Translation of WordPress.com: Nepali Glossary

5,007 / 45,876 Strings (10 %)

Validator: Chandra Maharzan. More information.

1 2 3 11
Filter ↓ Sort ↓ All (45,876) Untranslated (40,674) Waiting (66) Fuzzy (157) Warnings (12)
Prio Original string Translation
%1$s => %2$s %1$s मा %2$s Details

%1$s => %2$s

%1$s => %2$s

%1$s मा %2$s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
The terms assigned to the post in the %s taxonomy. %s ट्याक्सोनोमीको अब्जेक्टमा तोकिएको टर्महरु । Details

The terms assigned to the post in the %s taxonomy.

The terms assigned to the post in the %s taxonomy.

%s ट्याक्सोनोमीको अब्जेक्टमा तोकिएको टर्महरु ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Sort collection by post attribute. अब्जेक्टको विशेषता अनुसार संग्रह क्रम्बद्ध गर्ने। Details

Sort collection by post attribute.

Sort collection by post attribute.

अब्जेक्टको विशेषता अनुसार संग्रह क्रम्बद्ध गर्ने।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
HTML title for the post, transformed for display. अब्जेक्ट्को लागि एचटिएमएल शीर्षक, प्रदर्शन गर्न रुपान्तरण गरिएको । Details

HTML title for the post, transformed for display.

HTML title for the post, transformed for display.

अब्जेक्ट्को लागि एचटिएमएल शीर्षक, प्रदर्शन गर्न रुपान्तरण गरिएको ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
The ID for the parent of the post. अब्जेक्टको प्यारेन्टको लागि आईडी। Details

The ID for the parent of the post.

The ID for the parent of the post.

अब्जेक्टको प्यारेन्टको लागि आईडी।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
The title for the post. अब्जेक्टको लागि शीर्षक। Details

The title for the post.

The title for the post.

अब्जेक्टको लागि शीर्षक।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
A named status for the post. अब्जेक्टको लगि नमाकरण गरिएको स्टाटस । Details

A named status for the post.

A named status for the post.

अब्जेक्टको लगि नमाकरण गरिएको स्टाटस ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
An alphanumeric identifier for the revision unique to its type. यसको प्रकारमा अद्वितीय भएको टर्मको लागि एक अल्फान्युमेरिक परिचायक। Details

An alphanumeric identifier for the revision unique to its type.

An alphanumeric identifier for the revision unique to its type.

यसको प्रकारमा अद्वितीय भएको टर्मको लागि एक अल्फान्युमेरिक परिचायक।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
The date the revision was last modified, as GMT. अब्जेक्ट पछिल्लो परिमार्जन भएको मिति, जीयमटीमा । Details

The date the revision was last modified, as GMT.

The date the revision was last modified, as GMT.

अब्जेक्ट पछिल्लो परिमार्जन भएको मिति, जीयमटीमा ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
The date the revision was last modified, in the site's timezone. अब्जेक्ट पछिल्लो परिमार्जन भएको मिति, साइटको समय क्षेत्रमा । Details

The date the revision was last modified, in the site's timezone.

The date the revision was last modified, in the site's timezone.

अब्जेक्ट पछिल्लो परिमार्जन भएको मिति, साइटको समय क्षेत्रमा ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
GUID for the revision, as it exists in the database. अब्जेक्टको लागि जीयुआइडी, किनभने यो डाटाबेसमा अवस्थित छ । Details

GUID for the revision, as it exists in the database.

GUID for the revision, as it exists in the database.

अब्जेक्टको लागि जीयुआइडी, किनभने यो डाटाबेसमा अवस्थित छ ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
The date the revision was published, in the site's timezone. साइटको टाइमजोनमा प्रकाशित भएको अब्जेक्ट । Details

The date the revision was published, in the site's timezone.

The date the revision was published, in the site's timezone.

साइटको टाइमजोनमा प्रकाशित भएको अब्जेक्ट ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Sort collection by comment attribute. अब्जेक्टको विशेषता अनुसार संग्रह क्रम्बद्ध गर्ने। Details

Sort collection by comment attribute.

Sort collection by comment attribute.

अब्जेक्टको विशेषता अनुसार संग्रह क्रम्बद्ध गर्ने।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
HTML content for the comment, transformed for display. अब्जेक्ट्को लागि एचटिएमएल सामग्री, प्रदर्शन गर्न रुपान्तरण गरिएको । Details

HTML content for the comment, transformed for display.

HTML content for the comment, transformed for display.

अब्जेक्ट्को लागि एचटिएमएल सामग्री, प्रदर्शन गर्न रुपान्तरण गरिएको ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
The date the comment was published, in the site's timezone. साइटको टाइमजोनमा प्रकाशित भएको अब्जेक्ट । Details

The date the comment was published, in the site's timezone.

The date the comment was published, in the site's timezone.

साइटको टाइमजोनमा प्रकाशित भएको अब्जेक्ट ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 2 3 11
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as