Glossary for Afrikaans

Woordelys vir woorde wat gereeld gebruik word.

Item Part of speech Translation Comments
3 comments expression 3 kommentare

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:33
KokkieH (kokkieh)
Actions:
accessibility noun toeganklikheid

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:33
KokkieH (kokkieh)
Actions:
attachment noun aanhegsel

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:33
KokkieH (kokkieh)
Actions:
backup noun rugsteunkopie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:34
KokkieH (kokkieh)
Actions:
Bulk Select button noun "Kies alles"-knoppie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:34
KokkieH (kokkieh)
Actions:
cache noun tussengeheue

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:34
KokkieH (kokkieh)
Actions:
callback noun terugvoering

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:34
KokkieH (kokkieh)
Actions:
Cancel Selection button noun "Kanselleer keuse"-knoppie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:34
KokkieH (kokkieh)
Actions:
category noun kategorie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:34
KokkieH (kokkieh)
Actions:
changeset noun veranderingsstel Meervoud: veranderingsstelle

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:34
KokkieH (kokkieh)
Actions:
child theme noun sub-tema

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:35
KokkieH (kokkieh)
Actions:
close verb sluit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:35
KokkieH (kokkieh)
Actions:
comment noun kommentaar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:35
KokkieH (kokkieh)
Actions:
comments noun kommentare

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:35
KokkieH (kokkieh)
Actions:
core noun kern

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:35
KokkieH (kokkieh)
Actions:
crop verb kleinknip

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:35
KokkieH (kokkieh)
Actions:
Custom noun uniek

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:35
KokkieH (kokkieh)
Actions:
Customizer noun Pasmaker

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:36
KokkieH (kokkieh)
Actions:
dashboard noun beheerpaneel Moontlikheid om Dashboard te behou.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:36
KokkieH (kokkieh)
Actions:
default noun standaard

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:36
KokkieH (kokkieh)
Actions:
Delete Selected button noun "Wis gekose items uit"-knoppie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:36
KokkieH (kokkieh)
Actions:
distraction-free writing noun volskerm-skryfwerk

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:36
KokkieH (kokkieh)
Actions:
draft adjective konsep

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:36
KokkieH (kokkieh)
Actions:
edit verb wysig

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:36
KokkieH (kokkieh)
Actions:
editor noun skryfpaneel Soms duik 'Visual Editor' ook op, want dan vertaal word na: Visuele skryfpaneel

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:37
KokkieH (kokkieh)
Actions:
email noun e-pos

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:37
KokkieH (kokkieh)
Actions:
email address expression e-posadres

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:37
KokkieH (kokkieh)
Actions:
Error: Please fill in all the fields expression Fout: Vul asseblief al die velde in

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:37
KokkieH (kokkieh)
Actions:
excerpt noun uittreksel

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:37
KokkieH (kokkieh)
Actions:
Fluid noun Vry-vloeiende In die konteks van vry-vloeiende uitleg, oor vertaal van 'fluid layout'.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:37
KokkieH (kokkieh)
Actions:
font noun font Die lettertipe van teks.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 07:09:01
snapalot
Actions:
hover verb hang

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:37
KokkieH (kokkieh)
Actions:
image noun foto

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:38
KokkieH (kokkieh)
Actions:
information noun inligting

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:38
KokkieH (kokkieh)
Actions:
keyboard shortcuts noun kortpadsleutels

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:38
KokkieH (kokkieh)
Actions:
Leave a comment noun Lewer kommentaar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:38
KokkieH (kokkieh)
Actions:
log in verb teken in

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:38
KokkieH (kokkieh)
Actions:
log out verb teken uit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:38
KokkieH (kokkieh)
Actions:
menu noun kieslys

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:38
KokkieH (kokkieh)
Actions:
Multisite noun webwerf-netwerk

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:39
KokkieH (kokkieh)
Actions:
navigation noun navigasie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:39
KokkieH (kokkieh)
Actions:
nested verb groepeerde

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:39
KokkieH (kokkieh)
Actions:
parent theme noun hoof-tema

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:39
KokkieH (kokkieh)
Actions:
password noun wagwoord

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:39
KokkieH (kokkieh)
Actions:
pending verb hangende 'n Proses wat gestop is en nou wag (vir iets voor dit weer aangaan)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:39
KokkieH (kokkieh)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:39
KokkieH (kokkieh)
Actions:
pingbacks noun terugklingels

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:40
KokkieH (kokkieh)
Actions:
plan noun pakket Die tipe rekening waarmee by WordPress.com geregistreer is.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 07:11:02
snapalot
Actions:
plugin noun Plugin Moontlikheid om Plugin te behou

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:40
KokkieH (kokkieh)
Actions:
podcast noun podsending Amptelike en beste vertaling volgens taalorganisasies

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:40
KokkieH (kokkieh)
Actions:
podcast noun podsend Potgooi deesdae redelik algemeen op radio

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:40
KokkieH (kokkieh)
Actions:
post noun storie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 07:10:49
snapalot
Actions:
post noun artikel

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:40
KokkieH (kokkieh)
Actions:
post verb inskryf

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:40
KokkieH (kokkieh)
Actions:
publish verb publiseer

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:40
KokkieH (kokkieh)
Actions:
redo verb herdoen

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:41
KokkieH (kokkieh)
Actions:
responsive noun aanpasbaar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:41
KokkieH (kokkieh)
Actions:
route noun roete Die URL wat gebruik word om met die Rest API te integreer

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:41
KokkieH (kokkieh)
Actions:
secure adjective veilig "Secure payment" word "Veilige betaling"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 07:15:00
snapalot
Actions:
Security Release noun Sekuriteit uitgawe

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:41
KokkieH (kokkieh)
Actions:
See All Comments expression Lees al die kommentaar Dis taalkundig meer korrek om slegs by die eerste woord 'n hoofletter te gebruik.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:41
KokkieH (kokkieh)
Actions:
settings noun verstellings Bv. "change the settings" word "verander die verstellings"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:41
KokkieH (kokkieh)
Actions:
slug noun kortskakel

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:41
KokkieH (kokkieh)
Actions:
sticky noun drywend 'n Bydrae wat bo bly, al word ander later bygevoeg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:42
KokkieH (kokkieh)
Actions:
tag noun sleutelwoord Aan die voorkant kan "onderwerp" ook gebruik word.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:42
KokkieH (kokkieh)
Actions:
template noun modelvorm A file that contains some pre-defined formatting, layout, and/or text and graphics and that serves as the basis for new documents with a similar look or purpose.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:42
KokkieH (kokkieh)
Actions:
theme noun tema Ook beskryf as die ontwerp

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:42
KokkieH (kokkieh)
Actions:
thumbnail noun piekieprentjie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:42
KokkieH (kokkieh)
Actions:
tooltip noun nutswenk

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:42
KokkieH (kokkieh)
Actions:
trackback noun terugskakeling

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:42
KokkieH (kokkieh)
Actions:
undo verb ontdoen

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:43
KokkieH (kokkieh)
Actions:
update noun bywerking

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:43
KokkieH (kokkieh)
Actions:
update verb opdateer

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:43
KokkieH (kokkieh)
Actions:
username noun gebruikernaam

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:43
KokkieH (kokkieh)
Actions:
videos noun video's Die meerfoud het 'n afkappingsteken.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-14 07:16:38
snapalot
Actions:
Visual mode noun sigbaarheid-funksie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:43
KokkieH (kokkieh)
Actions:
widget noun Widget

or Cancel

Meta

Last Modified:
2016-11-28 08:58:43
KokkieH (kokkieh)
Actions:

Export as CSV