Translation of Polldaddy.com: Vietnamese Glossary

867 / 3,911 Strings (22 %)

1 2 3 261
Filter ↓ Sort ↓ All (3,911) Untranslated (3,017) Waiting (27) Fuzzy (3) Warnings (1)
Prio Original string Translation
View Privacy Policy Chính sách bảo mật Details

View Privacy Policy

View Privacy Policy

Chính sách bảo mật

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
On Bật Details

On

On

Bật

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Off Tắt Details

Off

Off

Tắt

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Close dialog Đóng hộp thoại Details

Close dialog

Close dialog

Đóng hộp thoại

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
After you opt-out you may still see ads, including personalized ones, on this site and other sites - they just won't be personalized based on information from your visits to this site. Sau này bạn vẫn có thể thấy quảng cáo, bao gồm những cái đã tùy chỉnh cho bạn, trên trang này và những trang khác - chúng chỉ không tùy chỉnh dựa trên thông tin từ lần bạn ghé thăm trang này. Details

After you opt-out you may still see ads, including personalized ones, on this site and other sites - they just won't be personalized based on information from your visits to this site.

After you opt-out you may still see ads, including personalized ones, on this site and other sites - they just won't be personalized based on information from your visits to this site.

Sau này bạn vẫn có thể thấy quảng cáo, bao gồm những cái đã tùy chỉnh cho bạn, trên trang này và những trang khác - chúng chỉ không tùy chỉnh dựa trên thông tin từ lần bạn ghé thăm trang này.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
This opt-out is managed through cookies, so if you delete cookies, your browser is set to delete cookies automatically after a certain length of time, or if you visit this site with a different browser, you'll need to make this selection again. Tùy chọn này quản lý cookie, nếu bạn xóa cookie, trình duyệt sẽ tự động xóa cookie sau một khoản thời gian nhất định, hoặc nếu bạn truy cập trang bằng trình duyệt khác, bạn cần chọn lại mục này. Details

This opt-out is managed through cookies, so if you delete cookies, your browser is set to delete cookies automatically after a certain length of time, or if you visit this site with a different browser, you'll need to make this selection again.

This opt-out is managed through cookies, so if you delete cookies, your browser is set to delete cookies automatically after a certain length of time, or if you visit this site with a different browser, you'll need to make this selection again.

Tùy chọn này quản lý cookie, nếu bạn xóa cookie, trình duyệt sẽ tự động xóa cookie sau một khoản thời gian nhất định, hoặc nếu bạn truy cập trang bằng trình duyệt khác, bạn cần chọn lại mục này.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
If you'd prefer not to see ads that are personalized based on information from your visits to this site, you can opt-out by toggling the "Do Not Sell My Personal Information" switch below to the On position. Nếu bạn không muốn thấy những quảng cáo được cá nhân hóa dựa trên thông tin từ những lần bạn truy cập vào trang web này, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách bật "Không bán thông tin cá nhân của tôi" bên dưới. Details

If you'd prefer not to see ads that are personalized based on information from your visits to this site, you can opt-out by toggling the "Do Not Sell My Personal Information" switch below to the On position.

If you'd prefer not to see ads that are personalized based on information from your visits to this site, you can opt-out by toggling the "Do Not Sell My Personal Information" switch below to the On position.

Nếu bạn không muốn thấy những quảng cáo được cá nhân hóa dựa trên thông tin từ những lần bạn truy cập vào trang web này, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách bật "Không bán thông tin cá nhân của tôi" bên dưới.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
We never share information that identifies you personally, like your name or email address, as part of the advertising program. Chúng tôi không bao giờ chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân bạn, như tên hoặc địa chỉ email của bạn, như một phần của chương trình quảng cáo. Details

We never share information that identifies you personally, like your name or email address, as part of the advertising program.

We never share information that identifies you personally, like your name or email address, as part of the advertising program.

Chúng tôi không bao giờ chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân bạn, như tên hoặc địa chỉ email của bạn, như một phần của chương trình quảng cáo.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
This site operates an ads program in partnership with third-party vendors who help place ads. Advertising cookies enable these ads partners to serve ads, to personalize those ads based on information like visits to this site and other sites on the internet, and to understand how users engage with those ads. Cookies collect certain information as part of the ads program, and we provide the following categories of information to third-party advertising partners: online identifiers and internet or other network or device activity (such as unique identifiers, cookie information, and IP address), and geolocation data (approximate location information from your IP address). This type of sharing with ads partners may be considered a "sale" of personal information under the CCPA. Trang web này điều hành một chương trình quảng cáo hợp tác với các nhà cung cấp bên thứ ba, những người giúp đặt quảng cáo. Cookie quảng cáo cho phép các đối tác quảng cáo này phân phối quảng cáo, cá nhân hóa các quảng cáo đó dựa trên thông tin như lượt truy cập vào trang web này và các trang web khác trên internet và để hiểu cách người dùng tương tác với những quảng cáo đó. Cookie thu thập một số thông tin nhất định như một phần của chương trình quảng cáo và chúng tôi cung cấp các danh mục thông tin sau cho các đối tác quảng cáo bên thứ ba: số nhận dạng trực tuyến và internet hoặc hoạt động mạng hoặc thiết bị khác (chẳng hạn như số nhận dạng duy nhất, thông tin cookie và địa chỉ IP), và dữ liệu vị trí địa lý (thông tin vị trí gần đúng từ địa chỉ IP của bạn). Loại chia sẻ này với các đối tác quảng cáo có thể được coi là "bán" thông tin cá nhân theo CCPA. Details

This site operates an ads program in partnership with third-party vendors who help place ads. Advertising cookies enable these ads partners to serve ads, to personalize those ads based on information like visits to this site and other sites on the internet, and to understand how users engage with those ads. Cookies collect certain information as part of the ads program, and we provide the following categories of information to third-party advertising partners: online identifiers and internet or other network or device activity (such as unique identifiers, cookie information, and IP address), and geolocation data (approximate location information from your IP address). This type of sharing with ads partners may be considered a "sale" of personal information under the CCPA.

This site operates an ads program in partnership with third-party vendors who help place ads. Advertising cookies enable these ads partners to serve ads, to personalize those ads based on information like visits to this site and other sites on the internet, and to understand how users engage with those ads. Cookies collect certain information as part of the ads program, and we provide the following categories of information to third-party advertising partners: online identifiers and internet or other network or device activity (such as unique identifiers, cookie information, and IP address), and geolocation data (approximate location information from your IP address). This type of sharing with ads partners may be considered a "sale" of personal information under the CCPA.

Trang web này điều hành một chương trình quảng cáo hợp tác với các nhà cung cấp bên thứ ba, những người giúp đặt quảng cáo. Cookie quảng cáo cho phép các đối tác quảng cáo này phân phối quảng cáo, cá nhân hóa các quảng cáo đó dựa trên thông tin như lượt truy cập vào trang web này và các trang web khác trên internet và để hiểu cách người dùng tương tác với những quảng cáo đó. Cookie thu thập một số thông tin nhất định như một phần của chương trình quảng cáo và chúng tôi cung cấp các danh mục thông tin sau cho các đối tác quảng cáo bên thứ ba: số nhận dạng trực tuyến và internet hoặc hoạt động mạng hoặc thiết bị khác (chẳng hạn như số nhận dạng duy nhất, thông tin cookie và địa chỉ IP), và dữ liệu vị trí địa lý (thông tin vị trí gần đúng từ địa chỉ IP của bạn). Loại chia sẻ này với các đối tác quảng cáo có thể được coi là "bán" thông tin cá nhân theo CCPA.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
If you are a California resident, you have the right to opt out of the "sale" of your "personal information" under the California Consumer Privacy Act ("CCPA") Nếu bạn là cư dân California, bạn có quyền chọn không tham gia "bán thông tin cá nhân" của mình theo Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California ("CCPA") Details

If you are a California resident, you have the right to opt out of the "sale" of your "personal information" under the California Consumer Privacy Act ("CCPA")

If you are a California resident, you have the right to opt out of the "sale" of your "personal information" under the California Consumer Privacy Act ("CCPA")

Nếu bạn là cư dân California, bạn có quyền chọn không tham gia "bán thông tin cá nhân" của mình theo Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California ("CCPA")

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Privacy Notice for California Users Lưu ý cho người dùng ở California Details

Privacy Notice for California Users

Privacy Notice for California Users

Lưu ý cho người dùng ở California

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
California Consumer Privacy Act (CCPA) Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) Details

California Consumer Privacy Act (CCPA)

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA)

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Do Not Sell My Personal Information Đừng bán thông tin cá nhân của tôi Details

Do Not Sell My Personal Information

Do Not Sell My Personal Information

Đừng bán thông tin cá nhân của tôi

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Please Wait Xin vui lòng chờ Details

Please Wait

Please Wait

Xin vui lòng chờ

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
This poll is no longer active. You have to log in to add a translation. Details

This poll is no longer active.

This poll is no longer active.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 2 3 261
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as