Translation of Gravatar: Vietnamese Glossary

153 / 452 Strings (33 %)

Validator: woorockets. More information.

1 32 33 34 35
Filter ↓ Sort ↓ All (452) Untranslated (92) Waiting (280) Fuzzy (0) Warnings (4)
Prio Original string Translation
We could not verify your account on Last.fm. It's possible that it was a network failure, so please try again later. Không thể kết nối được với Last.fm để chứng thực tài khoản của bạn. Nguyên nhân có thể do lỗi đường truyền, vui lòng thử lại sau. Details

We could not verify your account on Last.fm. It's possible that it was a network failure, so please try again later.

We could not verify your account on Last.fm. It's possible that it was a network failure, so please try again later.

Không thể kết nối được với Last.fm để chứng thực tài khoản của bạn. Nguyên nhân có thể do lỗi đường truyền, vui lòng thử lại sau.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:09:16 GMT
Translated by:
sirmit
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Failed to contact Last.fm Không thể kết nối với Last.fm Details

Failed to contact Last.fm

Failed to contact Last.fm

Không thể kết nối với Last.fm

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:09:34 GMT
Translated by:
sirmit
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Last.fm could not be contacted to verify your account. Please try again later. Không thể kết nối với Last.fm để chứng thực tài khoản của bạn. Hãy thử lại sau. Details

Last.fm could not be contacted to verify your account. Please try again later.

Last.fm could not be contacted to verify your account. Please try again later.

Không thể kết nối với Last.fm để chứng thực tài khoản của bạn. Hãy thử lại sau.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:06:43 GMT
Translated by:
sirmit
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Verification failed Việc xác thực thất bại Details

Verification failed

Verification failed

Việc xác thực thất bại

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:41:53 GMT
Translated by:
situvn
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
We were unable to complete the verification of your %s account right now. Please try again a bit later. Chúng tôi không thể hoàn thành chứng thực tài khoản %s của bạn. Vui lòng thử lại sau. Details

We were unable to complete the verification of your %s account right now. Please try again a bit later.

We were unable to complete the verification of your %s account right now. Please try again a bit later.

Chúng tôi không thể hoàn thành chứng thực tài khoản %s của bạn. Vui lòng thử lại sau.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:08:04 GMT
Translated by:
sirmit
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
NOTE: Your login details are used only to verify your account, they are never saved. LƯU Ý: Thông tin đăng nhập của bạn chỉ được dùng để xác thực tài khoản của bạn, chúng tôi không lưu trữ những thông tin này. Details

NOTE: Your login details are used only to verify your account, they are never saved.

NOTE: Your login details are used only to verify your account, they are never saved.

LƯU Ý: Thông tin đăng nhập của bạn chỉ được dùng để xác thực tài khoản của bạn, chúng tôi không lưu trữ những thông tin này.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:11:52 GMT
Translated by:
sirmit
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Please enter your WordPress username and password below so that we can verify your account. The XML-RPC API must be <abbr title="'Settings &gt; Writing &gt; Remote Publishing' in your /wp-admin/">enabled</abbr>. Hãy ghi tên đăng nhập và mật khẩu WordPress dưới đây để chúng tôi có thể xác nhận tài khoản của bạn. XML-RPC API phải là <abbr title="'Cài đặt &gt; Viết &gt; Remote Publishing' in your /wp-admin/">enabled</abbr>. Details

Please enter your WordPress username and password below so that we can verify your account. The XML-RPC API must be <abbr title="'Settings &gt; Writing &gt; Remote Publishing' in your /wp-admin/">enabled</abbr>.

Please enter your WordPress username and password below so that we can verify your account. The XML-RPC API must be <abbr title="'Settings &gt; Writing &gt; Remote Publishing' in your /wp-admin/">enabled</abbr>.

Hãy ghi tên đăng nhập và mật khẩu WordPress dưới đây để chúng tôi có thể xác nhận tài khoản của bạn. XML-RPC API phải là <abbr title="'Cài đặt &gt; Viết &gt; Remote Publishing' in your /wp-admin/">enabled</abbr>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2012-04-21 12:08:59 GMT
Translated by:
thuugiang
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Please enter your WordPress username and password below so that we can verify your account. The XML-RPC API must be <abbr title="'Settings &gt; Writing &gt; Remote Publishing' in your /wp-admin/">enabled</abbr>. Hãy ghi tên đăng nhập và mật khẩu WordPress dưới đây để chúng tôi có thể xác nhận tài khoản của bạn. XML-RPC API phải <abbr title="'Cài đặt &gt; Viết &gt; Remote Publishing' in your /wp-admin/">được mở</abbr>. Details

Please enter your WordPress username and password below so that we can verify your account. The XML-RPC API must be <abbr title="'Settings &gt; Writing &gt; Remote Publishing' in your /wp-admin/">enabled</abbr>.

Please enter your WordPress username and password below so that we can verify your account. The XML-RPC API must be <abbr title="'Settings &gt; Writing &gt; Remote Publishing' in your /wp-admin/">enabled</abbr>.

Hãy ghi tên đăng nhập và mật khẩu WordPress dưới đây để chúng tôi có thể xác nhận tài khoản của bạn. XML-RPC API phải <abbr title="'Cài đặt &gt; Viết &gt; Remote Publishing' in your /wp-admin/">được mở</abbr>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2012-04-21 12:25:06 GMT
Translated by:
thuugiang
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Your WordPress web address: Địa chỉ trang WordPress của bạn: Details

Your WordPress web address:

Your WordPress web address:

Địa chỉ trang WordPress của bạn:

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:42:28 GMT
Translated by:
situvn
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Verify your WordPress site Xác thực trang WordPress của bạn Details

Verify your WordPress site

Verify your WordPress site

Xác thực trang WordPress của bạn

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:43:04 GMT
Translated by:
situvn
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Failed to connect to %s Kết nối đến %s thất bại Details

Failed to connect to %s

Failed to connect to %s

Kết nối đến %s thất bại

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:43:41 GMT
Translated by:
situvn
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
For some reason, we're not currently able to connect to %s and verify your account. Please try again later. Vì một vài sự cố, hiện tại chúng tôi không thể kết nối với %s để chứng thực tài khoản của bạn. Vui lòng thử lại sau. Details

For some reason, we're not currently able to connect to %s and verify your account. Please try again later.

For some reason, we're not currently able to connect to %s and verify your account. Please try again later.

Vì một vài sự cố, hiện tại chúng tôi không thể kết nối với %s để chứng thực tài khoản của bạn. Vui lòng thử lại sau.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:12:47 GMT
Translated by:
sirmit
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Please try uploading an image through other means. Hãy thử tải ảnh lên bằng cách khác. Details

Please try uploading an image through other means.

Please try uploading an image through other means.

Hãy thử tải ảnh lên bằng cách khác.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:23 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Fetching your WordPress.com avatar failed. This usually means one does not exist. Không lấy được ảnh đại diện ở WordPress.com. Điều này thường đồng nghĩa với việc ảnh đó không tồn tại. Details

Fetching your WordPress.com avatar failed. This usually means one does not exist.

Fetching your WordPress.com avatar failed. This usually means one does not exist.

Không lấy được ảnh đại diện ở WordPress.com. Điều này thường đồng nghĩa với việc ảnh đó không tồn tại.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:23 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Something went wrong when downloading that image. Are you sure the web address you entered is for a publicly available image? You should be able to view just the image (nothing else) by <a href="%s" target="_blank">clicking here</a>. Hình như việc download hình gặp trục trặc thì phải. Bạn có chắc rằng đường dẫn bạn nhập vào cho phép công khai hình? Bạn có thể xem hình (không còn gì khác) khi <a href="%s" target="_blank">nhấn vào đây</a>. Details

Something went wrong when downloading that image. Are you sure the web address you entered is for a publicly available image? You should be able to view just the image (nothing else) by <a href="%s" target="_blank">clicking here</a>.

Something went wrong when downloading that image. Are you sure the web address you entered is for a publicly available image? You should be able to view just the image (nothing else) by <a href="%s" target="_blank">clicking here</a>.

Hình như việc download hình gặp trục trặc thì phải. Bạn có chắc rằng đường dẫn bạn nhập vào cho phép công khai hình? Bạn có thể xem hình (không còn gì khác) khi <a href="%s" target="_blank">nhấn vào đây</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2015-05-11 07:00:03 GMT
Translated by:
Quang Long SSD (banhquanglong)
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 32 33 34 35
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as