GlotPress

Translation of Gravatar: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Sign in to <strong>Gravatar</strong> with WordPress.com Connect Đăng nhập <strong>Gravatar</strong> bằng WordPress.com Connect Details

Sign in to <strong>Gravatar</strong> with WordPress.com Connect

Đăng nhập <strong>Gravatar</strong> bằng WordPress.com Connect

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2013-12-12 13:50:22 GMT
Translated by:
crezcent
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Your Gravatar is an image that follows you from site to site appearing beside your name when you do things like comment or post on a blog. Avatars help identify your posts on blogs and web forums, so why not on any&nbsp;site? Gravatar của bạn là một hình đại diện sẽ theo bạn từ trang web này đến trang web khác, nó xuất hiện bên cạnh tên của bạn khi bạn làm điều gì đó như là để lại bình luận hoặc đăng bài lên blog. Những hình đại diện giúp nhận diện những bài viết của bạn trên blog và các forum trên mạng, vậy thì tại sao không để những hình đại diện này xuất hiện trên mọi trang web? Details

Your Gravatar is an image that follows you from site to site appearing beside your name when you do things like comment or post on a blog. Avatars help identify your posts on blogs and web forums, so why not on any&nbsp;site?

Gravatar của bạn là một hình đại diện sẽ theo bạn từ trang web này đến trang web khác, nó xuất hiện bên cạnh tên của bạn khi bạn làm điều gì đó như là để lại bình luận hoặc đăng bài lên blog. Những hình đại diện giúp nhận diện những bài viết của bạn trên blog và các forum trên mạng, vậy thì tại sao không để những hình đại diện này xuất hiện trên mọi trang web?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2013-12-12 14:07:52 GMT
Translated by:
crezcent
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Log Out Thoát Details

Log Out

Thoát

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:29 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Displayed on your profile and in other places as your name. Hiển thị trên hồ sơ của bạn và ở những nơi khác với tên của bạn. Details

Displayed on your profile and in other places as your name.

Hiển thị trên hồ sơ của bạn và ở những nơi khác với tên của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:14:23 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Ways people can get in touch with you. Những cách mà người khác có thể giữ liên lạc với bạn. Details

Ways people can get in touch with you.

Những cách mà người khác có thể giữ liên lạc với bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:56:45 GMT
Translated by:
Nhan (nhantdn)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Background Nền Details

Background

Nền

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-06-22 07:54:29 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. http://wwwhoangbvnd.blogspot.com/ Details

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

Warning: Original and translation should both end on newline.
http://wwwhoangbvnd.blogspot.com/

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-12-17 14:12:41 GMT
Translated by:
hoangbvnd
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Display Name Tên hiển thị Details

Display Name

Tên hiển thị

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-02-27 09:09:18 GMT
Translated by:
~ Yappa ~ (banhgao)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Tell people a little bit about who you are. Giới thiệu một ít về bản thân của bạn. Details

Tell people a little bit about who you are.

Giới thiệu một ít về bản thân của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:16:24 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Basic Details Chi tiết cơ bản Details

Basic Details

Chi tiết cơ bản

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-04-06 13:12:39 GMT
Translated by:
o0o0x0o0o
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
How to Use Gravatar Cách sử dụng Gravatar Details

How to Use Gravatar

Cách sử dụng Gravatar

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2013-12-12 14:00:31 GMT
Translated by:
crezcent
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Full Name Tên đầy đủ Details

Full Name

Tên đầy đủ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-02-27 09:08:48 GMT
Translated by:
~ Yappa ~ (banhgao)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Gravatar Profile Hồ sơ Gravatar Details

Gravatar Profile

Hồ sơ Gravatar

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-04-18 08:05:00 GMT
Translated by:
JOSEPH PHAN (josephanphi)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Gravatar Profile Hồ sơ Gravatar Details

Gravatar Profile

Hồ sơ Gravatar

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-04-18 08:06:51 GMT
Translated by:
JOSEPH PHAN (josephanphi)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Verify Xác minh Details

Verify

Xác minh

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:52:23 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as