Translation of WordPress.com: Nepali Glossary

5,482 / 32,572 Strings (16 %)

Validator: Chandra Maharzan. More information.

1 2 3
Filter ↓ Sort ↓ All (32,572) Untranslated (27,004) Waiting (57) Fuzzy (44) Warnings (12)
Prio Original string Translation
Howdy! Since WordPress 5.2 there is a built-in feature that detects when a plugin or theme causes a fatal error on your site, and notifies you with this automated email. ###CAUSE### First, visit your website (###SITEURL###) and check for any visible issues. Next, visit the page where the error was caught (###PAGEURL###) and check for any visible issues. ###SUPPORT### If your site appears broken and you can't access your dashboard normally, WordPress now has a special "recovery mode". This lets you safely login to your dashboard and investigate further. ###LINK### To keep your site safe, this link will expire in ###EXPIRES###. Don't worry about that, though: a new link will be emailed to you if the error occurs again after it expires. When seeking help with this issue, you may be asked for some of the following information: ###DEBUG### ###DETAILS### नमस्ते! वर्डप्रेस ५.२ देखि यो सेवा वर्डप्रेसमा संलग्न गरिएको छ जसले कुनै प्लगिन वा थिमले तपाईंको साइटमा गम्भीर त्रुटि उत्पन्न गरेमा त्यसको पत्ता लगाई तपाईंलाई यस स्वचालित इमेलद्वारा सूचित गर्दछ। ###CAUSE### सबभन्दा पहिले तपाईंको साइटमा (###SITEURL###) जानुहोस् र दर्शनीय समस्याहरु जांच गर्नुहोस्। त्यसपछि, जुन पृष्ठमा त्रुटि भेटिएको थियो (###PAGEURL###), त्यस पृष्ठमा जानुहोस् र दर्शनीय समस्याहरु जांच गर्नुहोस्। ###SUPPORT### यदि तपाईंको साइट बिग्रिएको देखियो र तपाईं ड्यासबोर्ड सामान्य रूपमा पहुँच गर्न सक्नु भएन भने वर्डप्रेसमा अब बिशेष पुनर्प्रप्ति (रिकभरी) मोड छ। यसले तपाईंलाई सुरक्षित रूपमा तपाईंको ड्यासबोर्डमा लगइन गर्न दिनेछ र तपाईं थप छानवीन गर्न सक्नुहुनेछ। ###LINK### तपाईंको साइट सुरक्षित राख्न, यो लिंकको अवधि ###EXPIRES### मा समाप्त हुनेछ। यसबारे चिन्ता नलिनुहोला: यदि त्यो त्रुटि फेरि उत्पन्न भएमा तपाईंलाई यो लिंकको म्याद समाप्त भएपछि नयाँ लिंक इमेलद्वारा पठाईनेछ। ###DETAILS### Details

Howdy! Since WordPress 5.2 there is a built-in feature that detects when a plugin or theme causes a fatal error on your site, and notifies you with this automated email. ###CAUSE### First, visit your website (###SITEURL###) and check for any visible issues. Next, visit the page where the error was caught (###PAGEURL###) and check for any visible issues. ###SUPPORT### If your site appears broken and you can't access your dashboard normally, WordPress now has a special "recovery mode". This lets you safely login to your dashboard and investigate further. ###LINK### To keep your site safe, this link will expire in ###EXPIRES###. Don't worry about that, though: a new link will be emailed to you if the error occurs again after it expires. When seeking help with this issue, you may be asked for some of the following information: ###DEBUG### ###DETAILS###

Howdy! Since WordPress 5.2 there is a built-in feature that detects when a plugin or theme causes a fatal error on your site, and notifies you with this automated email. ###CAUSE### First, visit your website (###SITEURL###) and check for any visible issues. Next, visit the page where the error was caught (###PAGEURL###) and check for any visible issues. ###SUPPORT### If your site appears broken and you can't access your dashboard normally, WordPress now has a special "recovery mode". This lets you safely login to your dashboard and investigate further. ###LINK### To keep your site safe, this link will expire in ###EXPIRES###. Don't worry about that, though: a new link will be emailed to you if the error occurs again after it expires. When seeking help with this issue, you may be asked for some of the following information: ###DEBUG### ###DETAILS###

नमस्ते! वर्डप्रेस ५.२ देखि यो सेवा वर्डप्रेसमा संलग्न गरिएको छ जसले कुनै प्लगिन वा थिमले तपाईंको साइटमा गम्भीर त्रुटि उत्पन्न गरेमा त्यसको पत्ता लगाई तपाईंलाई यस स्वचालित इमेलद्वारा सूचित गर्दछ। ###CAUSE### सबभन्दा पहिले तपाईंको साइटमा (###SITEURL###) जानुहोस् र दर्शनीय समस्याहरु जांच गर्नुहोस्। त्यसपछि, जुन पृष्ठमा त्रुटि भेटिएको थियो (###PAGEURL###), त्यस पृष्ठमा जानुहोस् र दर्शनीय समस्याहरु जांच गर्नुहोस्। ###SUPPORT### यदि तपाईंको साइट बिग्रिएको देखियो र तपाईं ड्यासबोर्ड सामान्य रूपमा पहुँच गर्न सक्नु भएन भने वर्डप्रेसमा अब बिशेष पुनर्प्रप्ति (रिकभरी) मोड छ। यसले तपाईंलाई सुरक्षित रूपमा तपाईंको ड्यासबोर्डमा लगइन गर्न दिनेछ र तपाईं थप छानवीन गर्न सक्नुहुनेछ। ###LINK### तपाईंको साइट सुरक्षित राख्न, यो लिंकको अवधि ###EXPIRES### मा समाप्त हुनेछ। यसबारे चिन्ता नलिनुहोला: यदि त्यो त्रुटि फेरि उत्पन्न भएमा तपाईंलाई यो लिंकको म्याद समाप्त भएपछि नयाँ लिंक इमेलद्वारा पठाईनेछ। ###DETAILS###

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Learn more about what WordPress requires to run. वर्डप्रेस चलाउन के आवश्यक छ भन्ने बारे थप पढ्नुहोस्। Details

Learn more about what WordPress requires to run.

Learn more about what WordPress requires to run.

वर्डप्रेस चलाउन के आवश्यक छ भन्ने बारे थप पढ्नुहोस्।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
The email could not be sent. Possible reason: your host may have disabled the %s function. इमेल पठाउन सकिएन। सम्भावित कारण: तपाईंको होस्टिंग प्रदायकद्वारा mail() फंक्सन निष्क्रिय गरिएको हुनसक्छ। Details

The email could not be sent. Possible reason: your host may have disabled the %s function.

The email could not be sent. Possible reason: your host may have disabled the %s function.

इमेल पठाउन सकिएन। सम्भावित कारण: तपाईंको होस्टिंग प्रदायकद्वारा mail() फंक्सन निष्क्रिय गरिएको हुनसक्छ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Monday–Friday: 9:00AM–5:00PM Theme starter content सोमवार—शुक्रवार: ९:००एएम–५:००पिएम Details

Monday–Friday: 9:00AM–5:00PM

Monday–Friday: 9:00AM–5:00PM

सोमवार—शुक्रवार: ९:००एएम–५:००पिएम

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
The REST API can no longer be completely disabled, the %s filter can be used to restrict access to the API, instead. रेस्ट एपीआई लाई पूर्णतः असक्षम गर्न सकिदैन , यसको सट्टामा rest_authentication_errors को उपयोग एपीआई लाई प्रतिबंधित गर्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ | Details

The REST API can no longer be completely disabled, the %s filter can be used to restrict access to the API, instead.

The REST API can no longer be completely disabled, the %s filter can be used to restrict access to the API, instead.

रेस्ट एपीआई लाई पूर्णतः असक्षम गर्न सकिदैन , यसको सट्टामा rest_authentication_errors को उपयोग एपीआई लाई प्रतिबंधित गर्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ |

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Sorry, the comment could not be updated. माफ गर्नुहोस्, टिप्पणी सम्पादन गर्न सकिएन। Details

Sorry, the comment could not be updated.

Sorry, the comment could not be updated.

माफ गर्नुहोस्, टिप्पणी सम्पादन गर्न सकिएन।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Sorry, the term could not be created. माफ गर्नुहोस्, तपाईंको टर्म सिर्जना गर्न सकिएन । Details

Sorry, the term could not be created.

Sorry, the term could not be created.

माफ गर्नुहोस्, तपाईंको टर्म सिर्जना गर्न सकिएन ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Are you sure the database server is not under particularly heavy load? तपाईं डेटाबेस सर्भर विशेष भारी लोड छैन भनी निश्चित हुनुहुन्छ? Details

Are you sure the database server is not under particularly heavy load?

Are you sure the database server is not under particularly heavy load?

तपाईं डेटाबेस सर्भर विशेष भारी लोड छैन भनी निश्चित हुनुहुन्छ?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Are you sure the database server is running? डेटाबेस सर्भर चलिरहेको छ भनी तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ? Details

Are you sure the database server is running?

Are you sure the database server is running?

डेटाबेस सर्भर चलिरहेको छ भनी तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Are you sure you have typed the correct hostname? के तपाईँ निश्चित हुनुहुन्छ सही होस्टनाम टाइप छन् भनेर ? Details

Are you sure you have typed the correct hostname?

Are you sure you have typed the correct hostname?

के तपाईँ निश्चित हुनुहुन्छ सही होस्टनाम टाइप छन् भनेर ?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
We recommend you change your site domain to %1$s before enabling the network feature. It will still be possible to visit your site using the %3$s prefix with an address like %2$s but any links will not have the %3$s prefix. हामी तपाईलाई नेटवर्क फीचर सक्रिय गर्नु पहिले साइटयूआरएललाई %1$s मा बदल्न सल्लाह दिन्छौ । यो अहिले पनि सम्भव हुनसक्छ कि तपाई %2$s जस्तै ठेगानामा %3$s उपसर्गको उपयोगबाट तपाईको साइट भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ तर कुनैपनि लिंकमा %3$s उपसर्ग हुने छैन। Details

We recommend you change your site domain to %1$s before enabling the network feature. It will still be possible to visit your site using the %3$s prefix with an address like %2$s but any links will not have the %3$s prefix.

We recommend you change your site domain to %1$s before enabling the network feature. It will still be possible to visit your site using the %3$s prefix with an address like %2$s but any links will not have the %3$s prefix.

हामी तपाईलाई नेटवर्क फीचर सक्रिय गर्नु पहिले साइटयूआरएललाई %1$s मा बदल्न सल्लाह दिन्छौ । यो अहिले पनि सम्भव हुनसक्छ कि तपाई %2$s जस्तै ठेगानामा %3$s उपसर्गको उपयोगबाट तपाईको साइट भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ तर कुनैपनि लिंकमा %3$s उपसर्ग हुने छैन।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: 1: Site URL, 2: Host name, 3: www.
Date added:
2017-05-03 10:16:56 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Sorry, you are not allowed to manage block types. माफ गर्नुहोस, तपाईलाई यी विकल्पहरु व्यबस्थापन गर्न अनुमति छैन । Details

Sorry, you are not allowed to manage block types.

Sorry, you are not allowed to manage block types.

माफ गर्नुहोस, तपाईलाई यी विकल्पहरु व्यबस्थापन गर्न अनुमति छैन ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
You can now manage and live-preview Custom Header in the <a href="%s">Customizer</a>. अब तपाईं <a href="%1$s">कस्टमाइजर</a> मा कस्टम हेडर व्यवस्थापन गर्न र प्रत्यक्ष-पूर्वावलोकन गर्न सक्नुहुन्छ । Details

You can now manage and live-preview Custom Header in the <a href="%s">Customizer</a>.

You can now manage and live-preview Custom Header in the <a href="%s">Customizer</a>.

अब तपाईं <a href="%1$s">कस्टमाइजर</a> मा कस्टम हेडर व्यवस्थापन गर्न र प्रत्यक्ष-पूर्वावलोकन गर्न सक्नुहुन्छ ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: URL to header image configuration in Customizer.
Date added:
2017-05-03 10:16:41 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
You can now manage and live-preview Custom Backgrounds in the <a href="%s">Customizer</a>. अब तपाईं <a href="%1$s">कस्टमाइजर</a> मा कस्टम पृष्ठभूमिहरु व्यवस्थापन गर्न र प्रत्यक्ष-पूर्वावलोकन गर्न सक्नुहुन्छ । Details

You can now manage and live-preview Custom Backgrounds in the <a href="%s">Customizer</a>.

You can now manage and live-preview Custom Backgrounds in the <a href="%s">Customizer</a>.

अब तपाईं <a href="%1$s">कस्टमाइजर</a> मा कस्टम पृष्ठभूमिहरु व्यवस्थापन गर्न र प्रत्यक्ष-पूर्वावलोकन गर्न सक्नुहुन्छ ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: URL to background image configuration in Customizer.
Date added:
2017-05-03 10:16:41 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks) on new posts अन्य ब्लगहरु(पिङ्ब्याक्स र ट्र्याकब्याक्स)बाट नयाँ लेखहरूमा लिंक अनुमति दिनुहोस Details

Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks) on new posts

Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks) on new posts

अन्य ब्लगहरु(पिङ्ब्याक्स र ट्र्याकब्याक्स)बाट नयाँ लेखहरूमा लिंक अनुमति दिनुहोस

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as