Glossary for Norwegian

Item Part of speech Translation Comments
noun Som i Unicode-tegnet for trippel-punktum.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 11:28:43
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
's noun (...)s / sin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 11:32:56
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
(C) noun © Som i Unicode-tegnet for opphavsrett.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-12-20 11:50:05
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
(R) noun ®

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-06 02:28:36
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
-> noun

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:04:33
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
... noun Som i Unicode-tegnet for trippel-punktum.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:07:25
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
2-factor authentication noun 2-trinnsautentisering «2-trinns bekreftelse» er også godkjennbart.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-12-20 11:49:49
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
=> noun

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:04:43
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
authenticating adjective autentiserer/godkjenner

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-21 13:36:47
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
authentication noun autentisering

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-21 13:34:57
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Author noun Forfatter For forfattere av innlegg og sider.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:31:17
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Authorize verb Autoriser For autoriseringsverktøy.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 11:24:28
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Badge noun Skilt "Merke" frarådes, men vil også bli godkjent.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:05:27
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Blog noun Blogg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:52:39
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Caption noun Bildetekst

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 02:45:15
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Cart noun Handlevogn

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:14:59
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Clear noun Tøm Med tanke på fil-lister.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 16:50:29
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Command noun Hvis det dreier seg om Mac-tastaturknappen.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:04:10
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:51:05
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 01:47:57
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
credit card noun bankkort Bankkort er tross alt mye mer vanlig i Norge.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:44:41
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Custom adjective Tilpasset/Selvvalgt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:50:23
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Dashboard noun Kontrollpanel

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-06 03:09:22
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Design noun Utforming

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:54:07
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Design verb Utform

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:54:19
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Desktop noun Skrivebord/PC

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 11:31:02
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Directory noun Mappe For digitale filer.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 01:57:02
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
DPI noun PPT For datautskrifter (Punkter per tomme).

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 17:02:18
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
e-mail noun E-post Med en strek.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-12-20 11:48:25
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
email noun E-post Med en strek.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-12-20 11:48:34
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
email verb Send E-post til

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:39:39
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Embedded noun Innebygd

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 02:09:33
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
exposure noun eksponering Når det kommer til fotografering.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 01:39:54
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
F j noun j. F Plasserer dagen foran måneden i datostrenger.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 11:44:45
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Flash noun Blits Når det kommer til fotografering.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 01:47:05
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Font noun Skrifttype

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:31:09
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:37:43
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Forwarding noun Videresending Med tanke på E-poster og lignende.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:08:49
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
g:i a noun H.i H.i aktiverer 24-timersklokker i stedet for 12t.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-12-20 11:50:24
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
g:i:s a noun H.i.s H.i.s aktiverer 24-timersklokker i stedet for 12t.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 11:46:21
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Grid noun Netting/Rutenett

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 11:01:31
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
h:i a noun H.i H.i aktiverer 24-timersklokker istedet for 12t.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:56:41
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Header noun Toppområde

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:37:34
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
hosting noun betjening Hosting på godt norsk er når man har satt fast noe i halsen. Jeg erkjenner at "betjening" heller ikke er 110% korrekt, så egne idéer er tillatt.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-21 13:32:47
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
http:// noun https:// Vi lever i 2017, ikke sant? HTTP hører fortiden til.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:35:15
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Layout noun Oppsett

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:32:00
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Ledger noun Reskontro

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 02:05:10
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:28:06
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Longitude noun Lengdegrad

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 02:13:43
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Lossless noun Tapsfri

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 02:06:00
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
M j noun j M Plasserer dagen foran måneden i datostrenger.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 11:40:53
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Mapping noun Kartlegging

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:43:05
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Media noun Medie/Media

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:26:59
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
no-subset noun no-subset Med tanke på WordPress.com-temaer og -skrifttyper.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-12-25 23:07:58
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
on noun on Hvis det dreier seg om skrifttyper.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 11:27:07
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Orphaned noun Alenegjort Med tanke på mapper og filsystemer.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-06 02:20:37
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
OS X noun macOS

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:03:29
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Page noun Side

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:58:41
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Path noun Filbane "Sti" er frarådet, men er ikke helt feil.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:57:29
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Personalize verb Personliggjør

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:15:15
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Plugin noun Tillegg "Utvidelse" er også godkjennbart.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:41:34
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Podcast noun Podkast/Podcast

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:52:51
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Pointillism noun Pointillisme Uttrykket refererer til en maleristil.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-06 02:40:04
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Pop-Up noun Oppsprett

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 02:02:59
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Post noun Innlegg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:25:57
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Post verb Legg(e) ut

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:26:32
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
premium themes noun betalte temaer

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:59:31
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Rate noun Frekvens For datafiler og bitfrekvenser.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:53:44
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Rate noun Forhold For andre formål.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-21 13:37:48
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Ratio noun Forhold

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:11:41
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Schedule adjective Planlegg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:10:33
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Scheduled adjective Planlagt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:10:20
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Scroll noun Skroll/Rull

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:58:21
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Server noun Tjener

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 17:53:31
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Settings noun Innstillinger Alle som skriver "Instillinger" med én N, skal jeg sørge for å få bannlyst.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 11:22:30
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Sheet noun Ark

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 16:47:03
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Site noun Nettsted «Side» er IKKE en gyldig oversettelse for "site"! «Nettside» kan derimot brukes i visse situasjoner.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-12-25 22:59:36
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Slideshow noun Lysbildefremvisning

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:31:41
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
socket noun uttak For strømuttak i vegger og lignende.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 01:04:34
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Spam noun Søppelpost/Spam

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:56:14
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
support noun kundestøtte For WordPress sine offisielle support-tjenester.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:47:08
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Tag noun Stikkord Med tanke på WordPress-redigeringsverktøy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:49:06
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Tag verb Merk

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:49:20
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
taxonomy noun taksonomi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:00:15
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Term noun Uttrykk I lingvistiske sammenhenger.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:52:09
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Thanksgiving noun Høsttakkefest

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:02:22
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
theme noun tema

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:36:51
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Timed out noun Tidsavbrutt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-06 02:14:26
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Timeline noun Tidslinje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:31:35
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Toolbar noun Verktøylinje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:37:10
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Top priority noun Topprioritet Med 2 P-er, ikke 3. «Topp prioritet» er også akseptabelt.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-12-25 23:01:02
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Trademark noun Varemerke

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-12-25 23:09:20
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Tweet noun Tvitring Med tanke på Twitter-innlegg.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:39:30
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
two factor authentication noun 2-trinnsautentisering «2-trinns bekreftelse» er også godkjennbart.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-12-20 11:49:41
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Widget noun Modul/Widget

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:48:33
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
WordPress noun WordPress P-en er offisielt ment å være stor.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-06 03:07:23
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
wordpress.org noun nb.wordpress.org

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:14:31
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Y-m-d noun d/m/Y Plasserer datoer i dag-måned-år

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 11:43:39
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Y/m/d noun d/m/Y Plasserer datoer i dag-måned-år.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 11:43:14
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
your pronoun ditt/din Ikke "dit".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-01 15:51:50
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Zealous noun Nidkjær

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-06 02:36:51
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Zoom noun Forstørr

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 02:39:46
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:

Export as CSV