ProjectsWordPress.comSwedish Log in

Translation of WordPress.com: Swedish glossary

1 2 3 32
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
This plan is managed by your web host. Please log into your host's control panel to manage subscription and billing information. Detta paket hanteras av ditt webbhotell. Logga in på webbhotellets kontrollpanel för att hantera prenumerationer och faktureringsinformation. Details

This plan is managed by your web host. Please log into your host's control panel to manage subscription and billing information.

Detta paket hanteras av ditt webbhotell. Logga in på webbhotellets kontrollpanel för att hantera prenumerationer och faktureringsinformation.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-05 07:44:01 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Outstanding amount of $%(amountOwed)s will be paid by the last business day of the month. Payout will proceed. Utestående belopp om $%(amountOwed)s kommer att betalas den sista bankdagen i månaden. Details

Outstanding amount of $%(amountOwed)s will be paid by the last business day of the month.

Utestående belopp om $%(amountOwed)s kommer att betalas den sista bankdagen i månaden.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
Payout will proceed.
Date added:
2015-10-05 07:44:10 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Only private sites can have viewers. You can make your site private by changing its visiblity setting. Endast privata webbplatser kan ha tittare. Du kan göra din webbplats privat genom att ändra dess inställning för synlighet. Details

Only private sites can have viewers. You can make your site private by changing its visiblity setting.

Endast privata webbplatser kan ha tittare. Du kan göra din webbplats privat genom att ändra dess inställning för synlighet.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-28 09:56:43 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
DIY and Crafting Hobby och hantverk Details

DIY and Crafting

Hobby och hantverk

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-28 09:57:01 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You have the option of reassigning all content created by this user, or deleting the content entirely. Du har möjlighet att omplacera allt innehåll som skapats av användaren eller att helt ta bort innehållet. Details

You have the option of reassigning all content created by this user, or deleting the content entirely.

Du har möjlighet att omplacera allt innehåll som skapats av användaren eller att helt ta bort innehållet.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-28 09:57:07 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Delete all content created by %(username)s Radera allt innehåll skapat av %(username)s Details

Delete all content created by %(username)s

Radera allt innehåll skapat av %(username)s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-28 09:57:07 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Delete all content created by this user Radera allt innehåll skapat av denna användare Details

Delete all content created by this user

Radera allt innehåll skapat av denna användare

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-28 09:57:07 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You have the option of reassigning all content created by %(username)s, or deleting the content entirely. Du har möjlighet att omplacera allt innehåll som skapats av %(username)s eller att helt ta bort innehållet. Details

You have the option of reassigning all content created by %(username)s, or deleting the content entirely.

Du har möjlighet att omplacera allt innehåll som skapats av %(username)s eller att helt ta bort innehållet.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-28 09:57:08 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you remove this user, he or she will no longer be able to access this site, but any content that was created by this user will remain on the site. Om du tar bort den här användaren kommer han eller hon inte längre att ha åtkomst till den här webbplatsen, men allt innehåll som skapats av användaren kommer att finnas kvar. Details

If you remove this user, he or she will no longer be able to access this site, but any content that was created by this user will remain on the site.

Om du tar bort den här användaren kommer han eller hon inte längre att ha åtkomst till den här webbplatsen, men allt innehåll som skapats av användaren kommer att finnas kvar.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-28 09:57:08 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you remove %(username)s, that user will no longer be able to access this site, but any content that was created by %(username)s will remain on the site. Om du tar bort %(username)s kommer användaren inte längre att ha åtkomst till den här webbplatsen, men allt innehåll som skapats av %(username)s kommer att finnas kvar. Details

If you remove %(username)s, that user will no longer be able to access this site, but any content that was created by %(username)s will remain on the site.

Om du tar bort %(username)s kommer användaren inte längre att ha åtkomst till den här webbplatsen, men allt innehåll som skapats av %(username)s kommer att finnas kvar.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-28 09:57:09 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Originally posted by Först publicerat av Details

Originally %s\" = \"Publicerat av %s\""}]">posted by

Först publicerat av

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-28 09:57:23 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Keep your account safe by adding a backup email address and phone number. If you ever have problems accessing your account, WordPress.com will use what you enter here to verify your identity. Håll ditt konto säkert genom att lägga till en e‑postadress och ett telefonnummer som kan användas vid återställning. Om du någonsin får problem med åtkomsten till ditt konto kan WordPress.com använda dessa uppgifter för att kontrollera din identitet. Details

Keep your account safe by adding a backup email address and phone number. If you ever have problems accessing your account, WordPress.com will use what you enter here to verify your identity.

Håll ditt konto säkert genom att lägga till en e‑postadress och ett telefonnummer som kan användas vid återställning. Om du någonsin får problem med åtkomsten till ditt konto kan WordPress.com använda dessa uppgifter för att kontrollera din identitet.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-08-27 03:40:49 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Keep your account safe by adding and verifying your contact information. It only takes a few minutes. Håll ditt konto säkert genom att komplettera och verifiera din kontaktinformation. Det tar bara ett par minuter. Details

Keep your account safe by adding and verifying your contact information. It only takes a few minutes.

Håll ditt konto säkert genom att komplettera och verifiera din kontaktinformation. Det tar bara ett par minuter.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-08-27 03:40:53 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
An up-to-date browser can make the best of WordPress.com by offering improved performance, increased security, and support for more web technologies. Your current browser is keeping you from seeing how good the web can be these days. And you can <a href="http://browsehappy.com">upgrade for free</a>. En uppdaterad webbläsare kan få ut det bästa av WordPress.com genom att erbjuda bättre prestanda, ökad säkerhet och stöd för fler webbfunktioner. Din nuvarande webbläsare gör att du inte kan uppleva hur bra webben kan vara nuförtiden. Och du kan <a href="http://browsehappy.com">uppgradera gratis</a>. Details

An up-to-date browser can make the best of WordPress.com by offering improved performance, increased security, and support for more web technologies. Your current browser is keeping you from seeing how good the web can be these days. And you can <a href="http://browsehappy.com">upgrade for free</a>.

En uppdaterad webbläsare kan få ut det bästa av WordPress.com genom att erbjuda bättre prestanda, ökad säkerhet och stöd för fler webbfunktioner. Din nuvarande webbläsare gör att du inte kan uppleva hur bra webben kan vara nuförtiden. Och du kan <a href="http://browsehappy.com">uppgradera gratis</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-09 08:22:19 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose a theme. You can always switch to a different theme later. Välj ett tema. Det går alltid att byta till ett annat tema senare. Details

Choose a theme. You can always switch to a different theme later.

Välj ett tema. Det går alltid att byta till ett annat tema senare.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-08-19 07:34:47 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 32
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as