ProjectsGravatarVietnamese Log in

Translation of Gravatar: Vietnamese

1 2 3 4 29
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Sign into Gravatar with your WordPress.com account. Đăng nhập Gravatar bằng tài khoản WordPress.com của bạn. Details

Sign into Gravatar with your WordPress.com account.

Đăng nhập Gravatar bằng tài khoản WordPress.com của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2013-12-13 01:10:42 GMT
Translated by:
crezcent
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Sign in to <strong>Gravatar</strong> with WordPress.com Connect Đăng nhập <strong>Gravatar</strong> bằng WordPress.com Connect Details

Sign in to <strong>Gravatar</strong> with WordPress.com Connect

Đăng nhập <strong>Gravatar</strong> bằng WordPress.com Connect

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2013-12-12 13:50:22 GMT
Translated by:
crezcent
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Setting up Gravatars on your site is easy; you don't even need an account! <a href="%s">Plugins are available</a> for leading blog software and content management systems, and <a href="%s">our tutorials</a> will have you running Gravatars in no&nbsp;time.<a class="more_link" href="%s">Example Plugins and Code &rarr;</a> Cài đặt Gravatar trên website của bạn thật dễ dàng; thậm chí bạn không cần tạo tài khoản! <a href="%s">Có sẵn Plugin Gravatar</a> dành cho những phần mềm tạo blog phổ biến và các phần mềm quản lý nội dung web, và <a href="%s">các hướng dẫn của chúng tôi</a> sẽ giúp bạn cài đặt Gravatar trong-chớp-mắt.<a class="more_link" href="%s">Các ví dụ về plugin và mã nguồn &rarr;</a> Details

Setting up Gravatars on your site is easy; you don't even need an account! <a href="%s">Plugins are available</a> for leading blog software and content management systems, and <a href="%s">our tutorials</a> will have you running Gravatars in no&nbsp;time.<a class="more_link" href="%s">Example Plugins and Code &rarr;</a>

Cài đặt Gravatar trên website của bạn thật dễ dàng; thậm chí bạn không cần tạo tài khoản! <a href="%s">Có sẵn Plugin Gravatar</a> dành cho những phần mềm tạo blog phổ biến và các phần mềm quản lý nội dung web, và <a href="%s">các hướng dẫn của chúng tôi</a> sẽ giúp bạn cài đặt Gravatar trong-chớp-mắt.<a class="more_link" href="%s">Các ví dụ về plugin và mã nguồn &rarr;</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2013-12-12 13:59:35 GMT
Translated by:
crezcent
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Inappropriately rated images Các hình ảnh được đánh giá là không phù hợp Details

Inappropriately rated images

Warning: Original and translation should both end on newline.
Các hình ảnh được đánh giá là không phù hợp

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-05-07 09:16:06 GMT
Translated by:
zombiewearsribbon
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Inappropriately rated images Các hình ảnh được đánh giá là không phù hợp Details

Inappropriately rated images

Các hình ảnh được đánh giá là không phù hợp

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-05-07 09:16:25 GMT
Translated by:
zombiewearsribbon
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Impersonation sự nhân cách hóa Details

Impersonation

sự nhân cách hóa

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2015-03-20 16:01:10 GMT
Translated by:
thitranxy
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Gravatar Profile Hồ sơ Gravatar Details

Gravatar Profile

Hồ sơ Gravatar

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:10:39 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Gravatar Profile Hồ sơ Gravatar Details

Gravatar Profile

Hồ sơ Gravatar

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-04-18 08:05:00 GMT
Translated by:
JOSEPH PHAN (josephanphi)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Gravatar Profile Hồ sơ Gravatar Details

Gravatar Profile

Hồ sơ Gravatar

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-04-18 08:06:51 GMT
Translated by:
JOSEPH PHAN (josephanphi)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Gravatar Profile Hồ sơ Gravatar Details

Gravatar Profile

Warning: Original and translation should both end on newline.
Hồ sơ Gravatar

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-04-12 09:37:36 GMT
Translated by:
vanhoa1k5
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Delete this link from your profile Xóa liên kết này khỏi trang cá nhân của bạn Details

Delete this link from your profile

Xóa liên kết này khỏi trang cá nhân của bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:26:22 GMT
Translated by:
nhantdn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
URL: URL: Details

URL:

URL:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:30:19 GMT
Translated by:
nhantdn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Title: Tiêu đề: Details

Title:

Tiêu đề:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:30:49 GMT
Translated by:
nhantdn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Title: Tiêu đề: Details

Title:

Tiêu đề:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-10-10 21:24:15 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add Link Thêm liên kết Details

Add Link

Thêm liên kết

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:22:50 GMT
Translated by:
nhantdn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
1 2 3 4 29
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as