Translation of WordPress.com: Vietnamese

7,558 / 29,797 Strings (25 %)

Validators: Dat Hoang, Philip Arthur Moore, and Tony, chief at WooRockets.com. More information.

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All (29,797) Untranslated (21,807) Waiting (561) Fuzzy (25) Warnings (60)
Prio Original string Translation
Post published privately. Bài viết được xuất bản riêng tư! Details

Post published privately.

Post published privately.

Bài viết được xuất bản riêng tư!

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-31 10:25:46 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. Nếu bạn có tài khoản và đăng nhập và website, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt. Details

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

Nếu bạn có tài khoản và đăng nhập và website, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: default privacy policy text.
Date added:
2018-08-31 10:25:51 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Privacy Policy page setting updated successfully. Remember to <a href="%s">update your menus</a>! Trang Chính sách Bảo mật cập nhật thành công. Nhớ <a href="%s">cập nhật menu của bạn</a>! Details

Privacy Policy page setting updated successfully. Remember to <a href="%s">update your menus</a>!

Privacy Policy page setting updated successfully. Remember to <a href="%s">update your menus</a>!

Trang Chính sách Bảo mật cập nhật thành công. Nhớ <a href="%s">cập nhật menu của bạn</a>!

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: URL to Customizer -> Menus
Date added:
2018-08-31 10:25:51 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Time to add some links! Click &#8220;%s&#8221; to start putting pages, categories, and custom links in your menu. Add as many things as you&#8217;d like. Đã tới lúc thêm một vài liên kết. Nhấp chuột vào &#8220;Thêm mục mới&#8221; để thêm trang, danh mục hoặc liên kết của riêng bạn vào menu. Bạn có thể thêm bao nhiêu tuỳ ý. Details

Time to add some links! Click &#8220;%s&#8221; to start putting pages, categories, and custom links in your menu. Add as many things as you&#8217;d like.

Time to add some links! Click &#8220;%s&#8221; to start putting pages, categories, and custom links in your menu. Add as many things as you&#8217;d like.

Đã tới lúc thêm một vài liên kết. Nhấp chuột vào &#8220;Thêm mục mới&#8221; để thêm trang, danh mục hoặc liên kết của riêng bạn vào menu. Bạn có thể thêm bao nhiêu tuỳ ý.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: "Add Items" button text
Date added:
2017-11-19 08:28:07 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
That&#8217;s all, stop editing! Happy publishing. Hết rồi, sửa đến đây thôi! Viết blog vui vẻ. Details

That&#8217;s all, stop editing! Happy publishing.

That&#8217;s all, stop editing! Happy publishing.

Hết rồi, sửa đến đây thôi! Viết blog vui vẻ.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-03-06 21:33:31 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Mobile app Ứng dụng điện thoại Details

Mobile app

Mobile app

Ứng dụng điện thoại

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-03-27 18:18:45 GMT
Translated by:
tmt1106
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
{{strong}}%(price)s{{/strong}} per user / year {{strong}}%(price)s{{/strong}} mỗi người dùng / tháng Details

{{strong}}%(price)s{{/strong}} per user / year

{{strong}}%(price)s{{/strong}} per user / year

{{strong}}%(price)s{{/strong}} mỗi người dùng / tháng

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-26 11:57:29 GMT
Translated by:
~ Yappa ~ (banhgao)
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Show like and sharing buttons on Sharing options: Header Hiện nút chia sẻ trên Details

Show like and sharing buttons on

Show like and sharing buttons on

Hiện nút chia sẻ trên

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Context:
Sharing options: Header
Comment:
Possible values are: "Front page, Archive Pages, and Search Results", "Posts", "Pages", "Media"
Date added:
2016-03-27 18:33:41 GMT
Translated by:
tmt1106
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Sorry, you have used your space allocation of %s. Please delete some files to upload more files. Xin lỗi, bạn đã dùng hết vùng lưu trữ được cấp. Hãy xóa vài tập tin để có thể tiếp tục tải lên. Details

Sorry, you have used your space allocation of %s. Please delete some files to upload more files.

Sorry, you have used your space allocation of %s. Please delete some files to upload more files.

Xin lỗi, bạn đã dùng hết vùng lưu trữ được cấp. Hãy xóa vài tập tin để có thể tiếp tục tải lên.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: allowed space allocation
Date added:
2014-06-23 02:35:50 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
You have been added to this site. Please visit the <a href="%1$s">homepage</a> or <a href="%2$s">log in</a> using your username and password. Bạn đã được thêm vào site này. Hãy đến <a href="%1$">trang chủ</a> hoặc <a href="%1$">log in</a> bằng tên truy cập và mật khẩu. Details

You have been added to this site. Please visit the <a href="%1$s">homepage</a> or <a href="%2$s">log in</a> using your username and password.

You have been added to this site. Please visit the <a href="%1$s">homepage</a> or <a href="%2$s">log in</a> using your username and password.

Bạn đã được thêm vào site này. Hãy đến <a href="%1$">trang chủ</a> hoặc <a href="%1$">log in</a> bằng tên truy cập và mật khẩu.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2015-02-17 06:46:40 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
To activate your blog, please click the following link: %1$s After you activate, you will receive *another email* with your login. After you activate, you can visit your site here: %2$s Để kích hoạt trang nhật ký của bạn, hãy bấm vào liên kết sau: %s Sau khi kích hoạt, bạn sẽ nhận được một thư khác cung cấp thông tin đăng nhập. Sau đó, bạn có thể truy cập trang của bạn tại địa chỉ sau: %s Details

To activate your blog, please click the following link: %1$s After you activate, you will receive *another email* with your login. After you activate, you can visit your site here: %2$s

To activate your blog, please click the following link: %1$s After you activate, you will receive *another email* with your login. After you activate, you can visit your site here: %2$s

Để kích hoạt trang nhật ký của bạn, hãy bấm vào liên kết sau: %s Sau khi kích hoạt, bạn sẽ nhận được một thư khác cung cấp thông tin đăng nhập. Sau đó, bạn có thể truy cập trang của bạn tại địa chỉ sau: %s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2015-02-17 06:46:45 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Organization: %s Tổ chức Details

Organization: %s

Organization: %s

Tổ chức

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s is a domain owner organization
Date added:
2014-07-02 09:26:27 GMT
Translated by:
Huy Tư Duy (huytuduy)
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
No blocks found. Không tìm thấy blog nào. Details

No blocks found.

No blocks found.

Không tìm thấy blog nào.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2009-09-23 18:52:32 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Updating failed Đang cập nhật tập tin: Details

Updating failed

Updating failed

Đang cập nhật tập tin:

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2009-09-23 18:52:39 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Invite deleted.
  • Thư mời đã xóa.
Details

Singular: Invite deleted.

Plural: Invites deleted.

Thư mời đã xóa.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2009-09-23 18:52:32 GMT
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as