Translation of WordPress.com: Swedish

Validators: Isaac Keyet and Mikael. More information.

1 2 3 40
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
SEO settings aren't recognized by search engines while your site is Private. Inställningar för sökmotoroptimering känns inte igen av sökmotorer när din webbplats är privat. Details

SEO settings aren't recognized by search engines while your site is Private.

Inställningar för sökmotoroptimering känns inte igen av sökmotorer när din webbplats är privat.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-05-23 08:45:06 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
SEO settings aren't recognized by search engines while your site is Hidden. Inställningar för sökmotoroptimering känns inte igen av sökmotorer när din webbplats är dold. Details

SEO settings aren't recognized by search engines while your site is Hidden.

Inställningar för sökmotoroptimering känns inte igen av sökmotorer när din webbplats är dold.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-05-23 08:45:06 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Looking to launch an email newsletter, try out popular search engine optimization tools, or build an online store? Check, check, and check. You now have access to thousands of third-party plugins like: Vill du lansera ett e-postnyhetsbrev, prova populära verktyg för sökmotoroptimering eller bygga en webbutik? Ja, ja och ja. Du har nu tillgång till tusentals tillägg från tredje part som: Details

Looking to launch an email newsletter, try out popular search engine optimization tools, or build an online store? Check, check, and check. You now have access to thousands of third-party plugins like:

Vill du lansera ett e-postnyhetsbrev, prova populära verktyg för sökmotoroptimering eller bygga en webbutik? Ja, ja och ja. Du har nu tillgång till tusentals tillägg från tredje part som:

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-05-23 08:45:06 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Over the years, many of you have told us that in order to build the site of your dreams, you need the ability to install themes and plugins. Well, as of today, you can! Under åren har många av er berättat att ni behöver möjlighet att installera teman och tillägg för att kunna bygga era drömmars webbplats. Från och med idag kan ni det! Details

Over the years, many of you have told us that in order to build the site of your dreams, you need the ability to install themes and plugins. Well, as of today, you can!

Under åren har många av er berättat att ni behöver möjlighet att installera teman och tillägg för att kunna bygga era drömmars webbplats. Från och med idag kan ni det!

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-05-23 08:45:07 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
If you lose your device, accidentally remove the authenticator app, or are otherwise locked out of your account, the only way to get back in to your account is by using a backup code. Om du förlorar din enhet, av misstag tar bort autentiseringsappen eller är utelåst från ditt konto på något annat sätt är det enda sättet att komma in på kontot igen att använda en reservkod. Details

If you lose your device, accidentally remove the authenticator app, or are otherwise locked out of your account, the only way to get back in to your account is by using a backup code.

Om du förlorar din enhet, av misstag tar bort autentiseringsappen eller är utelåst från ditt konto på något annat sätt är det enda sättet att komma in på kontot igen att använda en reservkod.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-05-23 08:45:11 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Have a theme or plugin you need to install to build the site you want? Now you can! Learn more about {{pluginLink}}installing plugins{{/pluginLink}} and {{themeLink}}uploading themes{{/themeLink}} today. Har du ett tema eller ett tillägg som du behöver installera för att bygga den webbplats du vill ha? Nu kan du det! Läs mer om att {{pluginLink}}installera tillägg{{/pluginLink}} och {{themeLink}}ladda upp teman{{/themeLink}} idag. Details

Have a theme or plugin you need to install to build the site you want? Now you can! Learn more about {{pluginLink}}installing plugins{{/pluginLink}} and {{themeLink}}uploading themes{{/themeLink}} today.

Har du ett tema eller ett tillägg som du behöver installera för att bygga den webbplats du vill ha? Nu kan du det! Läs mer om att {{pluginLink}}installera tillägg{{/pluginLink}} och {{themeLink}}ladda upp teman{{/themeLink}} idag.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-05-23 08:45:11 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Type in the code generated by your Authenticator mobile application. Skriv in verifieringskoden som skapades av din Authenticator-app på mobilen. Details

Type in the code generated by your Authenticator mobile application.

Skriv in verifieringskoden som skapades av din Authenticator-app på mobilen.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-05-23 08:45:12 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
That’s why we want to celebrate your one-month anniversary by offering you an opportunity to upgrade to our WordPress.com Personal plan so you can claim a unique web address (we call it a custom domain name) for your site. Det är därför vi vill fira din 1-månadsdag genom att erbjuda dig möjlighet att uppgradera till vårt WordPress.com Personal-paket, så att du kan få en unik webbadress (vi kallar det för ett anpassat domännamn) för din webbplats. Details

That’s why we want to celebrate your one-month anniversary by offering you an opportunity to upgrade to our WordPress.com Personal plan so you can claim a unique web address (we call it a custom domain name) for your site.

Det är därför vi vill fira din 1-månadsdag genom att erbjuda dig möjlighet att uppgradera till vårt WordPress.com Personal-paket, så att du kan få en unik webbadress (vi kallar det för ett anpassat domännamn) för din webbplats.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-05-17 06:45:05 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
I'm Anne from WordPress.com, and I wanted to congratulate you on your first month building your website with us. It’s our goal to continue helping you grow your audience and spread your message. Det här är Anne från WordPress.com och jag vill gratulera dig för din första månad med att bygga din webbplats hos oss. Det är vårt mål att fortsätta hjälpa dig med att få din publik att växa och att ditt budskap ska spridas. Details

I'm Anne from WordPress.com, and I wanted to congratulate you on your first month building your website with us. It’s our goal to continue helping you grow your audience and spread your message.

Det här är Anne från WordPress.com och jag vill gratulera dig för din första månad med att bygga din webbplats hos oss. Det är vårt mål att fortsätta hjälpa dig med att få din publik att växa och att ditt budskap ska spridas.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-05-17 06:45:05 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Click the button above that best suits you, and start building the site you’ve always wanted. Klicka på den knapp här ovanför som passar dig bäst och börja bygga den webbplats du alltid har velat ha. Details

Click the button above that best suits you, and start building the site you’ve always wanted.

Klicka på den knapp här ovanför som passar dig bäst och börja bygga den webbplats du alltid har velat ha.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-05-17 06:45:05 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Depending on the type of website you’re building, we’ve got the perfect plan for you. Vi det perfekta paketet för dig, allt efter vilken typ av webbplats du bygger. Details

Depending on the type of website you’re building, we’ve got the perfect plan for you.

Vi det perfekta paketet för dig, allt efter vilken typ av webbplats du bygger.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-05-17 06:45:07 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
You can sign up for a 30-minute session by clicking below: Du kan anmäla dig för en 30-minuters session genom att klicka nedan: Details

You can sign up for a 30-minute session by clicking below:

Du kan anmäla dig för en 30-minuters session genom att klicka nedan:

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-05-17 06:45:06 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Sort by site name Sortera efter webbplatsnamn Details

Sort by site name

Sortera efter webbplatsnamn

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-05-17 09:43:55 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Sort by date followed Sortera efter följandedatum Details

Sort by date followed

Sortera efter följandedatum

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-05-17 09:43:55 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
We invite you to try out a newer theme; start by browsing our WordPress theme directory. Vi uppmanar dig att prova ett nyare tema, börja med att bläddra i vårt WordPress-temaregister. Details

We invite you to try out a newer theme; start by browsing our WordPress theme directory.

Vi uppmanar dig att prova ett nyare tema, börja med att bläddra i vårt WordPress-temaregister.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-05-02 11:45:08 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 2 3 40
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as