Polish Style Guide

Cieszymy się, że chcesz pomóc w tłumaczeniu! Zapoznaj się najpierw z wszystkimi treściami zamieszczonymi poniżej.

Ważne informacje ogólne

Do tłumaczenia służy strona internetowa translate.wordpress.com – na niej znajduje się zdecydowana większość projektów związanych z platformą WordPress. Sam system do tłumaczenia, który znajduje się pod powyższym adresem, nazywamy GlotPress.

Precyzja tłumaczenia

Lokalizacja powinna w sposób precyzyjny i spójny odzwierciedlać zawartą w języku źródłowym treść. Szczególną uwagę należy zwrócić na wszelkie wartości dotyczące ofert, planów, oferowanych zasobów i funkcjonalności. Przed odesłaniem tekstu do korekty (lub samodzielnym zatwierdzeniem treści) należy się upewnić, że wszystkie informacje pokrywają się z tymi, które są zawarte w materiale źródłowym.

Zanim zaczniesz tłumaczyć, koniecznie zapoznaj się z Konwencjami przyjętymi w polskim tłumaczeniu. Strona ta wyjaśnia, jak tłumaczyć pewne wyrażenia, by we wszystkich projektach określenia były spójne. W dolnej części strony konwencji znajdują się dodatkowe objaśnienia – np. jak stworzyć cudzysłów górny i dolny, które są używane w języku polskim, lecz nie w źródłowych, angielskich zwrotach.

Uzupełnieniem strony z konwencjami jest Glosariusz z listą innych wyrażeń i ich tłumaczeń. W systemie GlotPress wyrażenia znajdujące się w tym glosariuszu są automatycznie podkreślane przerywaną linią i najechanie na nie kursorem myszy pokaże podpowiedź, jak przetłumaczyć dany zwrot.

Tone of Voice

Mając na uwadze dokładny przekaz treści, warto szerzej spojrzeć na kontekst i sposób budowania komunikatu. WordPress.com komunikuje się z użytkownikami i potencjalnymi klientami w sposób swobodny, nie tworząc względem nich dystansu. Tłumaczenie dosłowne często nie odzwierciedla we właściwy sposób charakteru tekstu, dlatego warto sięgać po bardziej elastyczne formy ekspresji – lokalizację i transkreację. Tam gdzie to możliwe, można się pokusić o stosowanie odniesień do kultury (filmów czy literatury), operując słowem w sposób swobodny, nieprzytłaczający i angażujący.

Jednostki, data i czas

Przy wprowadzaniu danych związanych, np. z dostępną przestrzenią do przechowywania plików, należy zwrócić uwagę na stosowanie twardej spacji po liczbie – 200[twarda spacja]GB.

Daty powinny być zapisywane w odpowiednim formacie: DD.MM.YYYY[twarda spacja]r.

Czas powinien być zapisywany w standardzie 24-godzinnym: HH.MM.SS.

Cudzysłów – należy stosować polski cudzysłów apostrofowy ([lewy alt + 0132] „ [lewy alt + 0148] ”

Twarda spacja ([lewy alt + 0160] ) pozwala utrzymać w jednym ciągu dwa rozdzielone znaki.

Półpauza i myślnik

  • Dywiz ([-] –) tworzy złożenia, takie jak biało-czarny lub Bielsko-Biała, nie zastępuje półpauzy.
  • Półpauza ([lewy alt + 0150] –) może zastępować myślnik (stosowane w WordPress.com), dywiz czy służyć do określania przedziałów czasowych.
  • Myślnik (lewy alt + 0151] —) nie stosuje się go wewnątrz wyrazów, lecz między nimi. W WordPress.com jego funkcję przejmuje półpauza.

Jeśli w tekście źródłowym występują znaki towarowe lub zastrzeżone (®, ™, © etc.), zawsze muszą się one pojawić w tłumaczeniu.

Uwagi wstępne

odmieniamy słowo „WordPress” 

WordPressa, WordPressie…

panel/pasek 

na widgety jest panel boczny, pasek jest np. narzędzi

słowo “blog”… 

… odmieniamy “blogu”, nie “bloga”

witryna/strona 

podobnie jak papierowa strona jest częścią książki, tutaj strona internetowa jest częścią witryny (czyli np. blogu)

zaimki osobowe 

piszemy wielką literą tylko w korespondencji, w tłumaczeniu zawsze z małej

Całe frazy

FrazaTłumaczenie
Sorry, you are not allowed to…Przepraszamy, nie posiadasz uprawnienia do…
You are about to coś tam‘Cancel’ to stop, ‘OK’ to coś tam.Zamierzasz coś tamKliknij „Anuluj”, aby anulować tę operację, lub „OK”, aby ją sfinalizować.

Interpunkcja

Nie trzeba używać kodów HTML tych znaków – można je wprowadzać bezpośrednio, jeśli komuś jest tak wygodniej (patrz: compose key na GNU/Linuksie).

ZnakPodglądKod HTMLUwagi
Rozpoczynający cudzysłów„ lub „ 
Zamykający cudzysłów” lub ” 
Myślnik–Ten znak to nie jest to samo, co minus z klawiatury: – a – (ten drugi to minus)
Wielokropek…Wielokropek to pojedynczy znak składający się z trzech kropek, a nie trzy znaki składające się z jednej kropki.

Inne materiały