Translation of WordPress.com: Welsh Glossary

12,474 / 65,680 Strings (18 %)

Validator: Rhoslyn Prys. More information.

1 2 3 4384
Filter ↓ Sort ↓ All (65,693) Untranslated (53,210) Waiting (0) Fuzzy (64) Warnings (0)
Prio Original string Translation
A home for all of your videos. Cartref i'ch holl fideos. Details

A home for all of your videos.

A home for all of your videos.

Cartref i'ch holl fideos.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
A simple theme designed to facilitate restaurant owners' experience when building their sites. Is clean, direct, and customizable. Thema syml a gynlluniwyd i hwyluso profiad perchnogion bwytai wrth adeiladu eu safleoedd. Yn lân, yn uniongyrchol, ac yn gyfaddasadwy. Details

A simple theme designed to facilitate restaurant owners' experience when building their sites. Is clean, direct, and customizable.

A simple theme designed to facilitate restaurant owners' experience when building their sites. Is clean, direct, and customizable.

Thema syml a gynlluniwyd i hwyluso profiad perchnogion bwytai wrth adeiladu eu safleoedd. Yn lân, yn uniongyrchol, ac yn gyfaddasadwy.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Poema pays tribute to the revered Portuguese writer and poet Fernando Pessoa, and his various pseudonyms. Its minimalist design features a black and white color scheme, complemented by an elegant serif font. Poema's carefully crafted templates boast a comfortable content width and meticulously considered white space that create a calming and immersive reading experience, ideal for the appreciation of poetry. Mae Poema yn talu teyrnged i'r llenor a'r bardd enwog o Bortiwgal, Fernando Pessoa, a'i wahanol ffugenwau. Mae ei ddyluniad minimalaidd yn cynnwys cynllun lliw du a gwyn, wedi'i ategu gan ffont serif cain. Mae templedi sydd wedi’u crefftio’n ofalus gan Poema yn cynnwys lled cynnwys cyfforddus a gofod gwyn wedi’i ystyried yn ofalus sy’n creu profiad darllen tawelu a throchi, sy’n ddelfrydol ar gyfer gwerthfawrogi barddoniaeth. Details

Poema pays tribute to the revered Portuguese writer and poet Fernando Pessoa, and his various pseudonyms. Its minimalist design features a black and white color scheme, complemented by an elegant serif font. Poema's carefully crafted templates boast a comfortable content width and meticulously considered white space that create a calming and immersive reading experience, ideal for the appreciation of poetry.

Poema pays tribute to the revered Portuguese writer and poet Fernando Pessoa, and his various pseudonyms. Its minimalist design features a black and white color scheme, complemented by an elegant serif font. Poema's carefully crafted templates boast a comfortable content width and meticulously considered white space that create a calming and immersive reading experience, ideal for the appreciation of poetry.

Mae Poema yn talu teyrnged i'r llenor a'r bardd enwog o Bortiwgal, Fernando Pessoa, a'i wahanol ffugenwau. Mae ei ddyluniad minimalaidd yn cynnwys cynllun lliw du a gwyn, wedi'i ategu gan ffont serif cain. Mae templedi sydd wedi’u crefftio’n ofalus gan Poema yn cynnwys lled cynnwys cyfforddus a gofod gwyn wedi’i ystyried yn ofalus sy’n creu profiad darllen tawelu a throchi, sy’n ddelfrydol ar gyfer gwerthfawrogi barddoniaeth.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Ueno is a mobile-first theme suitable for any kind of blog or website. It has an opinionated default style and two alternative style variations. Mae Ueno yn thema symudol-gyntaf sy'n addas ar gyfer unrhyw fath o flog neu wefan. Mae ganddo arddull ragosodedig a dau amrywiad arddull amgen. Details

Ueno is a mobile-first theme suitable for any kind of blog or website. It has an opinionated default style and two alternative style variations.

Ueno is a mobile-first theme suitable for any kind of blog or website. It has an opinionated default style and two alternative style variations.

Mae Ueno yn thema symudol-gyntaf sy'n addas ar gyfer unrhyw fath o flog neu wefan. Mae ganddo arddull ragosodedig a dau amrywiad arddull amgen.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Iotix provides a great starting point for creating a business or startup website. Mae Iotix yn fan cychwyn gwych ar gyfer creu gwefan busnes neu fusnes ifanc. Details

Iotix provides a great starting point for creating a business or startup website.

Iotix provides a great starting point for creating a business or startup website.

Mae Iotix yn fan cychwyn gwych ar gyfer creu gwefan busnes neu fusnes ifanc.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Continue with Free plan Parhewch â'r cynllun Rhad ac Am Ddim Details

Continue with Free plan

Continue with Free plan

Parhewch â'r cynllun Rhad ac Am Ddim

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Get %(planTitle)s - %(planPrice)s/month Cael %(planTitle)s - %(planPrice)s/mis Details

Get %(planTitle)s - %(planPrice)s/month

Get %(planTitle)s - %(planPrice)s/month

Cael %(planTitle)s - %(planPrice)s/mis

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Custom domains are only available with a paid plan. And they are free for the first year with an annual paid plan. Dim ond gyda chynllun taledig y mae parthau cyfaddasadwy ar gael. Ac maen nhw am ddim am y flwyddyn gyntaf gyda chynllun taledig blynyddol. Details

Custom domains are only available with a paid plan. And they are free for the first year with an annual paid plan.

Custom domains are only available with a paid plan. And they are free for the first year with an annual paid plan.

Dim ond gyda chynllun taledig y mae parthau cyfaddasadwy ar gael. Ac maen nhw am ddim am y flwyddyn gyntaf gyda chynllun taledig blynyddol.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
A paid plan is required for your domain. Mae angen cynllun taledig ar gyfer eich parth. Details

A paid plan is required for your domain.

A paid plan is required for your domain.

Mae angen cynllun taledig ar gyfer eich parth.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
{{span}}Free for the first year with annual paid plans{{/span}} {{span}}Am ddim am y flwyddyn gyntaf gyda chynlluniau taledig blynyddol{{/span}} Details

{{span}}Free for the first year with annual paid plans{{/span}}

{{span}}Free for the first year with annual paid plans{{/span}}

{{span}}Am ddim am y flwyddyn gyntaf gyda chynlluniau taledig blynyddol{{/span}}

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
A theme in homage to George Lois, visionary American Art Director, and author. We will all miss your big ideas. Rest in Peace, George. From the Creative People of Automattic. Thema mewn teyrnged i George Lois, Cyfarwyddwr Celf Americanaidd gweledigaethol, ac awdur. Byddwn ni i gyd yn gweld eisiau eich syniadau mawr. Gorffwysa mewn hedd, George. Gan Bobl Greadigol Awtomataidd. Details

A theme in homage to George Lois, visionary American Art Director, and author. We will all miss your big ideas. Rest in Peace, George. From the Creative People of Automattic.

A theme in homage to George Lois, visionary American Art Director, and author. We will all miss your big ideas. Rest in Peace, George. From the Creative People of Automattic.

Thema mewn teyrnged i George Lois, Cyfarwyddwr Celf Americanaidd gweledigaethol, ac awdur. Byddwn ni i gyd yn gweld eisiau eich syniadau mawr. Gorffwysa mewn hedd, George. Gan Bobl Greadigol Awtomataidd.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Or <b>save %d%%</b> when you pay for 2 years upfront Neu <b>arbedwch %d%%</b> pan fyddwch yn talu am 2 flynedd ymlaen llaw Details

Or <b>save %d%%</b> when you pay for 2 years upfront

Or <b>save %d%%</b> when you pay for 2 years upfront

Neu <b>arbedwch %d%%</b> pan fyddwch yn talu am 2 flynedd ymlaen llaw

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %d is the percentage less to be saved
Date added:
2023-08-23 16:17:46 GMT
Translated by:
Rhoslyn Prys (gwgan)
Priority:
high
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
By switching to an annual plan, you could be paying just %1$s per month. That’s %2$s%% less than your current monthly plan. You’re a click away from paying less! Drwy newid i gynllun blynyddol, gallech fod yn talu dim ond %1$s y mis. Mae hynny %2$s%% yn llai na'ch cynllun misol cyfredol. Rydych chi un clic i ffwrdd o dalu llai! Details

By switching to an annual plan, you could be paying just %1$s per month. That’s %2$s%% less than your current monthly plan. You’re a click away from paying less!

By switching to an annual plan, you could be paying just %1$s per month. That’s %2$s%% less than your current monthly plan. You’re a click away from paying less!

Drwy newid i gynllun blynyddol, gallech fod yn talu dim ond %1$s y mis. Mae hynny %2$s%% yn llai na'ch cynllun misol cyfredol. Rydych chi un clic i ffwrdd o dalu llai!

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %$1s is the plan cost per month, %$2s is the savings they will make expressed as a percentage
Date added:
2023-08-23 16:17:47 GMT
Translated by:
Rhoslyn Prys (gwgan)
Priority:
high
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Get the best value for money by paying for two years in advance, taking down the cost of your %1$s plan to just <b>%2$s</b> per year. This way you’ll also ensure uninterrupted service as you won’t have to worry about renewing your plan. Cewch y gwerth gorau am arian trwy dalu am ddwy flynedd ymlaen llaw, gan dynnu cost eich cynllun %1$s i lawr i ddim ond <b>%2$s</b> y flwyddyn. Fel hyn byddwch hefyd yn sicrhau gwasanaeth di-dor gan na fydd yn rhaid i chi boeni am adnewyddu eich cynllun. Details

Get the best value for money by paying for two years in advance, taking down the cost of your %1$s plan to just <b>%2$s</b> per year. This way you’ll also ensure uninterrupted service as you won’t have to worry about renewing your plan.

Get the best value for money by paying for two years in advance, taking down the cost of your %1$s plan to just <b>%2$s</b> per year. This way you’ll also ensure uninterrupted service as you won’t have to worry about renewing your plan.

Cewch y gwerth gorau am arian trwy dalu am ddwy flynedd ymlaen llaw, gan dynnu cost eich cynllun %1$s i lawr i ddim ond <b>%2$s</b> y flwyddyn. Fel hyn byddwch hefyd yn sicrhau gwasanaeth di-dor gan na fydd yn rhaid i chi boeni am adnewyddu eich cynllun.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s is a product name (eg. WordPress.com Premium), %2$s is cost of plan
Date added:
2023-08-23 16:17:47 GMT
Translated by:
Rhoslyn Prys (gwgan)
Priority:
high
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Save <b>%s/month</b> when you pay for 1 year upfront Arbedwch <b>%s/mis</b> pan fyddwch yn talu am flwyddyn ymlaen llaw Details

Save <b>%s/month</b> when you pay for 1 year upfront

Save <b>%s/month</b> when you pay for 1 year upfront

Arbedwch <b>%s/mis</b> pan fyddwch yn talu am flwyddyn ymlaen llaw

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 2 3 4384
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as