Translation of WooCommerce Payments: Polish Glossary

1,356 / 1,490 Strings (91 %)

1
Filter ↓ Sort ↓ All (1,490) Untranslated (128) Waiting (4) Fuzzy (9) Warnings (1)
Prio Original string Translation
Viewing test uncaptured transactions. To view live uncaptured transactions, disable test mode in WooCommerce Payments settings. Wyświetlanie transakcji testowych. Aby wyświetlić aktywne transakcje, wyłącz tryb testowy w ustawieniach Płatności WooCommerce. Details

Viewing test uncaptured transactions. To view live uncaptured transactions, disable test mode in WooCommerce Payments settings.

Viewing test uncaptured transactions. To view live uncaptured transactions, disable test mode in WooCommerce Payments settings.

Wyświetlanie transakcji testowych. Aby wyświetlić aktywne transakcje, wyłącz tryb testowy w ustawieniach Płatności WooCommerce.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
%d disputed payment needs your response
  • Wymagana odpowiedź na 1 sporną płatność
  • %s płatności sporne wymagają odpowiedzi
  • %s płatności spornych wymaga odpowiedzi
Details

Singular: %d disputed payment needs your response

Plural: %d disputed payments need your response

This plural form is used for numbers like: 1

Wymagana odpowiedź na 1 sporną płatność

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

%s płatności sporne wymagają odpowiedzi

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

%s płatności spornych wymaga odpowiedzi

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Enter your mobile phone number to save your checkout information for faster checkouts here, and at other stores powered by {{wooPayLink/}}. Wpisz numer Twojego telefonu komórkowego, aby zapisać informacje o finalizacji płatności i szybciej realizować zakupy tutaj i w innych sklepach obsługiwanych przez WooPay. Details

Enter your mobile phone number to save your checkout information for faster checkouts here, and at other stores powered by {{wooPayLink/}}.

Enter your mobile phone number to save your checkout information for faster checkouts here, and at other stores powered by {{wooPayLink/}}.

Wpisz numer Twojego telefonu komórkowego, aby zapisać informacje o finalizacji płatności i szybciej realizować zakupy tutaj i w innych sklepach obsługiwanych przez WooPay.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
By entering your mobile phone number and completing your purchase, you will create a WooPay account, and agree to {{termsOfService/}} and {{privacyPolicy/}}. Podając numer telefonu komórkowego i kończąc zakup, utworzysz konto WooPay i zaakceptujesz {{termsOfService/}} i {{privacyPolicy/}}. Details

By entering your mobile phone number and completing your purchase, you will create a WooPay account, and agree to {{termsOfService/}} and {{privacyPolicy/}}.

By entering your mobile phone number and completing your purchase, you will create a WooPay account, and agree to {{termsOfService/}} and {{privacyPolicy/}}.

Podając numer telefonu komórkowego i kończąc zakup, utworzysz konto WooPay i zaakceptujesz {{termsOfService/}} i {{privacyPolicy/}}.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Currency waluta Details

Currency

Currency

waluta

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Fixed fee: %s Opłata stała: %s Details

Fixed fee: %s

Fixed fee: %s

Opłata stała: %s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Variable fee: %s Opłata zmienna: %s Details

Variable fee: %s

Variable fee: %s

Opłata zmienna: %s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
%s Your first deposit is held for seven days (<a>learn more</a>). %s ― Twoja pierwsza płatność częściowa jest wstrzymana przez 7 dni (<a>dowiedz się więcej</a>) Details

%s Your first deposit is held for seven days (<a>learn more</a>).

%s Your first deposit is held for seven days (<a>learn more</a>).

%s ― Twoja pierwsza płatność częściowa jest wstrzymana przez 7 dni (<a>dowiedz się więcej</a>)

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Express checkouts are enabled. To use Apple Pay, please use a live WooCommerce Payments account. Włączono ekspresową realizację zamówień. Aby używać płatności Apple Pay, użyj aktywnego konta Płatności WooCommerce. Details

Express checkouts are enabled. To use Apple Pay, please use a live WooCommerce Payments account.

Express checkouts are enabled. To use Apple Pay, please use a live WooCommerce Payments account.

Włączono ekspresową realizację zamówień. Aby używać płatności Apple Pay, użyj aktywnego konta Płatności WooCommerce.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as