Glossary for Azerbaijani

WordPress.com Azerbaijani translate

Item Part of speech Translation Comments
<strong>Enable</strong> additional traffic and security features. noun Əlavə trafik və təhlükəsizlik xüsusiyyətlərini <strong>Aktivləşdirin</strong>.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-05-15 17:49:07
muhsinmushviq
Actions:
<strong>Manage</strong> multiple sites and plugins centrally. noun Bir neçə saytı və qoşmanı mərkəzləşdirilmiş şəkildə <strong>İdarə et</strong>.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-05-15 17:48:31
muhsinmushviq
Actions:
<strong>Monitor</strong> stats to analyze your traffic. noun Trafik analizi üçün<strong>Monitor</strong>.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-05-15 17:50:11
muhsinmushviq
Actions:
Learn more about Jetpack noun Jetpack haqqında daha ətraflı məlumat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-05-15 17:49:32
muhsinmushviq
Actions:

Export as CSV