Translation of WordPress.com: Vietnamese Glossary

7,638 / 32,548 Strings (23 %)

Validators: Dat Hoang, Philip Arthur Moore, and Tony, chief at WooRockets.com. More information.

1 2 3 4
Filter ↓ Sort ↓ All (32,548) Untranslated (24,358) Waiting (678) Fuzzy (51) Warnings (61)
Prio Original string Translation
Unable to add data to HTML file. Không thể thêm dữ liệu vào file tải xuống. Details

Unable to add data to HTML file.

Unable to add data to HTML file.

Không thể thêm dữ liệu vào file tải xuống.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Howdy! Since WordPress 5.2 there is a built-in feature that detects when a plugin or theme causes a fatal error on your site, and notifies you with this automated email. ###CAUSE### First, visit your website (###SITEURL###) and check for any visible issues. Next, visit the page where the error was caught (###PAGEURL###) and check for any visible issues. ###SUPPORT### If your site appears broken and you can't access your dashboard normally, WordPress now has a special "recovery mode". This lets you safely login to your dashboard and investigate further. ###LINK### To keep your site safe, this link will expire in ###EXPIRES###. Don't worry about that, though: a new link will be emailed to you if the error occurs again after it expires. When seeking help with this issue, you may be asked for some of the following information: ###DEBUG### ###DETAILS### Xin chào! Vì phiên bản WordPress 5.2 được tích hợp tính năng phát hiện khi plugin hoặc giao diện gây ra lỗi nghiêm trọng trên trang web của bạn và thông báo cho bạn với email tự động này. ###CAUSE### Đầu tiên, hãy truy cập trang web của bạn (###SITEURL###) và kiểm tra mọi vấn đề có thể nhìn thấy được. Tiếp theo, hãy truy cập vào trang gây ra lỗi (###PAGEURL###) và kiểm tra các vấn đề có thể nhìn thấy. ###SUPPORT### Nếu trang web của bạn bị lỗi và bạn không thể truy cập vào bảng điều khiển của mình một cách bình thường, WordPress cung cấp "chế độ phục hồi" đặc biệt. Điều này cho phép bạn đăng nhập an toàn vào bảng điều khiển của bạn và kiểm tra thêm thông tin. ###LINK### Để giữ cho trang web của bạn an toàn, liên kết này sẽ hết hạn trong ###EXPIRES###. Tuy nhiên, đừng lo lắng về điều đó: một liên kết mới sẽ được gửi qua email cho bạn nếu lỗi xảy ra lần nữa sau khi nó hết hạn. ###DETAILS### Details

Howdy! Since WordPress 5.2 there is a built-in feature that detects when a plugin or theme causes a fatal error on your site, and notifies you with this automated email. ###CAUSE### First, visit your website (###SITEURL###) and check for any visible issues. Next, visit the page where the error was caught (###PAGEURL###) and check for any visible issues. ###SUPPORT### If your site appears broken and you can't access your dashboard normally, WordPress now has a special "recovery mode". This lets you safely login to your dashboard and investigate further. ###LINK### To keep your site safe, this link will expire in ###EXPIRES###. Don't worry about that, though: a new link will be emailed to you if the error occurs again after it expires. When seeking help with this issue, you may be asked for some of the following information: ###DEBUG### ###DETAILS###

Howdy! Since WordPress 5.2 there is a built-in feature that detects when a plugin or theme causes a fatal error on your site, and notifies you with this automated email. ###CAUSE### First, visit your website (###SITEURL###) and check for any visible issues. Next, visit the page where the error was caught (###PAGEURL###) and check for any visible issues. ###SUPPORT### If your site appears broken and you can't access your dashboard normally, WordPress now has a special "recovery mode". This lets you safely login to your dashboard and investigate further. ###LINK### To keep your site safe, this link will expire in ###EXPIRES###. Don't worry about that, though: a new link will be emailed to you if the error occurs again after it expires. When seeking help with this issue, you may be asked for some of the following information: ###DEBUG### ###DETAILS###

Xin chào! Vì phiên bản WordPress 5.2 được tích hợp tính năng phát hiện khi plugin hoặc giao diện gây ra lỗi nghiêm trọng trên trang web của bạn và thông báo cho bạn với email tự động này. ###CAUSE### Đầu tiên, hãy truy cập trang web của bạn (###SITEURL###) và kiểm tra mọi vấn đề có thể nhìn thấy được. Tiếp theo, hãy truy cập vào trang gây ra lỗi (###PAGEURL###) và kiểm tra các vấn đề có thể nhìn thấy. ###SUPPORT### Nếu trang web của bạn bị lỗi và bạn không thể truy cập vào bảng điều khiển của mình một cách bình thường, WordPress cung cấp "chế độ phục hồi" đặc biệt. Điều này cho phép bạn đăng nhập an toàn vào bảng điều khiển của bạn và kiểm tra thêm thông tin. ###LINK### Để giữ cho trang web của bạn an toàn, liên kết này sẽ hết hạn trong ###EXPIRES###. Tuy nhiên, đừng lo lắng về điều đó: một liên kết mới sẽ được gửi qua email cho bạn nếu lỗi xảy ra lần nữa sau khi nó hết hạn. ###DETAILS###

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
If you want to export a handy list of all the information on this page, you can use the button below to copy it to the clipboard. You can then paste it in a text file and save it to your device, or paste it in an email exchange with a support engineer or theme/plugin developer for example. Xuất danh sách có đầy đủ dữ liệu của trang web này, hãy sử dụng nút bên dưới để sao chép tạm thời. Sau đó, dán vào tệp văn bản và lưu nó trong ổ cứng, hoặc dùng các công cụ lưu trữ online (Google Drive chẳng hạn). Bạn có thể gửi nó cho người hỗ trợ. Details

If you want to export a handy list of all the information on this page, you can use the button below to copy it to the clipboard. You can then paste it in a text file and save it to your device, or paste it in an email exchange with a support engineer or theme/plugin developer for example.

If you want to export a handy list of all the information on this page, you can use the button below to copy it to the clipboard. You can then paste it in a text file and save it to your device, or paste it in an email exchange with a support engineer or theme/plugin developer for example.

Xuất danh sách có đầy đủ dữ liệu của trang web này, hãy sử dụng nút bên dưới để sao chép tạm thời. Sau đó, dán vào tệp văn bản và lưu nó trong ổ cứng, hoặc dùng các công cụ lưu trữ online (Google Drive chẳng hạn). Bạn có thể gửi nó cho người hỗ trợ.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Learn more about why you should use HTTPS Đọc thêm về lý do tại sao bạn nên sử dụng HTTPS Details

Learn more about why you should use HTTPS

Learn more about why you should use HTTPS

Đọc thêm về lý do tại sao bạn nên sử dụng HTTPS

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Learn more about what WordPress requires to run. Đọc thêm về các yêu cầu để WordPress có thể hoạt động. Details

Learn more about what WordPress requires to run.

Learn more about what WordPress requires to run.

Đọc thêm về các yêu cầu để WordPress có thể hoạt động.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Your themes are all up to date Giao diện của bạn được cập nhật Details

Your themes are all up to date

Your themes are all up to date

Giao diện của bạn được cập nhật

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Your plugins are all up to date Plugin của bạn được cập nhật Details

Your plugins are all up to date

Your plugins are all up to date

Plugin của bạn được cập nhật

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Your %s file contains only core WordPress features. Tệp .htaccess của bạn chỉ chứa các tính năng cốt lõi của WordPress. Details

Your %s file contains only core WordPress features.

Your %s file contains only core WordPress features.

Tệp .htaccess của bạn chỉ chứa các tính năng cốt lõi của WordPress.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Custom rules have been added to your %s file. Quy tắc tùy chỉnh đã được thêm vào tệp .htaccess của bạn. Details

Custom rules have been added to your %s file.

Custom rules have been added to your %s file.

Quy tắc tùy chỉnh đã được thêm vào tệp .htaccess của bạn.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Unable to determine some settings, as the %s function has been disabled. Không thể xác định một số cài đặt, vì hàm ini_get() đã bị tắt. Details

Unable to determine some settings, as the %s function has been disabled.

Unable to determine some settings, as the %s function has been disabled.

Không thể xác định một số cài đặt, vì hàm ini_get() đã bị tắt.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
The email could not be sent. Possible reason: your host may have disabled the %s function. Gửi email lỗi. Có thể do máy chủ đã tắt chức năng mail() function. Details

The email could not be sent. Possible reason: your host may have disabled the %s function.

The email could not be sent. Possible reason: your host may have disabled the %s function.

Gửi email lỗi. Có thể do máy chủ đã tắt chức năng mail() function.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Your %1$s email address is already in use on WordPress.com. Log in to your account using your email address or username, and your password. To create a new WordPress.com account, use a different %1$s account. Địa chỉ email Google của bạn đã được sử dụng trên WordPress.com. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng địa chỉ email hoặc tên người dùng và mật mã của bạn. Để tạo một tài khoản WordPress.com mới, hãy sử dụng một tài khoản Google khác. Details

Your %1$s email address is already in use on WordPress.com. Log in to your account using your email address or username, and your password. To create a new WordPress.com account, use a different %1$s account.

Your %1$s email address is already in use on WordPress.com. Log in to your account using your email address or username, and your password. To create a new WordPress.com account, use a different %1$s account.

Địa chỉ email Google của bạn đã được sử dụng trên WordPress.com. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng địa chỉ email hoặc tên người dùng và mật mã của bạn. Để tạo một tài khoản WordPress.com mới, hãy sử dụng một tài khoản Google khác.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: 1: Name of a third party auth provider, Google or Apple
Date added:
2017-08-17 16:23:03 GMT
Translated by:
Dat Hoang (tiendathoang)
Priority:
normal
More links:
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Monday–Friday: 9:00AM–5:00PM Theme starter content Thứ hai - Thứ sáu: 9:00AM - 5:00PM Details

Monday–Friday: 9:00AM–5:00PM

Monday–Friday: 9:00AM–5:00PM

Thứ hai - Thứ sáu: 9:00AM - 5:00PM

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
The REST API can no longer be completely disabled, the %s filter can be used to restrict access to the API, instead. REST API không thể vô hiệu hoá hoàn toàn nữa, thay vào đó, hãy sử dụng rest_authentication_errors để giới hạn truy cập tới API. Details

The REST API can no longer be completely disabled, the %s filter can be used to restrict access to the API, instead.

The REST API can no longer be completely disabled, the %s filter can be used to restrict access to the API, instead.

REST API không thể vô hiệu hoá hoàn toàn nữa, thay vào đó, hãy sử dụng rest_authentication_errors để giới hạn truy cập tới API.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Sorry, the comment could not be updated. Xin lỗi, bình luận không thể sửa được. Details

Sorry, the comment could not be updated.

Sorry, the comment could not be updated.

Xin lỗi, bình luận không thể sửa được.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
1 2 3 4
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With warnings

Export as