Translation of WordPress.com: Norwegian Nynorsk Glossary

10,892 / 42,025 Strings (25 %)

Validator: bjorni. More information.

1 2 3 4 5 9
Filter ↓ Sort ↓ All (42,025) Untranslated (30,983) Waiting (24) Fuzzy (129) Warnings (18)
Prio Original string Translation
https://wordpress.org/support/article/first-steps-with-wordpress/ https://wordpress.org/support/article/first-steps-with-wordpress-b/ Details

https://wordpress.org/support/article/first-steps-with-wordpress/

https://wordpress.org/support/article/first-steps-with-wordpress/

https://wordpress.org/support/article/first-steps-with-wordpress-b/

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
There has been a critical error on this website. Det har vore ein alvorleg feil på nettstaden din. Details

There has been a critical error on this website.

There has been a critical error on this website.

Det har vore ein alvorleg feil på nettstaden din.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
There has been a critical error on this website. Please check your site admin email inbox for instructions. Det har vore ein alvorleg feil på nettstaden din. Sjekk eposten du bruker til å styra nettstaden og les instruksjonane der. Details

There has been a critical error on this website. Please check your site admin email inbox for instructions.

There has been a critical error on this website. Please check your site admin email inbox for instructions.

Det har vore ein alvorleg feil på nettstaden din. Sjekk eposten du bruker til å styra nettstaden og les instruksjonane der.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
There has been a critical error on this website, putting it in recovery mode. Please check the Themes and Plugins screens for more details. If you just installed or updated a theme or plugin, check the relevant page for that first. Det har vore ein alvorleg feil på nettstaden din som sette han i rettemodus. Sjekk sidene for bunader og programtillegg for fleire opplysingar. Viss du akkurat har installert eller oppdatert ein bunad eller eit programtillegg, bør du sjekka sida for det fyrst. Details

There has been a critical error on this website, putting it in recovery mode. Please check the Themes and Plugins screens for more details. If you just installed or updated a theme or plugin, check the relevant page for that first.

There has been a critical error on this website, putting it in recovery mode. Please check the Themes and Plugins screens for more details. If you just installed or updated a theme or plugin, check the relevant page for that first.

Det har vore ein alvorleg feil på nettstaden din som sette han i rettemodus. Sjekk sidene for bunader og programtillegg for fleire opplysingar. Viss du akkurat har installert eller oppdatert ein bunad eller eit programtillegg, bør du sjekka sida for det fyrst.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
HTTP requests have been blocked by the %1$s constant, with some allowed hosts: %2$s. HTTP-spørjingane er blokkerte av %1$s-konstanten, med nokre kvitlista vertar: %2$s. Details

HTTP requests have been blocked by the %1$s constant, with some allowed hosts: %2$s.

HTTP requests have been blocked by the %1$s constant, with some allowed hosts: %2$s.

HTTP-spørjingane er blokkerte av %1$s-konstanten, med nokre kvitlista vertar: %2$s.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: 1: Name of the constant used. 2: List of allowed hostnames.
Date added:
2019-10-23 11:37:41 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
The value, %s, has been added to this website’s configuration file. This means any errors on the site will be written to a file which is potentially available to all users. Verdien %s er lagt til i oppsettsfila for nettstaden din. Det tyder at alle feilmeldingar på nettstaden blir skrivne til ei fil som kan vera synleg for vanlege brukarar. Details

The value, %s, has been added to this website’s configuration file. This means any errors on the site will be written to a file which is potentially available to all users.

The value, %s, has been added to this website’s configuration file. This means any errors on the site will be written to a file which is potentially available to all users.

Verdien %s er lagt til i oppsettsfila for nettstaden din. Det tyder at alle feilmeldingar på nettstaden blir skrivne til ei fil som kan vera synleg for vanlege brukarar.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Your site does not have any default theme. Default themes are used by WordPress automatically if anything is wrong with your chosen theme. Nettstaden din har ingen standardbunad. WordPress bruker standardbunader automatisk viss det er noko gale med nettstaden din. Details

Your site does not have any default theme. Default themes are used by WordPress automatically if anything is wrong with your chosen theme.

Your site does not have any default theme. Default themes are used by WordPress automatically if anything is wrong with your chosen theme.

Nettstaden din har ingen standardbunad. WordPress bruker standardbunader automatisk viss det er noko gale med nettstaden din.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
An incomplete user privacy request for this email address already exists. Det finst allereie ein ufullført førespurnad for denne epostadressa. Details

An incomplete user privacy request for this email address already exists.

An incomplete user privacy request for this email address already exists.

Det finst allereie ein ufullført førespurnad for denne epostadressa.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Continue Store Setup Hald fram med oppsettet av nettstaden Details

Continue Store Setup

Continue Store Setup

Hald fram med oppsettet av nettstaden

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Attributes for the block. Eigenskapar for blokka %s Details

Attributes for the block.

Attributes for the block.

Eigenskapar for blokka %s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Sorry, you are not allowed to erase personal data on this site. Du har ikkje lov til å sletta data på denne nettstaden. Details

Sorry, you are not allowed to erase personal data on this site.

Sorry, you are not allowed to erase personal data on this site.

Du har ikkje lov til å sletta data på denne nettstaden.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Sorry, you are not allowed to manage privacy options on this site. Du har ikkje lov til å handtera personvern på denne nettstaden. Details

Sorry, you are not allowed to manage privacy options on this site.

Sorry, you are not allowed to manage privacy options on this site.

Du har ikkje lov til å handtera personvern på denne nettstaden.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
%s is currently editing this post. %s redigerer dette innlegget no. Details

%s is currently editing this post.

%s is currently editing this post.

%s redigerer dette innlegget no.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
%s is currently editing this post. Do you want to take over? %s redigerer dette innlegget no. Vil du ta over? Details

%s is currently editing this post. Do you want to take over?

%s is currently editing this post. Do you want to take over?

%s redigerer dette innlegget no. Vil du ta over?

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Installation failed. Installasjonen var mislukka! Details

Installation failed.

Installation failed.

Installasjonen var mislukka!

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 2 3 4 5 9
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as