GlotPress

Translation of WordPress.com: Swedish glossary

1 2 3 39
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
{{strong}}Please choose{{/strong}} one of our Guided Transfer compatible\n{{partner_link}}partner hosts{{/partner_link}}. You must have a hosting account\nwith one of them to be able to move your site. Visit them {{lobby_link}}Guided\nTransfer Lobby{{/lobby_link}} if you have any question before starting, or\n{{learn_link}}learn more{{/learn_link}} about the process. {{strong}}Välj{{/strong}} en av våra kompatibla\n{{partner_link}}partnervärdar för guidad övergång{{/partner_link}}. du måste ha ett värdkonto\nhos en av dem för att flytta din webbplats. Besök dem {{lobby_link}}Guidad\nÖvergångslobby{{/lobby_link}} om du har några frågor innan du kommer igång eller\n{{learn_link}}vill veta mer{{/learn_link}} om processen. Details

{{strong}}Please choose{{/strong}} one of our Guided Transfer compatible\n{{partner_link}}partner hosts{{/partner_link}}. You must have a hosting account\nwith one of them to be able to move your site. Visit them {{lobby_link}}Guided\nTransfer Lobby{{/lobby_link}} if you have any question before starting, or\n{{learn_link}}learn more{{/learn_link}} about the process.

{{strong}}Välj{{/strong}} en av våra kompatibla\n{{partner_link}}partnervärdar för guidad övergång{{/partner_link}}. du måste ha ett värdkonto\nhos en av dem för att flytta din webbplats. Besök dem {{lobby_link}}Guidad\nÖvergångslobby{{/lobby_link}} om du har några frågor innan du kommer igång eller\n{{learn_link}}vill veta mer{{/learn_link}} om processen.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-07-19 07:45:10 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
These settings can be changed by the user who registered the domain {{strong}}%(domain)s{{/strong}}. Dessa inställningar kan ändras av användaren som registrerade domänen {{strong}}%(domain)s{{/strong}}. Details

These settings can be changed by the user who registered the domain {{strong}}%(domain)s{{/strong}}.

Dessa inställningar kan ändras av användaren som registrerade domänen {{strong}}%(domain)s{{/strong}}.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-07-19 07:45:10 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can customize your website by changing the footer credit in customizer. Du kan anpassa din webbplats genom att ändra fotnotsinformationen i redigeraren. Details

You can customize your website by changing the footer credit in customizer.

Du kan anpassa din webbplats genom att ändra fotnotsinformationen i redigeraren.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-07-19 07:45:10 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Keep the focus on your site's brand by removing the WordPress.com footer branding. Du får större fokus på ditt varumärke om du tar bort WordPress.com-varumärket i fotnoten. Details

Keep the focus on your site's brand by removing the WordPress.com footer branding.

Du får större fokus på ditt varumärke om du tar bort WordPress.com-varumärket i fotnoten.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-07-19 07:45:10 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
State-of-the-art spam defense powered by Akismet. Högteknologiskt skräppostskydd från Akismet. Details

State-of-the-art spam defense powered by Akismet.

Högteknologiskt skräppostskydd från Akismet.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-07-19 07:45:11 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
There were some issues installing your plugins. It may be possible to fix this by {{a}}manually installing{{/a}} the plugins. Det uppstod vissa problem vid installationen av dina tillägg. Det kan gå att lösa genom att {{a}}installera tilläggen manuellt{{/a}}. Details

There were some issues installing your plugins. It may be possible to fix this by {{a}}manually installing{{/a}} the plugins.

Det uppstod vissa problem vid installationen av dina tillägg. Det kan gå att lösa genom att {{a}}installera tilläggen manuellt{{/a}}.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-07-12 07:45:10 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
There was an issue installing %(plugin)s. It may be possible to fix this by {{a}}manually installing{{/a}} the plugin. Ett problem uppstod vid installationen av %(plugin)s. Det kan gå att lösa genom att {{a}}installera tillägg manuellt{{/a}}. Details

There was an issue installing %(plugin)s. It may be possible to fix this by {{a}}manually installing{{/a}} the plugin.

Ett problem uppstod vid installationen av %(plugin)s. Det kan gå att lösa genom att {{a}}installera tillägg manuellt{{/a}}.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-07-12 07:45:10 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Start by entering your email address: Börja med att ange din e-postadress: Details

Start by entering your email address:

Börja med att ange din e-postadress:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-07-06 14:06:32 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Our premium features are powered by a few of our other plugins. After purchasing you will need to install the Akismet and VaultPress plugins. If you purchase a Professional subscription, you will also need to install the Polldaddy plugin. Just follow the guide after you complete your purchase. Våra premiumfunktioner drivs av några av våra andra insticksmoduler. Efter köpet måste du installera insticksmodulerna Akismet och VaultPress. Om du köper ett professionellt abonnemang måste du dessutom installera insticksmodulen Polldaddy. Följ anvisningarna efter att du har slutfört köpet. Details

Our premium features are powered by a few of our other plugins. After purchasing you will need to install the Akismet and VaultPress plugins. If you purchase a Professional subscription, you will also need to install the Polldaddy plugin. Just follow the guide after you complete your purchase.

Våra premiumfunktioner drivs av några av våra andra insticksmoduler. Efter köpet måste du installera insticksmodulerna Akismet och VaultPress. Om du köper ett professionellt abonnemang måste du dessutom installera insticksmodulen Polldaddy. Följ anvisningarna efter att du har slutfört köpet.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-07-06 14:06:32 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your personal details are not protected by the Private Registration upgrade. Dina personuppgifter skyddas inte av uppdateringen för privat registrering. Details

Your personal details are not protected by the Private Registration upgrade.

Dina personuppgifter skyddas inte av uppdateringen för privat registrering.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-07-06 14:06:32 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This will remove %(domain)s from your account. By removing, you are canceling the domain registration. This may stop you from using it again, even with another service. Detta kommer att ta bort %(domain)s från ditt konto. Genom att ta bort avslutar du domänregistreringen. Detta kan hindra dig från att använda den igen, även med en annan tjänst. Details

This will remove %(domain)s from your account. By removing, you are canceling the domain registration. This may stop you from using it again, even with another service.

Detta kommer att ta bort %(domain)s från ditt konto. Genom att ta bort avslutar du domänregistreringen. Detta kan hindra dig från att använda den igen, även med en annan tjänst.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-07-06 14:06:32 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We don’t currently allow custom themes to be uploaded to WordPress.com. We do this to keep your site secure but all themes in our {{a}}theme directory{{/a}} have been reviewed by our team and represent the highest quality. The business plan even supports unlimited premium theme access. Det går för tillfället inte att ladda upp skräddarsydda teman till WordPress.com. Det beror på att vi vill hålla din webbplats säker. Alla teman i vår {{a}}temakatalog{{/a}} har granskats av vårt team och står för högsta kvalitet. Företagspaketet har dessutom stöd för obegränsad tillgång till premiumteman. Details

We don’t currently allow custom themes to be uploaded to WordPress.com. We do this to keep your site secure but all themes in our {{a}}theme directory{{/a}} have been reviewed by our team and represent the highest quality. The business plan even supports unlimited premium theme access.

Det går för tillfället inte att ladda upp skräddarsydda teman till WordPress.com. Det beror på att vi vill hålla din webbplats säker. Alla teman i vår {{a}}temakatalog{{/a}} har granskats av vårt team och står för högsta kvalitet. Företagspaketet har dessutom stöd för obegränsad tillgång till premiumteman.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-07-06 14:06:33 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Craft a description of your post for search engine results. The post content is used by default. Skapa en beskrivning av ditt inlägg för sökmotorresultat. Inläggets innehåll används som standard. Details

Craft a description of your post for search engine results. The post content is used by default.

Skapa en beskrivning av ditt inlägg för sökmotorresultat. Inläggets innehåll används som standard.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-07-04 00:25:22 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The features most needed by WordPress sites—perfectly packaged and optimized for everyone. De funktioner som mest behövs på Wordpress-webbplatser – perfekt paketerade och optimerade för alla. Details

The features most needed by WordPress sites—perfectly packaged and optimized for everyone.

De funktioner som mest behövs på Wordpress-webbplatser – perfekt paketerade och optimerade för alla.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-07-04 00:25:22 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Didn't get it? {{requestButton}}Resend Confirmation Email{{/requestButton}} or {{changeButton}}Change Account Email Address{{/changeButton}} Fick du det inte? {{requestButton}}Skicka e-postbekräftelse{{/requestButton}} igen eller {{changeButton}}byt kontots e-postadress{{/changeButton}} Details

Didn't get it? {{requestButton}}Resend Confirmation Email{{/requestButton}} or {{changeButton}}Change Account Email Address{{/changeButton}}

Fick du det inte? {{requestButton}}Skicka e-postbekräftelse{{/requestButton}} igen eller {{changeButton}}byt kontots e-postadress{{/changeButton}}

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-07-04 00:25:22 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 39
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as