GlotPress

Translation of Gravatar: Albanian glossary

Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. Shtoni lidhje te sajti juaj web dhe blogjet, ose çfarëdo sajti që ndihmon në përshkrimin tuaj. Details

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

Shtoni lidhje te sajti juaj web dhe blogjet, ose çfarëdo sajti që ndihmon në përshkrimin tuaj.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
old
Date added:
2014-04-05 09:31:25 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Last name Mbiemër Details

Last name

Mbiemër

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
old
Date added:
2010-05-27 22:59:33 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add an Email Address Shtoni një Adresë Email Details

Add an Email Address

Shtoni një Adresë Email

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-01-26 17:46:15 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
What is Gravatar? Ç’është Gravatar-i? Details

What is Gravatar?

Ç’është Gravatar-i?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-08-10 11:48:26 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Display name publicly as Shfaqe emrin botërisht si Details

Display name publicly as

Shfaqe emrin botërisht si

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:27 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
You will have a chance to crop this image in the next step. Gjatë hapit tjetër do t'ju jepet mundësia ta qethni këtë figurë. Details

You will have a chance to crop this image in the next step.

Gjatë hapit tjetër do t'ju jepet mundësia ta qethni këtë figurë.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
old
Date added:
2010-06-10 11:43:38 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Sign in Hyni Details

Sign in

Hyni

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-04-05 09:25:53 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Cancel Anuloje Details

Cancel

Anuloje

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 22:57:22 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Your Username will be permanent, choose wisely. Emri juaj i Përdoruesit do të jetë i përhershëm, zgjidheni me mend në kokë. Details

Your Username will be permanent, choose wisely.

Emri juaj i Përdoruesit do të jetë i përhershëm, zgjidheni me mend në kokë.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 22:57:55 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Your Gravatar is an image that follows you from site to site appearing beside your name when you do things like comment or post on a blog. Avatars help identify your posts on blogs and web forums, so why not on any site? Gravatari është thjesht një figurë që ju ndjek nga sajti në sajt dhe që shfaqet në krah të emrit tuaj, kur bëni diçka në ta. Avatarët ndihmojnë në identifikimin e postimeve tuaja në blogje dhe forume web, kështu që, pse jo edhe në çfarëdo sajti? Details

Your Gravatar is an image that follows you from site to site appearing beside your name when you do things like comment or post on a blog. Avatars help identify your posts on blogs and web forums, so why not on any site?

Gravatari është thjesht një figurë që ju ndjek nga sajti në sajt dhe që shfaqet në krah të emrit tuaj, kur bëni diçka në ta. Avatarët ndihmojnë në identifikimin e postimeve tuaja në blogje dhe forume web, kështu që, pse jo edhe në çfarëdo sajti?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-01-26 17:46:15 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Upload your Gravatar / Avatar now! Ngarkojeni Gravatarin / Avatarin tuaj tani! Details

Upload your Gravatar / Avatar now!

Ngarkojeni Gravatarin / Avatarin tuaj tani!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 22:59:23 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. Shtoni lidhje për te sajti juaj, blogje, ose çfarëdo sajti që ndihmon në përshkrimin tuaj. Details

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

Shtoni lidhje për te sajti juaj, blogje, ose çfarëdo sajti që ndihmon në përshkrimin tuaj.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-10 16:47:08 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
A webcam attached to your computer Kamera web e lidhur te kompjuteri juaj Details

A webcam attached to your computer

Kamera web e lidhur te kompjuteri juaj

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 22:57:25 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Manage Gravatars Administroni Gravatarë Details

Manage Gravatars

Administroni Gravatarë

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-01-26 17:46:15 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
First name Emër Details

First name

Emër

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 22:59:39 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as