Glossary for Mongolian translation of WordPress.com

Item Part of speech Translation Comments
account noun бүртгэл, эрх

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-09 08:50:43
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
auto-renew noun автомат сунгалт Харин үйл үг бол "автоматаар сунгах" гэнэ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-07-19 05:57:27
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
auto-renew verb автоматаар сунгах Харин нэр үг бол "автомат сунгалт" гэнэ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-07-19 05:57:39
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
Customizable noun Өөрчилж болохуйц

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-17 10:37:09
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
Data processing addendum noun Өгөгдөл боловсруулалтын нэмэлт зүйл

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-05-04 02:40:55
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
domain noun домэйн

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-07-01 12:46:19
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
eCommerce noun Интернет Худалдаа

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-15 14:31:51
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
email noun имэйл

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-06-30 10:14:44
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
feature noun боломж features - боломжууд, гэх мэт

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-06-30 10:15:22
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
feed noun урсгал Мэдээллийн усргал гэхэд илүү тохирохоор. Гэхдээ уртдаад байж магадгүй. Тодорхойлолт нь бол: an Internet service in which updates from electronic information sources (such as blogs or social media accounts) are presented in a continuous stream

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-02 05:28:31
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
forum noun хэлэлцүүлэг

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-11 23:49:17
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
Happiness Engineers noun Аз Жаргалын Инженер Угаасаа ийм л утгатай ажлын байрны нэршил

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-19 12:53:05
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
Live chat noun Шууд чат Live - шууд

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-08-17 14:25:50
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
mature adjective насанд хүрэгчдэд зориулсан

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-03 02:59:24
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
Notification noun Сонордуулга Ер нь ингэж бичээд хэвшсэн шүү дээ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-06-12 07:56:15
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
Personal plan noun Хувийн багц

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-02 05:28:46
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
Plan noun Багц Үйлчилгээний багц гэдэгт хэрэглэгдэнэ

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-27 07:49:34
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
plugin noun нэмэлт Plugin - Өмнө нь байсан, үндсэн "боломж" буюу "feature" дээр ямар нэг өөрчлөлт оруулалгүй залгадаг нэмэлт "боломж" учир нэмэлт гэж орчуулвал утга дүйх болов уу

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-11 23:47:08
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
post noun бичвэр

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-08-05 09:04:38
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
posts noun бичвэрүүд

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-06 05:40:29
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
Premium noun Дээд Зэргийн

or Cancel

Meta

Last Modified:
2018-04-11 23:48:21
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
pro noun про Аман ярианд ихэд хэрэглэгддэг

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-10 02:31:41
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
reblog verb давтан блоглох

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-11 05:31:15
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
renew verb сунгах

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-07-19 05:56:23
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
renewal noun сунгалт Багцын сунгалт - гэх мэт

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-06-30 10:14:05
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
report verb мэдээллэх

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-03 02:58:58
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
SEO noun Хайлтын Системийн Оновчлол Олон жил ингэж хэрэглэгдэж байгаа тогтсон нэршил

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-06-27 04:08:02
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
session noun уулзалт, яриа, үе planning session - төлөвлөх үе/цаг

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-10-20 07:39:30
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
Site noun Сайт МУ -н Засгийн Газрын тогтоол, захирамжууд дээр "вэб сайт" гэсэн нэр томъёог ашигладаг.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2020-04-27 07:50:11
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
Sponsored Posts noun Төлбөртэй Бичвэрүүд

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-02-16 10:49:56
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
subscription noun үйлчилгээ Угтаа бол захиалга гэсэн үг боловч яг Монгол утга руу хөрвүүлэхэд "үйлчилгээ" болж таараад байгаа юм

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-16 04:13:13
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
support noun дэмжлэг "дэмжлэг", эсвэл "хэрэглэгчийн туслах" зэрэг байдлаар хэрэглэгдэнэ.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-07-19 05:59:14
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
theme noun загвар Сайтын загвар, харагдац

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-04-16 04:15:00
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
Two Step Authentication noun Хоёр Алхамт Баталгаажуулалт

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-05-06 14:09:32
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
Unlimited noun Хязгаарлалтгүй

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-17 10:38:06
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
VAT noun НӨАТ Value Added Tax - Нэмүү Өртгийн Албан Татвар

or Cancel

Meta

Last Modified:
2021-06-14 10:32:55
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:
website noun вэб сайт МУ -н Засгийн Газрын тогтоол, захирамжууд дээр "вэб сайт" гэсэн нэр томъёог ашигладаг.

or Cancel

Meta

Last Modified:
2019-03-26 06:40:07
Zolbayar (zolbayarq)
Actions:

Export as CSV