ProjectsGravatarVietnamese Log in

Translation of Gravatar: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. Thêm liên kết tới website và các trang blog của bạn, hoặc bất cứ trang nào có thể giúp người khác nhận biết bạn. Details

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

Thêm liên kết tới website và các trang blog của bạn, hoặc bất cứ trang nào có thể giúp người khác nhận biết bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2013-12-13 01:13:07 GMT
Translated by:
crezcent
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
An image on the internet Ảnh trên mạng Details

An image on the internet

Ảnh trên mạng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:28 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. Thêm liên kết tới website và các trang blog của bạn, hoặc bất cứ trang nào có thể giúp người khác nhận biết bạn. Details

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

Thêm liên kết tới website và các trang blog của bạn, hoặc bất cứ trang nào có thể giúp người khác nhận biết bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2013-12-13 01:13:17 GMT
Translated by:
crezcent
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Identifier... Nhận dạng... Details

Identifier...

Nhận dạng...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:47:57 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Change Password Đổi mật khẩu Details

Change Password

Đổi mật khẩu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:29 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Crop your photo using the dotted box below Cắt ảnh của bạn bằng cách dùng khung dấu chấm bên dưới Details

Crop your photo using the dotted box below

Cắt ảnh của bạn bằng cách dùng khung dấu chấm bên dưới

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 09:09:21 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Use an existing photo Dùng hình có sẵn Details

Use an existing photo

Dùng hình có sẵn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 09:05:48 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Setting up Gravatars on your site is easy; you don't even need an account! <a href="%s">Plugins are available</a> for leading blog software and content management systems, and <a href="%s">our tutorials</a> will have you running Gravatars in no&nbsp;time.<a class="more_link" href="%s">Example Plugins and Code &rarr;</a> Cài đặt Gravatar trên website của bạn thật dễ dàng; thậm chí bạn không cần tạo tài khoản! <a href="%s">Có sẵn Plugin Gravatar</a> dành cho những phần mềm tạo blog phổ biến và các phần mềm quản lý nội dung web, và <a href="%s">các hướng dẫn của chúng tôi</a> sẽ giúp bạn cài đặt Gravatar trong-chớp-mắt.<a class="more_link" href="%s">Các ví dụ về plugin và mã nguồn &rarr;</a> Details

Setting up Gravatars on your site is easy; you don't even need an account! <a href="%s">Plugins are available</a> for leading blog software and content management systems, and <a href="%s">our tutorials</a> will have you running Gravatars in no&nbsp;time.<a class="more_link" href="%s">Example Plugins and Code &rarr;</a>

Cài đặt Gravatar trên website của bạn thật dễ dàng; thậm chí bạn không cần tạo tài khoản! <a href="%s">Có sẵn Plugin Gravatar</a> dành cho những phần mềm tạo blog phổ biến và các phần mềm quản lý nội dung web, và <a href="%s">các hướng dẫn của chúng tôi</a> sẽ giúp bạn cài đặt Gravatar trong-chớp-mắt.<a class="more_link" href="%s">Các ví dụ về plugin và mã nguồn &rarr;</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2013-12-12 13:59:35 GMT
Translated by:
crezcent
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
My computer's hard drive Từ máy tính Details

My computer's hard drive

Từ máy tính

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:28 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Username: Tên người dùng Details

Username:

Tên người dùng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:52:13 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Full name Tên đầy đủ Details

Full name

Tên đầy đủ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2014-04-01 10:33:15 GMT
Translated by:
Quyên Quyên (quyenquyen96tn)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Email Thư điện tử Details

Email

Thư điện tử

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:27 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Location Vị trí Details

Location

Vị trí

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2010-10-12 04:55:57 GMT
Translated by:
nhantdn
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are. Thêm liên kết tới website và các trang blog của bạn, hoặc bất cứ trang nào có thể giúp người khác nhận biết bạn. Details

Add links to your website and blogs, or any sites that help describe who you are.

Thêm liên kết tới website và các trang blog của bạn, hoặc bất cứ trang nào có thể giúp người khác nhận biết bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2013-12-13 01:13:22 GMT
Translated by:
crezcent
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Last name Họ Details

Last name

Họ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2013-03-09 02:04:27 GMT
Translated by:
mrchjp1501
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as