Translation of WordPress.com: Nepali Glossary

4,954 / 52,450 Strings (9 %)

Validator: Chandra Maharzan. More information.

1 2 3 13
Filter ↓ Sort ↓ All (52,450) Untranslated (47,268) Waiting (67) Fuzzy (189) Warnings (12)
Prio Original string Translation
You cannot use that email address to signup. There are problems with them blocking some emails from WordPress. Please use another email provider. तपाईँले त्यो इमेल ठेगाना प्रयोग गरेर दर्ता गर्न मिल्दैन । हाम्रा केही इमेलहरुलाई तिनले रोक लगाउनाले हामीलाई समस्या भइरहेको छ । कृपया अन्य इमेल दाताको इमेल प्रयोग गर्नुहोला । Details

You cannot use that email address to signup. There are problems with them blocking some emails from WordPress. Please use another email provider.

You cannot use that email address to signup. There are problems with them blocking some emails from WordPress. Please use another email provider.

तपाईँले त्यो इमेल ठेगाना प्रयोग गरेर दर्ता गर्न मिल्दैन । हाम्रा केही इमेलहरुलाई तिनले रोक लगाउनाले हामीलाई समस्या भइरहेको छ । कृपया अन्य इमेल दाताको इमेल प्रयोग गर्नुहोला ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
The update cannot be installed because some files could not be copied. This is usually due to inconsistent file permissions. केही फाइलहरू प्रतिलिपि गर्न असमर्थ भएकोले अद्यावधिक स्थापना गर्न सकिएन । यो सामान्यतया असंगत फाइल अनुमतिको कारणले हुन्छ । Details

The update cannot be installed because some files could not be copied. This is usually due to inconsistent file permissions.

The update cannot be installed because some files could not be copied. This is usually due to inconsistent file permissions.

केही फाइलहरू प्रतिलिपि गर्न असमर्थ भएकोले अद्यावधिक स्थापना गर्न सकिएन । यो सामान्यतया असंगत फाइल अनुमतिको कारणले हुन्छ ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
User URL may not be longer than 100 characters. प्रयोगकर्ता नाम ६० अक्षरभन्दा बढी हुनसक्दैन । Details

User URL may not be longer than 100 characters.

User URL may not be longer than 100 characters.

प्रयोगकर्ता नाम ६० अक्षरभन्दा बढी हुनसक्दैन ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Limit result set to users matching at least one specific capability provided. Accepts csv list or single capability. सीमा प्रदानको कम से कम एक विशिष्ट भूमिका मिलान उपयोगकर्ताहरुकोलागि सेट नतीजा हो। सीएसवी सूची या एकल भूमिका स्वीकार गर्छ। Details

Limit result set to users matching at least one specific capability provided. Accepts csv list or single capability.

Limit result set to users matching at least one specific capability provided. Accepts csv list or single capability.

सीमा प्रदानको कम से कम एक विशिष्ट भूमिका मिलान उपयोगकर्ताहरुकोलागि सेट नतीजा हो। सीएसवी सूची या एकल भूमिका स्वीकार गर्छ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Sorry, you are not allowed to filter users by capability. माफ गर्नुहोस्, तपाईंले भूमिका द्वारा प्रयोगकर्ताहरुलाई फिल्टर गर्न अनुमति छैन। Details

Sorry, you are not allowed to filter users by capability.

Sorry, you are not allowed to filter users by capability.

माफ गर्नुहोस्, तपाईंले भूमिका द्वारा प्रयोगकर्ताहरुलाई फिल्टर गर्न अनुमति छैन।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Whether to make the post type available for selection in navigation menus. ट्याक्सोनोमी न्याभिगेसन मेनुहरुमा उपलब्ध हुन्छ। Details

Whether to make the post type available for selection in navigation menus.

Whether to make the post type available for selection in navigation menus.

ट्याक्सोनोमी न्याभिगेसन मेनुहरुमा उपलब्ध हुन्छ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
REST namespace route for the taxonomy. ट्याक्सोनोमीको लागि रेस्ट आधार रुट । Details

REST namespace route for the taxonomy.

REST namespace route for the taxonomy.

ट्याक्सोनोमीको लागि रेस्ट आधार रुट ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Whether to generate a default UI for managing this post type. ट्याक्सोनोमी प्रबन्ध गर्न पूर्वनिर्धारित प्रयोगकर्ता इन्टरफेस उत्पन्न भएमा। Details

Whether to generate a default UI for managing this post type.

Whether to generate a default UI for managing this post type.

ट्याक्सोनोमी प्रबन्ध गर्न पूर्वनिर्धारित प्रयोगकर्ता इन्टरफेस उत्पन्न भएमा।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Salto साल्टा Details

Salto

Salto

साल्टा

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Panamá पनामा Details

Panamá

Panamá

पनामा

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Madriz मैड्रिड Details

Madriz

Madriz

मैड्रिड

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
The menu cannot be deleted. यो लेख हटाउन मिल्दैन । Details

The menu cannot be deleted.

The menu cannot be deleted.

यो लेख हटाउन मिल्दैन ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
%1$s: %2$s %1$s: %2$s Details

%1$s: %2$s

%1$s: %2$s️

%1$s: %2$s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: the product review prompt that reads like '%1$s left a review on %2$s' where %1$s is
the reviewer name, and %2$s is the product name.
%2$s: an excerpt from the product review.
Date added:
2021-11-08 22:16:19 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
%1$s%2$s %1$s मा %2$s Details

%1$s%2$s

%1$s — %2$s

%1$s मा %2$s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: Country/region selector; 1: country name, 2: region name
Date added:
2021-10-22 15:46:52 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
The terms assigned to the post in the %s taxonomy. %s ट्याक्सोनोमीको अब्जेक्टमा तोकिएको टर्महरु । Details

The terms assigned to the post in the %s taxonomy.

The terms assigned to the post in the %s taxonomy.

%s ट्याक्सोनोमीको अब्जेक्टमा तोकिएको टर्महरु ।

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 2 3 13
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as