Translation of Gravatar: Albanian glossary

Validator: bujku. More information.

Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
First name Emër Details

First name

Emër

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 22:59:39 GMT
Priority of the original:
high
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Tell people a little bit about who you are. Tregojuni njerëzve diçka se kush jeni. Details

Tell people a little bit about who you are.

Tregojuni njerëzve diçka se kush jeni.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:36 GMT
Priority of the original:
high
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Update Profile Përditëso Profilin Details

Update Profile

Përditëso Profilin

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:31 GMT
Priority of the original:
high
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Add Shto Details

Add

Shto

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:40 GMT
Priority of the original:
high
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Create Your Own Gravatar Krijoni Gravatarin Tuaj Details

Create Your Own Gravatar

Krijoni Gravatarin Tuaj

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2014-04-05 09:25:51 GMT
Priority of the original:
high
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Take a photo with your webcam Bëni një foto me kamerën tuaj web Details

Take a photo with your webcam

Bëni një foto me kamerën tuaj web

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2016-01-26 17:46:15 GMT
Priority of the original:
high
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Use this image Përdor këtë figurë Details

Use this image

Përdor këtë figurë

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 22:58:27 GMT
Priority of the original:
high
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Your Gravatar is an image that follows you from site to site appearing beside your name when you do things like comment or post on a blog. Avatars help identify your posts on blogs and web forums, so why not on any site? Gravatari është thjesht një figurë që ju ndjek nga "site"-i në "site" e që shfaqet në krah të emrit tuaj kur bëni diçka në ta. Avataret ndihmojnë në identifikimin e postimeve tuaja në blogje dhe forume web, kështu që, pse jo edhe në çfarëdo "site"-i? Details

Your Gravatar is an image that follows you from site to site appearing beside your name when you do things like comment or post on a blog. Avatars help identify your posts on blogs and web forums, so why not on any site?

Gravatari është thjesht një figurë që ju ndjek nga "site"-i në "site" e që shfaqet në krah të emrit tuaj kur bëni diçka në ta. Avataret ndihmojnë në identifikimin e postimeve tuaja në blogje dhe forume web, kështu që, pse jo edhe në çfarëdo "site"-i?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
old
Date added:
2010-05-27 22:59:10 GMT
Priority of the original:
high
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Take a photo with your webcam Bëni një foto me kameran tuaj web Details

Take a photo with your webcam

Bëni një foto me kameran tuaj web

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
old
Date added:
2010-06-10 11:43:37 GMT
Priority of the original:
high
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Setting up Gravatars on your site is easy; you don't even need an account! <a href="%s">Plugins are available</a> for leading blog software and content management systems, and <a href="%s">our tutorials</a> will have you running Gravatars in no&nbsp;time.<a class="more_link" href="%s">Example Plugins and Code &rarr;</a> Vendosja e gravatarëve në sajtin tuaj është e lehtë; as që keni nevojë për llogari! <a href="%s">Ka të passhme shtojca</a> për kryesuesit e software-eve për blogje dhe sistemet e administrimit të lëndës, dhe <a href="%s">përkujdesore tonat</a> do të bëjnë që t&#8217;i xhironi gravatarët pa humbur kohë.<a class="more_link" href="%s">Shembuj Shtojcash dhe Kodi &rarr;</a> Details

Setting up Gravatars on your site is easy; you don't even need an account! <a href="%s">Plugins are available</a> for leading blog software and content management systems, and <a href="%s">our tutorials</a> will have you running Gravatars in no&nbsp;time.<a class="more_link" href="%s">Example Plugins and Code &rarr;</a>

Vendosja e gravatarëve në sajtin tuaj është e lehtë; as që keni nevojë për llogari! <a href="%s">Ka të passhme shtojca</a> për kryesuesit e software-eve për blogje dhe sistemet e administrimit të lëndës, dhe <a href="%s">përkujdesore tonat</a> do të bëjnë që t&#8217;i xhironi gravatarët pa humbur kohë.<a class="more_link" href="%s">Shembuj Shtojcash dhe Kodi &rarr;</a>

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
old
Date added:
2014-08-10 11:48:26 GMT
Priority of the original:
high
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Setting up Gravatars on your site is easy; you don't even need an account! <a href="%s">Plugins are available</a> for leading blog software and content management systems, and <a href="%s">our tutorials</a> will have you running Gravatars in no&nbsp;time.<a class="more_link" href="%s">Example Plugins and Code &rarr;</a> Vendosja e gravatarëve në sajtin tuaj është e lehtë; as që keni nevojë për llogari! <a href="%s">Ka gati shtojca</a> për software blogjesh dhe sistemet kryesuese të administrimit të lëndës, dhe <a href="%s">përkujdesore tonat</a> do të bëjnë që t&#8217;i xhironi gravatarët pa humbur kohë.<a class="more_link" href="%s">Shembuj Shtojcash dhe Kodi &rarr;</a> Details

Setting up Gravatars on your site is easy; you don't even need an account! <a href="%s">Plugins are available</a> for leading blog software and content management systems, and <a href="%s">our tutorials</a> will have you running Gravatars in no&nbsp;time.<a class="more_link" href="%s">Example Plugins and Code &rarr;</a>

Vendosja e gravatarëve në sajtin tuaj është e lehtë; as që keni nevojë për llogari! <a href="%s">Ka gati shtojca</a> për software blogjesh dhe sistemet kryesuese të administrimit të lëndës, dhe <a href="%s">përkujdesore tonat</a> do të bëjnë që t&#8217;i xhironi gravatarët pa humbur kohë.<a class="more_link" href="%s">Shembuj Shtojcash dhe Kodi &rarr;</a>

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2016-01-26 17:46:15 GMT
Priority of the original:
high
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Manage My Gravatars Administro Gravatarët e Mij Details

Manage My Gravatars

Administro Gravatarët e Mij

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
old
Date added:
2010-06-10 11:43:39 GMT
Priority of the original:
high
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Upload your Gravatar / Avatar now! Ngarkojeni Gravatarin / Avatarin tuaj tani! Details

Upload your Gravatar / Avatar now!

Ngarkojeni Gravatarin / Avatarin tuaj tani!

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
old
Date added:
2010-05-27 22:59:17 GMT
Priority of the original:
high
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
View Profile Shihni Profilin Details

View Profile

Shihni Profilin

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:35 GMT
Priority of the original:
high
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Impersonation Personifikim Details

Impersonation

Personifikim

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
rejected
Date added:
2015-04-14 10:28:01 GMT
Translated by:
Shqiperia (xhosherri)
Priority of the original:
high
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as