Glossary for Polish

Item Part of speech Translation Comments
'Cancel' to stop, 'OK' to expression Kliknij „Anuluj”, aby anulować tę operację, lub „OK”, aby ją sfinalizować.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
emilingually
Actions:
activate verb włączać raczej unikajmy słowa "aktywować"; używamy go tylko w kontekście aktywacji konta, w innych przypadkach piszmy "włączać"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
emilingually
Actions:
admin bar noun pasek administratora

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
emilingually
Actions:
affect verb mieć wpływ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
emilingually
Actions:
anchor noun kotwica

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
emilingually
Actions:
anchors noun kotwice

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
emilingually
Actions:
attach verb załącz W sensie powiązania danego medium (np. obrazka) do konkretnej podstrony (np. wpisu)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
emilingually
Actions:
attachment noun załączone medium W sensie powiązania danego medium (np. obrazka) do konkretnej podstrony (np. wpisu). Jeśli zaś mowa o typowym załączniku (np. do emaila), to tłumaczymy: załącznik.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
emilingually
Actions:
avatar noun awatar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
emilingually
Actions:
await moderation verb oczekiwać na moderację

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
emilingually
Actions:
block editor expression edytor blokowy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
emilingually
Actions:
blog noun blog dopełniacz: blogu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
emilingually
Actions:
cache noun pamięć podręczna (wymowa: kesz)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
emilingually
Actions:
changeset noun zestaw zmian

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:35
emilingually
Actions:
child theme noun motyw potomny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
Classic Editor noun Edytor Klasyczny wtyczka Edytora Klasycznego

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
compatible adjective zgodny [może być też "kompatybilny"]

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
contributing to WordPress noun pomoc w rozwoju WordPressa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
core noun rdzeń Jeśli chodzi o kod główny samego WordPressa, tłumaczymy: rdzeń. Jeśli chodzi o zespół tworzący, np. "core developer", tłumaczymy: programista, ewentualnie "programista systemu" lub "programista silnika". Wyraz "silnik" może mieć jednak kiedyś konkretne znaczenie w WordPressie, jak również nie oddaje pełni wyrażenia "core", więc raczej go unikamy.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
could not verb nie można było

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
credits noun autorzy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
current adjective obecny, aktualny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
current noun używany [jeśli w kontekście "włączony"]

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
customize verb spersonalizuj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
customizer noun personalizacja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
dashboard noun kokpit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
database noun baza danych

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
deactivate verb wyłączać raczej unikajmy słowa "dezaktywować"; używamy go tylko w kontekście dezaktywacji konta, w innych przypadkach piszmy "wyłączać"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
delete verb usuwać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
deprecated verb przestarzały is deprecated - jest przestarzałą praktyką

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
detach verb odłącz W sensie powiązania danego medium (np. obrazka) do konkretnej podstrony (np. wpisu)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
distraction-free adjective bezrozproszeniowy Z reguły w kontekście "tryb pisania bezrozproszeniowego".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
documentation on expression dokumentacja:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
email noun email Bez znaku minusa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
embed verb osadzać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
enable verb włącz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
eraser noun procedura kasowania

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
error noun błąd

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
fatal error expression błąd krytyczny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
feature noun funkcja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
feedback noun uwagi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
front page noun strona główna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
https://gravatar.com expression https://pl.gravatar.com Serwis Gravatar jest dostępny po polsku.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
https://wordpress.org/support/ expression https://pl.wordpress.org/support/

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
ID noun identyfikator

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
image noun obrazek NIE obraz!

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
importer noun importer dop.: importera, bier.: importer; mian. lm.: importery

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
involved verb biorący udział get involved = weź udział

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
layout noun układ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
legacy adjective starego typu Ewentualnie: przestarzały

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
Live Preview expression Podgląd na żywo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
load verb wczytywać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
log in verb logować się

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
maintenance release noun wydanie z poprawkami błędów

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
media library noun biblioteka mediów

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
nonce noun jednorazowy klucz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
page noun strona Jeśli chodzi o dowolną podstronę witryny, a nie wyłącznie typ wpisu "Strona", to tłumaczymy: "podstrona"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
panel noun panel jeśli w sensie "ekran", to "ekran", w przeciwnym razie "panel"

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
parent theme noun motyw nadrzędny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:
pass as argument verb podawać jako argument (funkcji)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:36
emilingually
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
persistent cache noun trwała pamięć podręczna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
personal data expression dane osobiste

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
placeholder noun podpowiedź W polach formularzy tłumaczymy jako "podpowiedź". W zapytaniach bazy danych tłumaczymy jako "treść zastępowalną".

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
plugin noun wtyczka

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
post noun wpis

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
post format noun format wpisu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
post type noun typ treści stare, nieaktualne tłumaczenie: typ wpisu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
poster noun plakat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
preview noun podgląd

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
preview verb podejrzyj

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
protected adjective zabezpieczony

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
rating noun ocena klasyfikacja, jeśli np. jakichś treści, które mogą być nieodpowiednie; ocena, jeśli czegoś, czemu np. przyznaje się ileś gwiazdek

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
recovery verb przywracanie ALE jeśli z kontekstu wynika, że chodzi o tryb "przywracania", to tłumaczymy: tryb awaryjny.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
Recovery Mode expression Tryb awaryjny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
reflect verb mieć wpływ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
release noun wydanie

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
remove verb usuwać kiedy już naprawdę nie da się inaczej, może być i "kasować" :)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
REST API noun REST API Nie zmieniamy kolejności wyrazów.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
revision noun wersja

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
rich text expression formatowanie tekstu

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
screen noun ekran

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
security noun zabezpieczenia

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
security release noun wydanie z poprawkami błędów w zabezpieczeniach

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
sidebar noun panel boczny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
site noun witryna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
Site Health expression Stan witryny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
slug noun uproszczona nazwa uproszczona nazwa czegoś, np. post slug to uproszczona nazwa wpisu używana w odnośnikach

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
Sorry, you are not allowed to expression Przepraszamy, nie posiadasz uprawnień do Przepraszamy, nie posiadasz uprawnień do

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
spotlight mode expression tryb podświetlania bloku

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
static adjective statyczny

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
stylesheet noun arkusz stylów (nie stylu)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
support noun pomoc techniczna

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
support verb wspierać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
support verb obsługiwać

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
taxonomy noun taksonomia Objaśnienie: taksonomia to nazwa kategorii, zaś termin to konkretne wartości taksonomii (kategorii). Przykładowo: taksonomią może być wyrażenie "Gatunek książki", zaś terminami dla tej taksonomii będą wyrażenia: "Horror", "Komedia", "Romans". Taksonomie można definiować dla różnych typów treści (własnych, Wpisów, Stron).

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
term noun termin Objaśnienie: taksonomia to nazwa kategorii, zaś termin to konkretne wartości taksonomii (kategorii). Przykładowo: taksonomią może być wyrażenie "Gatunek książki", zaś terminami dla tej taksonomii będą wyrażenia: "Horror", "Komedia", "Romans". Taksonomie można definiować dla różnych typów treści (własnych, Wpisów, Stron).

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
text direction noun kierunek pisania (nie tekstu)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
theme noun motyw

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
thumbnail noun miniatura

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
trash noun kosz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
trash verb przenosić do kosza

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
URL noun adres URL

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
video noun film

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
view verb zobacz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
visit verb przejdź na np. przejdź na witrynę [WordPress często zachęca do "odwiedzenia" własnej witryny po wprowadzeniu na niej jakichś zmian, ale odwiedziny składa się raczej komuś innemu, dlatego wyjątkowo "przejdź", jeśli chodzi o naszą witrynę]

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
warning noun ostrzeżenie Zależnie od kontekstu może też być: uwaga

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:37
emilingually
Actions:
white space expression odstęp Można też napisać "przestrzeń" - wszystko zależy od kontekstu.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:38
emilingually
Actions:
widget noun widget Pozostawiamy wyraz widget - nie tłumaczymy go.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:38
emilingually
Actions:
You are about to expression Zamierzasz

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:38
emilingually
Actions:
your host expression twój dostawca serwera hostingowego

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-09-15 23:10:38
emilingually
Actions:

Export as CSV