Glossary for Tagalog

Pakahuluganan ng mga salitang malalabo sa Ingles ng Tagalog

Item Part of speech Translation Comments
action hook noun action hook

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
activate verb paganahin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
activated adjective gumagana

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
admin bar noun admin bar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
admin panel noun admin panel

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
administrator noun tagapangasiwa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
After the Deadline noun After the Deadline

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
all adjective lahat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
Appearance noun Hitsura

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
archive noun arkibo Pagsasalin mula sa Wikipedia Tagalog

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
archive verb arkibo Pagsasalin mula sa Wikipedia Tagalog

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
argument noun argumento Ito ay isang termino

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
array noun array

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
attachment noun pagkakabit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
audio noun awdio

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
author noun may-akda

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
binary noun binary

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
bookmarklet noun bookmarklet

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
browser noun browser

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
BuddyPress noun BuddyPress

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
category noun kategorya

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
character code noun character code

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
character entity reference noun character entity reference

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
character set noun character set

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
color scheme noun iskema ng kulay

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
comment verb punain

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
comment noun punain

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
computer noun kompyuter

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
conditional tag noun kondisyunal na kataga

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
constant noun tapat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:
contact form noun form upang makipag-alam

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:16
Ephramar (ephramar)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
Custom Post Type noun Pasadyang Uri ng Post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
customize verb baguhin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
Dashboard noun Dashbord

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
deactivate verb buwagin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
default noun default

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
default theme noun default na tema

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
deprecated adjective hindi ginagamit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
developer noun gumawa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
directories noun mga sanggunian

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
directory noun sanggunian

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
Distraction Free Writing noun Walang Abalang Pagsusulat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
domain mapping noun pagmamapa ng domain

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
domain registrar noun tagatala ng domain

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
draft noun plano

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
eCommerce noun eCommerce

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
editor noun patnugot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
email noun email

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
error noun pagkakamali

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
excerpt noun sipi

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
Facebook noun Facebook

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
featured image noun itinatampok na larawan

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
featured post noun itinatampok na post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
feed noun feed

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
filter noun panala

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
filter verb salain

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
filter hook noun panalang hook

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
folder noun polder

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
front end adjective pangharap

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
front end noun harap

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
Happiness Engineers noun Inhinyero ng Kaligayahan

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
hosting provider noun tagapagtustos ng host

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
hosts noun mga host

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
invalid adjective walang bisa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
IP address noun IP address

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
log in noun pumasok Getting in (Pumasok)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
log out noun lumbas Getting out (Lumabas)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
logged in adjective nakapasok na Getting in (Pumasok)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
logged out adjective nakalabas na Getting out (Lumabas)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
login verb pumasok Getting in (Pumasok)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
logout verb lumabas Getting out (Lumabas)

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
Media Uploader noun Media Uploader

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
meta noun meta

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
multisite noun multisite

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
My Upgrades noun Mga Pagpapaunlad Ko

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
name server noun name server

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
nameserver noun nameserver

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
navigation noun nabigasyon

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
next post noun susunod na post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
nonce noun nonce

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
not sticky adjective hindi nakadikit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
older post noun lumang post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
option noun pagpipilian

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
page noun pahina

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
parameter noun parametro

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
permission noun pahintulot

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
ping noun ping

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
pingback noun i-ping pabalik

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
plugin noun plugin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
poll noun pagtatala ng mga boto

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
Polldaddy noun Polldaddy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
post noun post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
post verb ipaskil

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
post format noun ayos ng post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
post status noun estado ng post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
post thumbnail noun maliit na larawan ng post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
post type noun uri ng post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
Press This noun Press This

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
previous post noun nakaraang post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
query noun tanong

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
Quick Post noun Mabilisang Post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
reader noun mambabasa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
referrer noun tagatukoy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
registrar noun tagapagtala

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
required noun kailangan

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
responsive adjective sumsang-ayon

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
return value noun binabalik na halaga

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
role noun tungkulin

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
RSS noun RSS

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
self-hosted adjective sariling host

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
server noun server

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
sidebar noun sidebar

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
single post noun nag-iisang post

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
site noun site

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
slug noun slug

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
spam noun spam

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
status noun estado

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
stick verb idikit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
sticky adjective nakadikit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
string noun string

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
subpanel noun subpanel

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
Subversion noun Subversion

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
survey noun pagsisiyasat

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
tag noun kataga

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
tagline noun tagline

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
taxonomy noun taxonomy

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
template hierarchy noun ayos ng template

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
term noun termino

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
text editor noun editor ng teksto

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
theme noun tema

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
Toolbar noun Gamit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
trackback noun balik-subaybay

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
Transient noun Nawawala

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
troubleshooting noun pagsasaayos

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
Twitter noun Twitter

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
two factor authentication noun dalawang salik sa pagpapatunay

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
upgrade noun pagpapaunlad

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
uploader noun pang-upload

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
URI noun URI

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
user noun gumagamit

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
valid adjective mabisa

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
valid adjective valid

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
video noun bidyo

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
view verb tignan

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
web server noun web server

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
website noun website

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
WordCamp noun WordCamp

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
WordPress noun WordPress

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
WordPress Dashboard noun WordPress Dashboard

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
WordPress.com noun WordPress.com

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:
XML-RPC noun XML-RPC

or Cancel

Meta

Last Modified:
2014-12-03 15:22:17
Ephramar (ephramar)
Actions:

Export as CSV