ProjectsGravatarAlbanian Log in

Translation of Gravatar: Albanian glossary

Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Your Gravatar Gravatar-i juaj Details

Your Gravatar

Gravatar-i juaj

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 22:59:23 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
File Kartelë Details

File

Kartelë

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 22:58:26 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
An image on the internet Figurë në Internet Details

An image on the internet

Figurë në Internet

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 22:57:25 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add an Email Address Shtoni një Vendndodhje Email Details

Add an Email Address

Shtoni një Vendndodhje Email

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 22:57:26 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Select a file from your computer Përzgjidhni një kartelë nga kompjuteri juaj Details

Select a file from your computer

Përzgjidhni një kartelë nga kompjuteri juaj

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:38 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Where in the world are you? Në ç'pjesë të botës gjendeni? Details

Where in the world are you?

Në ç'pjesë të botës gjendeni?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
old
Date added:
2010-06-10 11:43:34 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Verifying an external service helps people to confirm that you are in fact who you say you are. These will all be listed on your public profile. Verifikimi përmes një shërbimi të jashtëm ju ndihmon të dëshmoni se jeni ai që thoni. Këta shërbime do të radhiten të tërë te profili juaj publik. Details

Verifying an external service helps people to confirm that you are in fact who you say you are. These will all be listed on your public profile.

Verifikimi përmes një shërbimi të jashtëm ju ndihmon të dëshmoni se jeni ai që thoni. Këta shërbime do të radhiten të tërë te profili juaj publik.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:27 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Email Email Details

Email

Email

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 22:57:23 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Your Username will be permanent, choose wisely. Emri juaj i Përdoruesit do të jetë i përhershëm, zgjidheni me mend në kokë. Details

Your Username will be permanent, choose wisely.

Emri juaj i Përdoruesit do të jetë i përhershëm, zgjidheni me mend në kokë.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 22:57:55 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Upload a new image from your computer Ngarkoni një figurë të re prej kompjuterit tuaj Details

Upload a new image from your computer

Ngarkoni një figurë të re prej kompjuterit tuaj

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
old
Date added:
2010-05-27 22:59:18 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Use for selected addresses Përdore për vendndodhjet e përzgjedhura Details

Use for selected addresses

Përdore për vendndodhjet e përzgjedhura

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 22:58:23 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Available publicly, but not shown on your profile. Publikisht e passhme, por që nuk tregohet te profili juaj. Details

Available publicly, but not shown on your profile.

Publikisht e passhme, por që nuk tregohet te profili juaj.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:35 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Change your Gravatar / Avatar Ndërroni Gravatarin / Avatarin tuaj Details

Change your Gravatar / Avatar

Ndërroni Gravatarin / Avatarin tuaj

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
old
Date added:
2010-05-27 22:59:18 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Millions of avatar images are being served over 8.6 billion times per day. <strong>Join</strong> some of the other sites that use Gravatar: Miliona figura avataresh shërbehen përditë, mbi 8.6 miliardë në ditë. <strong>Shihni</strong> disa nga sajtet e tjera që përdorin Gravatar-in: Details

Millions of avatar images are being served over 8.6 billion times per day. <strong>Join</strong> some of the other sites that use Gravatar:

Miliona figura avataresh shërbehen përditë, mbi 8.6 miliardë në ditë. <strong>Shihni</strong> disa nga sajtet e tjera që përdorin Gravatar-in:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-04-05 09:25:52 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
View Profile Shihni Profilin Details

View Profile

Shihni Profilin

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-06-10 11:43:35 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as