WORDPRESS.COM STİL KILAVUZU

Metinlerin Genel Tarzı

 • WordPress.com çevirileri, teknik konularda bilgi sahibi olmayan kişilerce bile kolay okunabilir ve anlaşılabilir olmalıdır.
 • Kullanıcıya yakın, açık ve etkin bir dil kullanılmalıdır.
 • Tarzı, orijinal İngilizce tarzını yansıtmalıdır.
 • Metinlerde yer alan bazı espriler ve referanslar her ülke için uygun olmayabilir – bu tür durumlarda bunları yok sayabilir ya da ülkenizin kültürüne uygun biçimde değiştirebilirsiniz
  • Örneğin “Thanks for Flying with Us” (Bizimle Uçtuğunuz için Teşekkür Ederiz) ifadesini sık sık kullanırız – bu ifade havayollarının yolcularına teşekkür etmekte kullandıkları bir ifadedir. Bu tür ifadelerin uygun biçimde çevrilmesi gerekmektedir.
 • Metinlerde resmi dil kullanılmalıdır – yapın, edin, tıklayın gibi. Ancak yapınız, ediniz, tıklayınız gibi ifadelerden kaçınılmalıdır.
 • Argo kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Mümkün olduğunca eski Türkçe ya da dilimize girmiş Arapça-Farsça sözcüklerden kaçınılmalıdır. Güncel ve bu tür, yani Bilişim Teknolojisi için yazılan metinlerdeki tarz tercih edilmelidir.
 • Yazım denetiminde http://www.tdk.gov.tr/ adresindeki yazım kılavuzu esastır. Kuşku duyulan yerlerde mutlaka başvurulmalıdır. Ör. Her ne kadar halk arasında “Ünvan” dense de aslında doğrusu “Unvan”dır.
 • Yer tutucuların (placeholders) aynen geçirilmesine, silinmemesine ve doğru yerlerde kullanılmasına dikkat edilmelidir. Bunlar, yazılım tarafından değerleri otomatik olarak yerleştirilecek olan parametrelerdir. Örneğin “Click %2$s button to see %1$s.” cümlesini çevirirken %2$s’in düğmenin adı olduğunu ve %1$s’nin ise görülecek öğe olduğuna dikkat edin.

DOĞRU: %1$s öğesini görmek için %2$s düğmesine tıklayın.

YANLIŞ: %2$s öğesini görmek için %1$s düğmesine tıklayın.

Noktalama İşaretleri

http://www.tdk.gov.tr sitesindeki yazım kurallarına uyulmalıdır ve bu projede çalışacak herkes tarafından mutlaka gözden geçirilmelidir:

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=category&id=50

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=187:Noktalama-Isaretleri-Aciklamalar&catid=50:yazm-kurallar&Itemid=132

 • Tırnak işaretleri: İngilizce metindekiler takip edilmelidir.
 • İki nokta üst üste “:” sonrası büyük harf kullanılmalıdır.
 • Taksim işaretleri: İngilizce metin takip edilmelidir
 • Parantez, köşeli parantez vs.: İngilizce metin takip edilmelidir
 • Yüzde İşareti (%): sayının önüne gelmelidir.
 • Birimlerin yazılışı: Sayı ile birim arasında boşluk bırakılmalıdır 15cm değil –> 15 cm
 • Binler basamağı ayırıcı: binlik gruplar için nokta “.” işareti kullanılmalıdır: 10.000
 • Ondalık basamak ayırıcı: ondalık basamaklar “,” ile ayrılmalıdır: 3,14

Başlıklar

 • Başlıklarda İngilizce’deki Büyük-Küçük harf düzeni takip edilmelidir

Para Birimi

 • Para birimi kodu tercih edilmelidir ($ yerine ABD doları ya da USD veya € yerine Avro ya da EUR))

Tarihler ve saatler

 • Rakamla mı yoksa yazıyla mı yazılacağıyla ilgili İngilizce metin takip edilmelidir.
 • Tarih ayırıcı nokta işaretidir “.”. 11.07.1976.
 • March 11, 2013 gibi tarihler – 11 Mart 2013 olarak yazılacaktır
 • Saat ayırma işareti “.”dır (Nokta). 11.30, 17.30 gibi
 • Saatlerde am, pm kullanılmayacak, değerler 24 saatlik sisteme çevrilerek yazılacaktır: 11:00 pm – 23.00, 06:00 am – 06.00

Madde İmli listeler

 • Cümlelerin büyük küçük harfle başlamasında İngilizce metin takip edilmelidir
 • Cümle sonunda noktalama işaretlerinde İngilizce metin takip edilmelidir

Genel

 • Kısaltmalar, BM -Birleşmiş Milletler, AB – Avrupa birliği gibi çok bilinen ve yaygın olarak kullanılan kısaltmalar olmadığı sürece İngilizce metindeki gibi bırakılmalıdır. Mümkünse parantez içinde hem İngilizcesi hem de Türkçesi yazılmalıdır.
 • Her ne kadar Microsoft terimlerinde “burayı tıklatın” olarak kullanılıyor olsa da daha önce yapılan mevcut çevirilerle tutarlılık için “Tıklatın” yerine “Tıklayın” kullanılmalıdır: buraya tıklayın (burayı tıklatın ya da burayı tıklayın değil)
 • “buton ” yerine “düğme” kullanılmalıdır
 • Bilgisayar terimleri için bu adresteki Microsoft sözlükleri tercih edilmelidir: http://www.microsoft.com/Language/en-US/Default.aspx