ProjectsWordPress.comSwedish Log in

Translation of WordPress.com: Swedish glossary

1 2 3 31
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
By clicking "Next Step", you agree to our <a href="%s" target="_blank">fascinating Terms of Service</a> Genom att klicka på ”Nästa steg” samtycker du till våra <a href="%s" target="_blank">användarvillkor</a> Details

By clicking "Next Step", you agree to our <a href="%s" target="_blank">fascinating Terms of Service</a>

Genom att klicka på ”Nästa steg” samtycker du till våra <a href="%s" target="_blank">användarvillkor</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-27 19:21:12 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Size in megabytes Storlek i megabyte Details

Size in megabytes

Storlek i megabyte

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-04-28 13:12:27 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can log out of other devices, such as your phone or a public computer, by clicking the Log Out of All Other Sessions button. Du kan logga ut från andra enheter, så som din mobiltelefon eller en offentlig dator genom att klicka på knappen Logga ut från alla sessioner. Details

You can log out of other devices, such as your phone or a public computer, by clicking the Log Out of All Other Sessions button.

Du kan logga ut från andra enheter, så som din mobiltelefon eller en offentlig dator genom att klicka på knappen Logga ut från alla sessioner.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-04-28 13:12:26 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Google Analytics is a free service that offers a complementary view of your traffic to our built-in Stats feature. Google Analytics är en gratistjänst som erbjuder en till vy över din trafik som kompletterar vår inbyggda statistikfunktion. Details

Google Analytics is a free service that offers a complementary view of your traffic to our built-in Stats feature.

Google Analytics är en gratistjänst som erbjuder en till vy över din trafik som kompletterar vår inbyggda statistikfunktion.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-27 19:21:24 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By selecting a plan, you agree to our fascinating <a href="%s" target="_blank">terms of service</a>. Genom att välja ett paket samtycker du till våra <a href="%s" target="_blank">användarvillkor</a>. Details

By selecting a plan, you agree to our fascinating <a href="%s" target="_blank">terms of service</a>.

Genom att välja ett paket samtycker du till våra <a href="%s" target="_blank">användarvillkor</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-27 19:21:24 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Don't worry, you can select on a post by post basis what posts you share on Facebook and Twitter. Oroa dig inte, för varje inlägg kan du välja om du vill dela det eller inte på Facebook och Twitter. Details

Don't worry, you can select on a post by post basis what posts you share on Facebook and Twitter.

Oroa dig inte, för varje inlägg kan du välja om du vill dela det eller inte på Facebook och Twitter.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-27 19:21:28 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No need to over think it; you can always switch to a different theme later. Överanalysera det inte. Du kan byta namn senare. Details

No need to over think it; you can always switch to a different theme later.

Överanalysera det inte. Du kan byta namn senare.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-27 19:21:32 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
WordPress.com is the best place to build your website. WordPress.com är det bästa stället att bygga din webbplats. Details

WordPress.com is the best place to build your website.

WordPress.com är det bästa stället att bygga din webbplats.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-27 19:21:36 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Our 2015 default theme is clean, blog-focused, and designed for clarity. Twenty Fifteen's simple, straightforward typography is readable on a wide variety of screen sizes, and suitable for multiple languages. We designed it using a mobile-first approach, meaning your content takes center-stage, regardless of whether your visitors arrive by smartphone, tablet, laptop, or desktop computer. Vårt 2015-års standardtema är rent, bloggfokuserat, och utformat för tydlighet. Twenty Fifteens enkla, okomplicerad typografi är läsbar på en mängd olika skärmstorlekar och lämpar sig för flera språk. Vi designade det med 'mobile first'-metoden, vilket innebär att ditt innehåll tar första parkett, oavsett om dina besökare besöker din sida med smartphone, surfplatta, laptop eller stationär dator. Details

Our 2015 default theme is clean, blog-focused, and designed for clarity. Twenty Fifteen's simple, straightforward typography is readable on a wide variety of screen sizes, and suitable for multiple languages. We designed it using a mobile-first approach, meaning your content takes center-stage, regardless of whether your visitors arrive by smartphone, tablet, laptop, or desktop computer.

Vårt 2015-års standardtema är rent, bloggfokuserat, och utformat för tydlighet. Twenty Fifteens enkla, okomplicerad typografi är läsbar på en mängd olika skärmstorlekar och lämpar sig för flera språk. Vi designade det med 'mobile first'-metoden, vilket innebär att ditt innehåll tar första parkett, oavsett om dina besökare besöker din sida med smartphone, surfplatta, laptop eller stationär dator.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Description of the theme twentyfifteen
Date added:
2015-02-09 08:31:24 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Unfortunately this page cannot be used by your browser. You can either <a href="%s">use the classic WordPress dashboard</a>, or <a href="http://browsehappy.com">upgrade your browser</a>. Den här sidan kan inte användas i din webbläsare. <a href="%s">Använd den klassiska WordPress-adminpanelen</a> eller <a href="http://browsehappy.com">uppgradera webbläsaren</a>. Details

Unfortunately this page cannot be used by your browser. You can either <a href="%s">use the classic WordPress dashboard</a>, or <a href="http://browsehappy.com">upgrade your browser</a>.

Den här sidan kan inte användas i din webbläsare. <a href="%s">Använd den klassiska WordPress-adminpanelen</a> eller <a href="http://browsehappy.com">uppgradera webbläsaren</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-27 19:21:39 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can insert media files by clicking the icons above the post editor and following the directions. You can align or edit images using the inline formatting toolbar available in Visual mode. Du kan infoga mediafiler genom att klicka på ikonerna ovanför inläggsredigeraren och följa instruktionerna. Du kan justera eller redigera bilder genom att använda verktygen i redigeraren i det visuella läget. Details

You can insert media files by clicking the icons above the post editor and following the directions. You can align or edit images using the inline formatting toolbar available in Visual mode.

Du kan infoga mediafiler genom att klicka på ikonerna ovanför inläggsredigeraren och följa instruktionerna. Du kan justera eller redigera bilder genom att använda verktygen i redigeraren i det visuella läget.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-04-28 13:12:31 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<strong>Post editor</strong> - Enter the text for your post. There are two modes of editing: Visual and Text. Choose the mode by clicking on the appropriate tab. <strong>Inläggredigerare</strong> - Ange texten för ditt inlägg. Det finns två stycken redigeringslägen: visuellt och text. Välj läge genom att klicka på motsvarande flik. Details

<strong>Post editor</strong> - Enter the text for your post. There are two modes of editing: Visual and Text. Choose the mode by clicking on the appropriate tab.

<strong>Inläggredigerare</strong> - Ange texten för ditt inlägg. Det finns två stycken redigeringslägen: visuellt och text. Välj läge genom att klicka på motsvarande flik.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-04-28 13:12:31 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Learn more about your site’s visibility by looking at the websites and search engines that send the most traffic your way. Lär dig mer om din webbplats synlighet genom att se vilka webbplatser och sökmotorer som skickar dig mest besökare. Details

Learn more about your site’s visibility by looking at the websites and search engines that send the most traffic your way.

Lär dig mer om din webbplats synlighet genom att se vilka webbplatser och sökmotorer som skickar dig mest besökare.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-07 20:38:26 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Track the views on each contributor’s posts or pages, and zoom in to discover the most popular content by each author. Se hur många visningar varje författares inlägg eller sidor har och se i detalj vilket innehåll som är mest populärt. Details

Track the views on each contributor’s posts or pages, and zoom in to discover the most popular content by each author.

Se hur många visningar varje författares inlägg eller sidor har och se i detalj vilket innehåll som är mest populärt.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-09 21:48:24 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Break comments into pages with {{numComments /}} top level comments per page and the {{firstOrLast /}} page displayed by default Dela upp kommentarer som sidor med {{numComments /}} toppnivåkommentarer per sida och den {{firstOrLast /}} sidan visad som standard Details

Break comments into pages with {{numComments /}} top level comments per page and the {{firstOrLast /}} page displayed by default

Dela upp kommentarer som sidor med {{numComments /}} toppnivåkommentarer per sida och den {{firstOrLast /}} sidan visad som standard

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-13 09:54:45 GMT
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
1 2 3 31
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as