Translation of WordPress.com: Czech Glossary

21,256 / 56,273 Strings (37 %)

Validator: Pavel Vondra. More information.

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All (56,273) Untranslated (34,843) Waiting (38) Fuzzy (329) Warnings (19)
Prio Original string Translation
Email notifications sent from WooCommerce are listed below. Click on an email to configure it.<br>%s E-mailové upozornění, zasílané WooCommerce, jsou zobrazeny níže. Klikněte na e-mail, pro jeho nastavení. Details

Email notifications sent from WooCommerce are listed below. Click on an email to configure it.<br>%s

Email notifications sent from WooCommerce are listed below. Click on an email to configure it.<br>%s

Warning: Missing tags from translation.
Warning: Missing %s placeholder in translation.
E-mailové upozornění, zasílané WooCommerce, jsou zobrazeny níže. Klikněte na e-mail, pro jeho nastavení.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: %s: help description with link to WP Mail logging and support page.
Date added:
2022-10-13 13:37:09 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Gutenberg development mode requires files to be built. Run <code>npm install</code> to install dependencies, <code>npm run build</code> to build the files or <code>npm run dev</code> to build the files and watch for changes. Read the <a href="https://github.com/WordPress/gutenberg/blob/HEAD/docs/contributors/code/getting-started-with-code-contribution.md">contributing</a> file for more information. Gutenberg režim pro vývojáře vyžaduje sestavení souborů. Spusťte příkaz <code>npm install</code> pro instalaci závislostí, <code>npm run build</code> pro sestavení souborů, nebo <code>npm run dev</code> pro sestavení souborů a pro sledování změn. Více informací naleznete v dokumentu pro <a href="https://github.com/WordPress/gutenberg/blob/master/docs/contributors/getting-started.md">přispívání</a> (anglicky). Details

Gutenberg development mode requires files to be built. Run <code>npm install</code> to install dependencies, <code>npm run build</code> to build the files or <code>npm run dev</code> to build the files and watch for changes. Read the <a href="https://github.com/WordPress/gutenberg/blob/HEAD/docs/contributors/code/getting-started-with-code-contribution.md">contributing</a> file for more information.

Gutenberg development mode requires files to be built. Run <code>npm install</code> to install dependencies, <code>npm run build</code> to build the files or <code>npm run dev</code> to build the files and watch for changes. Read the <a href="https://github.com/WordPress/gutenberg/blob/HEAD/docs/contributors/code/getting-started-with-code-contribution.md">contributing</a> file for more information.

Warning: Expected <a href="https://github.com/WordPress/gutenberg/blob/HEAD/docs/contributors/code/getting-started-with-code-contribution.md">, got <a href="https://github.com/WordPress/gutenberg/blob/master/docs/contributors/getting-started.md">.
Gutenberg režim pro vývojáře vyžaduje sestavení souborů. Spusťte příkaz <code>npm install</code> pro instalaci závislostí, <code>npm run build</code> pro sestavení souborů, nebo <code>npm run dev</code> pro sestavení souborů a pro sledování změn. Více informací naleznete v dokumentu pro <a href="https://github.com/WordPress/gutenberg/blob/master/docs/contributors/getting-started.md">přispívání</a> (anglicky).

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Since your browser does not support JavaScript, or it is disabled, please ensure you click the %1$sUpdate Totals%2$s button before placing your order. You may be charged more than the amount stated above if you fail to do so. Protože Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript, nebo je zakázaný, prosím, ujistěte se kliknutím na tlačítko <em>Přepočítat</em> před odesláním objednávky. Pokud tak neučiníte, poplatky se mohou lišit od těch uvedených výše. Details

Since your browser does not support JavaScript, or it is disabled, please ensure you click the %1$sUpdate Totals%2$s button before placing your order. You may be charged more than the amount stated above if you fail to do so.

Since your browser does not support JavaScript, or it is disabled, please ensure you click the %1$sUpdate Totals%2$s button before placing your order. You may be charged more than the amount stated above if you fail to do so.

Warning: Too many tags in translation.
Warning: Missing %1$s placeholder in translation.
Protože Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript, nebo je zakázaný, prosím, ujistěte se kliknutím na tlačítko <em>Přepočítat</em> před odesláním objednávky. Pokud tak neučiníte, poplatky se mohou lišit od těch uvedených výše.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: $1 and $2 opening and closing emphasis tags respectively
Date added:
2022-10-13 13:37:09 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
To connect to %1$s you need to be logged in. Log in to your store below, or <a href="%2$s">cancel and return to %1$s</a> Pro připojení k %1$s musíte být přihlášen. Přihlásit do obchodu se můžete níže, nebo %2$s můžete stornovat a vrátit se %1$s%3$s Details

To connect to %1$s you need to be logged in. Log in to your store below, or <a href="%2$s">cancel and return to %1$s</a>

To connect to %1$s you need to be logged in. Log in to your store below, or <a href="%2$s">cancel and return to %1$s</a>

Warning: Missing tags from translation.
Warning: Extra %3$s placeholder in translation.
Pro připojení k %1$s musíte být přihlášen. Přihlásit do obchodu se můžete níže, nebo %2$s můžete stornovat a vrátit se %1$s%3$s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Item #%1$s stock increased from %2$s to %3$s. Zásoby položky č. %s vzrostly z %s na %s. Details

Item #%1$s stock increased from %2$s to %3$s.

Item #%1$s stock increased from %2$s to %3$s.

Warning: Missing %1$s placeholder in translation.
Zásoby položky č. %s vzrostly z %s na %s.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: 1: product ID 2: old stock level 3: new stock level
Date added:
2022-10-13 13:37:09 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Order #%1$s has had a reversal cancelled. Please check the status of payment and update the order status accordingly here: %2$s Objednávka č. %s měla zrušené storno objednávky. Prosím zkontrolujte stav platby a aktualizujte stav objednávky zde : %s Details

Order #%1$s has had a reversal cancelled. Please check the status of payment and update the order status accordingly here: %2$s

Order #%1$s has had a reversal cancelled. Please check the status of payment and update the order status accordingly here: %2$s

Warning: Missing %1$s placeholder in translation.
Objednávka č. %s měla zrušené storno objednávky. Prosím zkontrolujte stav platby a aktualizujte stav objednávky zde : %s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: %1$s: order ID, %2$s: order link.
Date added:
2022-10-13 13:37:09 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Order #%1$s has been marked as refunded - PayPal reason code: %2$s Objednávka č. %s byla označená jako vrácená. - chybový kód platební brány PayPal: %s Details

Order #%1$s has been marked as refunded - PayPal reason code: %2$s

Order #%1$s has been marked as refunded - PayPal reason code: %2$s

Warning: Missing %1$s placeholder in translation.
Objednávka č. %s byla označená jako vrácená. - chybový kód platební brány PayPal: %s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: %1$s: order ID, %2$s: reason code.
Date added:
2022-10-13 13:37:09 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Order #%s has been marked paid by PayPal IPN, but was previously cancelled. Admin handling required. Objednávka č. %1$s byla službou PayPal IPN označena jako zaplacená, dříve však byla stornována. Vyžaduje zásah administrátora. Details

Order #%s has been marked paid by PayPal IPN, but was previously cancelled. Admin handling required.

Order #%s has been marked paid by PayPal IPN, but was previously cancelled. Admin handling required.

Warning: Missing %s placeholder in translation.
Objednávka č. %1$s byla službou PayPal IPN označena jako zaplacená, dříve však byla stornována. Vyžaduje zásah administrátora.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Refunded %1$s - Refund ID: %2$s Vráceno %s - ID vrácení: %s Details

Refunded %1$s - Refund ID: %2$s

Refunded %1$s - Refund ID: %2$s

Warning: Missing %1$s placeholder in translation.
Vráceno %s - ID vrácení: %s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
%1$s could not be installed (%2$s). <a href="%3$s">Please install it manually by clicking here.</a> %1$s nemohl být nainstalován (%2$s). %3$sNainstalujte jej prosím ručně kliknutím sem.%4$s Details

%1$s could not be installed (%2$s). <a href="%3$s">Please install it manually by clicking here.</a>

%1$s could not be installed (%2$s). <a href="%3$s">Please install it manually by clicking here.</a>

Warning: Missing tags from translation.
Warning: Extra %4$s placeholder in translation.
%1$s nemohl být nainstalován (%2$s). %3$sNainstalujte jej prosím ručně kliknutím sem.%4$s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: 1: plugin name, 2: error message, 3: URL to install plugin manually.
translators: 1: theme slug, 2: error message, 3: URL to install theme manually.
translators: 1: plugin name, 2: error message, 3: URL to install plugin manually.
translators: 1: theme slug, 2: error message, 3: URL to install theme manually.
translators: 1: plugin name, 2: error message, 3: URL to install plugin manually.
translators: 1: theme slug, 2: error message, 3: URL to install theme manually.
translators: 1: plugin name, 2: error message, 3: URL to install plugin manually.
translators: 1: theme slug, 2: error message, 3: URL to install theme manually.
translators: 1: plugin name, 2: error message, 3: URL to install plugin manually.
translators: 1: theme slug, 2: error message, 3: URL to install theme manually.
Date added:
2022-10-13 13:37:09 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
You cannot add that amount of &quot;%1$s&quot; to the cart because there is not enough stock (%2$s remaining). Požádované množství &quot;%s&quot; není možné přidat do košíku, protože není skladem v dostatečném množství (skladem je pouze %s). Details

You cannot add that amount of &quot;%1$s&quot; to the cart because there is not enough stock (%2$s remaining).

You cannot add that amount of &quot;%1$s&quot; to the cart because there is not enough stock (%2$s remaining).

Warning: Missing %1$s placeholder in translation.
Požádované množství &quot;%s&quot; není možné přidat do košíku, protože není skladem v dostatečném množství (skladem je pouze %s).

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: 1: product name 2: quantity in stock
Date added:
2020-09-11 08:58:23 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
This section controls the display of your website privacy policy. The privacy notices below will not show up unless a %s is set. Tato sekce ovládá zobrazení vašich zásad ochrany osobních údajů. Upozornění o ochraně údajů níže nebude zobrazeno, dokud nenastavíte stránku se zásadami ochrany osobních údajů. Details

This section controls the display of your website privacy policy. The privacy notices below will not show up unless a %s is set.

This section controls the display of your website privacy policy. The privacy notices below will not show up unless a %s is set.

Warning: Missing %s placeholder in translation.
Tato sekce ovládá zobrazení vašich zásad ochrany osobních údajů. Upozornění o ochraně údajů níže nebude zobrazeno, dokud nenastavíte stránku se zásadami ochrany osobních údajů.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
To receive updates and support for this extension, you need to <strong>purchase</strong> a new subscription or consolidate your extensions to one connected account by <strong><a href="%1$s" title="Sharing Docs">sharing</a> or <a href="%2$s" title="Transferring Docs">transferring</a></strong> this extension to this connected account. Po možnost aktualizací a podpory rozšíření musíte <strong>zakoupit</strong> novou licenci, nebo propojit vaše rozšíření s existujícím účtem pomocí <strong><a href="%s" title="Dokumentace">sdílení</a> nebo <a href="%s" title="Dokumentace">přesunout</a></strong> toto rozšíření pod existující účet. Details

To receive updates and support for this extension, you need to <strong>purchase</strong> a new subscription or consolidate your extensions to one connected account by <strong><a href="%1$s" title="Sharing Docs">sharing</a> or <a href="%2$s" title="Transferring Docs">transferring</a></strong> this extension to this connected account.

To receive updates and support for this extension, you need to <strong>purchase</strong> a new subscription or consolidate your extensions to one connected account by <strong><a href="%1$s" title="Sharing Docs">sharing</a> or <a href="%2$s" title="Transferring Docs">transferring</a></strong> this extension to this connected account.

Warning: Expected <a href="%1$s" title="Sharing Docs">, got <a href="%s" title="Dokumentace">.
Warning: Missing %1$s placeholder in translation.
Po možnost aktualizací a podpory rozšíření musíte <strong>zakoupit</strong> novou licenci, nebo propojit vaše rozšíření s existujícím účtem pomocí <strong><a href="%s" title="Dokumentace">sdílení</a> nebo <a href="%s" title="Dokumentace">přesunout</a></strong> toto rozšíření pod existující účet.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: 1: subscriptions docs 2: subscriptions docs
Date added:
2020-09-11 08:57:50 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
We take privacy and transparency very seriously. To learn more about what data we collect, and how we use it, please visit <a href="%s">our Privacy Policy</a>. Soukromí a bezpečnost nebereme na lehkou váhu. Pro více informací o tom jaká data shromažďujeme a jak je zpracováváme, navštivte adresu <a href="%s" target="_blank">WordPress.org/about/privacy</a>. Details

We take privacy and transparency very seriously. To learn more about what data we collect, and how we use it, please visit <a href="%s">our Privacy Policy</a>.

We take privacy and transparency very seriously. To learn more about what data we collect, and how we use it, please visit <a href="%s">our Privacy Policy</a>.

Warning: Expected <a href="%s">, got <a href="%s" target="_blank">.
Soukromí a bezpečnost nebereme na lehkou váhu. Pro více informací o tom jaká data shromažďujeme a jak je zpracováváme, navštivte adresu <a href="%s" target="_blank">WordPress.org/about/privacy</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Hi, this is a comment. To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard. Commenter avatars come from <a href="%s">Gravatar</a>. Zdravím, tohle je komentář. Chcete-li začít se schvalováním, úpravami a mazáním komentářů, pak si prohlédněte sekci Komentáře na nástěnce. Profilové obrázky komentujících vám přináší služba <a href="https://gravatar.com">Gravatar</a>. Details

Hi, this is a comment. To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard. Commenter avatars come from <a href="%s">Gravatar</a>.

Hi, this is a comment. To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard. Commenter avatars come from <a href="%s">Gravatar</a>.

Warning: Expected <a href="%s">, got <a href="https://gravatar.com">.
Warning: Missing %s placeholder in translation.
Zdravím, tohle je komentář. Chcete-li začít se schvalováním, úpravami a mazáním komentářů, pak si prohlédněte sekci Komentáře na nástěnce. Profilové obrázky komentujících vám přináší služba <a href="https://gravatar.com">Gravatar</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as