Translation of WordPress.com: Nepali Glossary

5,541 / 30,414 Strings (18 %)

Validator: Chandra Maharzan. More information.

1 2 3 4
Filter ↓ Sort ↓ All (30,414) Untranslated (24,814) Waiting (53) Fuzzy (53) Warnings (12)
Prio Original string Translation
Howdy! Since WordPress 5.2 there is a built-in feature that detects when a plugin or theme causes a fatal error on your site, and notifies you with this automated email. ###CAUSE### First, visit your website (###SITEURL###) and check for any visible issues. Next, visit the page where the error was caught (###PAGEURL###) and check for any visible issues. ###SUPPORT### If your site appears broken and you can't access your dashboard normally, WordPress now has a special "recovery mode". This lets you safely login to your dashboard and investigate further. ###LINK### To keep your site safe, this link will expire in ###EXPIRES###. Don't worry about that, though: a new link will be emailed to you if the error occurs again after it expires. When seeking help with this issue, you may be asked for some of the following information: ###DEBUG### ###DETAILS### नमस्ते! वर्डप्रेस ५.२ देखि यो सेवा वर्डप्रेसमा संलग्न गरिएको छ जसले कुनै प्लगिन वा थिमले तपाईंको साइटमा गम्भीर त्रुटि उत्पन्न गरेमा त्यसको पत्ता लगाई तपाईंलाई यस स्वचालित इमेलद्वारा सूचित गर्दछ। ###CAUSE### सबभन्दा पहिले तपाईंको साइटमा (###SITEURL###) जानुहोस् र दर्शनीय समस्याहरु जांच गर्नुहोस्। त्यसपछि, जुन पृष्ठमा त्रुटि भेटिएको थियो (###PAGEURL###), त्यस पृष्ठमा जानुहोस् र दर्शनीय समस्याहरु जांच गर्नुहोस्। ###SUPPORT### यदि तपाईंको साइट बिग्रिएको देखियो र तपाईं ड्यासबोर्ड सामान्य रूपमा पहुँच गर्न सक्नु भएन भने वर्डप्रेसमा अब बिशेष पुनर्प्रप्ति (रिकभरी) मोड छ। यसले तपाईंलाई सुरक्षित रूपमा तपाईंको ड्यासबोर्डमा लगइन गर्न दिनेछ र तपाईं थप छानवीन गर्न सक्नुहुनेछ। ###LINK### तपाईंको साइट सुरक्षित राख्न, यो लिंकको अवधि ###EXPIRES### मा समाप्त हुनेछ। यसबारे चिन्ता नलिनुहोला: यदि त्यो त्रुटि फेरि उत्पन्न भएमा तपाईंलाई यो लिंकको म्याद समाप्त भएपछि नयाँ लिंक इमेलद्वारा पठाईनेछ। ###DETAILS### Details

Howdy! Since WordPress 5.2 there is a built-in feature that detects when a plugin or theme causes a fatal error on your site, and notifies you with this automated email. ###CAUSE### First, visit your website (###SITEURL###) and check for any visible issues. Next, visit the page where the error was caught (###PAGEURL###) and check for any visible issues. ###SUPPORT### If your site appears broken and you can't access your dashboard normally, WordPress now has a special "recovery mode". This lets you safely login to your dashboard and investigate further. ###LINK### To keep your site safe, this link will expire in ###EXPIRES###. Don't worry about that, though: a new link will be emailed to you if the error occurs again after it expires. When seeking help with this issue, you may be asked for some of the following information: ###DEBUG### ###DETAILS###

Howdy! Since WordPress 5.2 there is a built-in feature that detects when a plugin or theme causes a fatal error on your site, and notifies you with this automated email. ###CAUSE### First, visit your website (###SITEURL###) and check for any visible issues. Next, visit the page where the error was caught (###PAGEURL###) and check for any visible issues. ###SUPPORT### If your site appears broken and you can't access your dashboard normally, WordPress now has a special "recovery mode". This lets you safely login to your dashboard and investigate further. ###LINK### To keep your site safe, this link will expire in ###EXPIRES###. Don't worry about that, though: a new link will be emailed to you if the error occurs again after it expires. When seeking help with this issue, you may be asked for some of the following information: ###DEBUG### ###DETAILS###

नमस्ते! वर्डप्रेस ५.२ देखि यो सेवा वर्डप्रेसमा संलग्न गरिएको छ जसले कुनै प्लगिन वा थिमले तपाईंको साइटमा गम्भीर त्रुटि उत्पन्न गरेमा त्यसको पत्ता लगाई तपाईंलाई यस स्वचालित इमेलद्वारा सूचित गर्दछ। ###CAUSE### सबभन्दा पहिले तपाईंको साइटमा (###SITEURL###) जानुहोस् र दर्शनीय समस्याहरु जांच गर्नुहोस्। त्यसपछि, जुन पृष्ठमा त्रुटि भेटिएको थियो (###PAGEURL###), त्यस पृष्ठमा जानुहोस् र दर्शनीय समस्याहरु जांच गर्नुहोस्। ###SUPPORT### यदि तपाईंको साइट बिग्रिएको देखियो र तपाईं ड्यासबोर्ड सामान्य रूपमा पहुँच गर्न सक्नु भएन भने वर्डप्रेसमा अब बिशेष पुनर्प्रप्ति (रिकभरी) मोड छ। यसले तपाईंलाई सुरक्षित रूपमा तपाईंको ड्यासबोर्डमा लगइन गर्न दिनेछ र तपाईं थप छानवीन गर्न सक्नुहुनेछ। ###LINK### तपाईंको साइट सुरक्षित राख्न, यो लिंकको अवधि ###EXPIRES### मा समाप्त हुनेछ। यसबारे चिन्ता नलिनुहोला: यदि त्यो त्रुटि फेरि उत्पन्न भएमा तपाईंलाई यो लिंकको म्याद समाप्त भएपछि नयाँ लिंक इमेलद्वारा पठाईनेछ। ###DETAILS###

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-05-12 12:16:03 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
That’s all, stop editing! Happy publishing. अहिलेलाहि यत्ती नै, सम्पादन बन्द गर्नुहोस् ! शुभ ब्लगिङ Details

That’s all, stop editing! Happy publishing.

That’s all, stop editing! Happy publishing.

अहिलेलाहि यत्ती नै, सम्पादन बन्द गर्नुहोस् ! शुभ ब्लगिङ

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-05-03 10:16:56 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
All Themes थिमहरु थप्नुहोस् Details

All Themes

All Themes

थिमहरु थप्नुहोस्

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2015-02-17 04:15:38 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
%1$s %2$s, %3$s @ %4$s:%5$s %1$s %2$s, %3$s @ %4$s : %5$s Details

%1$s %2$s, %3$s @ %4$s:%5$s

%1$s %2$s, %3$s @ %4$s:%5$s

%1$s %2$s, %3$s @ %4$s : %5$s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: 1: month, 2: day, 3: year, 4: hour, 5: minute
Date added:
2013-09-04 15:59:06 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Do not deregister the %1$s script in the administration area. To target the front-end theme, use the %2$s hook. प्रशासन क्षेत्रमा %1$s लिपिको दर्ता फिर्ता नगर्नुहोस् । फ्रन्टएण्ड विषयवस्तुलाई लक्षित गर्नको लागि %2$s हुकको प्रयोग गर्नुहोस् । Details

Do not deregister the %1$s script in the administration area. To target the front-end theme, use the %2$s hook.

Do not deregister the %1$s script in the administration area. To target the front-end theme, use the %2$s hook.

प्रशासन क्षेत्रमा %1$s लिपिको दर्ता फिर्ता नगर्नुहोस् । फ्रन्टएण्ड विषयवस्तुलाई लक्षित गर्नको लागि %2$s हुकको प्रयोग गर्नुहोस् ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: 1: Script name, 2: wp_enqueue_scripts
Date added:
2014-11-18 09:42:44 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
F j, Y @ H:i:s revision date format j F, Y @ G:i:s Details

F j, Y @ H:i:s

F j, Y @ H:i:s

j F, Y @ G:i:s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Context:
revision date format
Comment:
translators: Revision date format, see https://secure.php.net/date
Date added:
2013-09-04 15:59:07 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Distraction-free writing mode बाधा रहित लेख्ने वातावरण Details

Distraction-free writing mode

Distraction-free writing mode

बाधा रहित लेख्ने वातावरण

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2013-09-04 15:59:22 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Sorry, you have used your space allocation of %s. Please delete some files to upload more files. माफ गर्नुहोस्, तपाईंले आफ्नो निर्धारण स्पेस प्रयोग गरि सक्नु भएको छ। कृपया थप फाइलहरू अपलोड गर्न केही फाइलहरू मेटाउनहोस् । Details

Sorry, you have used your space allocation of %s. Please delete some files to upload more files.

Sorry, you have used your space allocation of %s. Please delete some files to upload more files.

माफ गर्नुहोस्, तपाईंले आफ्नो निर्धारण स्पेस प्रयोग गरि सक्नु भएको छ। कृपया थप फाइलहरू अपलोड गर्न केही फाइलहरू मेटाउनहोस् ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: allowed space allocation
translators: %s: Allowed space allocation.
translators: %s: allowed space allocation
translators: %s: Allowed space allocation.
Date added:
2017-05-03 10:16:43 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Hint: The password should be at least twelve characters long. To make it stronger, use upper and lower case letters, numbers, and symbols like ! " ? $ % ^ & ). संकेत : पासवर्ड कम्तिमा ७ अक्षर लामो हुनुपर्छ । त्यसलाई बलियो बनाउन, ठूलो, सानो अक्षरहरु, नम्बर र चिन्हरु जस्तै ! " ? $ % ^ र ) प्रयोग गर्नुहोस् । Details

Hint: The password should be at least twelve characters long. To make it stronger, use upper and lower case letters, numbers, and symbols like ! " ? $ % ^ & ).

Hint: The password should be at least twelve characters long. To make it stronger, use upper and lower case letters, numbers, and symbols like ! " ? $ % ^ & ).

संकेत : पासवर्ड कम्तिमा ७ अक्षर लामो हुनुपर्छ । त्यसलाई बलियो बनाउन, ठूलो, सानो अक्षरहरु, नम्बर र चिन्हरु जस्तै ! " ? $ % ^ र ) प्रयोग गर्नुहोस् ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2014-11-18 09:42:40 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Sorry, you are not allowed to create terms in this taxonomy. तपाईंलाई यस वर्गीकरणमा पदहरु सृजना गर्न अनुमति छैन । Details

Sorry, you are not allowed to create terms in this taxonomy.

Sorry, you are not allowed to create terms in this taxonomy.

तपाईंलाई यस वर्गीकरणमा पदहरु सृजना गर्न अनुमति छैन ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2013-09-04 15:59:31 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Sorry, you are not allowed to edit terms in this taxonomy. तपाईंलाई यस वर्गीकरणको पद सम्पादन गर्ने अनुमति छैन । Details

Sorry, you are not allowed to edit terms in this taxonomy.

Sorry, you are not allowed to edit terms in this taxonomy.

तपाईंलाई यस वर्गीकरणको पद सम्पादन गर्ने अनुमति छैन ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2013-09-04 15:59:31 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Sorry, you are not allowed to assign terms in this taxonomy. तपाईंलाई यस वर्गीकरणमा पदहरु नियुक्त गर्ने अनुमति छैन । Details

Sorry, you are not allowed to assign terms in this taxonomy.

Sorry, you are not allowed to assign terms in this taxonomy.

तपाईंलाई यस वर्गीकरणमा पदहरु नियुक्त गर्ने अनुमति छैन ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2013-09-04 15:59:32 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Sorry, you are not allowed to edit posts in this post type. माफ गर्नुहोला, तपाईँसंग यस्तो किसिमको लेख सम्पादन गर्ने अनुमति छैन । Details

Sorry, you are not allowed to edit posts in this post type.

Sorry, you are not allowed to edit posts in this post type.

माफ गर्नुहोला, तपाईँसंग यस्तो किसिमको लेख सम्पादन गर्ने अनुमति छैन ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2014-11-18 09:42:45 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
You have been added to this site. Please visit the <a href="%1$s">homepage</a> or <a href="%2$s">log in</a> using your username and password. तपाईंलाई यो साइटमा थपिएको छ । कृपया <a href="%1$">गृहपृष्ठमा जानुहोस</a> वा आफ्ऩो प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड राखेर <a href="%1$">भित्र जानुहोस</a> । Details

You have been added to this site. Please visit the <a href="%1$s">homepage</a> or <a href="%2$s">log in</a> using your username and password.

You have been added to this site. Please visit the <a href="%1$s">homepage</a> or <a href="%2$s">log in</a> using your username and password.

तपाईंलाई यो साइटमा थपिएको छ । कृपया <a href="%1$">गृहपृष्ठमा जानुहोस</a> वा आफ्ऩो प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड राखेर <a href="%1$">भित्र जानुहोस</a>

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2013-09-04 15:59:51 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Post add new from admin bar लेख Details

Post

Post

लेख

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Context:
add new from admin bar
Date added:
2013-09-04 15:59:52 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 2 3 4
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as