Translation of WP Super Cache: Albanian Glossary

188 / 195 Strings (96 %)

Validator: bujku. More information.

1 2 3 13
Filter ↓ Sort ↓ All (195) Untranslated (6) Waiting (0) Fuzzy (1) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Allowed filenames: Emra kartelash të lejuar: Details

Allowed filenames:

Allowed filenames:

Emra kartelash të lejuar:

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Cache successfully deleted on %(site)s. Fshehtina u fshi me sukses te %(site)s. Details

Cache successfully deleted on %(site)s.

Cache successfully deleted on %(site)s.

Fshehtina u fshi me sukses te %(site)s.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
There was a problem deleting the cache. Please try again. Pati një problem me fshirjen e fshehtinës. Ju lutemi, riprovoni. Details

There was a problem deleting the cache. Please try again.

There was a problem deleting the cache. Please try again.

Pati një problem me fshirjen e fshehtinës. Ju lutemi, riprovoni.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
No emails Pa email-e Details

No emails

No emails

Pa email-e

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
High (two emails per 100 posts) E lartë (2 email-e për 100 postime) Details

High (two emails per 100 posts)

High (two emails per 100 posts)

E lartë (2 email-e për 100 postime)

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Medium (one email per 100 posts) Mesatare (1 email për 100 postime) Details

Medium (one email per 100 posts)

Medium (one email per 100 posts)

Mesatare (1 email për 100 postime)

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Low (one email at the start and one at the end of preloading all posts) E ulët (një email në fillim dhe një në fund të parangarkimit të krejt postimeve) Details

Low (one email at the start and one at the end of preloading all posts)

Low (one email at the start and one at the end of preloading all posts)

E ulët (një email në fillim dhe një në fund të parangarkimit të krejt postimeve)

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Preloading is disabled by the administrator of your site. Parangarkimi është çaktivizuar nga përgjegjësi i sajtit tuaj. Details

Preloading is disabled by the administrator of your site.

Preloading is disabled by the administrator of your site.

Parangarkimi është çaktivizuar nga përgjegjësi i sajtit tuaj.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Preloading is disabled as caching is disabled. Parangarkimi është çaktivizuar, ngaqë ruajtja në fshehtinë është e çaktivizuar. Details

Preloading is disabled as caching is disabled.

Preloading is disabled as caching is disabled.

Parangarkimi është çaktivizuar, ngaqë ruajtja në fshehtinë është e çaktivizuar.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Preloading is disabled as supercaching is disabled. Parangarkimi është çaktivizuar, ngaqë <em>supercaching</em> është e çaktivizuar. Details

Preloading is disabled as supercaching is disabled.

Preloading is disabled as supercaching is disabled.

Parangarkimi është çaktivizuar, ngaqë <em>supercaching</em> është e çaktivizuar.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Preload mode. (Garbage collection only on legacy cache files. Recommended.) Mënyra parangarkim. (Grumbullim hedhurinash vetëm mbi kartela të dikurshme fshehtine. E këshilluar.) Details

Preload mode. (Garbage collection only on legacy cache files. Recommended.)

Preload mode. (Garbage collection only on legacy cache files. Recommended.)

Mënyra parangarkim. (Grumbullim hedhurinash vetëm mbi kartela të dikurshme fshehtine. E këshilluar.)

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Refresh preloaded cache files every {{number /}} minute
  • Rifresko kartela fshehtine të parangarkuara çdo {{number /}} minutë
  • Rifresko kartela fshehtine të parangarkuara çdo {{number /}} minuta
Details

Singular: Refresh preloaded cache files every {{number /}} minute

Refresh preloaded cache files every {{number /}} minute

Rifresko kartela fshehtine të parangarkuara çdo {{number /}} minutë

You have to log in to edit this translation.

Plural: Refresh preloaded cache files every {{number /}} minutes

Refresh preloaded cache files every {{number /}} minutes

Rifresko kartela fshehtine të parangarkuara çdo {{number /}} minuta

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
(minimum %(minutes)d minute).
  • (minimum %(minutes)d minutë).
  • (minimum %(minutes)d minuta).
Details

Singular: (minimum %(minutes)d minute).

(minimum %(minutes)d minute).

(minimum %(minutes)d minutë).

You have to log in to edit this translation.

Plural: (minimum %(minutes)d minutes).

(minimum %(minutes)d minutes).

(minimum %(minutes)d minuta).

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Preload tags, categories and other taxonomies. Parangarko etiketa, kategori dhe klasifikime të tjera. Details

Preload tags, categories and other taxonomies.

Preload tags, categories and other taxonomies.

Parangarko etiketa, kategori dhe klasifikime të tjera.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Preload Posts Parangarko Postime Details

Preload Posts

Preload Posts

Parangarko Postime

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 2 3 13
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as