ProjectsGravatarAlbanian Log in

Translation of Gravatar: Albanian glossary

Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Full name Emër i plotë Details

Full name

Emër i plotë

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:27 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add an Email Address Shtoni një Vendndodhje Email Details

Add an Email Address

Shtoni një Vendndodhje Email

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 22:57:26 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Upload a new image from your computer Ngarkoni një figurë të re prej kompjuterit tuaj Details

Upload a new image from your computer

Ngarkoni një figurë të re prej kompjuterit tuaj

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
old
Date added:
2010-05-27 22:59:18 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Where in the world are you? Në ç’pjesë të botës gjendeni? Details

Where in the world are you?

Në ç’pjesë të botës gjendeni?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-08-10 11:48:27 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Please choose a username Ju lutem, zgjidhni një emër përdoruesi Details

Please choose a username

Ju lutem, zgjidhni një emër përdoruesi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
old
Date added:
2010-05-27 22:57:07 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Your Username will be permanent, choose wisely. Emri juaj i Përdoruesit do të jetë i përhershëm, zgjidheni me mend në kokë. Details

Your Username will be permanent, choose wisely.

Emri juaj i Përdoruesit do të jetë i përhershëm, zgjidheni me mend në kokë.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 22:57:55 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Inappropriately rated images Figura me karakterizim të papërshtatshëm Details

Inappropriately rated images

Figura me karakterizim të papërshtatshëm

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2013-02-01 19:09:36 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Display name publicly as Shfaqe emrin botërisht si Details

Display name publicly as

Shfaqe emrin botërisht si

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:27 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Sign into Gravatar with your WordPress.com account. Hyni te Gravatar-i me llogarinë tuaj WordPress.com. Details

Sign into Gravatar with your WordPress.com account.

Hyni te Gravatar-i me llogarinë tuaj WordPress.com.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-04-05 09:25:53 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Password Fjalëkalim Details

Password

Fjalëkalim

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 22:57:55 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Verify your other accounts to show it's really you. Verifikoni llogaritë tuaja të tjera për të parë që jeni vërtet ju. Details

Verify your other accounts to show it's really you.

Verifikoni llogaritë tuaja të tjera për të parë që jeni vërtet ju.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:31 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Setting up Gravatars on your site is easy; you don't even need an account! <a href="%s">Plugins are available</a> for leading blog software and content management systems, and <a href="%s">our tutorials</a> will have you running Gravatars in no&nbsp;time.<a class="more_link" href="%s">Example Plugins and Code &rarr;</a> Vendosja e gravatarëve në sajtin tuaj është e lehtë; as që keni nevojë për llogari! <a href="%s">Ka të passhme shtojca</a> për kryesuesit e software-eve për blogje dhe sistemet e administrimit të lëndës, dhe <a href="%s">përkujdesore tonat</a> do të bëjnë që t&#8217;i xhironi gravatarët pa humbur kohë.<a class="more_link" href="%s">Shembuj Shtojcash dhe Kodi &rarr;</a> Details

Setting up Gravatars on your site is easy; you don't even need an account! <a href="%s">Plugins are available</a> for leading blog software and content management systems, and <a href="%s">our tutorials</a> will have you running Gravatars in no&nbsp;time.<a class="more_link" href="%s">Example Plugins and Code &rarr;</a>

Vendosja e gravatarëve në sajtin tuaj është e lehtë; as që keni nevojë për llogari! <a href="%s">Ka të passhme shtojca</a> për kryesuesit e software-eve për blogje dhe sistemet e administrimit të lëndës, dhe <a href="%s">përkujdesore tonat</a> do të bëjnë që t&#8217;i xhironi gravatarët pa humbur kohë.<a class="more_link" href="%s">Shembuj Shtojcash dhe Kodi &rarr;</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-08-10 11:48:26 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Profile saved. Profili u ruajt. Details

Profile saved.

Profili u ruajt.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:29 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Upload now! Ngarkojeni tani! Details

Upload now!

Ngarkojeni tani!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
old
Date added:
2010-05-27 22:59:16 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Change your Gravatar / Avatar Ndërroni Gravatarin / Avatarin tuaj Details

Change your Gravatar / Avatar

Ndërroni Gravatarin / Avatarin tuaj

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
old
Date added:
2010-05-27 22:59:18 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as