ProjectsGravatarVietnamese Log in

Translation of Gravatar: Vietnamese

1 35 36 37 38 39
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Failed to verify your Last.fm account Không thể chứng thực tài khoản Last.fm của bạn Details

Failed to verify your Last.fm account

Không thể chứng thực tài khoản Last.fm của bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:10:54 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Flickr did not respond when we tried to verify your account. Please try again later. Không thể kết nối với Flickr để chứng thực tài khoản của bạn. Vui lòng thử lại sau. Details

Flickr did not respond when we tried to verify your account. Please try again later.

Không thể kết nối với Flickr để chứng thực tài khoản của bạn. Vui lòng thử lại sau.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:10:30 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Failed to contact Flickr Không thể kết nối với Flickr Details

Failed to contact Flickr

Không thể kết nối với Flickr

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:09:42 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We were not able to retrieve your profile from Flickr to confirm it. Please try again later. Không thể kết nối được với hồ sơ của bạn trên Flickr. Vui lòng thử lại sau. Details

We were not able to retrieve your profile from Flickr to confirm it. Please try again later.

Không thể kết nối được với hồ sơ của bạn trên Flickr. Vui lòng thử lại sau.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:07:22 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Failed to verify your Flickr account Xác thực tài khoản Flickr thất bại Details

Failed to verify your Flickr account

Xác thực tài khoản Flickr thất bại

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:41:10 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
NOTE: Your login details are used only to verify your account, they are never saved. LƯU Ý: Thông tin đăng nhập của bạn chỉ được dùng để xác thực tài khoản của bạn, chúng tôi không lưu trữ những thông tin này. Details

NOTE: Your login details are used only to verify your account, they are never saved.

LƯU Ý: Thông tin đăng nhập của bạn chỉ được dùng để xác thực tài khoản của bạn, chúng tôi không lưu trữ những thông tin này.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:11:52 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We were unable to complete the verification of your %s account right now. Please try again a bit later. Chúng tôi không thể hoàn thành chứng thực tài khoản %s của bạn. Vui lòng thử lại sau. Details

We were unable to complete the verification of your %s account right now. Please try again a bit later.

Chúng tôi không thể hoàn thành chứng thực tài khoản %s của bạn. Vui lòng thử lại sau.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:08:04 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Verification failed Việc xác thực thất bại Details

Verification failed

Việc xác thực thất bại

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:41:53 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Last.fm could not be contacted to verify your account. Please try again later. Không thể kết nối với Last.fm để chứng thực tài khoản của bạn. Hãy thử lại sau. Details

Last.fm could not be contacted to verify your account. Please try again later.

Không thể kết nối với Last.fm để chứng thực tài khoản của bạn. Hãy thử lại sau.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:06:43 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Something went wrong when downloading that image. Are you sure the web address you entered is for a publicly available image? You should be able to view just the image (nothing else) by <a href="%s" target="_blank">clicking here</a>. Hình như việc download hình gặp trục trặc thì phải. Bạn có chắc rằng đường dẫn bạn nhập vào cho phép công khai hình? Bạn có thể xem hình (không còn gì khác) khi <a href="%s" target="_blank">nhấn vào đây</a>. Details

Something went wrong when downloading that image. Are you sure the web address you entered is for a publicly available image? You should be able to view just the image (nothing else) by <a href="%s" target="_blank">clicking here</a>.

Hình như việc download hình gặp trục trặc thì phải. Bạn có chắc rằng đường dẫn bạn nhập vào cho phép công khai hình? Bạn có thể xem hình (không còn gì khác) khi <a href="%s" target="_blank">nhấn vào đây</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2015-05-11 07:00:03 GMT
Translated by:
Quang Long SSD (banhquanglong)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Fetching your WordPress.com avatar failed. This usually means one does not exist. Không lấy được ảnh đại diện ở WordPress.com. Điều này thường đồng nghĩa với việc ảnh đó không tồn tại. Details

Fetching your WordPress.com avatar failed. This usually means one does not exist.

Không lấy được ảnh đại diện ở WordPress.com. Điều này thường đồng nghĩa với việc ảnh đó không tồn tại.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:23 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please try uploading an image through other means. Hãy thử tải ảnh lên bằng cách khác. Details

Please try uploading an image through other means.

Hãy thử tải ảnh lên bằng cách khác.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:23 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
For some reason, we're not currently able to connect to %s and verify your account. Please try again later. Vì một vài sự cố, hiện tại chúng tôi không thể kết nối với %s để chứng thực tài khoản của bạn. Vui lòng thử lại sau. Details

For some reason, we're not currently able to connect to %s and verify your account. Please try again later.

Vì một vài sự cố, hiện tại chúng tôi không thể kết nối với %s để chứng thực tài khoản của bạn. Vui lòng thử lại sau.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:12:47 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Failed to connect to %s Kết nối đến %s thất bại Details

Failed to connect to %s

Kết nối đến %s thất bại

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:43:41 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Verify your WordPress site Xác thực trang WordPress của bạn Details

Verify your WordPress site

Xác thực trang WordPress của bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:43:04 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 35 36 37 38 39
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as