GlotPress

Translation of Gravatar: Vietnamese

1 35 36 37 38 39 40
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
It is about you. Đó là về bạn. Details

It is about you.

Đó là về bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:24 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
But as powerful as the web has become, it still lacks the personal touch that comes from a handshake. The vast majority of content you come across on the web will still be near-anonymous even though it may have a name attached. Without knowing the author behind the words, the words cannot be trusted. This is where Gravatar comes in. Với sự phát triển vũ bão của mạng internet, sự giao tiếp trực tiếp dần trở nên hiếm hoi. Để giúp cho người dùng internet tạo sự tin cậy cho thông tin mình viết cũng như cho chính mình, Gravatar được phát triển dựa trên ý tưởng sử dụng hình ảnh thay thế, duy nhất cho bạn, để mỗi thông tin bạn viết trên mạng đều có thể dễ dàng được nhận ra bởi mọi người. Details

But as powerful as the web has become, it still lacks the personal touch that comes from a handshake. The vast majority of content you come across on the web will still be near-anonymous even though it may have a name attached. Without knowing the author behind the words, the words cannot be trusted. This is where Gravatar comes in.

Với sự phát triển vũ bão của mạng internet, sự giao tiếp trực tiếp dần trở nên hiếm hoi. Để giúp cho người dùng internet tạo sự tin cậy cho thông tin mình viết cũng như cho chính mình, Gravatar được phát triển dựa trên ý tưởng sử dụng hình ảnh thay thế, duy nhất cho bạn, để mỗi thông tin bạn viết trên mạng đều có thể dễ dàng được nhận ra bởi mọi người.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:24 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Gravatar aims to put a face behind the name. This is the beginning of trust. In the future, Gravatar will be a way to establish trust between producers and consumers on the internet. It will be the next best thing to meeting in person. Mục đích của Gravatar là hiển thị một hỉnh ảnh cạnh tên của bạn. Đây là bước khởi đầu để tạo sự tin cậy cho những thông tin bạn viết trên mạng. Trong tương lai, Gravatar sẽ trở thành một cách để khẳng định sự tin cậy giữa những người sử dụng mạng. Details

Gravatar aims to put a face behind the name. This is the beginning of trust. In the future, Gravatar will be a way to establish trust between producers and consumers on the internet. It will be the next best thing to meeting in person.

Mục đích của Gravatar là hiển thị một hỉnh ảnh cạnh tên của bạn. Đây là bước khởi đầu để tạo sự tin cậy cho những thông tin bạn viết trên mạng. Trong tương lai, Gravatar sẽ trở thành một cách để khẳng định sự tin cậy giữa những người sử dụng mạng.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:25 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Today, an avatar. Tomorrow, Your Identity-Online. Hôm nay, ảnh đại diện. Ngày mai, danh tính trên mạng của Bạn. Details

Today, an avatar. Tomorrow, Your Identity-Online.

Hôm nay, ảnh đại diện. Ngày mai, danh tính trên mạng của Bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:25 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We could not contact Digg for profile verification. Please try again soon. Không thể kết nối với Digg để chứng thực tài khoản của bạn. Vui lòng thử lại sau. Details

We could not contact Digg for profile verification. Please try again soon.

Không thể kết nối với Digg để chứng thực tài khoản của bạn. Vui lòng thử lại sau.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:13:09 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Failed to contact Digg Không thể liên hệ với Digg Details

Failed to contact Digg

Không thể liên hệ với Digg

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:02:34 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We were unable to verify your session with Digg. Please log out of Digg, then log back in and try again. Chúng tôi không thể xác thực thông qua Digg. Hãy đăng xuất khỏi Digg, sau đó đăng nhập lại và thử lần nữa. Details

We were unable to verify your session with Digg. Please log out of Digg, then log back in and try again.

Chúng tôi không thể xác thực thông qua Digg. Hãy đăng xuất khỏi Digg, sau đó đăng nhập lại và thử lần nữa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:03:43 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Failed to verify Digg session Không thể xác nhận với Digg Details

Failed to verify Digg session

Không thể xác nhận với Digg

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:02:13 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We could not contact Yahoo to start the verification process. Please try again soon. Không thể kết nối với Yahoo để tiến hành xác thực. Hãy thử lại sau. Details

We could not contact Yahoo to start the verification process. Please try again soon.

Không thể kết nối với Yahoo để tiến hành xác thực. Hãy thử lại sau.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:21:45 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Failed to contact Yahoo Liên hệ Yahoo thất bại Details

Failed to contact Yahoo

Liên hệ Yahoo thất bại

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:40:11 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We could not verify your Yahoo account via a profile request. Please try again later. Chúng tôi không thể xác thực tài khoản Yahoo qua yêu cầu hồ sơ. Vui lòng thử lại sau. Details

We could not verify your Yahoo account via a profile request. Please try again later.

Chúng tôi không thể xác thực tài khoản Yahoo qua yêu cầu hồ sơ. Vui lòng thử lại sau.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 09:02:41 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Failed to contact Last.fm Không thể kết nối với Last.fm Details

Failed to contact Last.fm

Không thể kết nối với Last.fm

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:09:34 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We could not verify your account on Last.fm. It's possible that it was a network failure, so please try again later. Không thể kết nối được với Last.fm để chứng thực tài khoản của bạn. Nguyên nhân có thể do lỗi đường truyền, vui lòng thử lại sau. Details

We could not verify your account on Last.fm. It's possible that it was a network failure, so please try again later.

Không thể kết nối được với Last.fm để chứng thực tài khoản của bạn. Nguyên nhân có thể do lỗi đường truyền, vui lòng thử lại sau.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:09:16 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Failed to verify your Last.fm account Không thể chứng thực tài khoản Last.fm của bạn Details

Failed to verify your Last.fm account

Không thể chứng thực tài khoản Last.fm của bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:10:54 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Flickr did not respond when we tried to verify your account. Please try again later. Không thể kết nối với Flickr để chứng thực tài khoản của bạn. Vui lòng thử lại sau. Details

Flickr did not respond when we tried to verify your account. Please try again later.

Không thể kết nối với Flickr để chứng thực tài khoản của bạn. Vui lòng thử lại sau.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:10:30 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 35 36 37 38 39 40
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as