Translation of WordPress.com: Norwegian Nynorsk Glossary

10,629 / 61,767 Strings (17 %)

Validator: bjorni. More information.

1 2 3
Filter ↓ Sort ↓ All (61,767) Untranslated (50,770) Waiting (39) Fuzzy (337) Warnings (24)
Prio Original string Translation
Create a logo with Fiverr Lag logo med Fiverr Details

Create a logo with Fiverr

Create a logo with Fiverr

Lag logo med Fiverr

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Since your browser does not support JavaScript, or it is disabled, please ensure you click the %1$sUpdate Totals%2$s button before placing your order. You may be charged more than the amount stated above if you fail to do so. Sidan nettlesaren din anten ikkje har skrudd på eller ikkje støttar Javascript, må du passa på å klikka knappen med <em>Oppdater summen</em> før du stadfestar bestillinga. Viss du let vera å klikka, kan det henda du blir kravd for meir enn det du skal betala. Details

Since your browser does not support JavaScript, or it is disabled, please ensure you click the %1$sUpdate Totals%2$s button before placing your order. You may be charged more than the amount stated above if you fail to do so.

Since your browser does not support JavaScript, or it is disabled, please ensure you click the %1$sUpdate Totals%2$s button before placing your order. You may be charged more than the amount stated above if you fail to do so.

Warning: Too many tags in translation.
Warning: Missing %1$s placeholder in translation.
Sidan nettlesaren din anten ikkje har skrudd på eller ikkje støttar Javascript, må du passa på å klikka knappen med <em>Oppdater summen</em> før du stadfestar bestillinga. Viss du let vera å klikka, kan det henda du blir kravd for meir enn det du skal betala.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: $1 and $2 opening and closing emphasis tags respectively
Date added:
2022-10-14 08:30:02 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Item #%1$s stock increased from %2$s to %3$s. Lagermengda for vara #%s er auka frå %s til %s. Details

Item #%1$s stock increased from %2$s to %3$s.

Item #%1$s stock increased from %2$s to %3$s.

Warning: Missing %1$s placeholder in translation.
Lagermengda for vara #%s er auka frå %s til %s.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: 1: product ID 2: old stock level 3: new stock level
Date added:
2022-10-14 08:30:02 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Product height (%s). Produkthøgde Details

Product height (%s).

Product height (%s).

Warning: Missing %s placeholder in translation.
Produkthøgde

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Product width (%s). Produktbreidde Details

Product width (%s).

Product width (%s).

Warning: Missing %s placeholder in translation.
Produktbreidde

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Product length (%s). Lengd på produktet Details

Product length (%s).

Product length (%s).

Warning: Missing %s placeholder in translation.
Lengd på produktet

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Product weight (%s). Vekt på produktet Details

Product weight (%s).

Product weight (%s).

Warning: Missing %s placeholder in translation.
Vekt på produktet

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
This template has been overridden by your theme and can be found in: %s. Du eller WordPress-bunaden har overstyrt denne malen. Du finn han i <code>%s</code>. Details

This template has been overridden by your theme and can be found in: %s.

This template has been overridden by your theme and can be found in: %s.

Warning: Too many tags in translation.
Du eller WordPress-bunaden har overstyrt denne malen. Du finn han i <code>%s</code>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Enter recipients (comma separated) for this email. Defaults to %s. Skriv inn mottakarar (skilde med komma) for denne eposten. Standarden er <code>%s</code>. Details

Enter recipients (comma separated) for this email. Defaults to %s.

Enter recipients (comma separated) for this email. Defaults to %s.

Warning: Too many tags in translation.
Skriv inn mottakarar (skilde med komma) for denne eposten. Standarden er <code>%s</code>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: placeholder is admin email
translators: %s: admin email
translators: %s: WP admin email
translators: placeholder is admin email
translators: %s: admin email
translators: %s: WP admin email
translators: %s: admin email
translators: %s: WP admin email
translators: %s: admin email
translators: %s: WP admin email
Date added:
2022-10-14 08:30:02 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
You cannot add that amount of &quot;%1$s&quot; to the cart because there is not enough stock (%2$s remaining). Du kan ikkje leggja så mange av «%s» i handlekorga, fordi det ikkje nok på lager (%s att på lager). Details

You cannot add that amount of &quot;%1$s&quot; to the cart because there is not enough stock (%2$s remaining).

You cannot add that amount of &quot;%1$s&quot; to the cart because there is not enough stock (%2$s remaining).

Warning: Missing %1$s placeholder in translation.
Du kan ikkje leggja så mange av «%s» i handlekorga, fordi det ikkje nok på lager (%s att på lager).

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: 1: product name 2: quantity in stock
Date added:
2020-09-11 09:12:04 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
%d order status changed.
  • Ordrestatusen er endra.
  • %d ordrestatusar er endra.
Details

Singular: %d order status changed.

%d order status changed.

Warning: Missing %d placeholder in translation.
Ordrestatusen er endra.

You have to log in to edit this translation.

Plural: %d order statuses changed.

%d order statuses changed.

%d ordrestatusar er endra.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
%b %d, %Y @ %I:%M %p Webhook created on date parsed by strftime %e. %b %Y kl %h:%M Details

%b %d, %Y @ %I:%M %p

%b %d, %Y @ %I:%M %p

Warning: Missing %d placeholder in translation.
%e. %b %Y kl %h:%M

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Enter a custom base to use. A base must be set or WordPress will use default instead. Skriv inn ein eigen base å bruka. Du <strong></strong> bruka ein base, elles kjem WordPress til å bruke standardbasen. Details

Enter a custom base to use. A base must be set or WordPress will use default instead.

Enter a custom base to use. A base must be set or WordPress will use default instead.

Warning: Too many tags in translation.
Skriv inn ein eigen base å bruka. Du <strong></strong> bruka ein base, elles kjem WordPress til å bruke standardbasen.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Are you sure you want to link all variations? This will create a new variation for each and every possible combination of variation attributes (max %d per run). Er du sikker på at du vil lenka alle variantar? Då lagar du ein ny variant for kvar moglege kombinasjon av varianteigenskapar (maks 50 pr. omgang). Details

Are you sure you want to link all variations? This will create a new variation for each and every possible combination of variation attributes (max %d per run).

Are you sure you want to link all variations? This will create a new variation for each and every possible combination of variation attributes (max %d per run).

Warning: Missing %d placeholder in translation.
Er du sikker på at du vil lenka alle variantar? Då lagar du ein ny variant for kvar moglege kombinasjon av varianteigenskapar (maks 50 pr. omgang).

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Sarawak c Details

Sarawak

Sarawak

Warning: Lengths of source and translation differ too much.
c

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as