De namen van weekdagen en maanden worden in kleine letters gespeld: dinsdag 15 juni 2008 of 15 juni 2008.
 
In de middellange notatie wordt de afkorting voor de naam van de maand gebruikt. De dag (zonder voorafgaande nul) en het jaartal (zonder eeuwaanduiding) worden in cijfers weergegeven. Voor Nederland is het streepje het vastgelegde scheidingsteken tussen de onderdelen van de datumnotatie. In België is de slash (/) het datumscheidingsteken:

 • Nederland: 15-jun-08
 • België: 15/jun/03

In de korte notatie worden alleen cijfers geschreven, met het jaartal in twee cijfers. In Nederland worden het maandnummer en het dagnummer zonder voorafgaande nul geschreven. In België krijgt het maandnummer een voorafgaande nul onder de tien:

 • Nederland: 15-06-08
 • België: 15-06-08

Amerikaanse tijden kunnen vertaald worden naar de Nederlandse tijd. Zet in je vertaling altijd de afwijking ten opzichte van de Greenwich Mean Time tussen haakjes erachter, zodat het duidelijk is voor de lezer is welke tijdzone er wordt gebruikt:

 • Engels: 5AM PST
 • Nederlands: 14:00 (GMT +1)

HTML-codes en variabelen

HTML-code, -entiteiten en -variabelen (plaatshouders zoals %1$s, %s, %d, enz.) kunnen verplaatst worden in een vertaaldeel, maar mogen niet vertaald of aangepast worden. Sommige van die plaatshouders bevatten Engelse woorden, zoals %(author)s or %(days)d, maar de volledige plaatshouder moet intact gehouden worden en mag niet worden vertaald.

HTML-codes en entiteiten moeten ongewijzigd overgenomen worden. De volgende HTML-code, voorafgegaan door ‘<‘ en gevolgd door ‘>’ kun je tijdens het vertalen tegenkomen: address, a, abbr, acronym, area, article, aside, b, big, blockquote, br, caption, cite, class, code, col, del, details, dd, div, dl, dt, em, figure, figcaption, footer, font, h1, h2, h3, h4, h5, h6, header, hgroup, hr, i, img, ins, kbd, li, map, ol, p, pre, q, s, section, small, span, strike, strong, sub, summary, sup, table, tbody, td, tfoot, th, thead, tr, tt, u, ul, var.

Bijvoorbeeld:

 • Engels: This word is written in <strong>bold</strong>.
 • Nederlands: Dit woord is <strong>vetgedrukt</strong>.

Tekencodering

UTF-8-tekencodering wordt gebruikt door alle .po-bestanden op WordPress.com. Unicode-tekens gebruiken is aanvaardbaar, indien het teken eigen is aan het Nederlands (bijv., de é in “café”). Voor symbolen (pijlen, aanhalingstekens, streepjes) zijn beiden aanvaardbaar: zowel HTML-symbolen (zoals ← of ”) als de direct invoeging van pijlen, aanhalingstekens, enz. vanuit het Nederlandse toetsenboard.

Vertaalde .po-bestanden moeten in Unicode- of UTF-8-formaat zonder BOM zijn (deze vereiste is belangrijk voor het importeren van .po-bestanden in GlotPress).

Verdere Regels

Acroniemen. Acroniemen worden gebruikt om langere woorden of begrippen snel weer te geven. Engelse acroniemen kunnen worden overgenomen in het Nederlands en hoeven niet vertaald te worden, maar zet de eerste keer dat je ze gebruikt de Nederlandse vertaling ervan in haakjes erachter wanneer ze niet algemeen bekend zijn: “Het gemiddelde LCD-scherm geeft 67 tot 130 PPI (pixels per inch) weer.”

Indien dit begrip normaal gesproken niet in het Nederlands wordt vertaald, schrijf dan tussen haakjes het Engelse begrip voluit, de eerste keer dat je het gebruikt: “De RIAA (Recording Industry Association of America) is actief sinds 1952. De RIAA is de vertegenwoordiger van de Amerikaanse muziekindustrie.”

Meer informatie over afkortingen, symbolen, initiaal- en letterwoorden, en verkortingen.

Leestekens. Meer informatie over aanhalingstekens, gedachtestreepjes, koppeltekens, dubbele punt en schuine streep.

Werkwoorden. Gebruik waar mogelijk het inifinitief bij de beschrijving van acties in menu’s en dialoogvensters. Het Engels “Open File” wordt “Bestand openen” in het Nederlands. Alleen bij een directe opdracht aan de gebruiker om een actie uit te voeren, mag de imperatief worden gebruikt: “Klik nu op de knop.”

Aanelkaar of los. Aangezien het in de Engelse taal gebruikelijk is om woorden los te schrijven komt het vaker voor dat Nederlandse woorden los worden geschreven waar dat niet gebruikelijk is. Gebruik deze website voor uitleg en tips: www.spatiegebruik.nl.

Percentages, meeteenheden, getallen en bedragen. Percentages worden genoteerd in het volgende formaat: 10%. Er is geen spatie tussen getal en symbool. Meer informatie over meeteenheden, bedragen en getallen.

Hoofdletters en titels. Bij titels wordt alleen het eerste woord met hoofdletters geschreven: “Nieuwe thema’s in deze versie”.

Dit geldt ook voor opsommingen in een lijst. Als de opsomming wordt ingeleid door een lopende zin, eindigt deze altijd met een dubbele punt:

De volgende onderdelen zijn vernieuwd:

De onderdelen van een opsomming beginnen met een hoofdletter. Als de elementen van de opsomming geen lopende zinnen of instructies zijn, worden deze niet afgesloten met een punt:

 • Pagina-indeling
 • Koppelingen naar sociale media

Als de elementen van een opsomming hele zinnen, of zowel hele zinnen als losse elementen bevatten, worden alle elementen in de opsomming afgesloten met een punt:

 • Afbeeldingen selecteren voor bewerking.
 • Afbeeldingen invoegen.
 • Bijzondere bewerkingen.

Meer informatie over hoofdletters.

See http://en.support.wordpress.com/translation-resources/ for more information about WordPress.com translation resources.