Translation of Polldaddy.com: Vietnamese Glossary

867 / 3,911 Strings (22 %)

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All (3,911) Untranslated (3,017) Waiting (27) Fuzzy (3) Warnings (1)
Prio Original string Translation
Thank you! Cảm ơn! Details

Thank you!

Thank you!

Cảm ơn!

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Confirm vote! Xác nhận bỏ phiếu! Details

Confirm vote!

Confirm vote!

Xác nhận bỏ phiếu!

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Collect Responses Thu thập phản hồi Details

Collect Responses

Collect Responses

Thu thập phản hồi

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Collect Votes Thu thập bình chọn Details

Collect Votes

Collect Votes

Thu thập bình chọn

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Your Facebook authorisation has expired after 60 days and must be renewed. Cấp phép Facebook của bạn đã hết hạn sau 60 ngày và cần phải gia hạn (tiếp) Details

Your Facebook authorisation has expired after 60 days and must be renewed.

Your Facebook authorisation has expired after 60 days and must be renewed.

Cấp phép Facebook của bạn đã hết hạn sau 60 ngày và cần phải gia hạn (tiếp)

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
less than 1 day ít hơn 1 ngày Details

less than 1 day

less than 1 day

ít hơn 1 ngày

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
You need to confirm this vote by clicking the link below: Bạn cần xác nhận bỏ phiếu này bằng cách làm theo liên kết dưới đây: Details

You need to confirm this vote by clicking the link below:

You need to confirm this vote by clicking the link below:

Bạn cần xác nhận bỏ phiếu này bằng cách làm theo liên kết dưới đây:

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Close Poll Đóng bình chọn Details

Close Poll

Close Poll

Đóng bình chọn

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
If the link does not work, copy the following URL into your browser Nếu link không hoạt động, sao chép URL sau vào thanh địa chỉ Details

If the link does not work, copy the following URL into your browser

If the link does not work, copy the following URL into your browser

Nếu link không hoạt động, sao chép URL sau vào thanh địa chỉ

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
%d days %d ngày Details

%d days

%d days

%d ngày

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 day 1 ngày Details

1 day

1 day

1 ngày

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Your Facebook authorisation will expire in %s. Authorize Facebook by logging in again. %s Cấp phép Facebook của bạn sẽ hết hạn trong %s. Đăng nhập lại Facebook để thực hiện lại cấp phép. %s Details

Your Facebook authorisation will expire in %s. Authorize Facebook by logging in again. %s

Your Facebook authorisation will expire in %s. Authorize Facebook by logging in again. %s

Cấp phép Facebook của bạn sẽ hết hạn trong %s. Đăng nhập lại Facebook để thực hiện lại cấp phép. %s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Poll Answers: %s Kết quả bình chọn: %s Details

Poll Answers: %s

Poll Answers: %s

Kết quả bình chọn: %s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Edit Language Sửa ngôn ngữ Details

Edit Language

Edit Language

Sửa ngôn ngữ

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Use existing language settings: Sử dụng các cài đặt ngôn ngữ hiện tại: Details

Use existing language settings:

Use existing language settings:

Sử dụng các cài đặt ngôn ngữ hiện tại:

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as