Glossary for Norwegian

Item Part of speech Translation Comments
noun Som i Unicode-tegnet for trippel-punktum.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 11:28:43
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
's noun (...)s / sin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 11:32:56
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
(C) noun © Som i Unicode-tegnet for opphavsrett.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-12-20 11:50:05
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
(R) noun ®

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-06 02:28:36
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
-> noun

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:04:33
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
... noun Som i Unicode-tegnet for trippel-punktum.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:07:25
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
2-factor authentication noun 2-trinnsautentisering «2-trinns bekreftelse» er også godkjennbart.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-12-20 11:49:49
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
8212 noun 8211 På norsk benyttes normalt kort tankestrek (« divis») – også der det er vanlig med lang tankestrek på engelsk.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:42
Emily Chan (emilingually)
Actions:
=> noun

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:04:43
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
action noun handling

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:42
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Activate verb Aktiver | Aktivere Imperativ | Infinitiv

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:42
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Add verb Legge til | Legg til infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:42
Emily Chan (emilingually)
Actions:
add-on noun tillegg | tilleggsmodul | tilleggsprogram

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:42
Emily Chan (emilingually)
Actions:
added verb lagt til fortid

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:42
Emily Chan (emilingually)
Actions:
align verb justere | juster infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:42
Emily Chan (emilingually)
Actions:
arrangement noun ordning | rangering

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:42
Emily Chan (emilingually)
Actions:
array noun rekke

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
attachment noun vedlegg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
attribute noun attributt | egenskap

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
authenticating adjective autentiserer/godkjenner

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-21 13:36:47
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
authentication noun autentisering

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-21 13:34:57
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Author noun Forfatter For forfattere av innlegg og sider.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:31:17
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Authorize verb Autoriser For autoriseringsverktøy.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 11:24:28
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Badge noun Skilt "Merke" frarådes, men vil også bli godkjent.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:05:27
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
bar noun stripe | rad | linje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
block noun blokk

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Blog noun Blogg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:52:39
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
blog verb blogge | skrive innlegg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
blogger noun nettsteder

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
border noun kantlinje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Caption noun Bildetekst

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 02:45:15
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
cart noun handlekurv

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
check out verb kjøpe

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
checkout noun kjøp | utsjekk

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Clear noun Tøm Med tanke på fil-lister.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 16:50:29
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
color noun farge

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Command noun Hvis det dreier seg om Mac-tastaturknappen.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:04:10
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
comment noun kommentar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
comment verb kommentere | kommenter infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
community noun fellesskap | samfunn

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
conditipns noun vilkår flertall

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
connect verb koble til

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
connection noun tilkobling

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
contain verb inneholde

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
contained adjective inneholdt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
container noun beholder

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:51:05
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 01:47:57
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
count noun antall

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
count verb telle

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Cover noun Omslag

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
create verb opprett | lag | skap imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
credit card noun bankkort Bankkort er tross alt mye mer vanlig i Norge.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:44:41
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Custom adjective Tilpasset/Selvvalgt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:50:23
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
customize verb tilpasse | tilpass infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Customizer noun Tilpasser

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Dashboard noun Kontrollpanel

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-06 03:09:22
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Deativate verb Deaktiver

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
delete verb slette | slett infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Design noun Utforming

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:54:07
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Design verb Utform

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:54:19
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Desktop noun Skrivebord/PC

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 11:31:02
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
device noun enhet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
digit noun siffer

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Directory noun Mappe For digitale filer.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 01:57:02
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Disable verb Slå av

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
disabled adjective slått av

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Dismiss verb Avfei imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
document noun dokument

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
download noun nedlasting

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
download verb laste ned | last ned infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:43
Emily Chan (emilingually)
Actions:
DPI noun PPT For datautskrifter (Punkter per tomme).

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 17:02:18
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
e-mail noun e-post Med en strek.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:08:49
Emily Chan (emilingually)
Actions:
e-mail address noun e-postadresse

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
edit verb redigere | rediger infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
editing verb redigering

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
editor noun redaktør user role

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:21:10
Emily Chan (emilingually)
Actions:
editor noun redigering

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:22:14
Emily Chan (emilingually)
Actions:
email verb Sende e-post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-14 19:16:55
Christine (supersabla)
Actions:
email noun e-post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
email address noun e-postadresse

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
embed noun innbygging

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
embed verb bygge inn | bygg inn infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Embedded noun Innebygd

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 02:09:33
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Enable verb Slå på

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
enabled adjective slått på

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
endpoint noun endepunkt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
entry noun oppføring

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
event noun arrangement | hendelse

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
exposure noun eksponering Når det kommer til fotografering.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 01:39:54
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
extend verb utvid | forbedre imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
F j noun j. F Plasserer dagen foran måneden i datostrenger.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 11:44:45
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
feature noun funksjon | egenskap

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
field noun felt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
filter noun filter

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
filter verb filtrere | filtrer infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Flash noun Flash Brukes som på engelsk

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-14 19:18:04
Christine (supersabla)
Actions:
font noun skrifttype

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
font family noun skriftfamilie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:37:43
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Forwarding noun Videresending Med tanke på E-poster og lignende.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:08:49
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
g:i a noun H.i H.i aktiverer 24-timersklokker i stedet for 12t.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-12-20 11:50:24
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
g:i:s a noun H.i.s H.i.s aktiverer 24-timersklokker i stedet for 12t.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 11:46:21
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Grid noun Netting/Rutenett

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 11:01:31
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
h:i a noun H.i H.i aktiverer 24-timersklokker istedet for 12t.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:56:41
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Header noun Toppområde

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:37:34
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
heading noun overskrift | tittel Bruk helst overskrift

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
hide verb skjule | skjul infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-14 19:18:33
Christine (supersabla)
Actions:
hook noun knagg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
host noun nettvert | webhotell

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
host verb betjene Infinitiv

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
hosted verb betjent Preteritum

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
hosting noun hosting | webhosting | hosting-tjeneste Brukes som på engelsk

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-14 19:25:44
Christine (supersabla)
Actions:
http:// noun https:// Vi lever i 2017, ikke sant? HTTP hører fortiden til.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:35:15
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Huge adjective Diger | Enorm

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
inherit verb arve

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Install verb Installer

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
installed adjective installert | installerte entall | flertall

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
item noun element | punkt punkt kun i betydningen menypunkt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
layout noun oppsett

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Ledger noun Reskontro

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 02:05:10
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Longitude noun Lengdegrad

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 02:13:43
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Lossless noun Tapsfri

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 02:06:00
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
M j noun j M Plasserer dagen foran måneden i datostrenger.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 11:40:53
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Manage verb Behandle | Administrer | Håndter Imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
manager noun administrator | behandler

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
many adjective mange

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Mapping noun Kartlegging

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:43:05
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
margin noun avstand | marg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
maximal adjective maksimum

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Media noun Medie/Media

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:26:59
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
media attachment noun medievedlegg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:44
Emily Chan (emilingually)
Actions:
media item noun medieobjekt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
minimal adjective minimum

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
move verb flytte

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
multiple adjective flere

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
no-subset noun no-subset Med tanke på WordPress.com-temaer og -skrifttyper.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-12-25 23:07:58
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
number noun tall

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
number of noun antall

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
on noun on Hvis det dreier seg om skrifttyper.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 11:27:07
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
once adverb én gang

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
one expression én | ett

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
option noun alternativ | mulighet | valg | innstilling

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
optional adjective valgfri | valgfritt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
order noun ordre | rekkefølge | bestilling ordre i WooCommerce, bestilling for kjøp ellers, rekkefølge for lister og spørringer

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
order verb ordne

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
order by noun sortering

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
order by verb ordne etter

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Orphaned noun Alenegjort Med tanke på mapper og filsystemer.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-06 02:20:37
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
OS X noun macOS

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:03:29
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
padding noun polstring

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
page noun side

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
paragraph noun avsnitt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Parent noun Forelder

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Path noun Filbane "Sti" er frarådet, men er ikke helt feil.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:57:29
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
per preposition pr.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Personalize verb Personliggjør

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:15:15
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
phrase noun ord flere ord (i flertallsform)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
plugin noun utvidelse

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Plugin noun Tillegg "Utvidelse" er også godkjennbart.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:41:34
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Podcast noun Podkast/Podcast

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:52:51
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Pointillism noun Pointillisme Uttrykket refererer til en maleristil.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-06 02:40:04
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Pop-Up noun Pop-Up Som på engelsk

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-14 19:29:03
Christine (supersabla)
Actions:
portfolio noun portefølje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
portfolio item noun portefølje-element | porteføljeprosjekt | prosjekt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Post verb Legg(e) ut

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:26:32
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
post noun innlegg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
post verb publisere

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
post type noun innholdstype | innleggstype

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
powered verb drevet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
premium themes noun betalte temaer

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:59:31
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
properties noun egenskaper flertall

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
proudly adverb stolt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
query noun spørring

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
query for verb spørre etter

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
rate verb vurder

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Rate noun Frekvens For datafiler og bitfrekvenser.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:53:44
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Rate noun Forhold For andre formål.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-21 13:37:48
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Ratio noun Forhold

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:11:41
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
redirect verb omdirigere

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
refresh verb oppfriske

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
reorder verb endre rekkefølge

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
reply noun svar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
reply verb svare

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
repository noun repositorium Bestemt form: repositoriet. Funnet i Det Norske Akedmis ordbok.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
request verb be om | spør etter | forespør imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
request noun forespørsel

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
required adjective påkrevet | obligatorisk | nødvendig

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
restore verb gjenopprette

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:45
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Save verb Lagre infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Schedule adjective Planlegg

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:10:33
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Scheduled adjective Planlagt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:10:20
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
screen noun skjerm

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Scroll noun Skroll/Rull

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:58:21
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
select verb velge | velg infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
separator noun skille

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Server noun Tjener

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 17:53:31
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Settings noun Innstillinger Alle som skriver "Instillinger" med én N, skal jeg sørge for å få bannlyst.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 11:22:30
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Sheet noun Ark

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 16:47:03
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
sidebar noun sidekolonne | sidestolpe

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Simple Payments noun Enkle betalinger

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Site noun Nettsted «Side» er IKKE en gyldig oversettelse for "site"! «Nettside» kan derimot brukes i visse situasjoner.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-12-25 22:59:36
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
sites noun nettsteder flertall

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Slideshow noun Lysbildefremvisning

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:31:41
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
slug noun identifikator

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
socket noun uttak For strømuttak i vegger og lignende.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-29 01:04:34
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Spam noun Søppelpost/Spam

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:56:14
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
spam verb spamme | merk(e) som spam

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
step noun trinn entall

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
steps noun trinn flertall

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
style noun stil

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
style verb style

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
styling noun styling

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
sub adjective under-

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
submit noun innsending

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
submit verb sende inn | send inn infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
submitted adjective innsendt | innsendte entall | flertall

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
subtitle noun undertittel Ikke bruke "underoverskrift"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
successfully adverb vellykket

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
support noun kundestøtte For WordPress sine offisielle support-tjenester.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:47:08
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
support noun støtte | brukerstøtte

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
support verb støtte | støtt infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Tag noun Stikkord Med tanke på WordPress-redigeringsverktøy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:49:06
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Tag verb Merk

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:49:20
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
taxonomy noun taksonomi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:00:15
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Term noun Uttrykk I lingvistiske sammenhenger.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:52:09
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
term noun term | begrep | betingelse entall (term i taksonomi)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
terms noun betingelser | termer | vilkår | begreper flertall (termer i taksonomi, betingelser for 'terms and conditions')

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
testimonial noun omtale | anmeldelse

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Thanksgiving noun Høsttakkefest

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:02:22
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
theme noun tema

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:36:51
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
thumbnail noun miniatyrbilde

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Timed out noun Tidsavbrutt

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-06 02:14:26
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Timeline noun Tidslinje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:31:35
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
title noun tittel | overskrift

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
toggle verb veksle

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
tool noun verktøy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Toolbar noun Verktøylinje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:37:10
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
toolbar noun verktøyrad | verktøylinje

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Top priority noun Topprioritet Med 2 P-er, ikke 3. «Topp prioritet» er også akseptabelt.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-12-25 23:01:02
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Trademark noun Varemerke

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-12-25 23:09:20
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
trash noun papirkurv søppel skal ikke brukes her

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
trash verb flytte til papirkurven | kaste

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Tweet noun Tweet Som på engelsk

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-14 19:30:51
Christine (supersabla)
Actions:
two factor authentication noun 2-trinnsautentisering «2-trinns bekreftelse» er også godkjennbart.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-12-20 11:49:41
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
type verb skrive | taste

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
update noun oppdatering

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
update verb oppdatere | oppdater infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
upgrade noun oppgradering

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
upgrade verb oppgradere

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
upload verb laste opp

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:46
Emily Chan (emilingually)
Actions:
upload noun opplasting

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:47
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Widget noun Modul/Widget

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 13:48:33
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
widgets noun widgeter

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:47
Emily Chan (emilingually)
Actions:
WordPress noun WordPress P-en er offisielt ment å være stor.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-06 03:07:23
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
wordpress.org noun nb.wordpress.org

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-25 14:14:31
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
work noun arbeid

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:47
Emily Chan (emilingually)
Actions:
work verb virke | fungere | arbeide infinitiv

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:47
Emily Chan (emilingually)
Actions:
wrap verb pakke inn | pakk inn infinitiv | imperativ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:47
Emily Chan (emilingually)
Actions:
wrap noun innpakning

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:47
Emily Chan (emilingually)
Actions:
wrapper noun omslag

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-07 15:05:47
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Y-m-d noun d/m/Y Plasserer datoer i dag-måned-år

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 11:43:39
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Y/m/d noun d/m/Y Plasserer datoer i dag-måned-år.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2017-12-26 11:43:14
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
your pronoun ditt/din Ikke "dit".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-01 15:51:50
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Zealous noun Nidkjær

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-06 02:36:51
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:
Zoom noun Forstørr

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-01-03 02:39:46
Dandelion Sprout (dandelionsprout)
Actions:

Export as CSV