ProjectsGravatarVietnamese Log in

Translation of Gravatar: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Full name Tên đầy đủ Details

Full name

Tên đầy đủ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:24:39 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Identifier... Nhận dạng... Details

Identifier...

Nhận dạng...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:47:57 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Tell people a little about yourself. Nói với mọi người một chút về bản thân bạn. Details

Tell people a little about yourself.

Nói với mọi người một chút về bản thân bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:28:30 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
File Tập tin Details

File

Tập tin

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:50 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Enter the URL of the image on the internet Nhập đường dẫn tới ảnh trên mạng Details

Enter the URL of the image on the internet

Nhập đường dẫn tới ảnh trên mạng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:49 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Verifying an external service helps people to confirm that you are in fact who you say you are. These will all be listed on your public profile. Hãy xác thực qua một dịch vụ khác để mọi người có thể chứng nhận bạn đúng là người được nói đến. Những điều này sẽ được liệt kê trong hồ sơ công khai của bạn. Details

Verifying an external service helps people to confirm that you are in fact who you say you are. These will all be listed on your public profile.

Hãy xác thực qua một dịch vụ khác để mọi người có thể chứng nhận bạn đúng là người được nói đến. Những điều này sẽ được liệt kê trong hồ sơ công khai của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 17:43:18 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Crop your photo using the dotted box below Cắt ảnh của bạn bằng cách dùng khung dấu chấm bên dưới Details

Crop your photo using the dotted box below

Cắt ảnh của bạn bằng cách dùng khung dấu chấm bên dưới

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 09:09:21 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Upload as many photos as you'd like to show on your profile, or <a href="%s">edit your Gravatars</a>. Sun.jpg Details

Upload as many photos as you'd like to show on your profile, or <a href="%s">edit your Gravatars</a>.

Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Sun.jpg

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-05-01 05:43:31 GMT
Translated by:
Đại Mi Vũ (daimivu)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Verified Services Xác minh dịch vụ Details

Verified Services

Xác minh dịch vụ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:16:50 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Save Background Lưu hình nền Details

Save Background

Lưu hình nền

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:41:36 GMT
Translated by:
Nhan (nhantdn)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. Details

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 09:17:36 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Gravatar Profile Hồ sơ Gravatar Details

Gravatar Profile

Hồ sơ Gravatar

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-04-18 08:05:00 GMT
Translated by:
JOSEPH PHAN (josephanphi)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. Details

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 09:17:40 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Help Trợ giúp Details

Help

Trợ giúp

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-06-22 07:54:49 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Inappropriately rated images Các hình ảnh được đánh giá là không phù hợp Details

Inappropriately rated images

Warning: Original and translation should both end on newline.
Các hình ảnh được đánh giá là không phù hợp

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-05-07 09:16:06 GMT
Translated by:
zombiewearsribbon
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as