ProjectsWordPress.comSwedish Log in

Translation of WordPress.com: Swedish glossary

1 2 3 33
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
WordPress.com has many powerful plugins already built in and free to use. Additional ecommerce plugins (Shopify, Ecwid, Gumroad) are available with WordPress.com Business. WordPress.com har redan många kraftfulla tillägg som är inbyggda och gratis att använda. Ytterligare e-handelstillägg (Shopify, Ecwid, Gumroad) finns tillgängliga via WordPress.com Business. Details

WordPress.com has many powerful plugins already built in and free to use. Additional ecommerce plugins (Shopify, Ecwid, Gumroad) are available with WordPress.com Business.

WordPress.com har redan många kraftfulla tillägg som är inbyggda och gratis att använda. Ytterligare e-handelstillägg (Shopify, Ecwid, Gumroad) finns tillgängliga via WordPress.com Business.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-11-24 17:03:17 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Use the options below to select specific content types to download. You can deselect Posts, Pages, and Feedback, or filter each by the listed parameters. After making your selection you can download your content in an .xml file. Använd alternativen här nedan för att välja specifika innehållstyper att ladda ner. Du kan avmarkera inlägg, sidor och feedback, eller filtrera var och en via listade parametrar. När du har gjort ditt val kan du hämta innehållet som en XML-fil. Details

Use the options below to select specific content types to download. You can deselect Posts, Pages, and Feedback, or filter each by the listed parameters. After making your selection you can download your content in an .xml file.

Använd alternativen här nedan för att välja specifika innehållstyper att ladda ner. Du kan avmarkera inlägg, sidor och feedback, eller filtrera var och en via listade parametrar. När du har gjort ditt val kan du hämta innehållet som en XML-fil.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-11-24 17:03:17 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose a design. You can always switch to one of our 300+ other designs later. Välj en design. Du kan alltid byta till en av våra andra 300+ designer senare. Details

Choose a design. You can always switch to one of our 300+ other designs later.

Välj en design. Du kan alltid byta till en av våra andra 300+ designer senare.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-11-24 17:03:17 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This service uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.{{br/}}All images are licensed {{a}}CC-BY-2.0{{/a}}. Den här tjänsten använder Flickr API men stöds inte och är inte heller certifierad av Flickr.{{br/}}Samtliga bilder är licensierade {{a}}CC-BY-2.0{{/a}}. Details

This service uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.{{br/}}All images are licensed {{a}}CC-BY-2.0{{/a}}.

Den här tjänsten använder Flickr API men stöds inte och är inte heller certifierad av Flickr.{{br/}}Samtliga bilder är licensierade {{a}}CC-BY-2.0{{/a}}.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-11-24 17:03:17 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you unsubscribed by mistake or changed your mind, resubscribe below. Om du sagt upp prenumerationen av misstag eller ändrat dig, börja prenumerera igen här nedanför. Details

If you unsubscribed by mistake or changed your mind, resubscribe below.

Om du sagt upp prenumerationen av misstag eller ändrat dig, börja prenumerera igen här nedanför.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-11-19 02:21:53 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sort by Sortera efter Details

Sort by

Sortera efter

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-11-19 02:21:53 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Outstanding amount of $%(amountOwed)s will be paid by the last business day of the month. Utestående belopp om $%(amountOwed)s kommer att betalas den sista bankdagen i månaden. Details

Outstanding amount of $%(amountOwed)s will be paid by the last business day of the month.

Utestående belopp om $%(amountOwed)s kommer att betalas den sista bankdagen i månaden.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: Payout will proceed.
Date added:
2015-11-19 02:21:53 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Use categories to group your posts by topic. Använd kategorier för att gruppera dina inlägg efter ämne. Details

Use categories to group your posts by topic.

Använd kategorier för att gruppera dina inlägg efter ämne.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-11-19 02:21:53 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
{{link}}%(service)s{{/link}} {{small}}by %(organization)s{{/small}} {{link}}%(service)s{{/link}} {{small}}av %(organization)s{{/small}} Details

{{link}}%(service)s{{/link}} {{small}}by %(organization)s{{/small}}

{{link}}%(service)s{{/link}} {{small}}av %(organization)s{{/small}}

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: This string is "Service by Organization". The {{link}} and {{small}} add html styling and attributes. Screenshot: https://cloudup.com/isX-WEFYlOs
Date added:
2015-11-19 02:21:53 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By canceling, you will no longer be charged %1$s on %2$s. Genom att avbryta kommer du inte längre att debiteras %1$s den %2$s. Details

By canceling, you will no longer be charged %1$s on %2$s.

Genom att avbryta kommer du inte längre att debiteras %1$s den %2$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s: an amount of money, %2$s: a date
Date added:
2015-11-24 17:03:17 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This site doesn't support installing plugins. Switch to a self-hosted site to install and manage plugins Denna webbplats stöder inte installation av tillägg. Byt till en webbplats på egen server för att installera och hantera tillägg Details

This site doesn't support installing plugins. Switch to a self-hosted site to install and manage plugins

Denna webbplats stöder inte installation av tillägg. Byt till en webbplats på egen server för att installera och hantera tillägg

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-11-11 06:19:36 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Publish text, photos, music, and videos by email using our <a href="%s">Post by Email</a> feature. Publicera text, foton, musik och videoklipp via e-post med vår <a href="%s">Inlägg via e-post</a>-funktion. Details

Publish text, photos, music, and videos by email using our <a href="%s">Post by Email</a> feature.

Publicera text, foton, musik och videoklipp via e-post med vår <a href="%s">Inlägg via e-post</a>-funktion.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-11-11 06:19:32 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This plan is managed by your web host. Please log into your host's control panel to manage subscription and billing information. Detta paket hanteras av ditt webbhotell. Logga in på webbhotellets kontrollpanel för att hantera prenumerationer och faktureringsinformation. Details

This plan is managed by your web host. Please log into your host's control panel to manage subscription and billing information.

Detta paket hanteras av ditt webbhotell. Logga in på webbhotellets kontrollpanel för att hantera prenumerationer och faktureringsinformation.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-05 07:44:01 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Only private sites can have viewers. You can make your site private by changing its visibility settings. Endast privata webbplatser kan ha tittare. Du kan göra din webbplats privat genom att ändra dess inställning för synlighet. Details

Only private sites can have viewers. You can make your site private by changing its visibility settings.

Endast privata webbplatser kan ha tittare. Du kan göra din webbplats privat genom att ändra dess inställning för synlighet.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-11-19 02:21:53 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You have the option of reassigning all content created by this user, or deleting the content entirely. Du har möjlighet att omplacera allt innehåll som skapats av användaren eller att helt ta bort innehållet. Details

You have the option of reassigning all content created by this user, or deleting the content entirely.

Du har möjlighet att omplacera allt innehåll som skapats av användaren eller att helt ta bort innehållet.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-28 09:57:07 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 33
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as