Translation of WordPress.com: Swedish glossary

Validators: Isaac Keyet and Mikael. More information.

1 2 3 39
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
{{strong}}That's it!{{/strong}} Your visitors can now easily identify your website by its title. {{strong}}Det var det!{{/strong}} Nu kan dina besökare enkelt identifiera din webbplats genom dess titel. Details

{{strong}}That's it!{{/strong}} Your visitors can now easily identify your website by its title.

{{strong}}Det var det!{{/strong}} Nu kan dina besökare enkelt identifiera din webbplats genom dess titel.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-01-16 11:15:27 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
On this page, you can explore our many themes. Want to learn how to find the design that fits the site you're building? På den här sidan kan du utforska våra många teman. Vill du lära dig att hitta en design som passar den webbplats som du bygger? Details

On this page, you can explore our many themes. Want to learn how to find the design that fits the site you're building?

På den här sidan kan du utforska våra många teman. Vill du lära dig att hitta en design som passar den webbplats som du bygger?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-01-16 11:15:27 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Search for your ideal theme by feature, look, or topic — you can use words like "business", "photography", or "food". Sök efter ditt ideala tema efter funktion, utseende eller ämne – du kan använda ord som "affärer", "fotografi", eller "mat". Details

Search for your ideal theme by feature, look, or topic — you can use words like "business", "photography", or "food".

Sök efter ditt ideala tema efter funktion, utseende eller ämne – du kan använda ord som "affärer", "fotografi", eller "mat".

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-01-16 11:15:27 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Starting at $7.99/month,<br/>includes free domain,<br/>free site builders, 1-click install,<br/>24/7 Support. Från 7,99 $/månad,<br/>inklusive gratis domän,<br/>gratis webbplatsbyggare, installation med ett klick,<br/>dygnet-runt-support. Details

Starting at $7.99/month,<br/>includes free domain,<br/>free site builders, 1-click install,<br/>24/7 Support.

Från 7,99 $/månad,<br/>inklusive gratis domän,<br/>gratis webbplatsbyggare, installation med ett klick,<br/>dygnet-runt-support.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-01-16 11:15:29 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hosting, security, backups, software updates, and spam protection are all included. Pick from more than 300 designs, activate our powerful features inspired by the best plugins, and get a custom domain with a plan. Webbhotell, säkerhet, säkerhetskopieringar, programuppdateringar och skydd mot skräppost ingår. Välj bland fler än 300 designförslag, aktivera våra kraftfulla funktioner som inspirerats av de bästa tilläggen och få en egen domän med ett paket. Details

Hosting, security, backups, software updates, and spam protection are all included. Pick from more than 300 designs, activate our powerful features inspired by the best plugins, and get a custom domain with a plan.

Webbhotell, säkerhet, säkerhetskopieringar, programuppdateringar och skydd mot skräppost ingår. Välj bland fler än 300 designförslag, aktivera våra kraftfulla funktioner som inspirerats av de bästa tilläggen och få en egen domän med ett paket.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-01-16 11:15:29 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Have complete control over your design and code. Install and customize any WordPress theme you want or build your own with PHP and CSS. Få fullständig kontroll över din design och kod. Installera och anpassa alla WordPress-teman du vill ha eller bygg ditt eget med PHP och CSS. Details

Have complete control over your design and code. Install and customize any WordPress theme you want or build your own with PHP and CSS.

Få fullständig kontroll över din design och kod. Installera och anpassa alla WordPress-teman du vill ha eller bygg ditt eget med PHP och CSS.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-01-16 11:15:29 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Get the very best support right from the experts. Access support documents, forums, videos, help by email, and live chat assistance. Få den allra bästa supporten direkt från experterna. Få tillgång till supportdokument, forum, videor, hjälp via e-post och support via livechatt. Details

Get the very best support right from the experts. Access support documents, forums, videos, help by email, and live chat assistance.

Få den allra bästa supporten direkt från experterna. Få tillgång till supportdokument, forum, videor, hjälp via e-post och support via livechatt.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-01-16 11:15:29 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Reach a wider audience and find new readers by syncing your content to Facebook and Twitter and connecting with millions of people using WordPress.com. Nå en bredare publik och hitta nya läsare genom att synkronisera ditt innehåll på Facebook och Twitter och anknyta till miljontals människor som använder WordPress.com. Details

Reach a wider audience and find new readers by syncing your content to Facebook and Twitter and connecting with millions of people using WordPress.com.

Nå en bredare publik och hitta nya läsare genom att synkronisera ditt innehåll på Facebook och Twitter och anknyta till miljontals människor som använder WordPress.com.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-01-16 11:15:29 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Build a site, no installation required. We host your site and offer built-in plugins and free benefitss including software updates and security. Register your domain easily and get started in minutes. Bygg en webbplats, ingen installation krävs. Vi har webbhotell för din webbplats och erbjuder inbyggda tillägg och gratis förmåner, inklusive programuppdateringar och säkerhet. Registrera din domän enkelt och kom igång på ett par minuter. Details

Build a site, no installation required. We host your site and offer built-in plugins and free benefitss including software updates and security. Register your domain easily and get started in minutes.

Bygg en webbplats, ingen installation krävs. Vi har webbhotell för din webbplats och erbjuder inbyggda tillägg och gratis förmåner, inklusive programuppdateringar och säkerhet. Registrera din domän enkelt och kom igång på ett par minuter.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-01-16 11:15:29 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By clicking <strong>Save Changes</strong>, you agree to the <a href="%s" target="_blank">applicable Domain Registration Agreement</a> and confirm that the Transferee has agreed in writing to be bound by the same agreement. You authorize the respective registrar to act as your <a href="%s" target="_blank">Designated Agent</a>. Genom att klicka på <strong>Spara ändringar</strong> godkänner du<a href="%s" target="_blank">domänregistreringsavtalet</a> och bekräftar att den övertagande parten skriftligen har träffat överenskommelse om att vara bunden av samma avtal. Du godkänner att respektive domänförvaltare fungerar som ditt <a href="%s" target="_blank">utsedda ombud</a>. Details

By clicking <strong>Save Changes</strong>, you agree to the <a href="%s" target="_blank">applicable Domain Registration Agreement</a> and confirm that the Transferee has agreed in writing to be bound by the same agreement. You authorize the respective registrar to act as your <a href="%s" target="_blank">Designated Agent</a>.

Genom att klicka på <strong>Spara ändringar</strong> godkänner du<a href="%s" target="_blank">domänregistreringsavtalet</a> och bekräftar att den övertagande parten skriftligen har träffat överenskommelse om att vara bunden av samma avtal. Du godkänner att respektive domänförvaltare fungerar som ditt <a href="%s" target="_blank">utsedda ombud</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-12-20 06:45:05 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
{{photoByWrapper}}Photo by{{/photoByWrapper}} {{authorLink/}} {{photoByWrapper}}Fotograferat av{{/photoByWrapper}} {{authorLink/}} Details

{{photoByWrapper}}Photo by{{/photoByWrapper}} {{authorLink/}}

{{photoByWrapper}}Fotograferat av{{/photoByWrapper}} {{authorLink/}}

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-12-13 12:45:04 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By clicking {{strong}}%(saveButtonLabel)s{{/strong}}, you agree to the {{draLink}}applicable Domain Registration Agreement{{/draLink}} and confirm that the Transferee has agreed in writing to be bound by the same agreement. You authorize the respective registrar to act as your {{supportLink}}Designated Agent{{/supportLink}}. Genom att klicka på {{strong}}%(saveButtonLabel)s{{/strong}} godkänner du {{draLink}}domänregistreringsavtalet{{/draLink}} och bekräftar att den övertagande parten skriftligen har träffat överenskommelse om att vara bunden av samma avtal. Du godkänner att respektive domänförvaltare fungerar som ditt {{supportLink}}utsedda ombud{{/supportLink}}. Details

By clicking {{strong}}%(saveButtonLabel)s{{/strong}}, you agree to the {{draLink}}applicable Domain Registration Agreement{{/draLink}} and confirm that the Transferee has agreed in writing to be bound by the same agreement. You authorize the respective registrar to act as your {{supportLink}}Designated Agent{{/supportLink}}.

Genom att klicka på {{strong}}%(saveButtonLabel)s{{/strong}} godkänner du {{draLink}}domänregistreringsavtalet{{/draLink}} och bekräftar att den övertagande parten skriftligen har träffat överenskommelse om att vara bunden av samma avtal. Du godkänner att respektive domänförvaltare fungerar som ditt {{supportLink}}utsedda ombud{{/supportLink}}.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-12-07 12:45:07 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Jetpack by WordPress.com Jetpack från WordPress.com Details

Jetpack by WordPress.com

Jetpack från WordPress.com

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-11-19 21:00:31 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable SEO Tools Features by Upgrading to Jetpack Professional Aktivera verktyg för sökmotoroptimering genom att uppgradera till Jetpack Professional Details

Enable SEO Tools Features by Upgrading to Jetpack Professional

Aktivera verktyg för sökmotoroptimering genom att uppgradera till Jetpack Professional

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-11-17 13:45:08 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
To change, select an image or drag and drop a picture from your computer. Välj en bild eller dra och släpp en bild från datorn om du vill byta. Details

To change, select an image or drag and drop a picture from your computer.

Välj en bild eller dra och släpp en bild från datorn om du vill byta.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-11-17 13:45:08 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 39
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as