ProjectsGravatarAlbanian Log in

Translation of Gravatar: Albanian glossary

Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Your Gravatar Gravatar-i juaj Details

Your Gravatar

Gravatar-i juaj

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
old
Date added:
2010-05-27 22:59:17 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
You will have a chance to crop this image in the next step. Gjatë hapit tjetër do t’ju jepet mundësia ta qethni këtë figurë. Details

You will have a chance to crop this image in the next step.

Gjatë hapit tjetër do t’ju jepet mundësia ta qethni këtë figurë.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-08-10 11:48:27 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Sign in to <strong>Gravatar</strong> with WordPress.com Connect Hyni te <strong>Gravatar</strong>-i me WordPress.com Connect Details

Sign in to <strong>Gravatar</strong> with WordPress.com Connect

Hyni te <strong>Gravatar</strong>-i me WordPress.com Connect

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-01-26 17:46:15 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Inappropriately rated images Figura me karakterizim të papërshtatshëm Details

Inappropriately rated images

Figura me karakterizim të papërshtatshëm

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
old
Date added:
2013-02-01 19:09:36 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Available publicly, but not shown on your profile. Publikisht e passhme, por që nuk tregohet te profili juaj. Details

Available publicly, but not shown on your profile.

Publikisht e passhme, por që nuk tregohet te profili juaj.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:35 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
URL: URL: Details

URL:

URL:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:26 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Identifier... Identifikues... Details

Identifier...

Identifikues...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
old
Date added:
2010-06-10 11:43:31 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Delete this image from your profile Fshijeni këtë figurë prej profilit tuaj Details

Delete this image from your profile

Fshijeni këtë figurë prej profilit tuaj

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:28 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Username: Emër përdoruesi: Details

Username:

Emër përdoruesi:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:40 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Setting up Gravatars on your site is easy; you don't even need an account! <a href="%s">Plugins are available</a> for leading blog software and content management systems, and <a href="%s">our tutorials</a> will have you running Gravatars in no&nbsp;time.<a class="more_link" href="%s">Example Plugins and Code &rarr;</a> Vendosja e gravatarëve në sajtin tuaj është e lehtë; as që keni nevojë për llogari! <a href="%s">Ka të passhme shtojca</a> për kryesuesit e software-eve për blogje dhe sistemet e administrimit të lëndës, dhe <a href="%s">përkujdesore tonat</a> do të bëjnë që t&#8217;i xhironi gravatarët pa humbur kohë.<a class="more_link" href="%s">Shembuj Shtojcash dhe Kodi &rarr;</a> Details

Setting up Gravatars on your site is easy; you don't even need an account! <a href="%s">Plugins are available</a> for leading blog software and content management systems, and <a href="%s">our tutorials</a> will have you running Gravatars in no&nbsp;time.<a class="more_link" href="%s">Example Plugins and Code &rarr;</a>

Vendosja e gravatarëve në sajtin tuaj është e lehtë; as që keni nevojë për llogari! <a href="%s">Ka të passhme shtojca</a> për kryesuesit e software-eve për blogje dhe sistemet e administrimit të lëndës, dhe <a href="%s">përkujdesore tonat</a> do të bëjnë që t&#8217;i xhironi gravatarët pa humbur kohë.<a class="more_link" href="%s">Shembuj Shtojcash dhe Kodi &rarr;</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
old
Date added:
2014-08-10 11:48:26 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. Shtoni lidhje te sajti juaj web dhe blogjet, ose çfarëdo sajti që ndihmon në përshkrimin tuaj. Details

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

Shtoni lidhje te sajti juaj web dhe blogjet, ose çfarëdo sajti që ndihmon në përshkrimin tuaj.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
old
Date added:
2014-04-05 09:31:25 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Links Lidhje Details

Links

Lidhje

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:28 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Verify your other accounts to show it's really you. Verifikoni llogaritë tuaja të tjera për të parë që jeni vërtet ju. Details

Verify your other accounts to show it's really you.

Verifikoni llogaritë tuaja të tjera për të parë që jeni vërtet ju.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:31 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Help Ndihmë Details

Help

Ndihmë

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-04-05 09:25:53 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
A webcam attached to your computer Kamera web e lidhur te kompjuteri juaj Details

A webcam attached to your computer

Kamera web e lidhur te kompjuteri juaj

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 22:57:25 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as