ProjectsGravatarVietnamese Log in

Translation of Gravatar: Vietnamese

1 2 3 4 5 29
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Verified External Services Xác thực với các Dịch vụ khác Details

Verified External Services

Xác thực với các Dịch vụ khác

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 17:47:25 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Verifying an external service helps people to confirm that you are in fact who you say you are. These will all be listed on your public profile. Hãy xác thực qua một dịch vụ khác để mọi người có thể chứng nhận bạn đúng là người được nói đến. Những điều này sẽ được liệt kê trong hồ sơ công khai của bạn. Details

Verifying an external service helps people to confirm that you are in fact who you say you are. These will all be listed on your public profile.

Hãy xác thực qua một dịch vụ khác để mọi người có thể chứng nhận bạn đúng là người được nói đến. Những điều này sẽ được liệt kê trong hồ sơ công khai của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 17:43:18 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Verify through Gravatar... Xác minh qua Gravatar... Details

Verify through Gravatar...

Xác minh qua Gravatar...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 09:05:28 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Bio: Lý lịch Details

Bio:

Lý lịch

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:14:40 GMT
Translated by:
nhantdn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
View complete profile Hiển thị toàn bộ tiểu sử Details

View complete profile

Hiển thị toàn bộ tiểu sử

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-02-10 03:42:57 GMT
Translated by:
nhduy88
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Last name Họ Details

Last name

Họ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:27:08 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Last name Hoàng Details

Last name

Hoàng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-12-17 14:04:14 GMT
Translated by:
hoangbvnd
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Last name Hoàng Details

Last name

Hoàng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-12-17 14:29:38 GMT
Translated by:
hoangbvnd
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Last name Họ Details

Last name

Họ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 09:15:31 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Last name Họ Details

Last name

Họ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 09:15:36 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Last name Họ Details

Last name

Họ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-04-06 13:12:08 GMT
Translated by:
o0o0x0o0o
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Last name Họ Details

Last name

Họ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-04-06 13:12:15 GMT
Translated by:
o0o0x0o0o
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Last name Họ Details

Last name

Họ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:24:59 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Last name Họ Details

Last name

Họ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:25:06 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Last name Họ Details

Last name

Họ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2013-03-09 02:04:16 GMT
Translated by:
mrchjp1501
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 29
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as