Glossary for Persian

واژه‌نامه

Item Part of speech Translation Comments
2-factor authentication noun تایید هویت دو مرحله‌ای سامانه‌ای که در آن از دو شیوهٔ مختلف برای اصالت‌سنجی استفاده می‌شود

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-07 13:38:50
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
account noun حساب

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 12:12:52
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Add-ons noun افزودنی افزودنی با افزونه متفاوت است. افزودنی یک ویژگی خاص است که با پرداخت به دست می‌آید و برای ارتقا کیفیت طرح کاربرد دارد.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2023-07-04 15:54:45
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
address noun نشانی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:49
MJ (jameswilliam234)
Actions:
adjust verb میزان کردن مجموعه اَعمالی که برای جفت کردن و دقیق کردن و تنظیم یک دستگاه به کار رود

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-23 20:39:39
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Akismet noun اکیسمت یک ابزار ضدهرزنامه از جت‌پک و وردپرس

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-08 09:42:42
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
alignment noun تراز نحوهٔ قرار گرفتن متن در صفحهٔ وب یا بر صفحهٔ کاغذ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:49
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Aside noun در حاشیه نوعی از قالب‌های نوشتهٔ وردپرس

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-05-20 09:05:11
MJ (jameswilliam234)
Actions:
assignment noun تکلیف

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-23 18:13:19
MJ (jameswilliam234)
Actions:
authentication noun اصالت‏‌سنجی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-28 04:14:20
MJ (jameswilliam234)
Actions:
authentication token noun رمز هویت‌سنجی افزاره‌ای قابل‌حمل که برای اصالت‌سنجی کاربران به کار می‌رود و بـراساس دنبالـه‌های بـرنـامه‌ای چالش‌ـ پاسخ مبتنی بر زمان کار می‌کند

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-07 13:39:47
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
authenticator noun هویت سنج برنامه‌ای که برای تایید هویت به کار می‌رود.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-07 13:40:14
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
Author noun نویسنده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:49
MJ (jameswilliam234)
Actions:
authorization noun اجازه مجاز شمردن کاربر در دستیابی به داده‏ها یا استفاده از سامانه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-05-05 04:45:40
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Automattic noun Automattic نام شرکت مادر وردپرس. این نام نباید ترجمه شود و با حروف لاتین نوشته می‌شود

or Cancel

Meta

Last Modified:
2023-07-16 13:01:41
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
Avatar noun آواتار تصویری در محیط‌های مجازی که نشان‌دهندهٔ هریک از افراد فعال در آن محیط است

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-08 08:30:07
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
background noun پس‌زمینه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 12:30:30
MJ (jameswilliam234)
Actions:
backup noun پشتیبان

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-04 08:12:46
MJ (jameswilliam234)
Actions:
backup verb پشتیبان‌گیری

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-04 08:13:04
MJ (jameswilliam234)
Actions:
backward adjective پس‌سو در مقابلِ پیش‌سو (forward)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 13:21:52
MJ (jameswilliam234)
Actions:
banner noun بَرنما نوعی آگهی که معمولاً به‌صورت مستطیل ثابتی در جاهای معینی از صفحۀ وب نمایان می‏شود

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-04 15:36:04
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Block Editor noun ویرایشگر بلوکی یک ویرایشگر که در آخرین نسخه‌های وردپرس جایگزین ویرایشگر کلاسیک شده است و بخش‌های محتوا از بلوک‌های مختلف تهیه شده‌اند به همین دلیل نام آن ویرایشگر بلوکی است

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-07 20:20:30
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
blog noun وبلاگ مجموعه‌ای از یادداشت‌های شخصی در محیط وب

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-08 07:58:46
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
blogging noun وبلاگ‌نویسی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-08 07:58:55
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
bookmark noun نشانک

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 11:59:14
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Business noun شرکتی طرح شرکتی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2023-07-09 15:00:22
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
button noun دکمه هنگامی که به عنوان مضاف استفاده می‌شود یای میانجی به صورت همزه روی «ه» پایانی قرار می‌گیرد: «دکمهٔ»

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:50
MJ (jameswilliam234)
Actions:
category noun دسته

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:50
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Change noun تغییر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:50
MJ (jameswilliam234)
Actions:
character noun نویسه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:50
MJ (jameswilliam234)
Actions:
chat noun گپ گفت‏وگوی اینترنتی میان دو یا چند کاربر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:50
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Client noun کارخواه client-server: کارخواه ـ کارساز

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:50
MJ (jameswilliam234)
Actions:
comment noun دیدگاه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:51
MJ (jameswilliam234)
Actions:
company noun شرکت تشکلی برای انجام فعالیتی مجاز با هدف کسب‌وکار

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-12 20:08:36
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Connect verb متصل شدن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:51
MJ (jameswilliam234)
Actions:
connection noun اتصال مسیری در شبکۀ مخابرات که نشانک/ سیگنال را از کاربری به کاربر دیگر انتقال می‏دهد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:51
MJ (jameswilliam234)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-14 02:22:32
MJ (jameswilliam234)
Actions:
coupon noun کالابرگ برگهٔ کاغذی شماره‌دار که در مواقع خاص برای جیره‌بندی اجناس به کار رود

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-10 04:53:51
MJ (jameswilliam234)
Actions:
credential noun اعتبارنامه داده‌هایی که برای اثبات صحت شناسه‌ای ادعایی یا تأیید شناسه سامانهٔ ارسال یا نمایش داده می‌شود

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-06-11 07:01:19
MJ (jameswilliam234)
Actions:
dashboard noun پیشخوان داشبرد و پنل اصلی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-10 15:11:29
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
default adjective پیش‌فرض

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:51
MJ (jameswilliam234)
Actions:
design noun طراحی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-09 04:06:05
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Detach verb گسستن جداکردن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-05-10 04:59:30
MJ (jameswilliam234)
Actions:
domain noun دامنه دامنهٔ اینترنتی. نمایان‌گر حوزهٔ مدیریت و کنترل روی اینترنت است. برای نمونه example.wordpress.com یک نام دامنه است

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-06-06 13:51:25
MJ (jameswilliam234)
Actions:
donation noun هدیه هدیه و کمک مالی به صاحب سایت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-19 14:45:31
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
download noun بارگیری

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-05-21 05:15:57
MJ (jameswilliam234)
Actions:
draft noun پیش‌نویس

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-03-26 06:38:15
MJ (jameswilliam234)
Actions:
eCommerce noun تجارت الکترونیک طرح تجارت الکترونیک

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-07 20:09:54
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
email noun ایمیل

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:51
MJ (jameswilliam234)
Actions:
encrypt verb رمزنگاری فرایند رمزنگاری یا انکریپشن به منظور امن‌تر کردن محتوای پرونده به کار می‌رود.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-07 14:01:32
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
facebook noun فیسبوک سرویش اجتماعی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-01 12:51:06
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
file noun پرونده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:52
MJ (jameswilliam234)
Actions:
follow verb دنبال کردن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:52
MJ (jameswilliam234)
Actions:
font noun قلم

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-13 05:55:22
MJ (jameswilliam234)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-07 14:01:45
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
forward adjective پیش‌سو در مقابلِ پس‌سو (backward)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 13:21:14
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Gravatar noun گراواتار یک سرویس از وردپرس برای ساخت شناسنامه اینترنتی و یکپارچگی در خلق هویت آنلاین

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-08 08:14:20
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
hacker noun رخنه‌‏گر کسی که از رایانه برای دستیابی غیرمجاز به داده‏ها و معمولاً به قصد تخریب، بهره می‏گیرد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-12 20:12:35
MJ (jameswilliam234)
Actions:
header noun سربرگ عنوان و بخش بالایی صفحه یا نوشته

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-07 14:02:22
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
Hide verb نهفتن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:52
MJ (jameswilliam234)
Actions:
home page noun آغازه نخستین صفحهٔ وب‌نوشت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 08:27:46
MJ (jameswilliam234)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-07 14:02:40
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
icon noun نمادک تصویری کوچک بر روی صفحهٔ نمایش که نمایندۀ شی‏ء یا برنامه‌‏ای باشد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-17 13:37:08
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
ID noun شناسه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:52
MJ (jameswilliam234)
Actions:
incompatible adjective ناسازگار

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-08 11:28:47
MJ (jameswilliam234)
Actions:
information noun اطلاعات

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:52
MJ (jameswilliam234)
Actions:
insight noun تحلیل

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:52
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Install verb نصب

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:52
MJ (jameswilliam234)
Actions:
internet service provider noun رسانندهٔ خدماتِ اینترنتی فراهم‌سازی که به کاربر امکان می‌دهد تا از طریق افزاره‌های سیار مانند تلفن همراه یا رایانۀ کیفی به اینترنت دسترسی پیدا کند

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:38:43
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Jetpack noun جت‌پک جت‌پک یک سرویس از وردپرس برای خدمات اضافی است. از آنجایی که آدرس مشخص سایت و شرکت نیست از ترجمه آن استفاده می‌کنیم.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-08 07:40:09
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
Jetpack AI help noun هوش مصنوعی کمکی جت‌پک سرویس هوش مصنوعی کمکی جت‌پک

or Cancel

Meta

Last Modified:
2023-07-11 22:30:31
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
keyboard noun صفحه‌کلید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 11:56:50
MJ (jameswilliam234)
Actions:
keyword noun کلیدواژه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:53
MJ (jameswilliam234)
Actions:
language noun زبان

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 12:19:23
MJ (jameswilliam234)
Actions:
learn more noun بیشتر بدانید ترجمه دقیق بیشتر بیاموزید یا بیشتر یاد بگیرید در زبان فارسی با دانستن همراه است. از این رو این واژه بیشتر بدانید ترجمه شود.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-07 14:20:57
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
library noun کتابخانه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:53
MJ (jameswilliam234)
Actions:
like noun لایک به معنی لایک و پسندیدن در فیسبوک و وردپرس

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-01 12:58:39
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 07:37:10
MJ (jameswilliam234)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:39:01
MJ (jameswilliam234)
Actions:
loading verb بارگذاری فرایند اجرا و بارگذاری یک بخش از سایت یا خدمت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-08 10:13:32
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
log noun سیاهه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-11 20:35:40
MJ (jameswilliam234)
Actions:
log in noun ثبتِ ورود عمل شناساندن خود به سامانهٔ رایانه‏‌ای یا شبکه برای استفاده از آن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:39:09
MJ (jameswilliam234)
Actions:
log on noun ثبتِ ورود عمل شناساندن خود به سامانهٔ رایانه‏‌ای یا شبکه برای استفاده از آن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:39:15
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Log out noun خروج خارج شدن از سایت یا حساب کاربری

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-10 15:02:01
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-08 08:07:40
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
Manage verb مدیریت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:53
MJ (jameswilliam234)
Actions:
menu noun فهرست مجموعه‌‏ای از گزینه‌های فهرست

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-07 14:51:18
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
menu bar noun نوار فهرست

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-07 14:51:28
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
Metadata noun فراداده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 12:32:37
MJ (jameswilliam234)
Actions:
moderation noun میان‌داری اجرایِ قوانین در یک نظرآزمایی با اختیارات ویژه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 12:28:02
MJ (jameswilliam234)
Actions:
moderator noun میان‌دار کسی که ناظر بر رعایتِ قوانین پیش از ثبتِ نهایی است

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 12:27:52
MJ (jameswilliam234)
Actions:
monitor verb پایش

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:53
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Newsletter noun خبرنامه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:53
MJ (jameswilliam234)
Actions:
nonce noun تک‌بار [رمزشناسی] عدد یا رشته‌عددی که تنها یک ‌بار در یک خوارزمی/ الگوریتم یا قرارداد امنیتی برای رویارویی با حملهٔ تکرار به کار می‌رود

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:53
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Opacity noun کدری توانایی جسم یا ماده در جلوگیری از عبور تابش

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 12:22:55
MJ (jameswilliam234)
Actions:
page noun صفحه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-03-22 09:44:37
MJ (jameswilliam234)
Actions:
palette noun تخته‏‌رنگ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-05-21 05:22:08
MJ (jameswilliam234)
Actions:
password noun گذرواژه رمزی برای شناساندن کاربر به سامانۀ رایانه‏ای تا کاربر بتواند به سامانۀ دستیابی داشته باشد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:54
MJ (jameswilliam234)
Actions:
payment noun پرداخت پرداخت کردن: (مصدر متعدی)
(بانکداری) پول دادن به کسی دادن.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:54
MJ (jameswilliam234)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 08:12:04
MJ (jameswilliam234)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 08:12:18
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Personal noun شخصی طرح شخصی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-07 20:07:27
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
photoblog noun فوتوبلاگ نوعی وب‏‌نوشت، عمدتاً شامل عکس‌هایی که وب‌‏نویس عکسی گرفته است

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-08 07:59:27
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
photoblogger noun وبلاگ‌نویس عکاس وب‏‌نویسی که عمدتاً از عکس‌هایی که خود او یا دیگران گرفته‏‌اند در وب‏‌نوشت استفاده می‏کند

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-08 07:59:45
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
photoblogging noun وبلاگ‌نویسی عکاسی استفاده از عکس تهیه‌شده توسط وب‌نویس

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-08 07:59:56
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
Plan noun طرح طرح‌های سرویس وردپرس برای ارتقا حساب کاربری که با پرداخت مالی فعال می‌شوند.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-07 20:11:36
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
plugin noun افزونه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:54
MJ (jameswilliam234)
Actions:
pop-up menu noun فهرست پاپ-آپ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-07 14:51:46
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
Post noun نوشته عنوان مطلب منتشرشده روی وب‌نوشت.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:54
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Powered By noun قدرت گرفته از

or Cancel

Meta

Last Modified:
2023-05-22 14:52:33
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
preferences noun ترجیحات

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-21 19:56:40
MJ (jameswilliam234)
Actions:
premium adjective ویژه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:54
MJ (jameswilliam234)
Actions:
priority adjective اولویت‌دار

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:54
MJ (jameswilliam234)
Actions:
priority noun اولویت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:55
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Professional noun حرفه‌ای

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-08 09:16:43
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
profile noun نمایه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:55
MJ (jameswilliam234)
Actions:
progress noun پیشرفت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-09 04:13:29
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Project noun پروژه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:55
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Publicize verb اطلاع‌رسانی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-04 14:39:42
MJ (jameswilliam234)
Actions:
queue noun صف

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:55
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Radio noun رادیو

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-04 08:39:55
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Radio adjective رادیویی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-04 08:40:06
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Reader noun بخوانید (reader) یکی از سرویس‌های وردپرس که برای خواندن وبسایت‌های دنبال شده به کار می‌رود.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-07 14:34:36
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
reblog noun بازنشر مانند بازتوییت، از بازنشر استفاده می‌شود.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-01-31 15:43:18
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
recovery noun بازیابی [رمزشناسی] بازیابی کلید به معنی تولید مجدد کلید رمزنگاشتی در صورت سرقت یا گم ‌شدن یا تخریب آن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-04-08 23:28:58
MJ (jameswilliam234)
Actions:
redirect noun تغییرِمسیر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-23 06:48:59
MJ (jameswilliam234)
Actions:
renew verb تمدید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:55
MJ (jameswilliam234)
Actions:
renewal noun تمدید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:55
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Reply noun پاسخ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:55
MJ (jameswilliam234)
Actions:
restore noun بازگردانی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-10 04:39:16
MJ (jameswilliam234)
Actions:
revision noun بازنگری

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-05-26 05:43:37
MJ (jameswilliam234)
Actions:
risk noun خطر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-08 05:21:53
MJ (jameswilliam234)
Actions:
scheduled adjective زمان‌بندی‌شده

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:56
MJ (jameswilliam234)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-08 09:14:45
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
search engine noun موتور جستجو نرم‏ افزاری برای جست‏وجو در محیط‌هایی مانند اینترنت که در آنها حجم داده‏ها بسیار زیاد است. موتورهای جستجو مانند گوگل و بینگ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-08 09:15:14
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
secure adjective ایمن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:56
MJ (jameswilliam234)
Actions:
security noun امنیت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:56
MJ (jameswilliam234)
Actions:
security adjective امنیتی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:56
MJ (jameswilliam234)
Actions:
server noun سرور کارگزار و میزبان سایت شما

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-08 09:34:39
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
settings noun تنظیمات

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:56
MJ (jameswilliam234)
Actions:
share verb اشتراک گذاشتن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:56
MJ (jameswilliam234)
Actions:
sharing expression اشتراک‌گذاری

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-03-26 06:35:50
MJ (jameswilliam234)
Actions:
shift key noun کلید تبدیل

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 11:56:19
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Sidebar noun نوارِ کناری

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-19 20:10:10
MJ (jameswilliam234)
Actions:
sign in noun ثبت ورود عمل شناساندن خود به سامانهٔ رایانه‏‌ای یا شبکه برای استفاده از آن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 12:07:43
MJ (jameswilliam234)
Actions:
site noun سایت مکانی در اینترنت که شخص یا شرکتی اطلاعات خود را در آن قرار می‌دهد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-10 17:12:19
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
size noun ابعاد یا اندازه گاهی اوقات معنی ابعاد می‌دهد مثل ۲۰۰ پیکسل / گاهی اوقات معنی اندازه می‌دهد مثل ۲ گیگابایت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2023-08-05 06:18:48
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
slug noun نامک بخش منحصر به فرد یک آدرس اینترنتی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-08 11:25:28
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
spam noun جفنگ جفنگ برای تعریف اسپم به کار می‌رود. هرزنامه صرفا برای ایمیل است.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-01-23 08:31:27
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
static adjective ایستا

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-12 20:29:38
MJ (jameswilliam234)
Actions:
tab key noun کلیدِ جهش

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:40:01
MJ (jameswilliam234)
Actions:
telegram noun تلگرام سرویس پیام رسان

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-01 12:51:32
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
template noun قالب

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-04 08:11:22
MJ (jameswilliam234)
Actions:
testimonial noun گواهی‌نامه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2015-05-28 08:17:47
MJ (jameswilliam234)
Actions:
theme noun پوسته تم وب‌گاه، درون‌مایهٔ اصلی آن را مشخص می‌کند

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:56
MJ (jameswilliam234)
Actions:
threat noun تهدید

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-05-07 06:16:39
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Tier noun لایه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:57
MJ (jameswilliam234)
Actions:
transfer verb انتقال

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-04 14:41:03
MJ (jameswilliam234)
Actions:
trash noun دورانداخته

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:57
MJ (jameswilliam234)
Actions:
trash verb دور انداختن

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:57
MJ (jameswilliam234)
Actions:
tumblr noun تامبلر سرویس وبلاگنویسی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-01 12:50:38
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
tweet noun توییت

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-01 12:52:01
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
twitter noun توییتر سرویس اجتماعی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-01 12:50:50
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
Two factor authentication noun اصالت‌سنجیِ دوعاملی سامانه‌ای که در آن از دو شیوهٔ مختلف برای اصالت‌سنجی استفاده می‌شود

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:40:05
MJ (jameswilliam234)
Actions:
two-factor authentication noun اصالت‌سنجیِ دوعاملی سامانه‌ای که در آن از دو شیوهٔ مختلف برای اصالت‌سنجی استفاده می‌شود

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:40:11
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Undo noun واگَرد یکی از گزینه‌‏های نوار گزینه که باعث خنثی شدنِ آخرین فرمانِ اجراشده می‏شود

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-03-17 01:21:50
MJ (jameswilliam234)
Actions:
uniform resource locator noun نشانیِ وب

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:40:18
MJ (jameswilliam234)
Actions:
update verb به‌روز

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:57
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Upgrade noun ارتقا

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:57
MJ (jameswilliam234)
Actions:
Upload noun بارگذاری

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-05-21 05:13:19
MJ (jameswilliam234)
Actions:
URL noun نشانی وب

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-19 12:28:13
MJ (jameswilliam234)
Actions:
user interface noun واسطِ کاربر سامانۀ نرم‏افزاری یا سخت‌افزاری میانِ کاربر و رایانه که کاربر از طریقِ آن می‏تواند از امکاناتِ رایانه استفاده کند|||متـ . میانایِ‏ کاربر

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 12:15:16
MJ (jameswilliam234)
Actions:
validation noun اعتبارسنجی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-28 04:16:29
MJ (jameswilliam234)
Actions:
VaultPress noun ولت‌پرس ولت‌پرس سیستم کیف پول وردپرس است

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-15 09:53:11
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
verification noun درستی‌سنجی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-28 04:15:51
MJ (jameswilliam234)
Actions:
video noun ویدئو

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:57
MJ (jameswilliam234)
Actions:
video adjective ویدئویی

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:57
MJ (jameswilliam234)
Actions:
visibility noun رؤیت‌پذیری

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-04 08:16:18
MJ (jameswilliam234)
Actions:
vulnerability noun آسیب‏‌پذیری

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-04-23 17:44:28
MJ (jameswilliam234)
Actions:
web page noun صفحه وب

or Cancel

Meta

Last Modified:
2023-07-09 15:00:40
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
web site noun وبسایت مکانی در اینترنت که شخص یا شرکتی اطلاعات خود را در آن قرار می‌دهد

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-10 17:12:34
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
weblog noun وبلاگ یادداشت‌های شخصی در محیط وب

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-08 08:00:09
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
weblogger noun وبلاگ‌نویس عامل یا شخصی که وب‌‏نویسی کند

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-08 08:00:27
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
whatsapp noun واتساپ سرویس پیام رسان

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-01 12:51:20
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
Widget noun ابزارک

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-05-21 04:43:20
MJ (jameswilliam234)
Actions:
word noun واژه

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 12:28:31
MJ (jameswilliam234)
Actions:
WordAds noun تبلیغات وردادز سرویس تبلیغات مخصوص وردپرس - WordAds

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-08 17:46:03
اونتاشگال (untashgaal)
Actions:
WordPress.com noun WordPress.com ترجمه نشود

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:58
MJ (jameswilliam234)
Actions:
WP.com noun WP.com ترجمه نشود

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-03 11:42:58
MJ (jameswilliam234)
Actions:

Export as CSV