Translation of WordPress.com: Vietnamese

7,555 / 29,912 Strings (25 %)

Validators: Dat Hoang, Philip Arthur Moore, and Tony, chief at WooRockets.com. More information.

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All (29,912) Untranslated (21,916) Waiting (570) Fuzzy (26) Warnings (60) Current Filter (18)
Prio Original string Translation
Uncategorized Default category slug khong-phan-loai Details

Uncategorized

Uncategorized

khong-phan-loai

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Context:
Default category slug
Comment:
translators: Default category slug
Date added:
2017-06-20 10:09:36 GMT
Translated by:
Dat Hoang (tiendathoang)
Priority:
high
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Uncategorized Không phân loại Details

Uncategorized

Uncategorized

Không phân loại

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-20 10:09:56 GMT
Translated by:
Dat Hoang (tiendathoang)
Priority:
high
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Upgrade your plan Hãy nâng cấp plan của bạn! Details

Upgrade your plan

Upgrade your plan

Hãy nâng cấp plan của bạn!

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
old
Date added:
2017-08-17 16:19:09 GMT
Translated by:
Dat Hoang (tiendathoang)
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Upgrade your plan Nâng cấp plan của bạn! Details

Upgrade your plan

Upgrade your plan

Nâng cấp plan của bạn!

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-08-17 16:19:33 GMT
Translated by:
Dat Hoang (tiendathoang)
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Marketing Automation Tự động hoá Marketing Details

Marketing Automation

Marketing Automation

Tự động hoá Marketing

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-08-17 16:20:32 GMT
Translated by:
Dat Hoang (tiendathoang)
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
We were unable to send the push notification. Please try a different authentication method. Chúng tôi không thể gửi thông báo. Hãy thử một phương pháp xác thực khác. Details

We were unable to send the push notification. Please try a different authentication method.

We were unable to send the push notification. Please try a different authentication method.

Chúng tôi không thể gửi thông báo. Hãy thử một phương pháp xác thực khác.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-08-17 16:20:45 GMT
Translated by:
Dat Hoang (tiendathoang)
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Push authentication is unavailable. Có sẵn phương pháp xác thực thông báo. Details

Push authentication is unavailable.

Push authentication is unavailable.

Có sẵn phương pháp xác thực thông báo.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-08-17 16:20:59 GMT
Translated by:
Dat Hoang (tiendathoang)
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Unable to send a push authentication request. Please wait and try again. Không thể gửi yêu cầu xác thực. Hãy chờ và thử lại. Details

Unable to send a push authentication request. Please wait and try again.

Unable to send a push authentication request. Please wait and try again.

Không thể gửi yêu cầu xác thực. Hãy chờ và thử lại.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-08-17 16:22:13 GMT
Translated by:
Dat Hoang (tiendathoang)
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Your Google email address is already in use on WordPress.com. Log in to your account using your email address or username, and your password. To create a new WordPress.com account, use a different Google account. Địa chỉ email Google của bạn đã được sử dụng trên WordPress.com. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng địa chỉ email hoặc tên người dùng và mật mã của bạn. Để tạo một tài khoản WordPress.com mới, hãy sử dụng một tài khoản Google khác. Details

Your Google email address is already in use on WordPress.com. Log in to your account using your email address or username, and your password. To create a new WordPress.com account, use a different Google account.

Your Google email address is already in use on WordPress.com. Log in to your account using your email address or username, and your password. To create a new WordPress.com account, use a different Google account.

Địa chỉ email Google của bạn đã được sử dụng trên WordPress.com. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng địa chỉ email hoặc tên người dùng và mật mã của bạn. Để tạo một tài khoản WordPress.com mới, hãy sử dụng một tài khoản Google khác.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-08-17 16:23:03 GMT
Translated by:
Dat Hoang (tiendathoang)
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Price cannot have more than %(countDecimal)s. Giá tiền không thể hơn %(countDecimal)s. Details

Price cannot have more than %(countDecimal)s.

Price cannot have more than %(countDecimal)s.

Giá tiền không thể hơn %(countDecimal)s.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-08-17 16:23:50 GMT
Translated by:
Dat Hoang (tiendathoang)
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Enter title here Nhập tiêu đề vào đây Details

Enter title here

Enter title here

Nhập tiêu đề vào đây

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-20 10:01:48 GMT
Translated by:
Dat Hoang (tiendathoang)
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Title column name Tiêu đề Details

Title

Title

Tiêu đề

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Context:
column name
Comment:
translators: manage posts column name
Date added:
2017-06-20 10:04:05 GMT
Translated by:
Dat Hoang (tiendathoang)
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Meta Meta Details

Meta

Meta

Meta

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-20 09:59:54 GMT
Translated by:
Dat Hoang (tiendathoang)
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Notify me of new comments via email. Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới. Details

Notify me of new comments via email.

Notify me of new comments via email.

Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-01 04:56:21 GMT
Translated by:
Dat Hoang (tiendathoang)
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Recent Comments Bình luận mới nhất Details

Recent Comments

Recent Comments

Bình luận mới nhất

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-20 10:02:44 GMT
Translated by:
Dat Hoang (tiendathoang)
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as