Translation of WordPress.com: Slovak Glossary

8,803 / 33,269 Strings (26 %)

Validator: Peter Nemčok. More information.

1 2 3 5
Filter ↓ Sort ↓ All (33,269) Untranslated (24,371) Waiting (76) Fuzzy (75) Warnings (12)
Prio Original string Translation
Auto-updates Disabled <span class="count">(%s)</span>
  • Vypnutá <span class="count">(%s)</span>
  • Vypnuté <span class="count">(%s)</span>
  • Vypnutých <span class="count">(%s)</span>
Details

Singular: Auto-updates Disabled <span class="count">(%s)</span>

Plural: Auto-updates Disabled <span class="count">(%s)</span>

This plural form is used for numbers like: 1

Vypnutá <span class="count">(%s)</span>

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Vypnuté <span class="count">(%s)</span>

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Vypnutých <span class="count">(%s)</span>

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Auto-updates Enabled <span class="count">(%s)</span>
  • Povolená <span class="count">(%s)</span>
  • Povolené <span class="count">(%s)</span>
  • Povolených <span class="count">(%s)</span>
Details

Singular: Auto-updates Enabled <span class="count">(%s)</span>

Plural: Auto-updates Enabled <span class="count">(%s)</span>

This plural form is used for numbers like: 1

Povolená <span class="count">(%s)</span>

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Povolené <span class="count">(%s)</span>

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Povolených <span class="count">(%s)</span>

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Could not remove the current plugin. Nepodarilo sa odstrániť starú verziu modulu. Details

Could not remove the current plugin.

Could not remove the current plugin.

Nepodarilo sa odstrániť starú verziu modulu.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Modern admin color scheme Oceán Details

Modern

Modern

Oceán

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
<strong>Error</strong>: Options page %s not found in the allowed options list. <strong>Chyba</strong>: Stránka možností %s sa nenachádza vo whiteliste možností. Details

<strong>Error</strong>: Options page %s not found in the allowed options list.

<strong>Error</strong>: Options page %s not found in the allowed options list.

<strong>Chyba</strong>: Stránka možností %s sa nenachádza vo whiteliste možností.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
https://wordpress.org/support/article/first-steps-with-wordpress/ https://wordpress.org/support/article/first-steps-with-wordpress-b/ Details

https://wordpress.org/support/article/first-steps-with-wordpress/

https://wordpress.org/support/article/first-steps-with-wordpress/

https://wordpress.org/support/article/first-steps-with-wordpress-b/

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Unable to add data to HTML file. Nepodarilo sa pridať údaje do súboru s exportom. Details

Unable to add data to HTML file.

Unable to add data to HTML file.

Nepodarilo sa pridať údaje do súboru s exportom.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Howdy! Since WordPress 5.2 there is a built-in feature that detects when a plugin or theme causes a fatal error on your site, and notifies you with this automated email. ###CAUSE### First, visit your website (###SITEURL###) and check for any visible issues. Next, visit the page where the error was caught (###PAGEURL###) and check for any visible issues. ###SUPPORT### If your site appears broken and you can't access your dashboard normally, WordPress now has a special "recovery mode". This lets you safely login to your dashboard and investigate further. ###LINK### To keep your site safe, this link will expire in ###EXPIRES###. Don't worry about that, though: a new link will be emailed to you if the error occurs again after it expires. When seeking help with this issue, you may be asked for some of the following information: ###DEBUG### ###DETAILS### Zdravím! Od WordPress 5.2 existuje vstavaná funkcionalita, ktorá zachytí, keď plugin alebo téma spôsobí kritickú chybu na vašom webe a informuje vás týmto automatizovaným e-mailom. ###CAUSE### Na začiatok, navštívte vašu webovú stránku (###SITEURL###) a hľadajte akékoľvek viditeľné závady. Potom navštívte stránku, kde bola zachytená chyba (###PAGEURL###) a vyhľadajte akékoľvek viditeľné chyby. ###SUPPORT### Ak je vaša webová stránka rozbitá a neviete sa bežným spôsobom dostať na nástenku, WordPress teraz obsahuje špeciálny "mód obnovy". To vám umožňuje bezpečne sa prihlásiť a preskúmať príčinu. ###LINK### Pre ochranu vášho webu vyprší platnosť tohto odkazu o ###EXPIRES###. Nebojte sa, pokiaľ problém pretrváva naďalej, po vypršaní dostane e-mailom ďalší odkaz. ###DETAILS### Details

Howdy! Since WordPress 5.2 there is a built-in feature that detects when a plugin or theme causes a fatal error on your site, and notifies you with this automated email. ###CAUSE### First, visit your website (###SITEURL###) and check for any visible issues. Next, visit the page where the error was caught (###PAGEURL###) and check for any visible issues. ###SUPPORT### If your site appears broken and you can't access your dashboard normally, WordPress now has a special "recovery mode". This lets you safely login to your dashboard and investigate further. ###LINK### To keep your site safe, this link will expire in ###EXPIRES###. Don't worry about that, though: a new link will be emailed to you if the error occurs again after it expires. When seeking help with this issue, you may be asked for some of the following information: ###DEBUG### ###DETAILS###

Howdy! Since WordPress 5.2 there is a built-in feature that detects when a plugin or theme causes a fatal error on your site, and notifies you with this automated email. ###CAUSE### First, visit your website (###SITEURL###) and check for any visible issues. Next, visit the page where the error was caught (###PAGEURL###) and check for any visible issues. ###SUPPORT### If your site appears broken and you can't access your dashboard normally, WordPress now has a special "recovery mode". This lets you safely login to your dashboard and investigate further. ###LINK### To keep your site safe, this link will expire in ###EXPIRES###. Don't worry about that, though: a new link will be emailed to you if the error occurs again after it expires. When seeking help with this issue, you may be asked for some of the following information: ###DEBUG### ###DETAILS###

Zdravím! Od WordPress 5.2 existuje vstavaná funkcionalita, ktorá zachytí, keď plugin alebo téma spôsobí kritickú chybu na vašom webe a informuje vás týmto automatizovaným e-mailom. ###CAUSE### Na začiatok, navštívte vašu webovú stránku (###SITEURL###) a hľadajte akékoľvek viditeľné závady. Potom navštívte stránku, kde bola zachytená chyba (###PAGEURL###) a vyhľadajte akékoľvek viditeľné chyby. ###SUPPORT### Ak je vaša webová stránka rozbitá a neviete sa bežným spôsobom dostať na nástenku, WordPress teraz obsahuje špeciálny "mód obnovy". To vám umožňuje bezpečne sa prihlásiť a preskúmať príčinu. ###LINK### Pre ochranu vášho webu vyprší platnosť tohto odkazu o ###EXPIRES###. Nebojte sa, pokiaľ problém pretrváva naďalej, po vypršaní dostane e-mailom ďalší odkaz. ###DETAILS###

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
If you want to export a handy list of all the information on this page, you can use the button below to copy it to the clipboard. You can then paste it in a text file and save it to your device, or paste it in an email exchange with a support engineer or theme/plugin developer for example. Ak chcete exportovať zoznam všetkých informácií na tejto stránke, môžete použiť tlačidlo nižšie na skopírovanie informácii do schránky. Potom ho môžete prekopírovať do textového súboru a uložiť si ho na pevný disk, alebo ho vložiť do e-mailovej schránky s podporou technika alebo napríklad vývojára témy/pluginu. Details

If you want to export a handy list of all the information on this page, you can use the button below to copy it to the clipboard. You can then paste it in a text file and save it to your device, or paste it in an email exchange with a support engineer or theme/plugin developer for example.

If you want to export a handy list of all the information on this page, you can use the button below to copy it to the clipboard. You can then paste it in a text file and save it to your device, or paste it in an email exchange with a support engineer or theme/plugin developer for example.

Ak chcete exportovať zoznam všetkých informácií na tejto stránke, môžete použiť tlačidlo nižšie na skopírovanie informácii do schránky. Potom ho môžete prekopírovať do textového súboru a uložiť si ho na pevný disk, alebo ho vložiť do e-mailovej schránky s podporou technika alebo napríklad vývojára témy/pluginu.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
HTTP requests have been blocked by the %1$s constant, with some allowed hosts: %2$s. HTTP požiadavky boli zablokované konštantou %1$s. Na whiteliste sú tieto názvy hosťujúcich serverov: %2$s. Details

HTTP requests have been blocked by the %1$s constant, with some allowed hosts: %2$s.

HTTP requests have been blocked by the %1$s constant, with some allowed hosts: %2$s.

HTTP požiadavky boli zablokované konštantou %1$s. Na whiteliste sú tieto názvy hosťujúcich serverov: %2$s.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: 1: Name of the constant used. 2: List of allowed hostnames.
Date added:
2019-06-03 14:23:42 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Learn more about why you should use HTTPS Prečítajte si viac o tom, prečo by ste mali používať HTTPS Details

Learn more about why you should use HTTPS

Learn more about why you should use HTTPS

Prečítajte si viac o tom, prečo by ste mali používať HTTPS

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
The value, %s, has been added to this website&#8217;s configuration file. This means any errors on the site will be written to a file which is potentially available to all users. Hodnota %s, bola pridaná do konfiguračného súboru tejto webovej stránky. To znamená, že akékoľvek chyby na webovej stránke budú zapísané do súboru, ktorý je teoreticky dostupný pre bežných používateľov. Details

The value, %s, has been added to this website&#8217;s configuration file. This means any errors on the site will be written to a file which is potentially available to all users.

The value, %s, has been added to this website&#8217;s configuration file. This means any errors on the site will be written to a file which is potentially available to all users.

Hodnota %s, bola pridaná do konfiguračného súboru tejto webovej stránky. To znamená, že akékoľvek chyby na webovej stránke budú zapísané do súboru, ktorý je teoreticky dostupný pre bežných používateľov.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Learn more about what WordPress requires to run. Prečítajte si viac o tom, čo WordPress potrebuje pre fungovanie. Details

Learn more about what WordPress requires to run.

Learn more about what WordPress requires to run.

Prečítajte si viac o tom, čo WordPress potrebuje pre fungovanie.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Your site does not have any default theme. Default themes are used by WordPress automatically if anything is wrong with your chosen theme. Vaša webová stránka nemá žiadnu predvolenú tému. Predvolená téma sa používa automaticky, ak nie je niečo v poriadku s normálnou témou. Details

Your site does not have any default theme. Default themes are used by WordPress automatically if anything is wrong with your chosen theme.

Your site does not have any default theme. Default themes are used by WordPress automatically if anything is wrong with your chosen theme.

Vaša webová stránka nemá žiadnu predvolenú tému. Predvolená téma sa používa automaticky, ak nie je niečo v poriadku s normálnou témou.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Your themes are all up to date Vaše témy sú aktuálne Details

Your themes are all up to date

Your themes are all up to date

Vaše témy sú aktuálne

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 2 3 5
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as