Translation of Gravatar: Welsh Glossary

189 / 490 Strings (38 %)

Validator: gruffprys. More information.

1 2 3 4 5 35
Filter ↓ Sort ↓ All (490) Untranslated (219) Waiting (112) Fuzzy (3) Warnings (11)
Prio Original string Translation
Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. Ychwanegwch dolenni at eich gwefan a blogiau, neu at unrhyw safleoedd sy'n helpu disgrifio pwy ydych chi. Details

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

Ychwanegwch dolenni at eich gwefan a blogiau, neu at unrhyw safleoedd sy'n helpu disgrifio pwy ydych chi.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Add... Ychwanegu Details

Add...

Add...

Ychwanegu

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Verify your other accounts to show it's really you. Gwiriwch eich cyfrifon eraill er mwyn dangos mai chi ydych chi mewn gwirionedd. Details

Verify your other accounts to show it's really you.

Verify your other accounts to show it's really you.

Gwiriwch eich cyfrifon eraill er mwyn dangos mai chi ydych chi mewn gwirionedd.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Identifier... Dynodwr Details

Identifier...

Identifier...

Dynodwr

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Ways people can get in touch with you. Ffyrdd y gall pobl gysylltu â chi. Details

Ways people can get in touch with you.

Ways people can get in touch with you.

Ffyrdd y gall pobl gysylltu â chi.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Add New Image... Ychwanegu Delwedd Newydd... Details

Add New Image...

Add New Image...

Ychwanegu Delwedd Newydd...

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Upload as many photos as you'd like to show on your profile, or <a href="%s">edit your Gravatars</a>. Llwythwch gymaint ag y dymunwch o luniau i fyny i'w dangos ar eich proffil, neu <a href="%s">olygu eich Gravatarau</a>. Details

Upload as many photos as you'd like to show on your profile, or <a href="%s">edit your Gravatars</a>.

Upload as many photos as you'd like to show on your profile, or <a href="%s">edit your Gravatars</a>.

Llwythwch gymaint ag y dymunwch o luniau i fyny i'w dangos ar eich proffil, neu <a href="%s">olygu eich Gravatarau</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Save Profile Cadw Proffil Details

Save Profile

Save Profile

Cadw Proffil

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Tell people a little about yourself. Dywedwch wrth bobl ychydig amdanoch eich hun. Details

Tell people a little about yourself.

Tell people a little about yourself.

Dywedwch wrth bobl ychydig amdanoch eich hun.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Where in the world are you? Lle yn y byd wyt ti? Details

Where in the world are you?

Where in the world are you?

Lle yn y byd wyt ti?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Location Lleoliad Details

Location

Location

Lleoliad

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Displayed on your profile and in other places as your name. Caiff ei ddangos ar eich proffil ac mewn mannau eraill fel eich enw. Details

Displayed on your profile and in other places as your name.

Displayed on your profile and in other places as your name.

Caiff ei ddangos ar eich proffil ac mewn mannau eraill fel eich enw.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Display Name Enw a Ddangosir Details

Display Name

Display Name

Enw a Ddangosir

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Full Name Enw Llawn Details

Full Name

Full Name

Enw Llawn

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Available publicly, but not shown on your profile. Ar gael yn gyhoeddus, ond heb eu dangos ar eich proffil. Details

Available publicly, but not shown on your profile.

Available publicly, but not shown on your profile.

Ar gael yn gyhoeddus, ond heb eu dangos ar eich proffil.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 2 3 4 5 35
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as