Translation of WP Job Manager: Albanian Glossary

98 / 98 Strings (100 %)

Validator: bujku. More information.

1 2 3 7
Filter ↓ Sort ↓ All (98) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Page name cannot be empty. Emri i faqes s’mund të jetë i zbrazët. Details

Page name cannot be empty.

Page name cannot be empty.

Emri i faqes s’mund të jetë i zbrazët.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Page Setup Rregullim Faqeje Details

Page Setup

Page Setup

Rregullim Faqeje

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
{{p}}With WP Job Manager, employers and applicants can post, manage, and browse job listings right on your website. Tell us which of these common pages you'd like your site to have and we'll create and configure them for you.{{/p}}{{p}}(These pages are created using {{shortcodes}}shortcodes{{/shortcodes}}, which we take care of in this step. If you'd like to build these pages yourself or want to add one of these options to an existing page on your site, you can skip this step and take a look at {{shortcodeRef}}shortcode support documentation{{/shortcodeRef}} for detailed instructions.){{/p}} {{p}}Me Përgjegjësin e Punësimeve WP, punëdhënësit dhe aplikantët mund të postojnë, administrojnë, dhe shfletojnë zëra punësimesh drejt e te sajti juaj. Na tregoni se cilat faqe të zakonshme do të donit të kishte sajti juaj dhe do t’i krijojmë dhe formësojmë për ju.{{/p}}{{p}}(Këto faqe krijohen duke përdorur {{shortcodes}}kode të shkurtër{{/shortcodes}}, me të cilët merremi në këtë hap. Nëse doni t’i krijoni këto faqe vetë ose doni të shtoni një nga këto mundësi te një faqe ekzistuese në sajtin tuaj, mund ta anashkaloni këtë hap dhe t’i hidhni një sy {{shortcodeRef}}dokumentimit të kodeve të shkurtër{{/shortcodeRef}} për udhëzime të hollësishme.){{/p}} Details

{{p}}With WP Job Manager, employers and applicants can post, manage, and browse job listings right on your website. Tell us which of these common pages you'd like your site to have and we'll create and configure them for you.{{/p}}{{p}}(These pages are created using {{shortcodes}}shortcodes{{/shortcodes}}, which we take care of in this step. If you'd like to build these pages yourself or want to add one of these options to an existing page on your site, you can skip this step and take a look at {{shortcodeRef}}shortcode support documentation{{/shortcodeRef}} for detailed instructions.){{/p}}

{{p}}With WP Job Manager, employers and applicants can post, manage, and browse job listings right on your website. Tell us which of these common pages you'd like your site to have and we'll create and configure them for you.{{/p}}{{p}}(These pages are created using {{shortcodes}}shortcodes{{/shortcodes}}, which we take care of in this step. If you'd like to build these pages yourself or want to add one of these options to an existing page on your site, you can skip this step and take a look at {{shortcodeRef}}shortcode support documentation{{/shortcodeRef}} for detailed instructions.){{/p}}

{{p}}Me Përgjegjësin e Punësimeve WP, punëdhënësit dhe aplikantët mund të postojnë, administrojnë, dhe shfletojnë zëra punësimesh drejt e te sajti juaj. Na tregoni se cilat faqe të zakonshme do të donit të kishte sajti juaj dhe do t’i krijojmë dhe formësojmë për ju.{{/p}}{{p}}(Këto faqe krijohen duke përdorur {{shortcodes}}kode të shkurtër{{/shortcodes}}, me të cilët merremi në këtë hap. Nëse doni t’i krijoni këto faqe vetë ose doni të shtoni një nga këto mundësi te një faqe ekzistuese në sajtin tuaj, mund ta anashkaloni këtë hap dhe t’i hidhni një sy {{shortcodeRef}}dokumentimit të kodeve të shkurtër{{/shortcodeRef}} për udhëzime të hollësishme.){{/p}}

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Creates a page that allows employers to post new jobs directly from a page on your website, instead of requiring them to log in to an admin area. If you'd rather not allow this -- for example, if you want employers to use the admin dashboard only -- you can uncheck this setting. Krijon një faqe që u lejon punëdhënësve të postojnë punësime të reja drejt e nga një faqe në sajtin tuaj, në vend se t’u kërkohet të bëjnë hyrjen në një fushë administrimi. Nëse s’do të donit ta lejoni këtë -- për shembull, doni që punëdhënësit të përdorin vetëm pultin e përgjegjësit -- mund t’ia hiqni shenjën këtij rregullimi. Details

Creates a page that allows employers to post new jobs directly from a page on your website, instead of requiring them to log in to an admin area. If you'd rather not allow this -- for example, if you want employers to use the admin dashboard only -- you can uncheck this setting.

Creates a page that allows employers to post new jobs directly from a page on your website, instead of requiring them to log in to an admin area. If you'd rather not allow this -- for example, if you want employers to use the admin dashboard only -- you can uncheck this setting.

Krijon një faqe që u lejon punëdhënësve të postojnë punësime të reja drejt e nga një faqe në sajtin tuaj, në vend se t’u kërkohet të bëjnë hyrjen në një fushë administrimi. Nëse s’do të donit ta lejoni këtë -- për shembull, doni që punëdhënësit të përdorin vetëm pultin e përgjegjësit -- mund t’ia hiqni shenjën këtij rregullimi.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Creates a page that allows employers to manage their job listings directly from a page on your website, instead of requiring them to log in to an admin area. If you want to manage all job listings from the admin dashboard only, you can uncheck this setting. Krijon një faqe që u lejon punëdhënësve të administrojnë zëra punësimesh drejt e nga një faqe në sajtin tuaj, në vend se t’u kërkohet të bëjnë hyrjen në një fushë administrimi. Nëse doni t’i administroni krejt zërat e punësimeve vetëm nga pulti i përgjegjësit, mund t’ia hiqni shenjën këtij rregullimi. Details

Creates a page that allows employers to manage their job listings directly from a page on your website, instead of requiring them to log in to an admin area. If you want to manage all job listings from the admin dashboard only, you can uncheck this setting.

Creates a page that allows employers to manage their job listings directly from a page on your website, instead of requiring them to log in to an admin area. If you want to manage all job listings from the admin dashboard only, you can uncheck this setting.

Krijon një faqe që u lejon punëdhënësve të administrojnë zëra punësimesh drejt e nga një faqe në sajtin tuaj, në vend se t’u kërkohet të bëjnë hyrjen në një fushë administrimi. Nëse doni t’i administroni krejt zërat e punësimeve vetëm nga pulti i përgjegjësit, mund t’ia hiqni shenjën këtij rregullimi.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Creates a page where visitors can browse, search, and filter job listings. Krijon një faqe ku vizitorët mund të shfletojnë, kërkojnë, dhe filtrojnë zëra punësimi. Details

Creates a page where visitors can browse, search, and filter job listings.

Creates a page where visitors can browse, search, and filter job listings.

Krijon një faqe ku vizitorët mund të shfletojnë, kërkojnë, dhe filtrojnë zëra punësimi.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Skip this step Anashkalojeni këtë hap Details

Skip this step

Skip this step

Anashkalojeni këtë hap

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Create selected pages Krijo faqet e përzgjedhura Details

Create selected pages

Create selected pages

Krijo faqet e përzgjedhura

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Welcome to the Setup Wizard! Mirë se vini te Ndihmësi i Rregullimit! Details

Welcome to the Setup Wizard!

Welcome to the Setup Wizard!

Mirë se vini te Ndihmësi i Rregullimit!

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Thanks for installing {{em}}WP Job Manager{{/em}}! Let's get your site ready to accept job listings. Faleminderit për instalimin e {{em}}Përgjegjësit të Punësimeve WP{{/em}}! Le të përgatitim sajtin tuaj për të pranuar zëra punësimi. Details

Thanks for installing {{em}}WP Job Manager{{/em}}! Let's get your site ready to accept job listings.

Thanks for installing {{em}}WP Job Manager{{/em}}! Let's get your site ready to accept job listings.

Faleminderit për instalimin e {{em}}Përgjegjësit të Punësimeve WP{{/em}}! Le të përgatitim sajtin tuaj për të pranuar zëra punësimi.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
This setup wizard will walk you through the process of creating pages for job submissions, management, and listings. Ky ndihmës do t’ju udhëheqë përmes procesit të krijimit të faqeve për parashtrim, administrim dhe shfaqje zërash punësimi. Details

This setup wizard will walk you through the process of creating pages for job submissions, management, and listings.

This setup wizard will walk you through the process of creating pages for job submissions, management, and listings.

Ky ndihmës do t’ju udhëheqë përmes procesit të krijimit të faqeve për parashtrim, administrim dhe shfaqje zërash punësimi.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
If you'd prefer to skip this and set up your pages manually, our {{docs}}documentation{{/docs}} will walk you through each step. Nëse parapëlqeni ta anashkaloni këtë dhe t’i rregulloni dorazi faqet tuaja, {{docs}}dokumentimi ynë{{/docs}} do t’ju udhëheqë në çdo hap. Details

If you'd prefer to skip this and set up your pages manually, our {{docs}}documentation{{/docs}} will walk you through each step.

If you'd prefer to skip this and set up your pages manually, our {{docs}}documentation{{/docs}} will walk you through each step.

Nëse parapëlqeni ta anashkaloni këtë dhe t’i rregulloni dorazi faqet tuaja, {{docs}}dokumentimi ynë{{/docs}} do t’ju udhëheqë në çdo hap.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Skip setup. I will set up the plugin manually. Anashkaloje rregullimin. Do ta rregulloj shtojcën dorazi. Details

Skip setup. I will set up the plugin manually.

Skip setup. I will set up the plugin manually.

Anashkaloje rregullimin. Do ta rregulloj shtojcën dorazi.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Start setup Nis rregullimin Details

Start setup

Start setup

Nis rregullimin

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
You're ready to start using WP Job Manager! Jeni gati të filloni përdorimin e Përgjegjësit të Punësimeve WP! Details

You're ready to start using WP Job Manager!

You're ready to start using WP Job Manager!

Jeni gati të filloni përdorimin e Përgjegjësit të Punësimeve WP!

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 2 3 7
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as