Translation of Gravatar: Vietnamese

Validator: woorockets. More information.

1 35 36 37 38 39 40
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Gravatar aims to put a face behind the name. This is the beginning of trust. In the future, Gravatar will be a way to establish trust between producers and consumers on the internet. It will be the next best thing to meeting in person. Mục đích của Gravatar là hiển thị một hỉnh ảnh cạnh tên của bạn. Đây là bước khởi đầu để tạo sự tin cậy cho những thông tin bạn viết trên mạng. Trong tương lai, Gravatar sẽ trở thành một cách để khẳng định sự tin cậy giữa những người sử dụng mạng. Details

Gravatar aims to put a face behind the name. This is the beginning of trust. In the future, Gravatar will be a way to establish trust between producers and consumers on the internet. It will be the next best thing to meeting in person.

Mục đích của Gravatar là hiển thị một hỉnh ảnh cạnh tên của bạn. Đây là bước khởi đầu để tạo sự tin cậy cho những thông tin bạn viết trên mạng. Trong tương lai, Gravatar sẽ trở thành một cách để khẳng định sự tin cậy giữa những người sử dụng mạng.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:25 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
But as powerful as the web has become, it still lacks the personal touch that comes from a handshake. The vast majority of content you come across on the web will still be near-anonymous even though it may have a name attached. Without knowing the author behind the words, the words cannot be trusted. This is where Gravatar comes in. Với sự phát triển vũ bão của mạng internet, sự giao tiếp trực tiếp dần trở nên hiếm hoi. Để giúp cho người dùng internet tạo sự tin cậy cho thông tin mình viết cũng như cho chính mình, Gravatar được phát triển dựa trên ý tưởng sử dụng hình ảnh thay thế, duy nhất cho bạn, để mỗi thông tin bạn viết trên mạng đều có thể dễ dàng được nhận ra bởi mọi người. Details

But as powerful as the web has become, it still lacks the personal touch that comes from a handshake. The vast majority of content you come across on the web will still be near-anonymous even though it may have a name attached. Without knowing the author behind the words, the words cannot be trusted. This is where Gravatar comes in.

Với sự phát triển vũ bão của mạng internet, sự giao tiếp trực tiếp dần trở nên hiếm hoi. Để giúp cho người dùng internet tạo sự tin cậy cho thông tin mình viết cũng như cho chính mình, Gravatar được phát triển dựa trên ý tưởng sử dụng hình ảnh thay thế, duy nhất cho bạn, để mỗi thông tin bạn viết trên mạng đều có thể dễ dàng được nhận ra bởi mọi người.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:24 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
It is about you. Đó là về bạn. Details

It is about you.

Đó là về bạn.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:24 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
The web is no longer about anonymous content generated by faceless corporations. It is about real people and the real content that they provide. Web không còn là nơi với những nội dung vô danh. Giờ đây nó xoay quanh người thật và những nội dung thật mà người đó cung cấp. Details

The web is no longer about anonymous content generated by faceless corporations. It is about real people and the real content that they provide.

Web không còn là nơi với những nội dung vô danh. Giờ đây nó xoay quanh người thật và những nội dung thật mà người đó cung cấp.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:24 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Claim your Identity Đòi lại danh tính Details

Claim your Identity

Đòi lại danh tính

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2010-05-27 23:26:24 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Could not verify Yahoo account Không thể xác thực tài khoản Yahoo Details

Could not verify Yahoo account

Không thể xác thực tài khoản Yahoo

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:39:42 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
We could not verify your Yahoo account via a profile request. Please try again later. Chúng tôi không thể xác thực tài khoản Yahoo qua yêu cầu hồ sơ. Vui lòng thử lại sau. Details

We could not verify your Yahoo account via a profile request. Please try again later.

Chúng tôi không thể xác thực tài khoản Yahoo qua yêu cầu hồ sơ. Vui lòng thử lại sau.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 09:02:41 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Failed to contact Yahoo Liên hệ Yahoo thất bại Details

Failed to contact Yahoo

Liên hệ Yahoo thất bại

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:40:11 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
We could not contact Yahoo to start the verification process. Please try again soon. Không thể kết nối với Yahoo để tiến hành xác thực. Hãy thử lại sau. Details

We could not contact Yahoo to start the verification process. Please try again soon.

Không thể kết nối với Yahoo để tiến hành xác thực. Hãy thử lại sau.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:21:45 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Failed to verify Digg session Không thể xác nhận với Digg Details

Failed to verify Digg session

Không thể xác nhận với Digg

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:02:13 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
We were unable to verify your session with Digg. Please log out of Digg, then log back in and try again. Chúng tôi không thể xác thực thông qua Digg. Hãy đăng xuất khỏi Digg, sau đó đăng nhập lại và thử lần nữa. Details

We were unable to verify your session with Digg. Please log out of Digg, then log back in and try again.

Chúng tôi không thể xác thực thông qua Digg. Hãy đăng xuất khỏi Digg, sau đó đăng nhập lại và thử lần nữa.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:03:43 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Failed to contact Digg Không thể liên hệ với Digg Details

Failed to contact Digg

Không thể liên hệ với Digg

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:02:34 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
We could not contact Digg for profile verification. Please try again soon. Không thể kết nối với Digg để chứng thực tài khoản của bạn. Vui lòng thử lại sau. Details

We could not contact Digg for profile verification. Please try again soon.

Không thể kết nối với Digg để chứng thực tài khoản của bạn. Vui lòng thử lại sau.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:13:09 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Failed to verify your Flickr account Xác thực tài khoản Flickr thất bại Details

Failed to verify your Flickr account

Xác thực tài khoản Flickr thất bại

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-03-04 08:41:10 GMT
Translated by:
situvn
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
We were not able to retrieve your profile from Flickr to confirm it. Please try again later. Không thể kết nối được với hồ sơ của bạn trên Flickr. Vui lòng thử lại sau. Details

We were not able to retrieve your profile from Flickr to confirm it. Please try again later.

Không thể kết nối được với hồ sơ của bạn trên Flickr. Vui lòng thử lại sau.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Date added:
2011-06-10 18:07:22 GMT
Translated by:
sirmit
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 35 36 37 38 39 40
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as