Glossary for Polish

Item Part of speech Translation Comments
'Cancel' to stop, 'OK' to expression Kliknij „Anuluj”, aby anulować tę operację, lub „OK”, aby ją sfinalizować.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
Emily Chan (emilingually)
Actions:
activate verb włączać raczej unikajmy słowa "aktywować"; używamy go tylko w kontekście aktywacji konta, w innych przypadkach piszmy "włączać"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
Emily Chan (emilingually)
Actions:
admin bar noun pasek administratora

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
Emily Chan (emilingually)
Actions:
affect verb mieć wpływ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
Emily Chan (emilingually)
Actions:
anchor noun kotwica

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
Emily Chan (emilingually)
Actions:
anchors noun kotwice

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
Emily Chan (emilingually)
Actions:
attach verb załącz W sensie powiązania danego medium (np. obrazka) do konkretnej podstrony (np. wpisu)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
Emily Chan (emilingually)
Actions:
attachment noun załączone medium W sensie powiązania danego medium (np. obrazka) do konkretnej podstrony (np. wpisu). Jeśli zaś mowa o typowym załączniku (np. do emaila), to tłumaczymy: załącznik.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
Emily Chan (emilingually)
Actions:
avatar noun awatar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
Emily Chan (emilingually)
Actions:
await moderation verb oczekiwać na moderację

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
Emily Chan (emilingually)
Actions:
block editor expression edytor blokowy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
Emily Chan (emilingually)
Actions:
blog noun blog dopełniacz: blogu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
Emily Chan (emilingually)
Actions:
cache noun pamięć podręczna (wymowa: kesz)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
Emily Chan (emilingually)
Actions:
changeset noun zestaw zmian

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
Emily Chan (emilingually)
Actions:
child theme noun motyw potomny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Classic Editor noun Edytor Klasyczny wtyczka Edytora Klasycznego

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
compatible adjective zgodny [może być też "kompatybilny"]

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
contributing to WordPress noun pomoc w rozwoju WordPressa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
core noun rdzeń Jeśli chodzi o kod główny samego WordPressa, tłumaczymy: rdzeń. Jeśli chodzi o zespół tworzący, np. "core developer", tłumaczymy: programista, ewentualnie "programista systemu" lub "programista silnika". Wyraz "silnik" może mieć jednak kiedyś konkretne znaczenie w WordPressie, jak również nie oddaje pełni wyrażenia "core", więc raczej go unikamy.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
could not verb nie można było

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
credits noun autorzy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
current adjective obecny, aktualny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
current noun używany [jeśli w kontekście "włączony"]

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
customize verb spersonalizuj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
customizer noun personalizacja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
dashboard noun kokpit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
database noun baza danych

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
deactivate verb wyłączać raczej unikajmy słowa "dezaktywować"; używamy go tylko w kontekście dezaktywacji konta, w innych przypadkach piszmy "wyłączać"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
delete verb usuwać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
deprecated verb przestarzały is deprecated - jest przestarzałą praktyką

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
detach verb odłącz W sensie powiązania danego medium (np. obrazka) do konkretnej podstrony (np. wpisu)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
distraction-free adjective bezrozproszeniowy Z reguły w kontekście "tryb pisania bezrozproszeniowego".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
documentation on expression dokumentacja:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
email noun email Bez znaku minusa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
embed verb osadzać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
enable verb włącz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
eraser noun procedura kasowania

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
error noun błąd

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
fatal error expression błąd krytyczny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
feature noun funkcja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
feedback noun uwagi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
front page noun strona główna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
https://gravatar.com expression https://pl.gravatar.com Serwis Gravatar jest dostępny po polsku.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
https://wordpress.org/support/ expression https://pl.wordpress.org/support/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
ID noun identyfikator

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
image noun obrazek NIE obraz!

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
importer noun importer dop.: importera, bier.: importer; mian. lm.: importery

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
involved verb biorący udział get involved = weź udział

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
layout noun układ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
legacy adjective starego typu Ewentualnie: przestarzały

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Live Preview expression Podgląd na żywo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
load verb wczytywać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
log in verb logować się

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
maintenance release noun wydanie z poprawkami błędów

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
media library noun biblioteka mediów

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
nonce noun jednorazowy klucz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
page noun strona Jeśli chodzi o dowolną podstronę witryny, a nie wyłącznie typ wpisu "Strona", to tłumaczymy: "podstrona"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
panel noun panel jeśli w sensie "ekran", to "ekran", w przeciwnym razie "panel"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
parent theme noun motyw nadrzędny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:
pass as argument verb podawać jako argument (funkcji)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
Emily Chan (emilingually)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
persistent cache noun trwała pamięć podręczna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
personal data expression dane osobiste

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
placeholder noun podpowiedź W polach formularzy tłumaczymy jako "podpowiedź". W zapytaniach bazy danych tłumaczymy jako "treść zastępowalną".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
plugin noun wtyczka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
post noun wpis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
post format noun format wpisu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
post type noun typ treści stare, nieaktualne tłumaczenie: typ wpisu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
poster noun plakat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
preview noun podgląd

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
preview verb podejrzyj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
protected adjective zabezpieczony

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
rating noun ocena klasyfikacja, jeśli np. jakichś treści, które mogą być nieodpowiednie; ocena, jeśli czegoś, czemu np. przyznaje się ileś gwiazdek

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
recovery verb przywracanie ALE jeśli z kontekstu wynika, że chodzi o tryb "przywracania", to tłumaczymy: tryb awaryjny.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Recovery Mode expression Tryb awaryjny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
reflect verb mieć wpływ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
release noun wydanie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
remove verb usuwać kiedy już naprawdę nie da się inaczej, może być i "kasować" :)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
REST API noun REST API Nie zmieniamy kolejności wyrazów.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
revision noun wersja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
rich text expression formatowanie tekstu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
screen noun ekran

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
security noun zabezpieczenia

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
security release noun wydanie z poprawkami błędów w zabezpieczeniach

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
sidebar noun panel boczny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
site noun witryna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Site Health expression Stan witryny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
slug noun uproszczona nazwa uproszczona nazwa czegoś, np. post slug to uproszczona nazwa wpisu używana w odnośnikach

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
Sorry, you are not allowed to expression Przepraszamy, nie posiadasz uprawnień do Przepraszamy, nie posiadasz uprawnień do

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
spotlight mode expression tryb podświetlania bloku

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
static adjective statyczny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
stylesheet noun arkusz stylów (nie stylu)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
support noun pomoc techniczna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
support verb wspierać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
support verb obsługiwać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
taxonomy noun taksonomia Objaśnienie: taksonomia to nazwa kategorii, zaś termin to konkretne wartości taksonomii (kategorii). Przykładowo: taksonomią może być wyrażenie "Gatunek książki", zaś terminami dla tej taksonomii będą wyrażenia: "Horror", "Komedia", "Romans". Taksonomie można definiować dla różnych typów treści (własnych, Wpisów, Stron).

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
term noun termin Objaśnienie: taksonomia to nazwa kategorii, zaś termin to konkretne wartości taksonomii (kategorii). Przykładowo: taksonomią może być wyrażenie "Gatunek książki", zaś terminami dla tej taksonomii będą wyrażenia: "Horror", "Komedia", "Romans". Taksonomie można definiować dla różnych typów treści (własnych, Wpisów, Stron).

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
text direction noun kierunek pisania (nie tekstu)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
theme noun motyw

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
thumbnail noun miniatura

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
trash noun kosz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
trash verb przenosić do kosza

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
URL noun adres URL

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
video noun film

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
view verb zobacz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
visit verb przejdź na np. przejdź na witrynę [WordPress często zachęca do "odwiedzenia" własnej witryny po wprowadzeniu na niej jakichś zmian, ale odwiedziny składa się raczej komuś innemu, dlatego wyjątkowo "przejdź", jeśli chodzi o naszą witrynę]

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
warning noun ostrzeżenie Zależnie od kontekstu może też być: uwaga

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
Emily Chan (emilingually)
Actions:
white space expression odstęp Można też napisać "przestrzeń" - wszystko zależy od kontekstu.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:38
Emily Chan (emilingually)
Actions:
widget noun widget Pozostawiamy wyraz widget - nie tłumaczymy go.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:38
Emily Chan (emilingually)
Actions:
You are about to expression Zamierzasz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:38
Emily Chan (emilingually)
Actions:
your host expression twój dostawca serwera hostingowego

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:38
Emily Chan (emilingually)
Actions:

Export as CSV