Translation of WordPress.com: Vietnamese Glossary

15,835 / 54,898 Strings (28 %)

Validators: Dat Hoang, Duy, Philip Arthur Moore, and Tony, chief at WooRockets.com. More information.

1 2 3 1056
Filter ↓ Sort ↓ All (54,898) Untranslated (39,063) Waiting (0) Fuzzy (2) Warnings (0) Current Filter (15,835)
Prio Original string Translation
Build your site with a custom domain, free themes, and 24/7 access to expert support. Xây dựng trang web của bạn với miền tùy chỉnh, chủ đề miễn phí, và truy cập 24/7 đến chuyên gia hỗ trợ. Details

Build your site with a custom domain, free themes, and 24/7 access to expert support.

Build your site with a custom domain, free themes, and 24/7 access to expert support.

Xây dựng trang web của bạn với miền tùy chỉnh, chủ đề miễn phí, và truy cập 24/7 đến chuyên gia hỗ trợ.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
To claim this offer, visit the URL below to upgrade your site. Enter the code %1$s during checkout and you’ll get %2$s%% off your first plan payment! Để nhận ưu đãi này, truy cập URL bên dưới để nâng cấp trang web của bạn. Nhập mã %1$s trong lúc thanh toán và bạn sẽ nhận được giảm giá %2$s%% khi thanh toán lần đầu. Details

To claim this offer, visit the URL below to upgrade your site. Enter the code %1$s during checkout and you’ll get %2$s%% off your first plan payment!

To claim this offer, visit the URL below to upgrade your site. Enter the code %1$s during checkout and you’ll get %2$s%% off your first plan payment!

Để nhận ưu đãi này, truy cập URL bên dưới để nâng cấp trang web của bạn. Nhập mã %1$s trong lúc thanh toán và bạn sẽ nhận được giảm giá %2$s%% khi thanh toán lần đầu.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s is a coupon code, %2$s is a discount percentage number.
Date added:
2022-08-24 03:19:38 GMT
Translated by:
Tan Nguyen PC (tannguyent77)
Approved by:
Duy (mastoduy)
Priority:
high
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
That’s why we’re offering you a special thank you discount for getting started with us! Đó là lí do chúng tôi tặng cho bạn một mã giảm giá như một lời cảm ơn để bắt đầu với chúng tôi! Details

That’s why we’re offering you a special thank you discount for getting started with us!

That’s why we’re offering you a special thank you discount for getting started with us!

Đó là lí do chúng tôi tặng cho bạn một mã giảm giá như một lời cảm ơn để bắt đầu với chúng tôi!

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
To claim your discount, visit %1$s and complete your upgrade to %2$s. Enter the coupon code %3$s during checkout, and you’ll get %4$s%% off your first year. Để nhận mã giảm giá, truy cập %1$s và hoàn thành nâng cấp đến %2$s. Nhập mã giảm giá %3$s trong lúc thanh toán, và bạn sẽ nhận được giảm giá %4$s%% trong năm đầu tiên. Details

To claim your discount, visit %1$s and complete your upgrade to %2$s. Enter the coupon code %3$s during checkout, and you’ll get %4$s%% off your first year.

To claim your discount, visit %1$s and complete your upgrade to %2$s. Enter the coupon code %3$s during checkout, and you’ll get %4$s%% off your first year.

Để nhận mã giảm giá, truy cập %1$s và hoàn thành nâng cấp đến %2$s. Nhập mã giảm giá %3$s trong lúc thanh toán, và bạn sẽ nhận được giảm giá %4$s%% trong năm đầu tiên.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s is a URL, %2$s is a HTML color code, %3$s is a product/plan name, %4$s is a coupon code, %5$s is a discount percentage number.
Date added:
2022-08-24 03:21:28 GMT
Translated by:
Tan Nguyen PC (tannguyent77)
Approved by:
Duy (mastoduy)
Priority:
high
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Plus, as a special thank you for building with us, we’re offering you a limited-time discount. Với lại, như một lời cảm ơn vì đã xây dựng cùng chúng tôi, chúng tôi tặng bạn một phiếu giảm giá có giới hạn. Details

Plus, as a special thank you for building with us, we’re offering you a limited-time discount.

Plus, as a special thank you for building with us, we’re offering you a limited-time discount.

Với lại, như một lời cảm ơn vì đã xây dựng cùng chúng tôi, chúng tôi tặng bạn một phiếu giảm giá có giới hạn.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
P.S.: Our free plan is a great way to explore WordPress.com, but if you’re serious about your site, we highly recommend upgrading to %1$s: %2$s. P.S.: Gói miễn phí của chúng tôi là một cách hay để khám phá WordPress.com, nhưng nếu bạn muốn làm việc nghiêm túc với nó, chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp lên %1$s: %2$s. Details

P.S.: Our free plan is a great way to explore WordPress.com, but if you’re serious about your site, we highly recommend upgrading to %1$s: %2$s.

P.S.: Our free plan is a great way to explore WordPress.com, but if you’re serious about your site, we highly recommend upgrading to %1$s: %2$s.

P.S.: Gói miễn phí của chúng tôi là một cách hay để khám phá WordPress.com, nhưng nếu bạn muốn làm việc nghiêm túc với nó, chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp lên %1$s: %2$s.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s is a URL, %2$s is a product/plan name.
Date added:
2022-08-30 13:45:50 GMT
Translated by:
Duy (mastoduy)
Priority:
high
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Haven’t upgraded yet? No worries! %1$s comes out to just %2$s a month and comes with a free domain for a year plus a 14-day money-back guarantee. Check out %3$s for the details. Chưa nâng cấp sao? Không sao! %1$s chỉ có %2$s mỗi tháng và mang đến tính năng tên miền miễn phí trong một năm với hoàn trả tiền trong vòng 14 ngày. Kiểm tra %3$s để biết thêm chi tiết. Details

Haven’t upgraded yet? No worries! %1$s comes out to just %2$s a month and comes with a free domain for a year plus a 14-day money-back guarantee. Check out %3$s for the details.

Haven’t upgraded yet? No worries! %1$s comes out to just %2$s a month and comes with a free domain for a year plus a 14-day money-back guarantee. Check out %3$s for the details.

Chưa nâng cấp sao? Không sao! %1$s chỉ có %2$s mỗi tháng và mang đến tính năng tên miền miễn phí trong một năm với hoàn trả tiền trong vòng 14 ngày. Kiểm tra %3$s để biết thêm chi tiết.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s is a product/plan name, %2$s is a product price with currency symbol, %3$s is a URL.
Date added:
2022-08-30 13:45:34 GMT
Translated by:
Duy (mastoduy)
Priority:
high
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Your site %s has been around for about six weeks, and we wanted to take a moment to reach out and see how things are going. Trang web %s của bạn đã tồn tại được 6 tuần rồi, và chúng tôi muốn dành chút thời gian để xem mọi tiến triển diễn ra sao. Details

Your site %s has been around for about six weeks, and we wanted to take a moment to reach out and see how things are going.

Your site %s has been around for about six weeks, and we wanted to take a moment to reach out and see how things are going.

Trang web %s của bạn đã tồn tại được 6 tuần rồi, và chúng tôi muốn dành chút thời gian để xem mọi tiến triển diễn ra sao.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
<strong>Build your site</strong> with a custom domain, free themes, and 24/7 access to expert support. <strong>Xây dựng trang web</strong> với tên miền tùy chỉnh, chủ đề miễn phí, và truy cập 24/7 đến dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp. Details

<strong>Build your site</strong> with a custom domain, free themes, and 24/7 access to expert support.

<strong>Build your site</strong> with a custom domain, free themes, and 24/7 access to expert support.

<strong>Xây dựng trang web</strong> với tên miền tùy chỉnh, chủ đề miễn phí, và truy cập 24/7 đến dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Start learning Bắt đầu tìm hiểu Details

Start learning

Start learning

Bắt đầu tìm hiểu

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Learn the fundamentals from our bite-sized video course — you'll be up and running in just nine minutes. Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản với khóa học video quy mô nhỏ của chúng tôi - bạn sẽ nắm rõ chỉ sau chín phút. Details

Learn the fundamentals from our bite-sized video course — you'll be up and running in just nine minutes.

Learn the fundamentals from our bite-sized video course — you'll be up and running in just nine minutes.

Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản với khóa học video quy mô nhỏ của chúng tôi - bạn sẽ nắm rõ chỉ sau chín phút.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Blog like an expert from day one Trở thành chuyên gia blog Details

Blog like an expert from day one

Blog like an expert from day one

Trở thành chuyên gia blog

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Familiarize yourself with WordPress Làm quen với WordPress Details

Familiarize yourself with WordPress

Familiarize yourself with WordPress

Làm quen với WordPress

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Set yourself up for blogging success Chuẩn bị cho việc viết blog thành công Details

Set yourself up for blogging success

Set yourself up for blogging success

Chuẩn bị cho việc viết blog thành công

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Upskill and save hours Nâng cao kỹ năng và tiết kiệm thời gian Details

Upskill and save hours

Upskill and save hours

Nâng cao kỹ năng và tiết kiệm thời gian

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 2 3 1056
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as