ProjectsWordPress.comSwedish Log in

Translation of WordPress.com: Swedish glossary

1 2 3 21
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Our 2015 default theme is clean, blog-focused, and designed for clarity. Twenty Fifteen's simple, straightforward typography is readable on a wide variety of screen sizes, and suitable for multiple languages. We designed it using a mobile-first approach, meaning your content takes center-stage, regardless of whether your visitors arrive by smartphone, tablet, laptop, or desktop computer. Vårt 2015-års standardtema är rent, bloggfokuserat, och utformat för tydlighet. Twenty Fifteens enkla, okomplicerad typografi är läsbar på en mängd olika skärmstorlekar och lämpar sig för flera språk. Vi designade det med 'mobile first'-metoden, vilket innebär att ditt innehåll tar första parkett, oavsett om dina besökare besöker din sida med smartphone, surfplatta, laptop eller stationär dator. Details

Our 2015 default theme is clean, blog-focused, and designed for clarity. Twenty Fifteen's simple, straightforward typography is readable on a wide variety of screen sizes, and suitable for multiple languages. We designed it using a mobile-first approach, meaning your content takes center-stage, regardless of whether your visitors arrive by smartphone, tablet, laptop, or desktop computer.

Vårt 2015-års standardtema är rent, bloggfokuserat, och utformat för tydlighet. Twenty Fifteens enkla, okomplicerad typografi är läsbar på en mängd olika skärmstorlekar och lämpar sig för flera språk. Vi designade det med 'mobile first'-metoden, vilket innebär att ditt innehåll tar första parkett, oavsett om dina besökare besöker din sida med smartphone, surfplatta, laptop eller stationär dator.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Description of the theme twentyfifteen
Date added:
2015-02-09 08:31:24 GMT
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Learn more about your site’s visibility by looking at the websites and search engines that send the most traffic your way. Lär dig mer om din webbplats synlighet genom att se vilka webbplatser och sökmotorer som skickar dig mest besökare. Details

Learn more about your site’s visibility by looking at the websites and search engines that send the most traffic your way.

Lär dig mer om din webbplats synlighet genom att se vilka webbplatser och sökmotorer som skickar dig mest besökare.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-07 20:38:26 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Track the views on each contributor’s posts or pages, and zoom in to discover the most popular content by each author. Se hur många visningar varje författares inlägg eller sidor har och se i detalj vilket innehåll som är mest populärt. Details

Track the views on each contributor’s posts or pages, and zoom in to discover the most popular content by each author.

Se hur många visningar varje författares inlägg eller sidor har och se i detalj vilket innehåll som är mest populärt.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-09 21:48:24 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
By %(author)s Av %(author)s Details

By %(author)s

Av %(author)s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-12-08 20:36:43 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Hello, my name is Eighties and I am a modern, progressively enhanced theme designed to keep your content front and center. My menu and sidebar are built to stay out of the way until a user wants to see them. When clicked, users get a nice, clean overlay. You can upload a custom header image or select to use the featured image of the post as the header image. Hejsan, mitt namn är Eighties och jag är ett modernt, progressivt förbättrat tema designat för att låta ditt innehåll stå i rampljuset. Min meny och sidopanel är byggda för att vara ur vägen tills en besökare vill se dem. När de aktiveras får besökaren se en snygg och stilren panel. Du kan också ladda upp en anpassad bild för sidhuvudet eller välja att använda en utvald bild från ett inlägg som sidhuvudets bild. Details

Hello, my name is Eighties and I am a modern, progressively enhanced theme designed to keep your content front and center. My menu and sidebar are built to stay out of the way until a user wants to see them. When clicked, users get a nice, clean overlay. You can upload a custom header image or select to use the featured image of the post as the header image.

Hejsan, mitt namn är Eighties och jag är ett modernt, progressivt förbättrat tema designat för att låta ditt innehåll stå i rampljuset. Min meny och sidopanel är byggda för att vara ur vägen tills en besökare vill se dem. När de aktiveras får besökaren se en snygg och stilren panel. Du kan också ladda upp en anpassad bild för sidhuvudet eller välja att använda en utvald bild från ett inlägg som sidhuvudets bild.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Description of the theme eighties
Date added:
2014-09-03 00:29:14 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Professional email, online storage, shared calendars, video meetings and more. Built for professionals, designed for teams. Professionella email, lagringsutrymme online, delade kalendrar, videomöten och mer. Byggt för jobb, designat för teams. Details

Professional email, online storage, shared calendars, video meetings and more. Built for professionals, designed for teams.

Professionella email, lagringsutrymme online, delade kalendrar, videomöten och mer. Byggt för jobb, designat för teams.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-08-31 22:32:43 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
There's now an easier way to create on WordPress.com! <a href="%s">Switch to the improved posting experience</a>. Det finns nu ett lättare sätt att publicera på WordPress.com! <a href="%s">Byt till den förbättrade inläggsredigeraren</a>. Details

There's now an easier way to create on WordPress.com! <a href="%s">Switch to the improved posting experience</a>.

Det finns nu ett lättare sätt att publicera på WordPress.com! <a href="%s">Byt till den förbättrade inläggsredigeraren</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-08-27 14:18:30 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Need to contact us? Start by telling us what you need help with. You might find the answer here on our website, or you can send us an email for further assistance. Behöver du kontakta oss? Börja med att berätta vad det är du behöver hjälp med. Du kan hitta ett svar här på vår webbplats, eller kan du emaila oss för mer hjälp. Details

Need to contact us? Start by telling us what you need help with. You might find the answer here on our website, or you can send us an email for further assistance.

Behöver du kontakta oss? Börja med att berätta vad det är du behöver hjälp med. Du kan hitta ett svar här på vår webbplats, eller kan du emaila oss för mer hjälp.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-08-31 22:51:48 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your password is too weak: you can improve it by adding additional uppercase letters, lowercase letters, or numbers. Ditt lösenord är för svagt: du kan förbättra det genom att lägga till fler versaler, gemener, eller siffror. Details

Your password is too weak: you can improve it by adding additional uppercase letters, lowercase letters, or numbers.

Ditt lösenord är för svagt: du kan förbättra det genom att lägga till fler versaler, gemener, eller siffror.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-08-18 16:18:01 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Start building your blog archives – write an intro post, share a video clip or a link. Börja bygga din webbplats arkiv – skriv ett introduktionsinlägg, dela ett videoklipp eller en länk. Details

Start building your blog archives – write an intro post, share a video clip or a link.

Börja bygga din webbplats arkiv – skriv ett introduktionsinlägg, dela ett videoklipp eller en länk.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-08-31 23:46:53 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Turn commenting off by default so visitors can’t comment on your company&rsquo;s pages. Stäng av kommentarer som standard så att besökare inte kan kommentera på dina företagssidor. Details

Turn commenting off by default so visitors can’t comment on your company&rsquo;s pages.

Stäng av kommentarer som standard så att besökare inte kan kommentera på dina företagssidor.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-09-01 16:02:08 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A sophisticated, responsive portfolio theme designed by Justin Caroll, perfect for showcasing your work. With a convenient slide-out sidebar, bold featured images, and quick access to your favorite social networks, Espresso will make your portfolio stand out from the rest. Ett sofistikerat, responsivt portfoliotema designat av Justin Caroll, perfekt för att visa dina verk. Med en behändig sidopanel som kan döljas eller visas, djärva utvalda bilder, och snabb tillgång till dina sociala nätverk är Espresso temat som får din portfolio att stå ut från mängden. Details

A sophisticated, responsive portfolio theme designed by Justin Caroll, perfect for showcasing your work. With a convenient slide-out sidebar, bold featured images, and quick access to your favorite social networks, Espresso will make your portfolio stand out from the rest.

Ett sofistikerat, responsivt portfoliotema designat av Justin Caroll, perfekt för att visa dina verk. Med en behändig sidopanel som kan döljas eller visas, djärva utvalda bilder, och snabb tillgång till dina sociala nätverk är Espresso temat som får din portfolio att stå ut från mängden.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Description of the theme espresso
Date added:
2014-07-25 13:14:34 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Widgets are independent sections of content that can be placed into widgetized areas provided by your theme (commonly called sidebars). Widgets är oberoende delar av innehållet som kan placeras i de paneler som ditt tema har angett (kallas vanligtvis sidopaneler). Details

Widgets are independent sections of content that can be placed into widgetized areas provided by your theme (commonly called sidebars).

Widgets är oberoende delar av innehållet som kan placeras i de paneler som ditt tema har angett (kallas vanligtvis sidopaneler).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-07-25 14:38:02 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The grid view for the Media Library requires JavaScript. <a href="upload.php?mode=list">Switch to the list view</a>. Överblicksvyn för Mediebiblioteket kräver JavaScript. <a href="upload.php?mode=list">Byt till listvyn</a>. Details

The grid view for the Media Library requires JavaScript. <a href="upload.php?mode=list">Switch to the list view</a>.

Överblicksvyn för Mediebiblioteket kräver JavaScript. <a href="upload.php?mode=list">Byt till listvyn</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-09-01 17:29:34 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You’re in good company if you use WordPress to publish on the web. Here’s a sampler of well-known sites that are powered by WordPress. Du är i bra sällskap om du använder WordPress som publiceringsverktyg på nätet. Här är ett urval av välkända webbplatser som är byggda med WordPress. Details

You’re in good company if you use WordPress to publish on the web. Here’s a sampler of well-known sites that are powered by WordPress.

Du är i bra sällskap om du använder WordPress som publiceringsverktyg på nätet. Här är ett urval av välkända webbplatser som är byggda med WordPress.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-07-14 15:09:33 GMT
Translated by:
Isaac Keyet (ievolver)
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
1 2 3 21
Legend:
current
waiting
fuzzy
old
with warnings

Export as