Translation of WordPress.com: Nepali Glossary

7,379 / 65,723 Strings (11 %)

Validator: Chandra Maharzan. More information.

1 2 3 492
Filter ↓ Sort ↓ All (65,724) Untranslated (58,236) Waiting (74) Fuzzy (161) Warnings (19) Current Filter (7,379)
Prio Original string Translation
Function wp_remove_surrounding_empty_script_tags() used incorrectly in PHP. पिएचपीमा फङ्कसन wp_remove_surrounding_empty_script_tags() को गलत प्रयोग गरियो। Details

Function wp_remove_surrounding_empty_script_tags() used incorrectly in PHP.

Function wp_remove_surrounding_empty_script_tags() used incorrectly in PHP.

पिएचपीमा फङ्कसन wp_remove_surrounding_empty_script_tags() को गलत प्रयोग गरियो।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Expected string to start with script tag (without attributes) and end with script tag, with optional whitespace. स्ट्रिङलाई ‘स्क्रिप्ट’ ट्याग (विशेषता बिना) बाट सुरु हुने र ‘स्क्रिप्ट’ ट्यागको साथ समाप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। Details

Expected string to start with script tag (without attributes) and end with script tag, with optional whitespace.

Expected string to start with script tag (without attributes) and end with script tag, with optional whitespace.

स्ट्रिङलाई ‘स्क्रिप्ट’ ट्याग (विशेषता बिना) बाट सुरु हुने र ‘स्क्रिप्ट’ ट्यागको साथ समाप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Search for commands कमान्ड खोजी गर्नुहोस् Details

Search for commands

Search for commands

कमान्ड खोजी गर्नुहोस्

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Command palette कमाण्ड प्यालेट Details

Command palette

Command palette

कमाण्ड प्यालेट

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Could not register file "%s" as a block pattern as the file does not exist. फाइल "%s" लाई ब्लक प्याटर्नको रुपमा दर्ता गर्न सकिएन किनभने फाइल अवस्थित छैन। Details

Could not register file "%s" as a block pattern as the file does not exist.

Could not register file "%s" as a block pattern as the file does not exist.

फाइल "%s" लाई ब्लक प्याटर्नको रुपमा दर्ता गर्न सकिएन किनभने फाइल अवस्थित छैन।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
There is no autosave revision for this template. यस टेम्प्लेटको लागि कुनै स्वत: बचत संशोधन छैन। Details

There is no autosave revision for this template.

There is no autosave revision for this template.

यस टेम्प्लेटको लागि कुनै स्वत: बचत संशोधन छैन।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Invalid template parent ID. अमान्य टेम्प्लेट प्यारेन्ट आईडी Details

Invalid template parent ID.

Invalid template parent ID.

अमान्य टेम्प्लेट प्यारेन्ट आईडी

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Meta keys cannot enable revisions support unless the object subtype supports revisions. मेटा किहरुले संशोधन समर्थन सक्षम गर्न सक्दैन जबसम्म अब्जेक्ट उपप्रकारले संशोधनहरुलाई समर्थन गर्दैन। Details

Meta keys cannot enable revisions support unless the object subtype supports revisions.

Meta keys cannot enable revisions support unless the object subtype supports revisions.

मेटा किहरुले संशोधन समर्थन सक्षम गर्न सक्दैन जबसम्म अब्जेक्ट उपप्रकारले संशोधनहरुलाई समर्थन गर्दैन।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Meta keys cannot enable revisions support unless the object type supports revisions. मेटा किहरुले संशोधन समर्थन सक्षम गर्न सक्दैन जबसम्म अब्जेक्ट प्रकारले संशोधनहरुलाई समर्थन गर्दैन। Details

Meta keys cannot enable revisions support unless the object type supports revisions.

Meta keys cannot enable revisions support unless the object type supports revisions.

मेटा किहरुले संशोधन समर्थन सक्षम गर्न सक्दैन जबसम्म अब्जेक्ट प्रकारले संशोधनहरुलाई समर्थन गर्दैन।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Invalid data provided. अमान्य डाटा प्रदान गरियो । Details

Invalid data provided.

Invalid data provided.

अमान्य डाटा प्रदान गरियो ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Openverse ओपनवर्स Details

Openverse

Openverse

ओपनवर्स

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Search images तस्बिरहरू खोज्नुहोस् Details

Search images

Search images

तस्बिरहरू खोज्नुहोस्

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
<a href="%1$s" rel="noopener noreferrer">Read more<span class="screen-reader-text">: %2$s</span></a> <a href="%1$s" rel="noopener noreferrer">थप पढ्नुहोस्<span class="screen-reader-text">: %2$s</span></a> Details

<a href="%1$s" rel="noopener noreferrer">Read more<span class="screen-reader-text">: %2$s</span></a>

… <a href="%1$s" rel="noopener noreferrer">Read more<span class="screen-reader-text">: %2$s</span></a>

<a href="%1$s" rel="noopener noreferrer">थप पढ्नुहोस्<span class="screen-reader-text">: %2$s</span></a>

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1: A URL to a post, 2: Hidden accessibility text: Post title
Date added:
2023-10-23 11:51:04 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Enlarged image विस्तारित तस्बिर Details

Enlarged image

Enlarged image

विस्तारित तस्बिर

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
The block widgets require JavaScript. Please enable JavaScript in your browser settings, or activate the <a href="%s">Classic Widgets plugin</a>. ब्लक विजेटहरुलाई जाभास्क्रिप्ट आवश्यक पर्छ। तपाईंको ब्राउजर सेटिङमा जाभास्क्रिप्ट सक्षम गर्नुहोस् वा <a href="%s">क्लासिक विजेट प्लगिन</a> सक्रिय गर्नुहोस्। Details

The block widgets require JavaScript. Please enable JavaScript in your browser settings, or activate the <a href="%s">Classic Widgets plugin</a>.

The block widgets require JavaScript. Please enable JavaScript in your browser settings, or activate the <a href="%s">Classic Widgets plugin</a>.

ब्लक विजेटहरुलाई जाभास्क्रिप्ट आवश्यक पर्छ। तपाईंको ब्राउजर सेटिङमा जाभास्क्रिप्ट सक्षम गर्नुहोस् वा <a href="%s">क्लासिक विजेट प्लगिन</a> सक्रिय गर्नुहोस्।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: Link to activate the Classic Widgets plugin.
Date added:
2023-10-23 11:51:08 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 2 3 492
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as